Strategii de Promovare a Imaginii și a Produselor în IMM-uri

Cuprins licență

Cuvânt înainte
CAPITOLUL I - CE SUNT IMM-URILE?
1.1 Ce este imaginea
1.2 Importanţa imaginii în relaţiile publice
CAPITOLUL II - DELIMITĂRI CONCEPTUALE
2.1 Relaţii Publice şi domenii învecinate. Delimtari definitorii
CAPITOLUL III - CONCEPEREA ŞI ETAPELE CAMPANIEI DE RELAŢII PUBLICE
3.1 Tipuri de abordări şi campanii de relaţii publice
3.2 Obiectivele urmărite prin activitatea de relaţii publice
3.3 Relaţiile publice interne
3.4 Relaţiile publice externe
CAPITOLUL IV - PRINCIPALELE TEHNICI FOLOSITE ÎN ACTIVITATEA DE RELAŢII PUBLICE
4.1 Tehnici şi procedee relaţioniste din cadrul instituţiei
CAPITOLUL V - RELAŢIILE CU PRESA
5.1 Relaţiile cu presa 
5.2 Principii de bază în realizarea unor bune relaţii cu presa
5.3 Campania de presă
5.4 Comunicare cu mass-media
CAPITOLUL VI - STUDIU DE CAZ
6.1 Campanie de promovare a imaginei – SC GRUP ŞAPTE SRL
6.2 Campanie de promovare a produselor – SC GRUP ŞAPTE SRL
CONCLUZII
BIBLIOGRAFIE


Extras din licență

CUVÂNT ÎNAINTE
Din 1990, Relaţiile Publice fac parte din ce în ce mai mult din peisajul socio-economic românesc. Dacă până în decembrie 1989, puţini erau cei care au avut ocazia, să audă despre acest tip de activitate, în prezent ea nu mai constituie o noutate pentru firmele mari în special. Spun, firmele mari în special, pentru ca acest domeniu este unul necunoscut şi confundat adesea cu alte domenii, de către firmele mici sau mijlocii. Diversele companii, organizaţii, instituţii guvernamentale de stat, organizaţiile non-guvernamentale, organizaţii non-profit, instituţiile de invăţământ urmează modelul occidental, în care un proces de comunicare desfăşurat după standarde profesioniste, contribuie substantial la consolidarea activitaţii proprii şi la cresterea valorii adaugate.
Domeniul Relaţiilor Publice nu este încă apreciat la adevarata lui valoare şi nu este nici practicat, atât cât să fie vizibil şi educativ pentru public. Ca urmare, o mare parte din managerii IMM-urilor (instituţii mici şi mijlocii) nu ştiu de posibilitatea creării unei imagini publice, a unui prestigiu cu ajutorul relaţiilor publice, de aceea noi ca viitori specialişti, ne propunem să ajutăm oamenii, să se îndrepte către o comunicare transparentă şi deschisă cu publicul-ţintă.
Din 2007, firmele româneşti trebuie să facă faţa provocării competiţionale de pe piaţa europeană. Promovarea şi crearea unei identităţii sociale a firmei, va fi cu siguranţă un avantaj. În prezent, peste 85% din IMM-urile româneşti nu au apelat la o persoană specializată în comunicare, pentru promovarea afacerilor.
Scopul acestei lucrări, este de a evidenţia cât mai clar şi reprezentativ, definirea relaţiilor publice, rolul şi funcţiile acestora în organizaţii, etapizarea unei campanii de relaţii publice şi importanţa acesteia pentru promovarea imaginii şi produselor unei firme. Obiectivul lucrării îl reprezintă însuşirea cunoştinţelor, cercetarea şi implicarea în realizarea unui proiect cât mai complex şi relevant, privind campania de relaţii publice.
Tema aleasă de mine Strategii de promovare a imaginii şi a produselor în IMM-uri am considerat-o ca fiind cea mai reprezentativă, în raport cu specializarea pe care am studiat-o
timp de cinci ani: Comunicare Socială şi Relaţii Publice. Deşi, la început acest domeniu a relaţiilor publice mi s-a părut confuz şi nedistinctiv, acum cred şi stiu, că relaţiile publice au un foarte mare impact şi în ceea ce priveşte modul în care este percepută o organizatie, în condiţiile în care, o comunitate permanent proactivă vine în întâmpinarea unor nevoi. Informarea permanentă şi strategiile de imagine pe termen mediu sau lung, au în vedere crearea şi menţinearea unei imagini cel puţin bună pentru orice companie. Există un intreg arsenal de instrumente şi metode specifice care sunt aplicate separat sau combinate, pentru atingerea acestui scop: crearea şi intreţinerea imaginii. Este necesar ca specialistul în relaţii publice să le cunoască pe toate şi să aibă acel fler absolut necesar pentru a şti ce şi cum să selecteze.
Primul capitol al acestei lucrări, conţine date despre ce reprezintă IMM-urile, ce este imaginea publică şi ce reprezintă ea. Capitolul al doilea cuprinde aspecte distinctive ale relaţiilor publice; delimitări conceptuale ale relaţiilor publice, marketing-ului, publicităţii plătite şi a reclamei cât şi a promoţiilor. Cel de-al treilea capitol conţine conceperea şi etapele campaniei de relaţii publice-abordări şi strategii, planul campaniei de relaţii publice şi obiectivele propuse, activităţi interne şi externe de relaţii publice cât şi rolul şi funcţiile acestora la nivel de organizaţie. Tehnicile folosite în activitatea de relaţii publice în cadrul instituţiei sunt prezentate în cel de-al patrulea capitol. Metode de comunicare cu presa – campania de presă şi etapele ei, comunicatul de presă, dosarul de presă şi conferinţa de presă sunt incluse în cel de-al cincilea capitol. Cel din urma capitol – al şaselea, descrie studiul de caz pentru campania de promovare a imaginii şi a produselor în firma SC GRUP ŞAPTE SRL.
CAPITOLUL I
CE SUNT IMM-URILE?
“Categoria Întreprinderilor Micro, Mici şi Mijlocii (IMM) este formată din întreprinderi care angajează mai puţin de 250 de persoane şi care au o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 milioane de euro şi/sau deţin active totale de până la 4 de milioane de euro”1.
În această categorie:
• Întreprinderile mici sunt definite ca întreprinderi care au până la 49 de salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deţin active totale de până la 10 milioane de euro.
• Micro-întreprinderile sunt definite ca întreprinderi care au până la 9 salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deţin active totale de până la 2 milioane de euro.
• Întreprinderile mijlocii sunt definite ca întreprinderi care au până la 249 de salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deţin active totale de până la 49 milioane de euro.
Definirea întreprinderilor mici şi mijlocii conform legislaţiei din România:


