Structura și rolul organelor locale ale administrației publice - tendințe europene

Cuprins licență Cum descarc?

INTRODUCERE .. 4
CAPITOLUL I . 6
NOTIUNI GENERALE PRIVIND ADMINISTRATIA PUBLICA .. 6
1.1 Cadrul de manifestarea al administratiei publice: definitie, istoric .. 6
1.2 Principiile de organizare ale administratiei publice ... 9
CAPITOLUL II .. 13
DESCENTRALIZAREA IN EUROPA . 13
2.1 Administratia publica locala in Europa . 13
2.2 Evolutia administratie publice locale in Romania 20
CAPITOLUL III 31
TENDINTE EUROPENE IN DESIGNUL ADMINISTRATIEI PUBLICE LOCALE . 31
3.1.2 Organizarea administratiei publice locale in Italia . 39
3.1.3 Particularitatile sistemului finlandez al administratiei publice locale ... 42
3.2. Analiza comparativa intre administratia locala a celor patru state: asemanari si deosebiri .. 44
Concluzii . 48
BIBLIOGRAFIE 51


Extras din licență Cum descarc?

INTRODUCERE
In cadrul lucrarii de licen.a ,,STRUCTURA .I ROLUL ORGANELOR LOCALE ALE ADMINISTRA.IEI PUBLICE: TENDIN.E EUROPENE" am tratat evolu.ia descentralizarii administra.iei publice locale in Europa cat .i tendin.ele Europene in designul administra.iei publice locale.
In primul capitol al prezentei lucrari am ini.iat cititorul prin explicarea no.iunilor generale privind administra.ia publica locala, astfel am ajuns sa conturam obiectul acesteia, prin administra.ie publica intelegem ,, valorilor politice care exprima interesele generale ale societatii organizate in stat si care sunt formulate in legi de catre organele puterii legiuitoare, precum si executarea hotararilor judecatoresti, date in temeiul legii". Privind administra.ia publica drept o activitate organizatorica, reiese pozi.ia sa de interpus intre planul conducerii politice si planul in care se realizeaza valorile politice, deciziile politice.
In capitolul al doilea este evidentiata evolu.ia descentralzarii administra.iei in Europa, in contextul in care Uniunea Europeana este formata din mai multe state autonome, cu regim de guvernare .i organizare diferit. Se impunea ca evolu.ia organizarii administra.iei locale in Europa sa nu vizeze numai unele dintre state ci sa se muleze pe toate formele de guvernare. Astfel, la stabilit ca in toate statele membre unitatile administrativ-teritoriale sa aiba statut propriu ce exercita multiple atributii expresie a autonomiei locale si a descentralizarii avand o natura administrativa, stabilite conform legii, si garantata constitutional.
Exercitarea atributiilor organelor reprezentative ale comunitatilor locale are la baza unele principii: administrarea libera, prin consilii alese, in conditiile prevazute de lege, interdictia exercitarii tutelei administrative a unei colectivitati locale asupra alteia, transferul de competenta sau putere normativa de la nivel central spre nivel local pentru exercitarea corespunzatoare a sferei de atributii transmise in acest mod, transferarea de bunuri, persoane si servicii in competenta locala insotita de compensarea financiara pe baza cheltuielilor suportate de stat la data transmiterii acestora.
In capitolul al treilea am realizat o paralela dintre organizarea administra.iei publice in Spania, Italia, Finlanda .i Romania. Esen.a acestui capitol este analiza comparativa intre administratia locala a celor patru state. De.i un popor asemanator ca .i origini am descoperit ca Spania .i Italia, sunt total diferite din punct de vedere a organizarii administra.iei publice.
In timp ce Spania este numita .ara ,, autonomiilor", Italia este un stat regional insa regiunile formeaza un intreg, nu au autonomie. Finlanda in schimb are un sistem cu un singur
nivel de administra.ie locala, fiind stat unitar. Pe langa difere.ele enumerate, am gasit si o serie de asemanari, cea mai importanta o consideram ca fiind exercitarea supravegherii statului asupra administra.iei prin forme si modalitati care nu presupun subordonarea sau substituirea in locul autoritatilor de baza, pentru solutionarea problemelor de interes local.
CAPITOLUL I
NOTHIUNI GENERALE PRIVIND ADMINISTRATHIA PUBLICA
1.1 Cadrul de manifestarea al administratiei publice: definitie, istoric
Administratia publica are ca obiect realizarea ,,valorilor politice care exprima interesele generale ale societatii organizate in stat si care sunt formulate in legi de catre organele puterii legiuitoare, precum si executarea hotararilor judecatoresti, date in temeiul legii"1. Privind administra.ia publica drept o activitate organizatorica, reiese pozi.ia sa de interpus intre planul conducerii politice si planul in care se realizeaza valorile politice, deciziile politice. In limbajul curent notiunea de administratie are mai multe acceptiuni, respectiv a administra inseamna , a organiza, a conduce, a dirija activitati publice si particulare. Revenind la no.iunea de administra.ie publica spunem ca, in condi.iile in care este un reprezentant necontenit al statului, atat in interior cat si in exterior, trebuie sa fie omniprezenta, continua, promta .i energica ,,Administratia publica, in statul de drept, reprezinta principala parghie prin care se realizeaza valorile stabilite la nivelul palierului politic"2. Administratia inglobeaza activita.i rationale si eficiente de utilizare a resurselor umane, materiale si financiare cu scopul de a obtine rezultate maxime cu eforturi minime.
Multiplicarea .i diversificarea sarcinilor administra.iei publice a impus perfec.ionari in structura .i activitatea sa, prin utilizarea unor metode si tehnici moderne care sa duca la eficientizarea activita.ii organelor administra.iei publice. ,,Doctrina considera ca in continutul complex al administratiei se cuprind imperativele: a prevedea, a organiza, a conduce, a coordona, a controla" 3
Recomandarile politice venite din partea Comitetului Regiunilor al Uniunii Europene sunt legate de faptul ca administratiile locale si regionale functionale si descentralizarea eficienta ar trebui sa se bazeze pe principiile subsidiaritatii, proportionalitatii si guvernantei pe mai multe niveluri. in acela.i timp, Comitetului Regiunilor al ca organele locale al administra.iei publice trebuie sa fie alese in mod democratic, .i sa isi asume responsabilitatea fata de cetatenii lor. Prin articolul 10 TUE, articolul 20 alineatul (2) TFUE si articolul 40 din Carta drepturilor fundamentale ale UE se face recunoasterea indirecta a democratiei locale si regionale prin tratatele UE, ceea ce demonstreaza ca UE, indiferent de neutralitatea sa principiala fata de structura institutionala a statelor membre, considera ca democratia locala si regionala reprezinta un fundament al propriei sale legitimitati.


