Strategii de Marketing în Vederea Dezvoltării Turismului Intern

Cuprins licență Cum descarc?

CAPITOLUL 1. Consideraţii teoretico-metodologice privind dezvoltarea strategică a turismului intern în viziunea de marketing 3
1.1. Delimitarea conceptuală a turismului intern 3
1.2. Determinanţii şi structura ofertei, cererii şi motivaţiei pentru turism intern 7
1.3. Demersul metodologic privind elaborarea strategiei de marketing pentru dezvoltarea turismului intern 18
1.4. Efectele socio-economice ale dezvoltării turismului intern 31
CAPITOLUL 2. Coordonate strategice ale dezvoltării turismului intern în România 39
2.1. Obiective strategice privind dezvoltarea turismului intern în România 39
2.2. Alternative strategice de marketing privind dezvoltarea turismului intern în România 43
CAPITOLUL 3. Studiu de caz: Dimensiunile, structura şi prognoza cererii turistice interne 56
Concluzii 84
Bibliografie 89


Extras din licență Cum descarc?

CAPITOLUL 1. Consideraţii teoretico-metodologice privind dezvoltarea strategică a turismului intern în viziunea de marketing
1.1. Delimitarea conceptuală a turismului intern
Necesitatea delimitării conceptuale a formei de turism, care constituie obiectul cercetării în cadrul prezentei lucrări, derivă din faptul că marketingul întotdeauna operează cu o piaţă de referinţă concretă, localizată sub aspect geografic, identificabilă sub aspect socio-demografic, descriptibilă sub aspect economic şi monetar, inteligibilă sub aspect cultural, accesibilă sub aspect politic şi juridic şi determinată precis în raport cu un anumit produs. Astfel, pentru ca piaţa să fie complet definită, este necesar ca mai întâi să se definească fără echivoc limitele spaţiale, de utilitate, temporale etc. ale pieţei. 
Definirea clară a acestora asigură acurateţea cercetării, comparabilitatea datelor, corectitudinea elaborării strategiilor de marketing şi eficienţa utilizării resurselor în vederea atingerii obiectivelor. În acest context menţionăm că rigiditatea ofertei turistice şi particularitatea cererii de a se forma la locul de reşedinţă şi de a se realiza în cadrul bazinului ofertei turistice imprimă pieţei turistice caracterul de piaţă „opacă”, anevoios de pătruns, de cuantificat şi de influenţat.
Caracteristica turismului ca activitate de producţie şi consum, fixat pe teritoriul ţării de referinţă determină principala particularitate a fluxurilor turistice, şi anume gruparea circulaţiei persoanelor în calitatea lor de consumatori şi nu a circulaţiei serviciilor în calitate de valori, ceea ce caracterizează comerţul.
În esenţă, în funcţie de locul de provenienţa fluxurilor turistice şi destinaţia de călătorie, în cadrul sau în afara ţării de referinţă, circulaţia turistică a unei ţări include trei categorii de fluxuri:
1. consum turistic realizat de rezidenţii unei ţări care îşi vizitează propria ţară;
2. consumul turistic realizat de rezidenţii unei ţări peste hotarele acesteia;
3. consumul turistic realizat de non-rezidenţi în ţară de referinţă.
Interesul ştiinţific şi practic al prezentei lucrării este axat pe studierea activităţilor turistice şi a consumului turistic „realizat de rezidenţii unei ţări care îşi vizitează propria ţară”. Acest flux al circulaţiei turistice sau segment al pieţei turistice globale, spre deosebire de ultimele două categorii, este puţin studiat şi reflectat în literatura de specialitate şi în evidenţele statistice. Deseori, dezinteresul pentru categoria respectivă este determinat de dificultăţile existente în evidenţă şi de lipsa motivaţiei populaţiei.
Expresiile menţionate folosite pentru desemnarea fluxurilor turistice ar putea fi înlocuite cu unii termeni concişi, precum: turism domestic, turism intern, turism emiţător, turism receptor, turism naţional.
În încercarea de a găsi termenul cel mai corect, care, fără ambiguităţi şi laconic, ar exprima acest flux al circulaţiei turistice, am atestat denumiri diferite, cu înţelesuri diferite. Confuziile sunt determinate de traducerile echivoce, de fluxurile de turişti luate în consideraţie şi, respectiv, destinaţiile de călătorie. 
În acest context, nu există unanimitate şi corectitudine în ceea ce priveşte sensul atribuit termenilor turism intern, turism domestic şi turism naţional. La diferiţi autori există deosebiri, mai mari sau mai mici, dar şi anumite puncte de convergenţă, care fac ca noţiunile respective să aibă caracter universal.
În vederea delimitării conţinutului diverselor noţiuni atestate în literatura de specialitate, precum şi înlăturării ambiguităţilor terminologice vom prezenta schematic în Figura nr. 1., tipologia circulaţiei turistice în funcţie de fluxurile turistice şi destinaţiile de călătorie.
Figura nr. 1. Relaţia existentă dintre formele de turism în viziunea OMT 
Astfel, relaţiile existente între turism intern, turism domestic şi turism naţional prezentate în supra, pot fi sintetizate în următorul mod:
- Turismul intern = Turismul domestic + Turismul receptor.
- Turismul naţional = Turismul domestic + Turismul emitent.
- Turismul internaţional = Turismul receptor + Turismul emitent.