Fisiere în arhivă (1):

  • Strategii de Promovare a Imaginii si a Produselor in IMM-uri.doc

Imagini din acest licență

Bibliografie

Baker M.J., Marketing, Editura S.C.Ştiinţa şi Tehnica S.A., Bucureşti, 1996.
Coman Cristina, Curs de Campanii de relaţii publice, Universitatea Bucureşti, Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, anul 2007.
Coman Cristina, Relatii Publice şi Mass-Media, Editura Polirom, Iaşi, 2004.
Dagenais Bernard, Campania de Relaţii Publice,Editura Polirom, Iaşi, 2003.
David George, Relaţii Publice. Garanţia succesului, Editura Oscar Print, Bucureşti, 2003.
Douglas Mary, Cum gândesc instituţiile, Editura Polirom, Iaşi, 2002.
Fârte Gheorghe Ilie, curs Fundamente ale relaţiilor publice II, anul III, sem.2, Editura Universităţii ”Al.I.Cuza”, Iaşi, 2005.
Kotler Philip, Saunders J., Armstrong G., Wong V., Principiile marketingului-Ediţia Europeană, Editura Teora, Bucureşti, 1998.
Newson Doug, Turk Judy VanSlyke, Kruckeberg Dean, Totul despre Relaţii Publice, Editura Polirom, Iaşi, 2003.
Petre Dan, Nicola Mihaela, Introducere în publicitate, Editura Comunicare.ro, Bucureşti, 2004.
Popescu Cristian Florin, Bâlbâie Radu, Mic dicţionar de jurnalism, Fundaţia Rompres, Bucureşti, 1998.
Pricopie Remus, Relaţii Publice:evoluţie şi perspective, Editura Tritonic, Bucureşti, 2005.
Russel J.Thomas, Lane W.Ronald, Manual de publicitate, Editura Teora, Bucureşti,2003.
Stan Gerard, Curs: Elemente de publicitate, anul V, sem.I, Editura Universităţii „Al.I.Cuza”,Iaşi, 2007.
Teodorescu Gheorghe, Bejan Petru, Relaţii publice şi publicitate. Discurs, metodă, interpretare, Ed.Fundaţiei AXIS, Iaşi, 2003.
Teodorescu Gheorghe, curs Campanii de relaţii publice şi publicitate, anul III,sem. II, Editura Universităţii “Alexandru I.Cuza”, Iaşi, 2006.
Teodorescu Gheorghe, curs Fundamente ale Relatiilor Publice (I), anul II, sem. I, Editura Universităţii Alexandru Ioan Cuza, Iasi, 2004.
Todoran Dimitrie, Psihologia reclamei. Studiul de psihologie economică, Editura Tritonic, Bucureşti, 2004.
Tran Vasile, Stănciugelu Irina, Teoria Comunicării, Editura Comunicare.ro, Bucureşti, 2003.
Zaiţ Adriana, Relaţii Publice, Ediţia a II a, Editura Sedcom Libris, Iaşi, 2004.
***
Chelcea Septimiu, Tehnici de cercetare sociologică, S.N.S.P.A., Bucureşti, 2001
Iluţ Petru, Abordarea calitativă a socioumanului, Polirom, Iaşi, 1997
Chelcea Septimiu, Chestionarul în investigaţia sociologică, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1975
Miftode Vasile, Metodologie sociologică, Ed. Lumen, Iasi, 2005
De Singly Francois, Blanchet Alain, Gotman Anne, Kaufmann Jean-Claude, Ancheta şi metodele ei : Chestionarul, Interviul de producere a datelor, Interviul comprehensiv, Prefaţă de Elisabeta Stănciulescu, Ed. Polirom, Iaşi, 1998
***
Legea nr. 133/1999 privind stimularea întreprinzătorilor privaţi pentru înfiinţarea şi dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii, publicată în Monitorul Oficial nr. 349 din 23 iulie 1999.
***
Site-uri Internet folosite:
http://blogs.iabc.com/chair/archives/2005/07/13/thinking-big-staying-small/
www.grupşapte.ro


Ne pare rau, pe moment serviciile de acces la documente sunt suspendate.


Hopa sus!