Studii și Cercetări Privind Epurarea Apelor Uzate Industriale în Stații de Epurare de Capacitate Mică

Cuprins licență Cum descarc?

Introducere 4
Capitolul 1. Stadiul actual al cercetărilor în domeniul epurării apelor uzate industriale în staţii de epurare de capacitate mică 6
1.1. Proprietăţile apelor uzate 6
1.1.1. Proprietățile fizico-chimice ale apei uzate 6
1.1.2. Proprietăţile biologice 7
1.1.3. Proprietăţile chimice 7
1.2.Procedee şi tehnici de epurare a apelor uzate 8
1.2.1. Procedee şi tehnici fizico-mecanice de epurare a apelor uzate industriale 9
1.2.2. Procedee şi tehnici de epurare biologică a apelor uzate industriale 11
1.2.3. Procedee şi tehnici de epurare chimică 12
Capitolul 2. Aspecte legislative cu privire la epurarea apelor uzate industriale 14
Capitolul 3. Studiu de caz- Epurarea apelor uzate industriale din cadrul unităţii SALBAC S.A. 19
3.1. Descrierea activităţii S.C. SALBAC S.A 19
3.2. Descrierea procesului tehnologic a preparatelor din carne 21
3.3. Descrierea procedeelor si tehnicilor folosite pentru epurarea apelor uzate rezultate în urma desfăşurării activităţii 23
3.3.1. Principalele date tehnice ale staţiei de epurare 23
3.3.2. Epurarea mecanică a apelor uzate rezultate din procesul tehnologic 25
3.3.3 Epurarea biologică a apelor uzate industriale 27
3.3.4. Descrierea procedeelor şi tehnicilor de tratare a nămolurilor 31
3.4. Caracteristicile fizico chimice ale apelor uzate industriale 32
Capitolul 4 Identificarea aspectelor de mediu în cadrul staţiei de epurare a unitaţii SALBAC S.A. 39
Capitolu 5 Evaluarea impactului ecologic al sistemului de epurare a apelor uzate industriale asupra mediului 41
5.1 Stabilirea aspectelor semnificative de mediu 43
Capitolul 6 Monitorizarea aspectelor de mediu în activitatea de epurare a apelor uzate industriale din cadrul SALBAC. S.A 44
6.1 Plan de monitorizare propus pentru sistemul de epurare a apelor uzate 46
Concluzii 48
Bibliografie 50


Extras din licență Cum descarc?

