Studierea sortimentului calității și organizarea comerțului cu brânză proaspătă de vacă

Cuprins licență Cum descarc?

Introducere 3
CAPITOLUL I Caracteristica merceologică a brînzei proaspete de vacă 6
1 1 Starea de producere şi consum a brînzei proaspete de vacă 6 
1 2 Valoarea alimentară şi compoziţia chimică a brînzei proaspete de vacă 8
1 3 Factorii ce formează calitatea brînzei proaspete de vacă 10
1 3 1 Materia primă 12
1 3 2 Procesul tehnologic 14
1 3 3 Sfera de circulaţie a mărfurilor (ambalarea , marcarea, păstrarea şi transportarea) 16
1 4 Clasificarea şi caracteristica merceologică a brînzei proaspete de vacă 18
1 5 Cerinţele de calitate a brînzei proaspete de vacă 19
1 6 Modificări ce au loc în timpul păstrării 22 
1 7 Posibilele defecte 23
CAPITOLUL II Analiza structurii sortimientale şi a calităţii brînzei proaspete de vacă 26
2 1 Caracteristica merceologică a sortimentului brînzei proaspete de vacă 26
2 2 Rezultatele estimării calităţii 30
2 3 Analiza factorilor menţinerii calităţii brînzei proaspete de vacă 37 
2 4 Elaborarea cerinţelor , condiţiilor de recepţie , păstrare , depozitare şi comercializare a brînzei proaspete de vacă în S R L ”Fourchette” 39
CAPITOLUL III Organizarea comerţului cu produse lactate în baza datelor S R L “Fourchette” 42
3 1 Analiza situaţiei existente pe piaţa de consum a brînzei proaspete de vacă 42 
3 2 Caracteristica documentelor normative tehnice de reglementare a activităţii comerciale în Republica Moldova 44
3 3 Organizarea şi tehnologia de comercializare a brînzei proaspete de vacă în unităţile de comerţ cu amănuntul 46
3 4 Particularităţi privind recepţia cantitativă şi calitativă a brînzei proaspete de vacă 48
3 5 Studierea proceselor de comercializare a brînzei proaspete de vacă în cadrul S R L “ Fourchette” 49 
CAPITOLUL IV Studierea activităţii economice a întreprinderii S R L “ Fourchette” 
4 1 Caracteristica generală a întreprinderii S R L “ Fourchette” 52 
4 2 Analiza activitatii economoco- financiare 54 
4 3 Analiza lichidităţii întreprinderii S R L “ Fourchette” 60
4 4 Analiza rentabilităţii 61
Concluzii şi propuneri 64 
Bibliografie 68
Anexe 70


Extras din licență Cum descarc?

