Structura Capitalului și Dezvoltarea Întreprinderii

Cuprins licență Cum descarc?

Întroducere 
CAP. I. ASPECTELE GENERALE PRIVIND CAPITALUL 1
1.1.Noţiunea de capitaluri 1
1.2.Structura capitalului 2
1.3. Capital Social 6
1.4 Capital fix 8
1.5 Capital Circulant 10
1.6.Capital Propriu 10
CAP. II. SURSA CAPITALULUI 18
2.1. Creşterea capitalului prin surse proprii 19
2.2. Creşterea capitalului prin surse externe 20
CAP.III GLOBARIZAREA PIEŢELOR FINANCIARE PRIVIND CAPITALUL 24
3.1.Caracteristicile procesului de globalizare 24
3.2 Gradele integrării internaţionale 25
3.3 Avantajele aşteptate ale globalizării privind capitalul 26
3.4 Riscurile privind capitalul asociat diversificării internaţionale a portofoliilor financiare 27
3.5 Criza financiară şi globarizarea 29
CAP. IV. STRUCTURA ŞI FACTORII DE DEZVOLTARE A CAPITALULUI LA S.C. “Anonymus”S.R.L ODORHEIU SECUIESC. 30 
4.1.Descrierea activităţii companiei, scurt istoric şi previziuni 30
4.2.Piața și concurența 32
4.3.Riscuri identificate 45
CAP. V.CONCLUZII ȘI PROPUNERI 47
Bibliografie selectivă 50


Extras din licență Cum descarc?

INTRODUCERE
În cadrul lucrării mele vreau să prezint importanţa că unităţile patrimoniale indiferent de tipul şi forma de organizare, trebuie să-şi constituie capitalul, ca prima măsura şi ca element important al patrimoniului care le creeaza posibilitatea stabilirii relaţiilor cu terţii pentru demararea şi dezvoltarea obiectului activităţii. Capitalul exprimă, în esenţă, sub forma bănească, obligaţiile unităţii faţă de cei care participă la constituirea sa, aceştia fiind atât pesoane fizice (asociati, actionari), cât şi persoane juridice (societăţi, fundaţii, instituţii, statul).
Conceptul de capital trebuie utilizat de către societăţi comerciale, având la baza necesităţile utilizatorilor situaţiilor financiare. În cazul în care utilizatorii sunt preocupaţi de menţinerea capitalului nominal investit se adoptă conceptul financiar al capitalului, iar dacă aceştia sunt preocupaţi de capacitatea de exploatare a societăţii se adopta conceptul fizic al capitalului.
Orice manager trebuie să cunoască structura capitalului şi valoarea unei firme pentru a putea lua o decizie dacă firma respectivă este finanţată adecvat. Structura capitalului oferă în acest sens primele informaţii despre situaţia financiară a unei firme. Pentru managerul unui grup de firme, structura capitalului devine importantă pentru continuitatea activităţii acesteia.
Proporţia dintre datorii şi capitaluri folosite pentru a finanţa activitatea unei firme are
implicaţii asupra valorii acţiunilor. În plus, structura capitalului afectează levierul financiar, care la rândul său afectează rezultatele şi riscul aşteptat atât al proprietarilor cât şi al creditorilor firmei.
Această proporţie canalizează fenomenul interdependent între levierul financiar şi structura capitalului atunci când compania are cheltuieli de exploatare fixe şi cheltuieli financiare fixe, în structura costului
În prima parte a lucrării mele am prezentat importanţa constituirii capitalului, originea şi modalităţi de formare a capitalului social.
Capitalul este un stoc de bunuri create prin muncă servind nu consumaţiei directe a oamenilor, ci producerii de noi bunuri. Capitalul este o sursă permanentă de venituri
O structură optimă a capitalului reprezintă în fapt, o decizie importantă pentru orice mediu de afaceri. Această decizie nu e necesară doar din nevoia de a maximiza rezultatele, dar şi pentru ca firmele să fie mai competitive în cadrul sectorului de activitate. 
Structura patrimonială este stabilită de contabilitate şi se regăseşte in activul bilanţului.
După modul în care participă la activitatea economică, cum se consumă şi se înlocuiesc elementele capitalului tehnic se împart în: capital fix şi capital circulant.
Am prezentat în scurt existenţa capitalului real şi fictiv în societatea comercială. Capital tehnic (real), cuprinde bunurile ce au existenţă fizică, materială. Capital nominal (fictiv), nu are o valoare reală intrinsecă ci semnifică valoarea; se prezintă sub forma titlurilor de proprietate (acţiuni); capital bănesc, lichid.
Capitolul doi a lucrării prezintă sursa capitalului creşterea capitalului prin fonduri proprii, ca şi autofinanţarea sau prin împrumut de capital. Cea mai bună structură a capitalului depinde de mai mulţi factori. Astfel, dacă o firmă îşi finanţează activităţile din împrumuturi, creditorii aşteaptă ca suma investită plus dobânda să le fie achitată conform contractului de împrumut. Imposibilitatea firmei de a achita sumele scadente, poate conduce la acţiuni în justiţie din partea creditorilor. Finanţarea unei afaceri prin intermediul împrumutului este mai ieftină decât prin intermediul capitalului.
În al treilea capitol am prezentat globalizarea economiei mondiale ca procesul deosebit de dinamic al creşterii interdependenţelor dintre statele naţionale, ca urmare a extinderii şi adâncirii legăturilor transnaţionale în sfere ale vieţii economice, politice, sociale şi culturale, tot mai largi şi mai variate, cu implicaţie directă asupra globalizării activităţilor, cerând la rândul lor o soluţionare globală.
Capitolul patru conţine un studiu de caz, clasa de performanţă financiară şi clasa generală de risc de creditare pentru majorarea capitalului al S.C. Anonymus S.R.L.
CAPITOLUL I.
ASPECTELE GENERALE PRIVIND CAPITALUL
1.1.NOŢIUNEA DE CAPITALURI 
Unităţile patrimoniale indiferent de tipul şi forma de organizare, trebuie să-şi constituie capitalul, ca prima măsură şi ca element important al patrimoniului care le creează posibilitatea stabilirii relaţiilor cu terții pentru demararea şi dezvoltarea obiectului activităţii.
Capitalul exprimă, în esenţă, sub forma bănească, obligaţiile unităţii faţă de cei care participă la constituirea sa, acestia fiind atât persoane fizice (asociaţi, acţionari), cât şi persoane juridice (societăţi, fundaţii, instituţii, statul).
În sensul general, capitalul reprezintă bunurile folosite pentru a produce alte bunuri şi pentru a obţine profit. Se mai numeşte capital tehnic sau mijloace de producţie și faţă de factorii de producţie originari primari (pământuri sau natura, forţa de muncă) se prezintă ca un factor derivat (este rezultatul unor procese de muncă anterioare). De asemenea, capitalul are caracter creativ, reproductibil, de bunuri și servicii, adică se autovalorifică în procesul folosirii. Capitalul este o sursă permanentă de venituri.