Fisiere în arhivă (1):

  • Structura si rolul organelor locale ale administratiei publice - tendinte europene.pdf

Imagini din acest licență Cum descarc?

Bibliografie

1. Emanuel Albu, Administratia ministeriala in Romania, Edit. All Beck, Bucuresti, 2004
2. Corneliu Birsan, Conventia europeana a drepturilor omului. Comentariu pe articole
Vol.I. Drepturi si libertati, Edit. All Beck, Bucuresti, 2005 si vol.II. Procedura in fata
Curtii . Executarea hotararilor, Edit. C.H.Beck, Bucuresti, 2006
3. Constantin Branzan, Avocatul Poporului, Editura Juridica, Bucuresti, 2002
4. Mihai Constantinescu, Antonie Iorgovan, Ioan Muraru, Elena Simina Tanasescu,
Constitutia Romaniei revizuita- comentarii si explicatii, Edit.All Beck, 2004
5. ALEXANDRU Ioan - Administratie publica - Teorii. Realitati. Perspective; editura Lumina Lex; Bucuresti, 1999
6. BUCHANAN James, TULLOCK Gordon. - Calculul consensului. Fundamente logice ale democratiei constitutionale; ed. EXPERT; Bucuresti
7. FILIP,Gh; ONOFREI Mihaela - Elemente de stiinta administratiei; editura Junimea ;Iasi; 2004
8. FILIP,Gh; ONOFREI Mihaela - Sisteme administrative comparate ; editura Sedcom Libris ; Iasi ; 2001
9. IANCU Aurel - Tratat de economie. Stiinta economica si interferentele ei; volumul I; Editura Economica; Bucuresti
10. IORGOVAN Antonie. - Drept administrativ; Editura "Actami";
11. ONOFREI Mihaela - Administratie publica.Fundamente stiintifice si bune practici; Editura Universitatii "Al.I.Cu Cotea, F., Drept comunitar european, Bucuresti: Editura Wolters Kluver, 2009. 3. Craig, P., de Burca, G., Dreptul Uniunii Europene. Comentarii, jurisprudenta si doctrina, Editia a IV-a, Bucuresti: Editura Hamangiu, 2009. za";Iasi; 2007 12. Coman-Kund Liviu, Administratia publica de nivel intermediar in dreptul comparat si in dreptul romanesc, Editura Didactica si pedagogica, Bucuresti, 2005
13. Manda Cezar Corneliu, Controlul administrativ in spatiul juridic european, Editura Lumina Lex, Bucuresti, 2005
14. Manda Cezar Corneliu, Controlul administrativ in spatiul juridic european, Editura Lumina Lex, Bucuresti, 2005 15. Liviu Coman-Kund-  Administratia publica de nivel intermediar in dreptul comparat si in dreptul romanesc, Ed.Didactica si pedagogica, Bucuresti, 2005,
16. Manda Cezar Corneliu, Controlul administrativ in spatiul juridic european, Editura Lumina Lex, Bucuresti, 2005
52
Tratate
1.Carta europeana a autonomiei locale
2.Tratate ale Consiliului Europei - Texte esentiale -  Les editions du Conseil de
l'Europe, 2002
3.Tratatul de Instituire a unei Constitutii pentru Europa, Institutul European din
Romania, ed-a 2-a revizuita Bucuresti, 2005


Banii înapoi garantat!

Plătește în siguranță cu cardul și beneficiezi de garanția 200% din partea Diploma.ro.


Descarcă această licență cu doar 9€

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi datele tale și plătești.

1. Numele și adresa de email:

ex. Andrei, Oana
ex. Popescu, Ionescu

* Pe adresa de email specificată vei primi link-ul de descărcare. Asigură-te că adresa este corectă și că poate primi email-uri.

2. Alege modalitatea de plată preferată:* La pretul afișat se adaugă 19% TVA.


Hopa sus!