Strategii ale Managementului Bancar în Economia Contemporană

Cuprins licență Cum descarc?

CAP. I - Structura managementului bancar 3
CAP. II – Abordări teoretice privind noţiunea de risc 8
2.1. Riscul în diferite domenii de activitate umană 9
2.2. Neajunsurile definiţiilor contemporane ale noţiunii de risc 14
2.3. Abordarea model – baza teoretică a definirii noţiunii de risc 15
2.3.1. Geneza riscului 15
2.3.2. Definirea noţiunii de risc 29
2.3.3. Utilizarea noţiunii de risc în domeniul economic 33
2.4. Direcţiile de dezvoltare a managementului riscului 35
CAP. III – Abordările contemporane privind managementul riscurilor în activitatea bancară 37
3.1. Riscuri şi operaţiuni în activitatea bancară 37
3.2. Cerinţele BNR privind managementul riscurilor şi aplicarea lor în România 38
3.3. Cerinţele Comitetului de Supraveghere Bancară de la Basel şi aplicarea lor în ţările dezvoltate 42
3.4. Descrierea generală a bazelor teoretice ale abordărilor noi propuse de Basel II privind riscul de credit 49
CAP. IV - Evoluţii şi tendinţe ale sistemului bancar din România 68
4.1. Principalele evoluţii ale sistemului bancar românesc 68
4.2. Premise ale integrării sistemului bancar la nivel european 69
4.3. Priorităţi pe termen scurt şi mediu ale sistemului bancar românesc referitoare la politica de integrare europeană 70
CAP. V - Studiu de caz: Strategia şi poziţia de piaţă a Băncii Comerciale “AlphaBank” 72
5.1. „AlphaBank” în cadrul sistemului bancar naţional 72
5.2. Strategia Băncii Comerciale “AlphaBank” de mangement al activelor si pasivelor bancare 74
Concluzii 80
Bibliografie 83


Extras din licență Cum descarc?

CAP. I - Structura managementului bancar
Managementul bancar are funcţiile, mecanismele şi tehnicile sale specifice, obiective proprii pentru care se utilizează patru categorii de resurse: umane, financiare, fizice şi de informaţii.
În exercitarea managementului bancar apar roluri şi calităţi cheie. Rolurile manageriale pot fi grupate in trei categorii principale:
a. roluri interpersonale, care la rândul lor cuprind trei categorii:
- managerul acţionând ca o figură proeminentă;
- managerul cu rol de lider;
- managerul cu rol de legătură.
b. roluri informaţionale – cele trei roluri informaţionale cunoscute decurg din cele interpersonale:
- rol de monitorizare;
- rol de diseminator de informaţii;
- rol de purtător de cuvânt.
c. roluri decizionale, care decurg şi ele din cele informaţionale. Informaţiile culese de manager au impact asupra deciziilor luate de acesta. Henry Mintzberg, care a cercetat aceste aspecte, a identificat patru roluri decizionale:
- rolul de antreprenor, de iniţiator voluntar al schimbării;
- cel de al doilea rol decizional este iniţiat de alte persoane şi grupuri, nu de manager, acesta răspunzând rolului său de soluţionator de probleme;
- rolul de distribuitor de resurse;
- rolul de negociator cu reprezentanţi ai organizaţiei.
Calităţile manageriale sunt, fără nici o discuţie, cele care condiţionează succesul. În literatura de specialitate se identifică trei tipuri importante de calităţi manageriale: profesionale, interpersonale şi conceptuale.
Calităţile profesionale ale managerului de bancă sunt cele necesare pentru realizarea activităţilor specializate, fiind foarte importante pentru managerii din prima linie.
Calităţile interpersonale se referă la capacitatea de comunicare, de înţelegere şi de motivare a persoanelor şi grupurilor.
Calităţile conceptuale depind de capacitatea managerului de a gândi in mod abstract.
La aceste trei, adăugam calităţile de diagnostic şi analiză, care permit identificarea naturii şi cauzelor unor probleme sau a unor situaţii favorabile pentru soluţionare sau repetare. Punând in discuţie structura managementului bancar, considerăm oportun a ne opri la cele cinci domenii ale managementului băncii, care redau esenţa activităţii bancare.
Managementul activelor şi pasivelor bancare, redau de fapt întreaga cuprindere a bilanţului băncii.
Gestionarea activelor şi pasivelor bancare constă, pentru o bancă, în determinarea unei situaţii ideale exprimate prin dimensiune şi structură, precum şi in luarea deciziilor ce-i permit să atingă această situaţie ideală.
Managementul riscurilor bancare este foarte important pentru că orice operaţiune bancară are o doză de risc, de incertitudine şi aceasta trebuie să intre obligatoriu in atenţia managerilor.
Resursele umane reprezintă în bănci resursa cea mai importantă, care produce prin prestaţia proprie, valori şi profit.
Marketingul este indispensabil in bănci, pentru ca pe această cale banca poate cunoaşte cerinţele pieţei, respectiv ale clienţilor, potenţialul concurenţilor, şi poate organiza corespunzător procesul de vânzare a produselor şi serviciilor proprii şi monitoriza in consecinţă de cauza concurentă.
În sfârşit, pentru orice bancă, scopul final este obţinerea de profit, motiv pentru care managementul performanţelor proprii este foarte important şi necesar.
Aspecte şi tendinţe actuale în managementul bancar şi influenţa acestora asupra activităţii bancare 
Evoluţia managementului in general este influenţată de o multitudine de factori, dintre care pot fi menţionaţi: influentele mediului asupra activităţii bancare; punctele slabe sau limitele teoriilor manageriale; dificultăţile managementului, care implică o cercetare continua pentru găsirea de noi tehnici şi remedii.
În ceea ce priveşte factorii mediului extern care influenţează ideile şi teoriile manageriale, pot fi menţionaţi factorii: legislativi, etici, politici, economici, speciali, tehnologici, competitivi.
Concurenţa acerbă din ultimele două decenii şi fenomenele de recesiune din economiile puternic dezvoltate (ex: SUA, Japonia, Europa Occidentală), au determinat băncile să caute noi modalităţi de reducere a costurilor şi eficientizare a operaţiunilor.
În acest scop, se folosesc printre altele o serie de metode mai importante cum ar fi:
- reduceri de personal (‚downsizing’);
- contracararea cu terţi a unor servicii (‚out-sourcing’).


