Stingerea Proprietatii Private pe Cote Parti

Cuprins licenta Cum descarc?

INTRODUCERE 2
1.CONSIDERATII GENERALE CU PRIVIRE LA PROPRIETATE SI PROPRIETATEA COMUNA PE COTE-PARTI 
1.1. Aspecte metodologice si doctrinare privind proprietatea comuna pe cote-parti ?
1.2. Cadrul normativ privind reglementarea juridica a proprietatii pe cote-parti 
1.3. Garantarea si apararea drepturilor proprietarilor de cote-parti 
1.4. Probleme teoretice si practice identificate, concluzii, propuneri si recomandari 
2. NATURA JURIDICA SI MODALITATILE STINGERII PROPRIETATII COMUNE PE COTE-PARTI 
2.1. Stingerea proprietatii comune pe cote-parti prin impartire 
2.2. Stingerea dreptului la cota-parte in urma pierii proprietatii comune pe cote-parti 
2.3. Renuntarea benevola la cota-parte 
2.4. Exproprierea pentru cauza de utilitate publica a proprietatii comune pe cote-parti 
2.5. Alte modalitati juridice de stingere a proprietatii comune pe cote-parti 
2.6. Probleme teoretice si practice identificate, concluzii, propuneri si recomandari 
3. PARTICULARITATILE STINGERII PROPRIETATII COMUNE PE COTE-PARTI IN CAZUL BUNURILOR IMOBILE 
3.1. Premizele si conditiile stingerii proprietatii comune pe cote-parti in cazul bunurilor
imobilre 
3.2. Procedura stingerii proprietatii comune pe cote-parti in cazul bunurilor imobile 
3.3. Inregistrarea de stat a bunurilor imobile proprietate comuna pe cote-parti si a drepturilor asupra acestora in registrul bunurilor imobile ?
3.4. Probleme teoretice si practice identificate, concluzii, propuneri si recomandari 
4. PROBLEME PRACTICE, CAUZE LITIGIOASE, POSIBILE SOLUTII SI
DOCUMENTE DE DREPT PRIVIND STINGEREA PROPRIETATII COMUNE PE COTE-PARTI 
4.1. Speta 
4.2. Cerere de chemare in judecata 
4.3. Hotarire judecatoreasca 
4.4. Alte documente de drept, posibile solutii si comentarii 
4.5. Probleme practice identificate, concluzii, propuneri si recomandari 
CONCLUZII 
BIBLIOGRAFIE


Extras din licenta Cum descarc?

