Lucrări de Licență pentru domeniul Științe Politice

doc

Identitatea Spațiului Balcanic

INTRODUCERE Balcanii, sunt un subiect care reprezintă o continuă provocare, o zonă în care situaţia se poate schimba de la o zi la alta, totuşi, interesul general pentru acest subiect nu este prea mare, atât în România cât şi în restul statelor din Europa, decât în situaţii aparte, care atrag atenţia tuturor. Sursele sunt destul de multe pentru toate perioadele, până în ultimii ani; pentru evenimentele dintre anii 2000-2004 pot fi folosite revistele şi sursele electronice, volumele fiind mult mai puţine. Unele dintre cele mai importante surse pentru această lucrare sunt volumele Mariei To... vezi detalii

doc

Suveranitatea și UE

INTRODUCERE Uniunea Europeană reprezintă un proiect de integrare europeană iniţiat în 1993, odată cu intrarea în vigoare a Tratatului semnat la Maastricht (Olanda) în 1992 ( Tratatul de instituire a Uniunii Europene) de mai multe state occidentale, cu scopul de a întări legăturile economice, sociale şi politice dintre statele participante pentru a realiza o uniune din ce în ce mai strânsă între popoarele europene. Fondată pe principiul libertăţii, democraţiei, drepturilor omului, libertăţilor fundamentale şi statului de drept, precum şi respectând identitatea naţională a statelor membre, ... vezi detalii

doc

Regimul Concentrationar Communist din România în Perioada 1950-1955

Prezenta lucrare este structurata pe trei capitole. În primul capitol am considerat ca este necesar sa prezint legislatia cu caracter represiv, dupa instaurarea regimului comunist, care a facut posibila aparotia unitatilor, coloniilor, lagarelor de munca si nu in ultimul rând penitenciarelor. Principala sursa de informatie pentru prezentarea legislatiei represive este una stiintifica, si anume volume de documente de arhiva. Uramatorul capitol “Penitenciarele ca forma de detentie”, va cuprinde generalitati despre regimurile din cele mai importante unitati de acest gen: Gherla, Aiud, Jilava... vezi detalii

doc

Politica Europeană de Securitate și Apărare

INTRODUCERE Statele sunt interesate de apărarea şi securitatea lor, întrucât mediul strategic internaţional de securitate este într-o continuă schimbare, ca urmare a complexităţii interacţiunii şi interdependenţei fenomenelor şi proceselor sociale, economice, politice, militare, demografice şi ecologice din lume. Globalizarea, fenomen complex, multidimensional şi omniprezent, generează efecte pozitive, dar şi negative, care, combinate cu ameninţările de securitate, îndeosebi cele asimetrice, pe care, într-o anumită măsură, le favorizează, creându-le câmp larg de manifestare, reprezintă un ... vezi detalii

doc

O perspectivă comparată asupra comunismului din URSS și România

Introducere Necesitatea elaborării unui astfel de demers analitic ce implică o perspectivă comparată asupra regimurilor comuniste ce s-au impus în secolul XX cu precădere în U.R.S.S. și România rezidă din faptul că o astfel de cercetare ar evidenția, în primul rând, caracterul nelegitim existent în cazul ambelor state în ceea ce privește apariția/ impunerea/ menținerea regimurilor în cauză. Astfel, se dorește, în analiza de față, tocmai sublinierea caracterului nelegitim al regimurilor, urmărindu-se argumentatarea, exemplificarea cât mai concise a caracteristicilor, trăsăturilor de ordin s... vezi detalii

pdf

Parteneriat Public Privat

1. Conceptul de dezvoltare comunitara Dezvoltarea locala este un proces de diversificare si de dezvoltare a activitatilor economice si sociale la nivelul unui teritoriu pornind de la mobilizarea si coordonarea resurselor si energiilor existente. Dezvoltarea locala este expresia solidaritatii locale, creatoare de noi relatii sociale si manifesta vointa locuitorilor unei regiuni de a valorifica resursele locale. Dezvoltarea locala se afla la intersectia diferitelor domenii de interventie publica: politicile urbane, politicile de amenajare a teritoriului, descentralizare, politici industriale,... vezi detalii

doc

Relansarea politicii externe a României comuniste în anii 1960. relațiile României cu Republica Federală Germană

INTRODUCERE La mijlocul secolului XX, întreaga omenire trăia ani de complexe tensionări ce antrenau mari puteri precum U.R.S.S., S.U.A., China, dar şi state mijlocii şi mici, care îşi căutau aşezări raportate la acest sfârşit de mileniu doi. Cu anul 1948, începe o fază a istoriei contemporane a României, ce va constitui în perioada la care ne referim (1958-1964) cât şi după aceea (până în 1989) istoria experienţei comunismului, cu toată încărcătura sa care cere studii multiple, aprofundate şi nepartizane. În aceste decenii de regim comunist din România şi în statele din Centrul şi Sud-Est... vezi detalii

doc

Politici Publice privind Migrația în Condițiile Aderării României la Uniunea Europeană - România vs Marea Britanie