Fisiere în arhivă (1):

  • Strategii de Marketing in Vederea Dezvoltarii Turismului Intern.doc

Imagini din acest licență Cum descarc?

Bibliografie

1. Adăscăliţei V., Tehnici promoţionale fundamentate, Ed. Universităţii, Braşov, 2006
2. Alexa C., Transporturi şi expediţii internaţionale, A.S.E. Bucureşti, 2000
3. Baker M., Marketing, Ed. Societatea Ştiinţă şi Tehnică S.A., Bucureşti, 2000
4. Balaure V., Marketing în alimentaţie publică şi turism, A.S.E., Bucureşti, 2004
5. Balaure V., Popescu C., Şerbănică D., Tehnici promoţionale, Ed. Metropol, Bucureşti, 2004
6. Berbecaru I., Strategia promoţională în turism, Ed. Sport-Turism, Bucureşti, 2001
7. Boier R., Comportamentul consumatorului, Ed. Graphix, Iaşi, 2003
8. Bran F., Economia turismului şi mediul înconjurător, Ed ALL, Bucureşti, 2008
9. Cătoiu I., Cercetări de marketing - probleme şi studii de caz, Ed. Uranus, Bucureşti, 2007
10. Cătoiu I., Teodorescu N., Comportamentul consumatorului. Teorie şi practică, Ed. Economică, Bucureşti, 2007
11. Cetină I., Marketingul competitiv în sectorul serviciilor, Bucureşti, 2001
12. Cornescu V., Mihăilescu I., Stanciu S., Management, Ed. Actami, Bucureşti, 2007
13. Cristureanu C., Economia şi politica turismului internaţional, Ed. Abeona, Bucureşti, 2002
14. Cristureanu C., Neacşu N., Băltărescu A., Turism internaţional, Ed.Oscar Print, Bucureşti, 2005
15. Danciu V., Marketing internaţional, Ed. Oscar Print, Bucureşti, 2006
16. Draica C., Ghid practic de turism internaţional şi intern, Ed. All, Bucureşti, 2005
17. Draica C., Turismul internaţional: practici de elaborare şi distribuţie a produsului turistic, Bucureşti, 2003
18. Dumitrescu L., Marketingul serviciilor, Ed. Imago, Sibiu, 2008
19. Florescu C., Marketing, Ed. Independenţa Economică, Bucureşti,2007
20. G.Stănciulescu, Tehnica operaţiunilor de turism, Ed. All Educational, Bucureşti, 2008
21. Gherasim T., Marketing turistic, Bucureşti, Ed. All, 2007
22. Gherasim T., Gherasim D., Marketing turistic, Ed. Economică, Bucureşti, 2005
23. Istrate I., Bran F., Roşu A. G., Economia turismului şi mediul înconjurător, Ed. Economică, 2006
24. Kotler Ph., Managementul marketingului, Ed. Teora, Bucureşti,2002
25. Lupu N., Strategia de concentrare a întreprinderilor de turism, Bucureşti, 2003
26. Maxim E., Gherasim T., Bazele marketingului, Ed. Sedcom Libris SA, Iaşi, 2007
27. Nedelea Al., Piaţa turistică, Bucureşti, 2003
28. Nedelea Al., Politici de marketing în turism, Bucureşti, 2003
29. Niţă I., Niţă C., Piaţa turistică a României, Ed. Ecran Magazin, Braşov, 2000
30. Olteanu V., Cetină I., Marketingul serviciilor, Ed. Marketer and Expert, Bucureşti, 2002
31. Patriche D., Marketing industrial, Ed. Expert, Bucureşti, 2004
32. Pekar V., Strategii de marketing, Iaşi, 2005
33. Postelnicu Gh., Introducerea în teoria şi practica turismului, Cluj-Napoca, 2007
34. Sasu C., Marketing internaţional, Ed. Polirom, Bucureşti, 2001
35. Stăcioiu A., Strategii de marketing în turism, Ed. Economică, Bucureşti, 2008
36. Stănciulescu G., Managementul turismului durabil în centrele urbane, Bucureşti, 2004
37. Thomas J. Michael, Manual de marketing, Ed. All, Bucureşti, 2008
38. Vellas F., Turismul-tendinţe şi peviziuni, Ed. Walforth, Bucureşti,2005
39. Zaiţ A., Marketingul serviciilor, Ed. Sedcom Libris, Iaşi, 2002


Banii înapoi garantat!

Plătește în siguranță cu cardul și beneficiezi de garanția 200% din partea Diploma.ro.


Descarcă această licență cu doar 9€

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi datele tale și plătești.

1. Numele și adresa de email:

ex. Andrei, Oana
ex. Popescu, Ionescu

* Pe adresa de email specificată vei primi link-ul de descărcare. Asigură-te că adresa este corectă și că poate primi email-uri.

2. Alege modalitatea de plată preferată:* La pretul afișat se adaugă 19% TVA.


Hopa sus!