INTRODUCERE
Actialitatea temei investigate. In toate timpurile, proprietatea a framintat mintile nu doar specialistilor in domeniul dreptului, ci si savantilor filosofi si economisti. Au fost exprimate diverse opinii prin care s-a incercat si se incearca descrierea acestui fenomen. Complexitatea fenomenului proprietatii impune necesitatea examinarii lui dindoua puncte de vedere: economic si
Juridic. In acceptiune economica, proprietateaexprima raportul de insusire de catre om a bunurilor materiale, adica raporturilesociale in cadrul careora se realizeaza aceasta insusire. Astfel prin proprietate seintelege raportul dintre persoane si bunurile materiale care le apartin. De regula, dreptul de proprietate este un drept pur si simplu, prezentind cele doua trasaturi caracteristice ce-i apartin si anume: exclusivitatea si perpetuitatea. Aceasta inseamna ca dreptul de proprietate avind ca obiect un bun au mai multe bunuri apartine, in principiu, in mod exclusiv unei singure persoane.
Din punct de vedere juridic, dreptul de proprietate face posbiila circulatia bunurilor produse de om sau existente in natura. Circulatia bunurilor ar fi imposibila fara a se cunoaste persoana competenta sa decida soarta lor, adica stapinul bunului. Cu alte cuvinte, dreptul de proprietate permite individualizarea persoanelor care poseda, folosesc si dispun de bunuri. Dreptul de proprietate este acel drept subiectiv ce confera titularului exercitarea in putere proprie si in interes propriu a stributelor de posesie Dreptul de proprietate comuna este acea modalitate juridica a dreptului de proprietate care se caracterizeaza prin aceea ca toate prerogativele conferite in acest drept apartin impreuna si concomitent mai multor titulari. Fiind cea mai importanta modalitate a dreptului de proprietate, proprietatea comuna se caracterizeaza prin aceea ca prerogativele dreptului apartin impreuna si concomitent la mai multi titulari (coproprietari). 
Proprietatea comuna pe cote-parti este pe larg raspandita in Republica Moldova, inclusiv proprietatea comuna pe cote parti a bunurilor imobile. Facand o analiza a cadrului legislativ in domeniu am constatat ca desi legislatia civila moldoveneasca pevede forma si dreptul de proprietate comuna pe cote-parti, aproape ca nu exista reglementari directe de ordin juridic care s-ar referi la stingerea dreptului la proprietate pe cote-parti. Reiesind din cele expuse mai sus si rezulta actualitatea temei investigate. 
Scopul tezei consta in elucidarea reglementarilor referitoare la: 
1) Aspecte metodologice si doctrinare privind proprietatea comuna pe cote-parti ; 
2) importanta proprietatii comune pe cote parti; 
3) particularitatile stingerii dreptului de proprietate privata pe cote parti, inclusiv si a bunurilor imobiliare; 
4) inscrierile efectuate in capitolele si subcapitolele Registrului bunurilor imobile in legatura cu stingerea dreptului la cota-parte din bunul imobiliar; 
5) efectele si valoarea juridica a stingerii dreptului la proprietate asupra proprietatii comune pe cote-parti.
Studiind literatura de specialitate, a legislatiei contemporane, a diferitelor aspecte teoretice si practice ale temei abordate, avind ca scop fundamentarea stiintifica si elaborarea recomandarilor practice in vederea crearii unui mecanism adecvat si eficient de protectie a drepturilor imobiliare in Republica Moldova, am conturat urmatoarele obiective:
- efectuarea unei analize stiintifice a conceptului, proprietate privata pe cite-parti, in contextul general;
- definirea si evidentierea particularitatilor de efectuare a stingerii dreptului de proprietate pe cote-parti;
- analiza cadrului legislativ privind stingerea proprietatii comune pe cote parti;
- cercetarea si determinarea importantei inregistrarii bunurilor imobile aflate in proprietate comuna pe cote-parti;
- aplicarea in practica a legislatiei privindproprietatea comuna pe cote parti;
- cercetarea si determinarea efectului juridic al stingerii proprieatii comune pe cote-parti.
Temelia lucrarii o constituie analiza teoretica si practica: a notiunilor si prevederilor legale, a practicii de aplicare privind bunurile imobile aflate in proprietate comuna pe cote parti, precum si stingerea dreptului de proprietate comuna pe cote parti. Lucrarea intruchipeaza rezultatele obtinute din sistematizarea legislatiei, din practica aplicarii ei, din cercetarea specificului regimului juridic al bunurilor imobile, alformarii proprietatii private pe cote-parti, al inregistrarii bunurilor imobile. Sunt evidentiate un sir de probleme, carora li se propun solutii interpretative. Subiectul cercetat -stingerea dreptului de proprietate comuna pe cote-parti - destul de putin cercetat in literatura de specialitate, consideram ca va fi util unui cerc larg de studenti, cercetatori, practicieni etc. 