Fisiere în arhivă (2):

  • Structura Capitalului si Dezvoltarea Intreprinderii
    • Structura Capitalului si Dezvoltarea Intreprinderii.doc
    • Structura Capitalului si Dezvoltarea Intreprinderii.ppt

Imagini din acest licență Cum descarc?

Bibliografie

Prof .univ.dr.Atanasiu Pop: Directivele contabile Europene, standardele internationale de contabilitate , Ardealul Cluj Napoca 2002
Bichi C.:Basel II și riscul operational, Piața Financiară, nr.11,2003
Bistriceanu,Gheorghe: Finanţele agenţilor economici, Editura Economică, Bucureşti, 2001
Lect.univ.drd. Ciobănaşu Marilena - Universitatea Titu Maiorescu Analiza situaţiilor financiare, 2003
Gheorghiu Al.:Analiza economico-financiară, Editura Economică, Bucureşti, 2004
Mestchian P.: Advances in Operational Risk: Firm-wide for Financial Institutions, Second Edition, Incisive Media Ltd, London, UK,,2005
Ong M.K.:The Basel Handbook: A guide for Financial Practitioners, Incisive Media Ltd. With KPMG, London, UK, 2005
Onofrei,Mihaela,:Finanţele întreprinderii, Editura Universităţii “Alexandru Ioan Cuza” Iaşi, vol.I, Iaşi 2003
Onofrei Mihaela: Finanţele întreprinderii, Editura Economică, 2004
Patriche, D.: Bazele comerţului, Editura Economică, Bucureşti, 1999
Păvăloaia W., Păvăloaia D.: Analiza economico-financiară, Editura Moldavia, Bacău, 2003
Radu F.:Metode şi tehnici de analiză economico-financiară, Editura Scrisul Românesc, Craiova 2004
Ristea M, Dumitru C.: Contabilitatea în managementul întreprinderii, Editura Tribuna Economică, Bucureşti 2005
Socol A.: Contabilitatea și gestiunea societăților bancare, Editura Economică, București 2005


Banii înapoi garantat!

Plătește în siguranță cu cardul și beneficiezi de garanția 200% din partea Diploma.ro.


Descarcă această licență cu doar 9€

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi datele tale și plătești.

1. Numele și adresa de email:

ex. Andrei, Oana
ex. Popescu, Ionescu

* Pe adresa de email specificată vei primi link-ul de descărcare. Asigură-te că adresa este corectă și că poate primi email-uri.

2. Alege modalitatea de plată preferată:* La pretul afișat se adaugă 19% TVA.


Hopa sus!