Introducere
Industria alimentară asigură o varietate sporită de produse alimentare necesare hranei zilnice a populaţiei de pe întreg globul Aplicând reţete şi tehnologii adecvate se pot obţine o gamă tot mai variată de produse acido-lactice În cadrul industriei alimentare, industria produselor lactate şi mai ales a brînzei proaspete de vacă reprezintă o subramură de importanţă deosebită, fiind în masură ca prin dotarea actuală să asigure populaţiei o întreagă gamă de produse cu un conţinut bogat în substanţe nutritive şi calorice de strictă necesitate pentru o alimentaţie raţională 
Laptele şi produsele acido-lactice, fiind indispensabile în alimentaţia omului au o pondere mare în raţia alimentară umană şi ocupă locul doi, după pâine Aceste produse prezintă şi cea mai accesibilă sursă de proteine de provenienţă animală pentru oamenii de toate vârstele În afară de aceasta, laptele şi produsele lactate manifestă şi proprietăţi curative, ceea ce contribuie la folosirea lor la tratarea diferitor maladii cardio-vasculare, pulmonare etc Nu mai puţin importante pentru alimentaţia omului sunt produsele lactate, din care fac parte şi brînza proaspătă de vacă 
Brînza proaspătă de vacă este un produs lactat fin, care este apreciat şi consumat de toate categoriile de consumatori 
Producţia acesteea este determinată de gradul de civilizare a ţări şi de nivelul de implicare a statului în problema creşterii unei generaţii de oameni sănătoşi şi apţi de muncă, care ulterior vor fi utili societăţii în ansamblu 
Rezultatele evaluării calităţii se utilizează în fiecare din etapele fluxului logistic al produselor (de la proiectare şi până în consum), în scopul dirijării nivelului calitativ, prin adoptarea deciziilor ce se impun pentru asigurarea şi îmbunătăţirea calităţii 
Ţinând cont de cele menţionate mai sus, se conturează actualitatea temei lucrării date Actualitatea acestei lucrări mai este condiţionată şi de necesitatea de divesificare a sortimentului şi majorare a valorii nutritive a brînzei proaspete de vacă pentru asigurarea consumatorilor cu produse de înaltă calitate 
Scopul lucrării date constă în studierea calităţii, indicilor sortimentului brînzei proaspete de vacă, a influenţei diferitor factori externi asupra păstrării calităţii şi valorii nutritive a brînzei proaspete de vacă din punct de vedere teoretic şi aplicarea cunoştinţelor acumulate în vederea analizelor pentru a determina valoarea reală a acestor indicatori De asemenea a studierii organizării comerţului cu brînza proaspătă de vacă şi analiza activităţii economico-financiare a magazinului ,,Fourchette-M’’SRL 
Din scopul propus reiese sarcinile lucrării care sunt următoarele:
- de a studia caracteristica merceologică a sortimentului de brînză proaspătă de vacă, comaercializat pe piaţa de consum a mun Chişnău;
- de a studia sortimentul brînzei proaspete de vacă comercializat pe piaţa de consum a mun Chişinău;
- de a studia modificările care au loc în timpul păstrării brînzei proaspete de vacă, comercializate pe piaţa de consum a mun Chişinău;
- de a studia organizarea comerţului cu brînză proaspătă de vacă, în baza magazinului ,,Fourchette-M’’SRL;
- de a efectua analiza economico-financiară a magazinului ,,Fourchette-M’’SRL 
Structura şi volumul lucrării cuprinde: introducerea, patru capitole, concluzii şi propuneri, bibliografie şi anexe 
Astfel în introducere se argumentează actualitatea temei de studiu, este formulat scopul şi obiectivele, la fel se analizează baza metodologică a lucrării 
În capitolul I: Caracteristica merceologică a sortimentului și estimarea calității brînzei proaspete de vacă se prezintă conţinutul şi trăsăturile generale privind starea de producere şi consum a brînzei proaspete de vacă, compoziţia chimică, cerinţe de calitate, clasificarea şi caracteristica merceologică, posibilele defecte a brînzei proaspete de vacă ” 
În capitolul II : Analiza structurii sortimientale şi a calităţii brînzei proaspete de vacă ”se referă la : caracteristica merceologică a sortimentului brînzei proaspete de vacă, rezultatele estimării calităţii, analiza factorilor menţinerii calităţii brînzei proaspete de vacă, elaborarea cerinţelor , condiţiilor de recepţie , păstrare , depozitare şi comercializare a brînzei proaspete de vacă în S R L ”Fourchette
În capitolul III Organizarea comerţului cu produse lactate în baza datelor S R L “Fourchette” , analiza situaţiei existente pe piaţa de consum a brînzei proaspete de vacă, caracteristica documentelor normative tehnice de reglementare a activităţii comerciale în Republica Moldova, organizarea şi tehnologia de comercializare a brînzei proaspete de vacă în unităţile de comerţ cu amănuntul, particularităţi privind recepţia cantitativă şi calitativă a brînzei proaspete de vacă, studierea proceselor de comercializare a brînzei proaspete de vacă în cadrul S R L “ Fourchette”
În capitolul IV „Studierea activităţii economice a întreprinderii S R L “ Fourchette”
În încheiere se fac concluzii la capitolele analizate ce s-au propus în lucrare 
Baza metodologică a lucrării o constituie ansamblul de concepte, noţiuni şi principii larg utilizate în lucrările de specialitate La baza efectuării investigaţiei au stat lucrările fundamentale ale teoreticienilor în domeniul merceologiei şi comerţului


Fisiere în arhivă (1):

  • Studierea Sortimentului Calitatii si Organizarea Comertului cu Branza Proaspata de Vaca.doc

Imagini din acest licență Cum descarc?

Banii înapoi garantat!

Plătește în siguranță cu cardul și beneficiezi de garanția 200% din partea Diploma.ro.


Descarcă această licență cu doar 9€

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi datele tale și plătești.

1. Numele și adresa de email:

ex. Andrei, Oana
ex. Popescu, Ionescu

* Pe adresa de email specificată vei primi link-ul de descărcare. Asigură-te că adresa este corectă și că poate primi email-uri.

2. Alege modalitatea de plată preferată:* La pretul afișat se adaugă 19% TVA.


Hopa sus!