Noutatea stiintifica a rezultatelor obtinute
Prezenta lucrare este o incercare de a cerceta in mod sistemic in circuitul civil importanta stingerii dreptului de proprietate comuna pe ote parti si a inregistrarii ei in sistemul cadastral.
Semnificatia teoretica si valoarea aplicativa a lucrarii poate fi estimata sub urmatorul aspect:
s-a realizat un comentariu sistemic al legislatiei privindstingerea dreptului de proprietate comuna pe cote-parti. 
Metodologia.Potrivit obiectivelor care denota caracterul interdisciplinar, cercetarea este axata pe un areal de metode stiintifice cum ar fi metoda logica,comparativa, cantitativa. Metodologia cercetarii include nu numai tehnici, procedee de investigare ca instrumente ale cunoasterii, dar si principii, teze, postulate ce au stat la baza evolutiei fenomenului incetarii dreptului la proprietate si respectiv la cunoasterea stiintifica a acestui fenomen complex. Metodele:
dialectica, sistemica, comparativa, interpretativa au fost aplicate in cercetarea tuturor aspectelor tezei, investigarea naturii juridice a corelatiei dintre incetarea dreptului la proprietate si asigurarea dreptului la proprietate, a evolutiei acestora.. Metoda bibliografica a fost centrala pentru studierea surselor necesare studiului, precum si pentru interpretarea si sintetizarea diferitor opinii in literatura nationala si internationala. De asemenea, in cadrul cercetarii au fost utilizate analiza si sinteza, inductia si deductia, generalizarea, care au creat viziuni obiective, adevarate despre fenomenul patrimoniului, dreptului de proprietate si a incetarii dreptului la proprietate.
Metoda logica sta la baza studiului si a sintezei care a rezultat cu argumentarea concluziilor. Una dintre metodele aplicate este si metoda cantitativa care prezuma studierea si sistematizarea bazei normative si doctrinare, nationale si internationale, rezultata cu concluzii.
Volumul si structura tezei. Volumul tezei este de 100 pagini. Structura a fost conditionata de scopul si obiectivele lucrarii si consta din introducere, patru capitole, concluzii, bibliografie.
Introducerea reprezinta fundamentarea si justificarea temei alese pentru cercetare, intregul spectru de probleme care releva actualitatea si importanta problemei abordate, gradul de cercetare a temei, scopul si obiectivele propuse spre realizare, noutatea stiintifica a rezultatelor obtinute, semnificatia teoretica si valoarea aplicativa a lucrarii, baza metodologica.
In primul capitol CONSIDERATII GENERALE CU PRIVIRE LA PROPRIETATE SI PROPRIETATEA COMUNA PE COTE-PARTI sunt date aspectele metodologice si doctrinare privind proprietatea comuna pe cote-parti, cadrul normativ privind reglementarea juridica a proprietatii pe cote-parti, precum si garantarea si apararea drepturilor proprietarilor de cote-parti
In cel de al doilea capitol NATURA JURIDICA SI MODALITATILE STINGERII PROPRIETATII COMUNE PE COTE-PARTI sunt scoase in evidenta stingerea proprietatii comune pe cote-parti prin impartire, stingerea dreptului la cota-parte in urma pierii proprietatii comune pe cote-parti, renuntarea benevola la cota-parte, exproprierea pentru cauza de utilitate publica a proprietatii comune pe cote-parti, precum si a altor modalitati principale privind incetarea dreptului la cota-parte din proprietatea comuna. 
In capitolul al treilea PARTICULARITATILE STINGERII PROPRIETATII COMUNE PE COTE-PARTI IN CAZUL BUNURILOR IMOBILE ne vom referi la premizele si conditiile stingerii proprietatii comune pe cote-parti in cazul bunurilor imobiliare, la procedura stingerii proprietatii comune pe cote-parti in cazul bunurilor imobile, inregistrarea de stat a bunurilor imobile proprietate comuna pe cote-parti si a drepturilor asupra acestora in registrul bunurilor imobile. 
In capitolul patru PROBLEME PRACTICE, CAUZE LITIGIOASE, POSIBILE SOLUTII SI
DOCUMENTE DE DREPT PRIVIND STINGEREA PROPRIETATII COMUNE PE COTE-PARTI, vom prezenta o speta si rezolvarea ei in instanta de judecata.


Fisiere in arhiva (1):

  • Stingerea Proprietatii Private pe Cote Parti.doc

Imagini din aceasta licenta Cum descarc?

Banii inapoi garantat!

Plateste in siguranta cu cardul bancar si beneficiezi de garantia 200% din partea Diploma.ro.


Descarca aceasta licenta cu doar 9 €

Simplu si rapid in doar 2 pasi: completezi adresa de email si platesti.

1. Numele, Prenumele si adresa de email:

Pe adresa de email specificata vei primi link-ul de descarcare, nr. comenzii si factura (la plata cu cardul). Daca nu gasesti email-ul, verifica si directoarele spam, junk sau toate mesajele.

2. Alege modalitatea de plata preferata:* La pretul afisat se adauga 19% TVA.


Hopa sus!