Științele auxiliare a IBU

Cuprins licență

Introducere 2
Capitolul I: Stiintele auxiliare teologice ..4
1.1. Studiul Noului Testament .,,,,,, .4
1.2. Patrologie .5
1.3. Istoria Bisericii Ortodoxe Romane 7
1.4. Dogmatica ..10
Capitolul al II-lea: Stiinte auxiliare laice ..13
2.1. Filologie .13
2.2. Epigrafia .14
2.3. Numismatica ...18
2.4. Heraldica 23
2.5. Sigilografia .26
2.6. Paelografia ..32
2.7. Cronologia ..33
Concluzii ..39
Bibliografie ..40


Extras din licență

Introducere
Istoria este stiinta care studiaza evolutia societatii omenesti, analizand structurile si procesele economice, sociale, politice, institutionale si spirituale, pentru aceasta bazandu-se pe izvoare sau surse documentare. Obiectul Istoriei Bisericesti Universale este Biserica Crestina in sensul de comunitate religioasa-morala infiintata de Mantuitorul Hristos pentru mantuirea oamenilor. Biserica este atat un asezamant dumnezeiesc, cat si omenesc. Prin atributele ei are un caracter supranatural, dumnezeiesc, iar prin membrii ei, un caracter omenesc.
Istoria Bisericeasca Universala se axeaza pe cercetarea Bisricii in latura ei omeneasca, in dezvoltarea, formele si manifestarile ei istorice, accesibile cunoasterii umane, fara a neglija caracterul dumnezeiesc al acesteia. In cresterea si dezvoltarea ei, Biserica are o istorie complexa, evoluand de la o comunitate mica, cu forme simple de organizare, doctrina si cult, dezvoltandu-se foarte mult si ajungand la forma ei actuala. 
In conformitate cu cele de mai sus, ,,Istoria bisericeasca universal este cercetarea si expunerea metodica a vietii Bisericii crestine in general, privite in dezvoltarea si actiunea ei interna si exterta." 
Scopul studiului Istoriei Bisericesti Universale este acela de a intelege desfasurarea vietii Bisericii crestine in toate laturile ei, dintru inceputuri si pana acum, in toata lumea. Biserica nu a avut numai o viata moral-religioasa, ci si sociala si culturala, istoria ei fiind o foarte importanta parte a Istoriei universale. Studiul acesteia ne face cunoscut crestinismul de-a lungul si in contextul diferitelor etape, scopul final al studiului fiind cunoasterea si intelegerea situatiei actuale a crestinismului in organizatiile lui mai importante. 
Istoria Bisericeasca Universala poate fi impartita in doua, dupa continut si dupa timp. Cele doua impartiri se folosesc impreuna in fiecare perioada, studiinduse viata bisericeasca in toate laturile manifestarilor ei, grupand faptele dupa caracterul lor. Impartirea logica se face pe baza tipizarii, adica a privirii si tratarii impreuna, sub un titlu comun, a faptelor istorice, care au importante caractere comun. 
Istoria Bisericeasca Universala ajuta toate celelalte discipline teologice, ajutandu-se la randul ei cu unele dintre ele. Mai apropiate si necesare fiind, Studiul Noului Testament, Patrologia, Dogmatica, Istoria Bisericii Ortodoxe Romane si altele. De asemenea, Istoria Bisericeasca Universala se ajuta si de stintele auxiliare propiu-zise ale Istorie: Filologia, Paleografia, Epigrafia, Numismatica, Heraldica, Sigilografia, Cronologia si altele. 
In cele ce urmeaza vom trata stiintele ajutatoare ale Istoriei Bisericesti Universale, atat pe cele teologice, cat si pe cele laice, care intra in componenta acesteia. Lucrarea va fi structurata pe doua capitole. Primul capitol va cuprinde stiintele teologice cu toate aspectele lor, iar cel de-al doilea capitol va cuprinde stiintele laice, de asemenea, cu aspectele lor.
Capitolul I: Stiintele auxiliare teologice
1.1. Studiul Noului Testament
Studiul Noului Testament este una dintre stiintele teologice auxiliare ale Istoriei Bisericesti Universale, deoarece, aceasta stiinta aduce informatii referitoare despre viata si activitatea Mantuitorului si a Apostolilor Sai. Studiul Noului Testament se preocupa cu analizarea fiecarei carti a cononului Noului Testament, luand cate o carte in parte si stabilind pentru fiecare locul scrierii, timpul scrierii, destinatarul cartii respective, motivele si scopul pentru care a fost scrisa lucrarea, limba in care s-a scris, planul scrierii cartii si autorul Evangheliei, Epistolei sau a altei carti din cuprinsul Noului Testament. Aceasta disciplina este foarte importanta Istoriei Bisericesti Universale, deoarece aceasta studiaza temelia Bisericii Crestine, obiectul de studiu al I.B.U.. 
Scrierile canonice ale Noului Testament au fost alcatuite in secolul I. Ele cuprind, descoperirea divina, deplina, impartasita lumii de catre Domnul Hristos. Aceste scrieri au luat denumirea de Cartile Noului Legamant sau Asezamant, spre a deosebi de cartile scrise de barbatii inspirati de Dumnezeu inainte de venirea Domnului Hristos si care sau numit Cartile Vechiului Legamant. Deci, revelatia impartasita profetilor si fixata in scris de cartre ei s-a numit Vechiul Testament, iar revelatia desavarsita a Fiului lui Dumnezeu, Noul Testament. Ea s-a mentinut astfel, mai ales, pentru ca numele de Testament exista si in Epistola cate Evrei (Ev. 9, 15), unde se spune ca prin moartea Sa, Domnul Hristos si-a pecetluit opera, lasandu-ne un Nou Testament, adica opera Sa mantuitoare.
Cartile Noului Testament se impart dupa cuprins in: carti itorice, carti didactice, si carti profetice. Astfel, Cele patru Evanghelii, impreuna cu Faptele Apostolilor constituie cartile istorice, deoarece prezinta aspecte din viata si activitatea Mantuitorului, continuandu-se cu activitatea misionara a Sfintilor Apostoli. Cele paisprazece Epistole ale Sf Pavel, impreuna cu Epistolele Sobornicesti, constituie cartile didactice, deoarece, in ele se talcuieste invatatura Domnului Hristos. Ultima carte, Apocalipsa, are cuprins profetic, si in ea este descrisa in mod simbolic desfasurarea luptei pe care Biserica lui Hristos o va duce pentru mantuirea lumii, neancetat, pani la sfarsitul veacurilor.


