Strategii de creștere a vânzărilor în cadrul SC Orange România SA

Cuprins licență Cum descarc?

CUPRINS 1
LISTA TABELELOR 2
LISTA FIGURILOR 3
INTRODUCERE 4
CAPITOLUL I. ASPECTE TEORETICE PRIVIND MANAGEMENTUL STRATEGIC 6
1.1. CONCEPTUL, COMPONENTELE ŞI ROLUL STRATEGIEI 6
1.2. TIPURI DE STRATEGII 10
CAPITOLUL II ANALIZA DIAGNOSTIC A S.C. ORANGE ROMÂNIA S.A. 17
2.1. PREZENTAREA S.C. ORANGE ROMÂNIA S.A. 17
2.2. SITUAŢIA ECONOMICO – FINANCIARĂ 18
2.3. SISTEMUL DE MANAGEMENT ŞI COMPONENTELE SALE. 20
CAPITOLUL III STRATEGIA ORANGE ROMÂNIA S.A. 35
3.1. MUTAŢII STRATEGICE PROPUSE 35
3.2. COMPETENŢE FUNDAMENTALE 36
3.3. VIZIUNEA 42
3.4. MISIUNEA 42
3.5. OBIECTIVE FUNDAMENTALE 42
3.6. OBIECTIVE DERIVATE 43
3.7. OPŢIUNI STRATEGICE 44
3.8. MATRICEA OPŢIUNI – TERMENE - RESURSE 45
3.10. RESURSE 46
3.11. AVANTAJ COMPETITIV 47
3.12. PRINCIPALELE EFECTE 50
3.13. UN REZUMAT AL STRATEGIILOR 50
CAPITOLUL IV CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI 52
4.1. CONCLUZII 52
4.2. RECOMANDĂRI 53
LISTA TABELELOR
Tabel 1 Situaţia economico-financiară 2007-2009 17
Tabel 2 Încadrarea cu personal a structurii organizatorice la S.C. Orange România S.A. 26
Tabel 3 Sinteza punctelor forte 28
Tabel 4 Sinteza punctelor slabe 30
Tabel 5 Opţiuni-Termene-Resurse 42
Tabel 6 Sinteza veniturilor Orange România 2009 –2012 (RON) 43
Tabel 7 Sinteza cheltuielilor Orange România 2009 – 2012 44
LISTA FIGURILOR
Figure 1 Evoluţia CA în perioada 2007-2009 19
Figure 2 Evoluţia productivităţii muncii în perioada 2007-2009 20


Extras din licență Cum descarc?

