Lucrări de Licență pentru domeniul Știința Administrației

doc

Programul PODCA

SECŢIUNEA I CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND PO DCA 1.NOŢIUNI 1.1. Noţiunea programelor operaţionale Programele operaţionale sunt documente aprobate de Comisia Europeană care au ca obiecte implementarea priorităţilor sectoriale şi/sau regionale cuprinse prin Planul Naţional de Dezvoltare care sunt finanţate prin cadrul de Sprijin Comunitar. Programele operaţionale sunt documente prin care se realizează implementarea acţiunilor strategice prevăzute în CSNR şi implicit accesarea efectivă a Instrumentelor Structurale.Ele cuprind setul de priorităţi multianuale care pot fi cofinanţate din Ins... vezi detalii

doc

Strategii Manageriale de Reformă și Modernizare în Serviciile Publice

Introducere Reforma administrației publice reprezintă o acțiune deosebit de importantă pentru buna funcționare a sistemului administrativ, dar și pentru satisfacerea nevoilor catățenilor, într-o măsură cât mai completă și calitativă. Importanța reformei, precum și interesul personal, în calitate de cetățean, m-a determinat să aleg tema “Strategii manageriale de reformă și modernizare în serviciile publice”, pentru a cunoaște conținutul și modul de implementare al acesteia. În elaborarea proiectului de licență am identificat rolul și obiectivele reformei, precum și direcțiile acesteia. Dup... vezi detalii

doc

Descentralizare și dezvoltare regională

CAPITOLUL 1. DESCENTRALIZARE-PRINCIPIU DE ORGANIZARE A ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE 1.1. Conceptul de descentralizare administraţiei publice ṣi formele sale Ansamblul serviciilor într-o ṭară este amenajat după un sistem de centralizare sau descentralizare, de autonomie sau subordonare. În centralism, autoritatea vine de sus ṣi puterea de decizie este în mâna guvernului central ṣi al reprezentanţilor săi. Nu există, sau sunt prea puţine organe alese. Atribuţiile autorităţilor inferioare sunt restrânse. Ȋn cadrul unui sistem centralizat statul este singura persoană publică pe întreg ter... vezi detalii

doc

Considerații Privind Funcția Publică din Perspectiva Statutului Cadrelor Militare

Analiza functiei publice reprezinta o tema care este interesanta dintr-o dubla perspectiva: a) Istorica, dat fiind faptul ca functia publica si functionarul public constituie institutii juridice care în România au aparut înca de la jumatatea secolului al XIX-lea si în legatura cu care s-a manifestat o evolutie sinuoasa determinata, în principal, de succesiunea regimurilor politice. b) Contemporana, tema fiind de acuta actualitate în doctrina juridica, solutiile care au fost exprimate rasfrângându-se asupra practicii administratiei publice si a celei judecatoresti. Traditional, raportul j... vezi detalii

doc

Încetarea Contractului de Muncă în Cazul Salariaților Indisciplinați

Capitolul 1. Condițiile generale ale răspunderii disciplinare a salariaților Disciplina muncii reprezintă un element esențial în desfășurarea activității firmelor/ unităților producătoare sau comerciale, instituțiilor publice care funcționează în folosul cetățenilor, unde disciplina împreună cu organizarea muncii sunt relații independente, care permit o disciplină corespunzătoare în desfășurarea activității, dar constituie și o condiție în prevenirea abaterilor disciplinare. Disciplina muncii reprezintă o obligație a salariatului care cuprinde în esență toate atribuțiile şi sarcinile sal... vezi detalii

docx

Procedura de soluționare a acțiunii în contencios administrativ

Introducere Apararea și ocrotirea drepturilor și intereselor legitime ale persoanelor stipulate în Constituție și alte legi ale statului, în raport cu autoritățile publice este evedint o necesitate foarte importantă în menținerea ordini de drept în societate , pe cât și a democrație. În caz contrar poate duce la instalarea unei situații nedorite de întreaga populație cum ar fi tirania, regim totalitar și hausul în societate. În ajutorul apărării drepturilor și intereselor legale ale persoanelor vine Legea nr. 554/2004, mai numită și legea contenciosului administrativ. Lege ce dă dreptul ... vezi detalii

docx

Studiu asupra performanțelor profesionale și modalități de îmbunătățire a acestora

INTRODUCERE Lumea evoluează cu o viteză ameţitoare, iar lucrurile care mai ieri păreau de domeniul fantasticului devin astăzi realitate. Schimbările se produc permanent în viaţa noastră şi cel mai dificil lucru este să ţinem pasul cu ele. Una din schimbările majore care au avut loc în secolul trecut a fost modul în care a fost privit omul, din punct de vedere economic. Dacă la începuturile capitalismului oamenii erau consideraţi mai degrabă ca nişte „unelte vii’’, forţa de muncă fiind o componentă a unei întreprinderi, alături de utilaje, materii prime, capital, astăzi ea a devenit o resur... vezi detalii

doc

Conservarea biodiversității în condițiile crizei economico-financiare actuale

Introducere Biodiversitatea şi ecosistemele oferă servicii nepreţuite pentru societate. Acestea includ alimente, apă curată, resurse genetice, servicii de recreere, protecţie împotriva inundaţiilor, asigurarea ciclului elementelor nutritive şi reglarea climatului, printru multe altele. Motivația alegerii acestei teme o constituie atragerea atenției asupra problemelor semnificative ale biodiversităţii şi ale serviciilor de mediu, biodiversitatea în lume pierzându-se, în unele zone chiar într-un ritm accelerat. Am ales această temă, deoarece viitorul omenirii depinde de atitudinea fiecăruia ... vezi detalii

doc

Strategii de dezvoltare a parteneriatului dintre administrația publică și organizații nonguvernamentale