Fisiere în arhivă (1):

  • Stiintele auxiliare a IBU.docx

Imagini din acest licență

Bibliografie

Manuale:
1. CONSTANTINESCU, Pr. Prof. Ioan -,,Studiul Noului Testament" Manual Pentru Seminariile Teologice- Editura Institutului Biblic si de Misiune al Bisericii Ortodoxe Romane, Bucuresti, 2002;
2. PACURARIU, Pr. Prof, Dr. Mircea -,,Istoria Bisericii Ortodoxe Romane" Vol. I- Ed. Trinitas, Iasi, 2004;
3. IDEM, -,,Istoria Bisericii Ortodoxe Romane" Pentru Seminariile Teologice Liceale- Editura Institutului Biblic si de Misiune al Bisericii Ortodoxe Romane, Bucuresti, 2006;
4. RAMUREANU, Pr. Prof. Dr. Ioan -,,Istoria Bisericeasca Universala" Manual pentru Seminariile Teologice- Editura Institutului Biblic si de Misiune al Bisericii Ortodoxe Romane, Bucuresti, 2004;
5. IDEM -,,Istoria Bisericeasca Universala" Manual pentru Institutele teologice, Vol.I- Editura Institutului Biblic si de Misiune Ortodoxa, Bucuresti, 1975; 
6. VOICU, Arhid. Prof.Univ. Dr. Constantin si DUMITRASCU, Pr. Prof. Univ. Dr. Nicu -,,Patrologie" Manual pentru Seminariile Teologice- Editura Institutului Biblic si de Misiune al Bisericii Ortodoxe Romane, Bucuresti, 2006;
7. ZAGREAN, Arhid. Prof. Dr. Ioan si TODORAN, Pr. Prof. Dr. Isidor -,,Teologia Dogmatica" Manual pentru Seminariile Teologice- Ed. Renasterea, Cluj-Napoca, 2007.
Dictionare:
1. ,,Dictionar al stiintelor speciale ale Istoriei", Editura Stiintifica si Enciclopedica, Bucuresti, 1982.
Carti:
1. CIUCA, Marcel Dumitru -,,Stiintele auxiliare ale Istorie"- Ed. Saeculum Vizual, Bucuresti, 2012:
2. DRAGHICESCU, Adina Berciu, Document PDF component al lucrarii -,,Arhivistica si documentaristica" Partea I, Stiintele auxiliare ale Istoriei- Bucuresti, 1994;
3. GAFTON, Alexandru -,,Introucere in paleografia romano-chirilica"- Ed. Universitatii ,,A. I. Cuza" Iasi, Iasi, 2003.


Ne pare rau, pe moment serviciile de acces la documente sunt suspendate.


Hopa sus!