INTRODUCERE Migraţia nu reprezintă un fenomen nou, ea existând din totdeauna în diferite forme de manifestare. Cu toate acestea, în România s-a dezvoltat cu precădere după anul 1989. Odată cu dispariţia regimului comunist, ţările din Estul Europei au încercat să scape de trecut prin integrarea în Uniunea Europeană. Au urmat o serie de negocieri, constând în schimbarea legislaţiei, a strategiei de apărare, a politicilor publice, inclusive politicile privind migraţia. Scopul acestei lucrări este de a analiza în primul rând, modul în care sunt respectate legile în privinţa lucătorilor imigr... vezi detalii

doc

Introducere în Relațiile Internaționale

CAPITOLUL I - CONCEPTE ALE RELAŢIILOR INTERANŢIONALE 1.SISTEMUL INTERNAŢIONAL 1.1.Introducere Abordarea sistemică defineşte o modalitate de abordare care este valabilă şi în domeniul relaţiilor internaţionale, pe care ne ajută să-l înţelegem mai bine aşa. În context, se remarcă rezultate diferite ale aplicabilităţii sale în ştiinţele exacte unde legăturile dintre elementele componente ale sistemului, precum şi regulile sale de funcţionare sunt mai precise şi cele sociale, unde atât legăturile, cât şi regulile de funcţionare sunt mai puţin conturate, rezultatul constituindu-l o predictibi... vezi detalii

docx

Geopolitica Mării Negre în timpul războiului rece

Introducere Aspectele pe care le vom discuta în lucrarea de faţă aparţin unei perioade deosebit de importante din istoria relaţiilor internaţionale în general şi din istoria contemporană în special: perioada cuprinsă între anii 1946 şi 1991, denumită generic „Războiul rece”. Deşi amplu dezbătute în toate tratatele ce urmăresc evoluţia relaţiilor internaţionale, studierea epocii Războiului rece oferă întotdeauna dimensiuni inedite de discuţie; unele aspecte nefiind mereu destul de bine reliefate. Privită dintr-o perspectivă clasică, această complexă perioadă este percepută ca fiind o cont... vezi detalii

doc

Resursele Energetice - Motiv de Tensiuni, Crize și Conflicte

Introducere Această lucrare abordează o temă de actualitate în domeniul relaţiilor internaţionale, şi anume Resursele energetice- motive de tensiuni, crize şi conflicte. În ultimii ani, problema epuizării resurselor energetice şi a securităţii energetice domină agendele actorilor scenei mondiale. Astfel, ipoteza de lucru a acestei teze se bazează pe următoarea supoziţie: cererea de hidrocarburi creşte intr-un ritm mult mai rapid decât oferta, iar rezervele majore de hidrocarburi sunt localizate în zone caracterizate de profunde dezechilibre politico-economice şi instabilitate, fapte ce au ... vezi detalii

doc

Limitele democrației moderne

INTRODUCERE Prin intermediul acestei lucrări aş vrea sa încerc să răspund la o întrebare fundamentală, care a constituit un punct central de interes pentru teoreticienii din domeniul filosofiei politic, şi anume aceea dacă democraţia reprezintă expresia egalităţii politice, sau dimpotrivă, având drept cauză anumite transformări de formă şi conţinuturi, ea să-şi schimbe caracterul într-atât încât să poarte numai simbolic numele de "democraţie". Iar în cazul acesta, o astfel democraţie poate lăsa loc liber unor grupuri de putere dominante care vor pune în pericol stabilitatea socială al căre... vezi detalii

doc

Compania Johnson Controls

Introducere Compania Johnson Controls furnizeaza interioare auto ingenioase care ajuta la sporirea confortului, sigurantei si placerii in conducere. Pentru cladiri, aceasta ofera produse si servicii care optimizeaza consumul de energie si imbunatatesc confortul si siguranta. Johnson Controls furnizeaza de asemenea acumulatori pentru automobile si vehicule electrice-hibrid, impreuna cu proiectare de sisteme si expertiza in intretinere. Datorita faptului ca fac parte din echipa Johnson Controls-Romania si datorita faptului ca am acces la informatii din interiorul companiei, mi-a fost la inde... vezi detalii

doc

Regula majorității - probleme ale aplicării ei

INTRODUCERE Democraţia se sprijină pe deciziile majoritare. Acestea sunt cel mai important instrument de soluţionare paşnică a conflictelor. Însă aşa cum o va arăta această lucrare, principiul majorităţii nu este absolut. El depinde de anumite premise, având şi uneori aspecte destul de problematice. Discuţiile teoretice privind democraţia relevă, aproape de fiecare dată, limitele pe care această formă de organizare a societăţii le are. Iar regula majorităţii, ca mecanism esenţial al procesului democratic, are anumite limite. În această lucrare, relevarea acestor limite, dezvăluie câteva î... vezi detalii

doc

Scurtă prezentare a războiului rece - perioada 1947-1962

INTRODUCERE Două interpretări ale Războiului Rece Nici un alt fenomene nu a influenţat atât de mult sistemul internaţional creat după ce de-al doilea război mondial ca acea confruntare dintre cele două superputeri SUA şi URSS; până astăzi ca de altfel şi în viitorul apropiat, conflictul dintre cele două puteri ca şi blocurile şi sistemele de alianţă datorate acestora vor constitui datele esenţiale ale politici internaţionale, dorinţa bilaterală de destindere pe cât de necesară pe atât de greu de înfăptuit. În aceste condiţii vor trebui elucidate noile probleme internaţionale ca, de exempl... vezi detalii

Hopa sus!