Fisiere în arhivă (1):

  • Strategii ale Managementului Bancar in Economia Contemporana.doc

Imagini din acest licență Cum descarc?

Bibliografie

1. Alexandru Olteanu, Florin Manuel Olteanu, Leonardo Badea, - „Managementul bancar. Caracteristici, strategii, studii de caz”, Editura Dareco, Bucuresti, 2003;
2. Al., Isaic-Maniu; A., Grădinaru; V., Voineagu; C., Mitruţ – “Statistică Teoretică şi Economică”, Iaşi, Editura Tehnică, 2004; 
3. Aurel, O., Berea; Octavian, A., Berea - „Orientări în activitatea bancară contemporană”, Editura Expert, 2005; 
4. Baron, T.; Biji, E.; Tovissi, L.; Wagner, P.; Isaic-Maniu, Al.; Korka, M; Porojan, D. -"Statistică teoretică şi economică”; Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2000; 
5. Basno Cezar, Dardac Nicolae. “Operaţiuni bancare”, Editura Tehnică şi Pedagogică, Bucureşti, 2001;
6. Basno C., Dardac N., “Produse,costuri şi performanţe bancare”, Bucureşti: Editura ASE,2000;
7. Basno, C. / Dardac, N. - Management Bancar – Bucureşti, Editura Economică, 2002;
8. Basno C., Dardac N., “Riscuri bancare: Cerinţe prudenţiale.”, Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, 2003;
9. Bogdan I., “Tratat de management financiar-bancar”, Bucureşti: Editura Economică, 2002;
10. Constantin, Floricel - „Relaţii valutar-financiare internaţionale”, Ediţia a-III-a, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2006; 
11. Costin, C., Kiriţescu; Emilian, M., Dobrescu - „Băncile – Mică enciclopedie”, Editura Expert, 2004; 
12. Dedu, V. – “Managementul bancar”, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti 1997; 
13. Dăcanu V.E.,Chiriţă M.,Brendea C.,Zamfirescu M. Riscul şi performanţa creditului bancar în Romania, Bucureşti:Editura “Coresi”2001;
14. Dănilă, N. – Managementul Lichidităţii Bancare, Bucureşti, Editura Economică, 2002;
15. Dardac N. Basno C. “Management bancar”, Bucureşti: Editura Economică, 2002;
16. Dragomir, G. / Ciobanu, R. - Bănci şi Contabilitate Bancară – Brăila, Editura Evrika, 2000
17. Dragomir, G. – Activitatea bancară şi riscul în economie. Coordonate în plan mondial şi naţional – Bucureşti, Editura Didactică Şi Pedagogică, 2003;
18. Dragomir, G. – Repere ale managementului Financiar-Bancar în Epoca Modernă - Galaţi, Editura Fundaţiei Academice Danubius, 2004
19. Dragomir, G. / Mistreanu, A. - Inflaţie Şi Sisteme Monetare – Galaţi, Editura Fundaţiei Academica Danubius, 2001
20. Gaftoniuc Simona. “Practici bancare internaţionale”, Editura Economică, Bucureşti, 2006;
21. Moşteanu, T., Dumitrescu D., Alexandrescu F. - Preţuri şi concurenţă – Bucureşti, Editura Universitară, 2005
22. Pripoaie, R. – Finanţele şi gestiunea financiară a firmei, Bucureşti, Editura Didactică Şi Pedagogică, 2004
23. Pripoaie R. si alţii „Cunostinţe economice fundamentale si de specialitate pentru examenul de licenţă”, specializarea Finanţe – Bănci Ed. Fundaţiei Academice Danubius Galaţi, 2005
24. Pripoaie R. „Analiza si prognoza statistică a riscului de faliment al firmei – Studii comparative”, Monografie, E.D.P., Bucuresti, 2006
25. Roxin Luminiţa, “Gestiunea riscurilor bancare”, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2007;
26. Stoica M. “Managementul riscului bancar”, Bucureşti: Ed. Expect., RO 2008.
27. Tureac C. – Dicţionar economic. Culegere de termeni economici, Ed. Didactică şi pedagogică, Bucureşti, 2008


Banii înapoi garantat!

Plătește în siguranță cu cardul și beneficiezi de garanția 200% din partea Diploma.ro.


Descarcă această licență cu doar 9€

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi datele tale și plătești.

1. Numele și adresa de email:

ex. Andrei, Oana
ex. Popescu, Ionescu

* Pe adresa de email specificată vei primi link-ul de descărcare. Asigură-te că adresa este corectă și că poate primi email-uri.

2. Alege modalitatea de plată preferată:* La pretul afișat se adaugă 19% TVA.


Hopa sus!