Strategia de dezvoltare a Comunei Arieșeni

Cuprins licență

CAPITOLUL I
ANALIZA SOCIO-ECONOMICA 2
Structura teritoriului . ...2
Localizarea geografica 2
Reteaua hidrografica ... 3
Clima .. .4
Vegetatia .5
Fauna .. .6
Natura ocrotita 7
Structura socio -  demografica 9
1. Evolutia numerica a locuitorilor . 9
2. Densitatea populatiei . 13
3. Miscarea naturala si migratorie a populatiei . 14
1.3. Structura activitatilor .. 18
1.3.1. Agricultura ... 18
1.3.2. Exploatarea si prelucrarea lemnului . 19
1.3.3. Servicii .. 20
1.3.4. Turismul 23
1. Potentialul turistic al comunei Arieseni .. 24
2. Organizarea capacitatii de primire .. 25
CAPITOLUL II
DEZVOLTAREA RURALA .. 26
2.1. Conceptul de dezvoltare rurala, dezvoltare economica locala, 26
dezvoltare economica comunitara
1. Importanta spatiului rural in contextul dezvoltarii generale ... 28
2. Functiile spatiului rural ... 29
3. Interesul pentru dezvoltarea agricola a spatiului rural 31
4. Interesul pentru dezvoltarea turistica a spatiului rural 33
5. Rolul turismului in dezvoltarea rurala 35
6. Rolul si importanta amenajarii turistice in dezvoltarea rurala 37
7. Exemplificarea aplicarii teoriei dezvoltarii rurale pentru localitatea Arieseni ... 38
CAPITOLUL III
STRATEGIA DE DEZVOLTARE A ACTIVITATILOR . 40
1. Dezvoltarea si amenajarea teritoriului pentru turism .. 40
3.1. Premise ale dezvoltarii turismului in comuna Arieseni ... 40
Analiza SWOT . 43
1. Puncte tari (strenght) .. 43
2. Puncte slabe (weakneses) ... 43
3. Oportunitati (opportunities) 44
4. Pericole (threats) ... 44
3.2. Masuri pentru modernizarea bezei tehnico -  materiale generale si 54
promovarea localitatii
CAPITOLUL IV
IMPACTUL TURISMULUI ASUPRA MEDIULUI NATURAL SI 56
SOCIO -  ECONOMIC DIN LOCALITATEA ARIESENI
1. Impactul turismului asupra mediului inconjurator .. 56
2. Degradari produse de activitatea economica 56
3. Poluarea aerului ... 57
4. Poluarea apelor 57
5. Degradarea peisajului .. 58
6. Degradari produse de activitatea turistica ... 59 
7. Actiuni de protectie a mediului inconjurator si a potentialilor turisti . 60
8. Impactul turismului in viata socio -  economica din Arieseni . 62
9. Impactul economic .. 62
10. Impactul social .. 64
CAPITOLUL V
ANALIZAREA PROIECTELOR DE DEZVOLTARE A LOCALITATII ARIESENI .68
AGROTURISMUL SOLUTIA DE DEZVOLTARE CEA MAI ADECVATA 
CONTEXTULUI ZONEI
1. Trei scenarii pentru viitor 68
2. O natura controlata .. 68
3. Crearea unei mari statiuni de schi ... 69
4. O apropiere mai mare de dezvoltare a localitatii 69
5. Agroturismul -  un proiect de dezvoltare locala transpozabil . 70
6. Alegerea agroturismului: greutatea argumentelor .. 71
7. Ecoturismul . 71
8. Potentialul turistic ... 71
9. Organizarea capacitatii de primire .. 72
BIBLIOGRAFIE . 89