INTRODUCERE
Prezenta lucrare, intitulată Strategii de creştere a vâzărilor în cadrul S.C. ORANGE ROMÂNIA S.A., constituie tema licenţei pe care am realizat-o în cadrul Facultăţii de Ştiinţe Economice a Universităţii Transilvania, sub îndrumarea . 
Am optat pentru această temă de studiu întrucât S.C. ORANGE ROMÂNIA S.A. este o companie multinaţională, de dimensiuni mari, cu o evoluţie performantă şi competitivă pe plan naţional, fiind una din cele mai profitabile subsidiare ale companiei France Telecom, la nivel mondial. S.C ORANGE ROMÂNIA S.A face parte din primele 3 companii din ţara noastră sub aspect al profitabilităţii, cu o experienţă de peste 10 de ani în domeniul serviciilor de telefonie mobilă, deţinând în prezent poziţia de lider de piaţă. 
Documentarea pentru elaborarea acestei lucrări se bazează pe referinţe bibliografice din literatura de specialitate, pentru partea teoretică, şi pe consultarea diferitelor documente financiar-contabile, organizatorice şi informaţionale din interiorul companiei, precum şi externe (rapoarte şi statistici disponibile pe site-ul companiei, publicaţii sau articole din presa scrisă), pentru partea aplicativă. 
Lucrarea este structurată în patru capitole. 
În cadrul primului capitol am realizat o prezentare succintă a conceptului de strategii manageriale de firmă, precum şi a principalelor aspecte ce vizează managementul strategic drept un set de decizii şi acţiuni ce au ca rezultat formularea şi implementarea strategiilor proiectate pentru realizarea obiectivelor unei companii.
În cadrul celui de-al doilea capitol, intitulat Analiza – diagnostic a S.C. ORANGE ROMÂNIA S.A., am elaborat analiza – diagnostic a viabilităţii economico-financiare (a potenţialului uman şi material, a cheltuielilor, a rentabilităţii) şi manageriale (a subsistemelor: metodologico-managerial, decizional, informaţional şi organizatoric), continuând cu sintetizarea punctelor forte şi slabe.
În următorul capitol, intitulat Managementul strategic al S.C. ORANGE ROMÂNIA S.A., am formulat principalele direcţii de urmat, determinate de aplicarea managementului stategic în cadrul companiei, în vederea asigurării unei profitabilităţi sporite, a reducerii costurilor operaţionale şi a menţinerii poziţiei de lider pe piaţa serviciilor de telefonie mobilă. 
Concluziile asupra temei studiate, precum şi o serie de recomandări privind managementul strategic pentru firmele din România sunt cuprinse în ultima parte a lucrării, respectiv în capitolul patru, ele precedând anexele ce cuprind organigrama societăţii şi diferite tipuri de documente.
Absolvent: Stanca Mihai Sebastian Promoţia: 2007-2010
Programul de studii: MN 
Conducător ştiinţific: Prof. dr. Mandu Petrişor
Tema lucrării: 
Studiul de caz efectuat la: Orange S.A.
Rezumatul lucrării: În cadrul acestei lucrări de licenţă am prezentat câteva noţiuni teoretice privind strategiile de management, am efectuat o analiză economic-o financiară, deoarece fără o astfel de analiză nu ai cum să formulezi strategiile, după care am prezentat strategiile folosite în cadrul companiei Orange S.A. şi planul lor strategic pe viitor. 
Capitolul Nr. pagini Nr. figuri Nr. tabele Nr. referinţe 
bibliografice 
Nr. Denumire 
1. Aspecte teoretice privind managementul strategic - - 9 - 
2. Analiza diagnostic a S.C. Orange S.A. 2 4 1 1
3. Strategia Orange România - 3 1 
4. Concluzii şi propuneri - - - -
Sinteza 
Lucrării de licenţă Nr. pagini text Nr. figuri Nr. tabele Nr. referinţe 
bibliografice Anexe 
[nr. pag.] 
4 capitole 56 2 7 10 1
CAPITOLUL I. ASPECTE TEORETICE PRIVIND MANAGEMENTUL STRATEGIC
1.1. CONCEPTUL, COMPONENTELE ŞI ROLUL STRATEGIEI
1.1.1 Termenul de strategie și componentele sale
Termenul de “strategie” a fost folosit pentru prima dată în contextul războaielor şi organizării armatei. În timpul domniei lui Alexandru cel Mare, strategia se referea la abilitatea desfăşurării forţelor pentru a copleşi inamicul, urmând ca, în epoca renascentistă, Machiavelli să folosească acest termen pentru evidenţierea pregătirilor necesare pentru realizarea unui anumit scop. 
Literatura economică de specialitate oferă conceptului de strategie multiple interpretări, prima dintre ele fiind formulată în anul 1962 de către Alfred Chandler în lucrarea “Strategy and Structure”, care defineşte strategia ca fiind “determinarea pe termen lung a scopurilor şi obiectivelor unei organizaţii, adoptarea cursului de acţiune şi alocarea resurselor necesare pentru atingerea obiectivelor”.


Fisiere în arhivă (1):

  • Strategii de Crestere a Vanzarilor in Cadrul SC Orange Romania SA.doc

Imagini din acest licență Cum descarc?

Banii înapoi garantat!

Plătește în siguranță cu cardul și beneficiezi de garanția 200% din partea Diploma.ro.


Descarcă această licență cu doar 9€

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi datele tale și plătești.

1. Numele și adresa de email:

ex. Andrei, Oana
ex. Popescu, Ionescu

* Pe adresa de email specificată vei primi link-ul de descărcare. Asigură-te că adresa este corectă și că poate primi email-uri.

2. Alege modalitatea de plată preferată:* La pretul afișat se adaugă 19% TVA.


Hopa sus!