Introducere
În ţara noastră se desfăşoară în prezent acţiunea de protecţie a calităţii surselor de apă, organizată în baza legilor în vigoare. Creşterea consumurilor de apă atrage însă după sine şi mărimea pericolului de impurificare a surselor naturale de apă, respectiv agravarea stării de murdărire a acestora datorită evacuărilor de ape industriale [3].
Evacuarea apelor uzate industriale în emisari sau în reţeaua de canalizare necesită o serie de studii şi cercetari suplimentare, în comparaţie cu cele efectuate la evacuarea apelor uzate orăşeneşti, deoarece debitele şi caracteristicile sunt mult diferite.
Astfel de o deosebita importanţa este cunoaşterea cantităţilor de apă evacuate şi provenienţa acesteia. Reducerea volumului de apă evacuat conduce la micşorarea volumului instalaţiilor din staţia de epurare şi în consecinţă a costului acestora.
Multitudinea de destinație a apei are un efect semnificativ asupra ciclului natural al acestuia. Fară o monitorizare asupra apei în diferite activitați nu se poate oferii o situație pe care aceasta le are asupra mediului [3].
Epurarea reprezintă procesul complex de reținere și neutralizare a substanţelor dizolvate, în suspensie prezente în apele uzate industriale în stații de epurare.
Scopul epurării este de a îmbunătații calitatea apei pentru a putea fi deversată în emisar fără a dăuna factorilor de mediu.
În ultimii ani calitatea apelor din România s-a îmbunătaţit uşor dar nu ca urmare a întăriri măsurilor de control a poluării.
Consumurile de apă ale industriei şi agriculturii au scăzut datorită reducerii activităţii lor, contribuind în acest fel la diminuarea catităţilor de ape uzate evacuate în apele de suprafaţă.
Poluarea a scăzut ca urmare a cantităţilor reduse de îngrăşăminte şi pesticide aplicate, dar contaminarea apelor subterane în special cu nitraţi este încă ridicată.
Pentru asigurarea cantitativă şi calitativă a apei necesare tuturor folosinţelor (industrii, irigaţii, oraşe) este necesar, ca pe lângă alte lucrări şi măsuri de gospodărire a apelor, să se asigure utilizarea cu randament maxim a instalaţilor de epurare existente, şi să se dezvolte noi tehnologii de epurare capabile să asigure, din apa epurată o nouă resursă de apă pentru alimentarea sistemelor de irigaţii sau pentru industrii [1].
Proiectul de diplomă este structurată pe 6 capitole, concluzii și bibliografie.
Capitolul 1.Stadiul actual al cercetărilor în domeniul apelor uzate industriale în staţii de epurare de capacitate mică., structurat în 2 subcapitole, tratează proprietățile apelor uzate industriale. De asemenea, în acest capitol este prezentat și nivelul tehnologic atins în prezent de către aceste sisteme de epurare.
Capitolul 2. Legislaţia care reglementează domeniul calităţii apelor uzate industriale se referă la legislația actuală ce reglementează condițiile de evacuare a apelor uzate industriale prin normativul NTPA 002/2005 și condițiile de încărcare cu poluanți la evacuarea în receptori naturali a apelor uzate industriale prin normativul NTPA 001/2005.
Capitolul 3 Studiu de caz - Epurarea apelor uzate industriale din cadrul S.C SALBAC. S.A. prezintă sistemul de epurare ,amplasarea stației de epurare, modul de funcționare, modul de întreținere și eficiența acesteia în epurarea apelor uzate industriale.
Capitolul 4. Identificarea aspectelor de mediu în cadrul stației de epurare a unității SALBAC S.A. este structurat în 2 subcapitole în care sunt prezentate aspectele de mediu și factorii de mediu afectații de stația de epurare.
În capitolul 5. Evaluarea impactului ecologic al sistemului de epurare a apelor uzate industriale asupra mediului. Acest capitol conține evaluarea impactului ecologic pe care activitatea îl are are asupra mediului în situaţie normală şi accidentală.
Capitolul 6. Monitorizarea aspectelor de mediu în activitatea de epurare a apelor uzate industriale din cadrul SALBAC. S.A. Acest capitol conține programul de monitorizare asupra activității de epurare a apelor uzate industriale la stația de epurare din cadrul societății.
Capitolul 1. Stadiul actual al cercetărilor în domeniul epurării apelor uzate industriale în staţii de epurare de capacitate mică
1.1. Proprietăţile apelor uzate
Apa care şi-a modificat prorietaţiile fizice iniţiale poartă denumirea de apă uzată, iar agenţii care i-au schimbat aceste proprietaţi se numesc poluanţi.
Debitele şi caracteristicile apelor uzate evacuate variază în limite foarte largi în funcţie de materia primă şi de produsele finite, de gradul de tehnicitate al fabricii, de condiţiile de exploatare şi de gospodărire [2].
În cele mai multe cazuri apele uzate au un conţinut ridicat de substanţe organice în soluţie sau în suspensie, fapt care atrage după sine numeroase prejudicii emisarilor, punând în pericol viaţa florei şi faunei acvatice, precum şi imposibilitatea folosirii apei de către alţi beneficiari [2].
Clasificarea apelor uzate:
- apă uzată menajeră - apa provenită din canalizarea oraşului.
- apă uzată industrială - apa evacuată un urma unui proces tehnologic.


Fisiere în arhivă (1):

  • Studii si Cercetari Privind Epurarea Apelor Uzate Industriale in Statii de Epurare de Capacitate Mica.doc

Imagini din acest licență Cum descarc?

Banii înapoi garantat!

Plătește în siguranță cu cardul și beneficiezi de garanția 200% din partea Diploma.ro.


Descarcă această licență cu doar 8€

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi datele tale și plătești.

1. Numele și adresa de email:

ex. Andrei, Oana
ex. Popescu, Ionescu

* Pe adresa de email specificată vei primi link-ul de descărcare. Asigură-te că adresa este corectă și că poate primi email-uri.

2. Alege modalitatea de plată preferată:* La pretul afișat se adaugă 19% TVA.


Hopa sus!