Extras din licență

CAPITOL I
ANALIZA SOCIO-ECONOMICA
1.1. STRUCTURA TERITORIULUI
1.1.1. Localizare geografica;
Din punct de vedere geografic comuna Arieseni este situata in Muntii Bihor-Vladeasa, munti ce constituie unitatea cea mai masiva si cu altitudinile cele mai mari din Muntii Apuseni. De la nord la sud acest masiv este alcatuit din muntii Vladeasa, Batrana, Biharia, Gaina si Muntii Ariesului. Comuna Arieseni este situata intre Muntii Batrana si Biharia. 
Relieful este strict dependent de alcatuirea geologica observandu-se deosebiri intre cele doua zone: in Muntii Batrana un relief carstic dominant cu culori domoale, platouri intinse, vai adanci prapastioase, iar in Biharia un relief dezvoltat pe sisturi cristaline cu forme greoaie, masive, pante inclinate uniforme Biharia aspectul general al reliefului este de masivitate cu culmi largi, pante uniform inclinate, altitudini pronuntate si numeroase procese de modelare crionivala. Muntii Biharia constituie un imens baraj in calea maselor de aer. inaltimile apartinand acestui masiv si care se desfasoara spre sud sunt: Piatra Graitoare (1.658 m), Biharia (1.597 m), Curcubata Mare (1.849 m), Curcubata Mica (1.770 m).
In partea nordica relieful dominant este de platou marginit de vai adanci care formeaza abrupturi puternice cu numeroase forme endo si exorcarstice. Acest platou este strapuns de factori de eroziune, varfuri muntoase ce ies in evidenta precum Tapu (1.476 m), Bortig (1. 342 m), Glavoiu (1.426 m), Chicera (1.368 m), Cristeasa (1.426 m) si Batrana (1.579 m). Bazinul superior al Vaii Garda Seaca care apartine comunei Arieseni detine numeroase obiective deinteres turistic rezultate din modelarea calcarelor, unele fiind declarate rezervatii naturalerlzbucul Tauzului, Pesterile Hodobana, Coiba Mica, Coiba Mare, Gura Apei, Huda Orbului. O caracteristica a platoului Padis - Cetatile Ponorului, sunt pesterile cu gheata dintre care una se afla pe teritoriul comunei Arieseni, in satul Casa de Piatra - Ghetarul de la Vartop. 
Relieful, cu elementele sale (chei pitoresti si impresionante, pesteri de marimi diferite cu formatiuni spectaculoase sau elemente de interes stiintific, izbucuri, cascade si paguri pitoresti, ponoare, doline, lapiezuri), constituie principalul element atractiv valoarea sa turistica fiind amplificata si de particularitatile celorlalti factori geografici: clima, fauna, vegetatie care la randul lor prezinta o mare varietate si originalitate.
Importanta resurselor naturale consta in faptul ca ele pot fi valorificate fie individual stand la baza constituirii unor produse turistice de sine statatoare, fie in cadrul unor programe turistice mai ample.
Teritoriul studiat se impune prin frumusetea cadrului natural luat in ansamblu, prin frumusetea peisajului consecinta a particularitatilor geologice ale masivelor muntoase care-1 compun. Astfel datorita imaginilor de mare atractivitate, zona a fost cuprinsa de catre specialisti in categoria zonelor cu peisaje de mare si de foarte mare interes turistic.
1.1.2. Reteaua hidrografica
Principalul rau care dreneaza teritoriul comunei Arieseni este Ariesul prin cursul sau superior. Ariesul este format din doua rauri mai mici: Ariesul Mare care isi are izvoarele pe teritoriul comunei Arieseni si Ariesul Mic. Aceste doua rauri conflueaza in amonte de Campeni, la Mihoesti.
Ariesul Mare izvoraste de la o altitudine de 1.295 m de sub Varful Vartop si are pe teritoriul comunei Arieseni un curs de aproximativ 12 km, pe directia NV-SE. Panta medie este de 29 %o, iar bazinul hidrografic de 70km2, cu o altitudine medie de 1.166 m. Pe teritoriul comunei Arieseni primeste afluenti pe dreapta vaile: Varciorog, Galbena, Cepelor, Steului, Bajita si Bucinisului. Cele mai mari sunt vaile Cepelor (L= 5 km, Sb=10 km2). Buciunisului (L= 7 km, Sb= 12km2). Pe Valea Varciorogului se afla o frumoasa cascada cu o cadere de apa de 15 m. Pe partea stanga, Ariesul primeste un singur afluent important, Valea Coblesului (L= 9 km, Sb= 28 km2).
Resursele de apa pe teritoriul comunei Arieseni sunt bogate, numerosii afluenti ai Ariesului sunt deosebit de bogati ca debit. La fel si izvoarele de la baza pantelor constituie o buna rezerva de apa potabila necesara alimentarii localitatilor.
Elementele hidrografice se constituie si ele ca resurse naturale de importanta turistica ridicata, prin elementele estetice pe care le introduc in peisaj, prin aspectele stiintifice pe care le reprezinta sau prin posibilitatile pe care le confera practicarii de activitati de recreere si agrement.


Fisiere în arhivă (1):

  • Strategia de dezvoltare a Comunei Arieseni.doc

Imagini din acest licență

Bibliografie

1. Bleahu Marcean: Muntii Bihor si Vladeasa, Editura Sport Turism, Bucuresti 1981
2. Cocean Pompei: Geografia Turismului, Editura Carre, Bucuresti 1995
3. Gabriela Tigu: Turism Montan, Editura Uranus, Bucuresti 2008
4. Ioan Bele: Amenajarea turistica a teritoriului Alba-Iulia 2001
5. Popescu Argesel: Valea Ariesului, Editura Sport Turism, Bucuresti 1984
6. Filimon Stremtan: Ardealul turistic Apusean al Romaniei, Editura Eta, Cluj-Napoca 1998
7. Bele, Ioan, Dezvoltare economica locala, curs ed. Univ. 1 Decembrie 1918, 2002.
8. Botez, G., si colaboratorii, indrumar pentru turismul rural, Ed. Ministerului Turismului si programul PHARE al UE, Bucuresti, 1993.
9. Bleahu, M., Bordea, S., Muntii Bihor Vladeasa, Ed. Sport-Turism, Bucuresti, 1981.
10. Constantin, D.L., Introducere in teoria si practicarea dezvoltarii regionale, Ed. Economica, Bucuresti, 2000.
11. Cocean, P., Geografia turismului, Editura Carre, Bucuresti, 1995.
12. Hinescu, A., si colaboratorii, Ghid Metodologic de elaborare si sustinerea lucrarii de licenta, Ed. Univ. ,,1 Decembrie 1918", Alba-Iulia, 2003.
13. Istrate, L, Bran, F., Simion, T., Turismul si mediul inconjurator, in ,, Tribuna Economica", nr. 23/1996.
14. Istrate, L, Bran, F., Rosu, A.G., Economia Turismului si protectia mediului. Editura Economica, Bucuresti, 1996.
15. Potriche, D., si colaboratorii, Elemente de marketing turistic, Ed. Global, Media Image, Deva, 2000.
16. Stremtan, F., Marketing - Arealul turistic Apusean de Romania, Ed. Eta, Cluj Napoca, 1998.
17. www.antec.ro
18. Monografia comunei Arieseni


Ne pare rau, pe moment serviciile de acces la documente sunt suspendate.


Hopa sus!