Introducere Am ales tema „Strategii de dezvoltare a parteneriatului administraţie publică-organizaţii nonguvernamentale”, deoarece parteneriatul dintre aceste entități reprezintă o colaborare, un schimb de idei, de informaţii, de scopuri, de viziuni, bazându-se pe interesele și valorile comune, pe care doresc să le promoveze. Consider că este interesant de urmărit evoluția relaţiei dintre administraţia publică locală (Primăria Municipiului Iași) și o entitate din comunitate (Asociația „Mai Bine” Iași), din prisma colaborării, a parteneriatului, a finanţării. Instituţia publică deține ș... vezi detalii

doc, docx

Răspunderea Contravențională a Funcționarilor Publici

INTRODUCERE Actualitatea temei investigate. Răspunderea funcţionarilor publici este un concept şi o instituţie centrală a ştiinţei şi practicii administrative, căci cheia eficienţei administrative se află anume în domeniul ei, întrucît restabilirea ordinii de drept încălcate prin nerespectarea de către funcţionarii publici a normelor juridice se face prin intermediul răspunderii juridice. În condiţiile actuale de tranziţie este necesară o cercetare ştiinţifică şi practică, atît a conceptului integral al răspunderii funcţionarilor publici, dar mai cu seamă a elementelor răspunderii contrav... vezi detalii

doc

Funcția Publică și Statutul Funcționarului Public

INTRODUCERE În condiţiile trecerii statului nostru la economia de piaţă, înlocuirea sistemului de comandă cu cel administrativ este o condiţie necesară în constituirea unui stat de drept. Una din sarcinile primordiale ale noului stat a fost afirmarea unui nou sistem de administrare publică inclusiv, a cadrului legal, care reglementează funcţia publică şi statutul juridic al funcţionarului public Administraţia publică, în orice societate, reprezintă ,,aparatul de gestiune al problemelor publice“, este un instrument al statului indispensabil în atingerea unor deziderente, a unor obiective... vezi detalii

doc

Suspendarea Actelor Administrative

Introducere Prin drept administrativ se înţelege un grup de norme juridice care, datorită particularităţilor pe care le reprezintă, formează o ramură distinctă de drept, în cadrul sistemului de drept. Dreptul administrativ este strâns legat de noţiunea administraţiei publice, care se prezintă ca activitate dar şi ca sistem de organizare. Noţiunea de contencios administrativ a fost definită de doctrină şi de legislaţie, legea actuală a contenciosului administrativ (554/2004) stabilind la art. 2 o definiţie a contenciosului administrativ. Astfel „contenciosul administrativ reprezintă act... vezi detalii

doc

Evaluarea Riscului Instalațiilor Tehnologice ale Rafinăriei Petrobrazi

Rezumat In această lucrare am prezentat principalele instalații tehnologice ale rafinăriei Petrobrazi analizând riscurile specifice de incendiu. De asemenea lucrarea conține elementele de securitate la incendiu a răfinariei, situațiile periculoase ce pot genera incendii precum și măsurile necesare pentru exploatarea in siguranță a instalațiilor. Pe baza cerințelor din Romania referitoare la organizarea și funcționarea serviciilor private pentru situații de urgență am prezentat situația serviciului privat din cadrul rafinăriei din punct de vedere al organizării, dotării si funcționării ac... vezi detalii

doc

Controlul Parlamentar Exercitat Asupra AP

Capitolul 1 Notiunea de control parlamentar. Aspecte de doctrina si reglementari constitutionale 1.1 Principalele trasaturi ale controlului parlamentar Statul modern, în vederea îndeplinirii scopului sau, exercita anumite functii sau prerogative: functii politice, functii juridice si functii sociologice .Ca instrument de organizare si conducere sociala, scopul statului este apararea interesului general sau, într-o exprimare mai plastica,  menirea statului este- sau ar trebui sa fie  fericirea cetatenilor . Astfel,  &daca cetatenilor nu le merge bine, daca scopul lor subiectiv nu est... vezi detalii

doc

Rolul Controlului în Eficientizarea Activității Administrației Publice

INTRODUCERE În condiţiile actuale complexe ale proceselor sociale, în efortul de edificare a unui stat de drept real democratic se impune o politică de construcţie şi perfecţionare a mecanismelor de organizare, urmărind realizarea unei mai bune derulări a activităţilor, o comunicaţie socială eficientă şi un control pertinent. Necesitatea dezvoltării social-economice a Republicii Moldova în contextul integrării europene, face imperios necesară funcţionarea sincronizată a tuturor compartimentelor mecanismului economic şi social, exercitarea controlului sistematic pentru sesizarea din timp ... vezi detalii

Hopa sus!