Studiu asupra unei Mufle de Susținere a Cârligului unui Pod Rulant cu Sarcina de 10tf

Cuprins licență Cum descarc?

CAPITOLUL I
ORGANE ŞI DISPOZITIVE PENTRU 
SUSPENDAREA ŞI MANEVRAREA SARCINILOR 5
1.1 Organe şi dispozitive pentru sarcini constituite 
în unităţi de încărcătură 5
1.1.1 Cârlige forjate 7
1.1.2 Cârlige lamelare 9
1.1.3 Montajul cârligelor şi ocheţilor 9
1.1.4 Dispozitive auxiliare pentru prinderea 
şi ridicarea sarcinilor 14
1.1.5 Organe de ghidare si înfăşurare – Role de cablu 15
1.2 Prezentarea şi funcţionarea muflei de 10 tF 15
CAPITOLUL II
PROIECTAREA MUFLEI DE 10tF 18
2.1 Calculul, alegerea şi verificarea cârligului 18
2.1.1 Calculul caracteristicilor geometrice 
ale secţiunilor cârligului 19
2.1.2 Calculul tensiunilor în secţiunea A-A în cazul 
suspensiei monofilare 20
2.1.3 Verificarea tijei cârligului 22
2.1.4 Verificarea înălţimii minime a tijei 
filetate a cârligului 23
2.1.5 Verificarea filetului la solicitarea de încovoiere 23
2.2 Calculul echipamentului cârligului 24
2.2.1 Alegerea rulmentului axial pentru 
montarea cârligului 24
2.2.2 Alegerea rolei de cablu 25 
2.2.3 Calculul de dimensionare a traversei cârligului 25
2.2.4 Dimensionarea fusului şi a înălţimii traversei 29
2.2.5 Dimensionarea axului rolelor 29
2.2.6 Verificarea axului la încovoiere ţinând 
seama de gaura de ungere 31
2.2.7 Verificarea axului la oboseală în secţiunea 3 32
2.2.8 Verificarea presiunii specifice între bucşa 
rolei şi axul rolelor 32
2.2.9 Calculul eclisei 32
2.2.10 Fixarea fusului traversei şi a axului rolelor 33
CAPITOLUL III
PROIECTAREA TEHNOLOGIEI DE PRELUCRARE 
MECANICĂ PRIN AŞCHIERE A PIULIŢEI – poz.3 35
3.1 Analiza constructiv-tehnologică a piesei de prelucrat 35
3.2 Stabilirea formei şi dimensiunilor semifabricatului 36
3.3 Stabilirea itinerariului tehnologic 39
3.4 Alegerea maşinilor-unelte şi a S.D.V.-urilor 43
3.5 Calculul tehnologic al adaosurilor de prelucrare şi al 
dimensiunilor intermediare 47
3.6 Calculul tehnologic al regimurilor de aşchiere 50
3.7 Calculul tehnologic al normelor tehnice de timp 56
CAPITOLUL IV
CALCULUL COSTULUI DE FABRICAŢIE
AL PIESEI – „PIULIŢĂ” 61
CAPITOLUL V
NORME DE TEHNICA SECURITĂŢII
MUNCII, PREVENIREA ŞI STINGEREA INCENDIILOR 63
BIBLIOGRAFIE 65


Extras din licență Cum descarc?

Capitolul I
ORGANE ŞI DISPOZITIVE PENTRU
SUSPENDAREA ŞI MANEVRAREA SARCINILOR
1.1 ORGANE ŞI DISPOZITIVE PENTRU SARCINI CONSTITUITE ÎN UNITĂŢI DE ÎNCĂRCĂTURĂ
Suspendarea sarcinilor la maşinile de ridicat se face în general prin intermediul cârligelor sau ocheţilor.
Se folosesc: 
- cârlige simple forjate pentru sarcini foarte mici, mici, mijlocii şi mari (0,08 - 160 t); 
- cârlige duble forjate pentru sarcini mici, mijlocii şi mari (1 - 160 t); 
- cârlige lamelare simple pentru sarcini importante sau periculoase mijlocii, mari şi foarte mari (10 - 200 t); 
- ocheţi pentru sarcini foarte mari (peste 100 t). 
Prinderea acestor organe la grupul mobil de role al palanului de ridicare se face în cadrul unui ansamblu denumit muflă. Această prindere trebuie să le asigure mobilitate de rotaţie faţă de o axă verticală şi o anumită mobilitate de rotaţie faţă de o axă orizontală, astfel încât operaţia de prindere a sarcinii să se facă cu uşurinţă
Muflele care se montează într-un mecanism de ridicare sunt tipizate în funcţie de:
- sarcina de ridicare; 
- numărul de role sau ramuri; 
- tipul cârligului pentru cinci grupe de funcţionare:
- M2 - mufle cu două role în patru ramuri de cablu, fig.1.1; 
- M4 - mufle cu patru role şi opt ramuri, fig.1.2; 
- M6 - mufle cu şase role şi douăsprezece ramuri, fig.1.3. 
Considerând ca bază de referinţă grupa de funcţionare IIIm, muflele tipizate cu două role (M2.3 - M2.4) sunt folosite pentru sarcini de ridicare cuprinse între Q = (3,2 40)tF, cele cu patru role (M4.6 - M4.80) se folosesc pentru sarcini de ridicare cuprinse între Q = (6,3 80) tF iar cele cu şase role (M6.32 - M6.100) pentru Q = (32 1oo) tF. 
Diametrele rolelor de cablu (role turnate Rt sau sudate Rs) sunt cuprinse între D = (280 900) mm, pentru diametre de cablu având valorile d = (8 36) mm. 
De regulă, sarcinile nu pot fi atârnate direct în cârlig sau ochet. De aceea se utilizează fie organe flexibile de legare, fie dispozitive auxiliare adecvate. 
Practica exploatării a demonstrat că majoritatea accidentelor se datorează unor prinderi defectuoase cu elemente improvizate.
Se recomandă utilizarea dispozitivelor auxiliare. 
Prin aceasta creşte nu numai siguranţa, dar şi productivitatea muncii, întrucât durata prinderii şi desprinderii sarcinii se reduce, de asemenea prin folosirea unor dispozitive de suspendare adecvate, cu înălţime constructivă minimă, se asigură utilizarea raţională a înălţimii de ridicare a macaralei.
Fig.1.1 Muflă cu două role
Fig.1.2 Muflă cu patru role
Fig.1.3 Muflă cu şase role
1.1.1 Cârlige forjate
Cârligele forjate pentru instalaţii de ridicat sunt organe standardizate (STAS 1944 – 98) astfel încât utilizatorului nu îi revine decât sarcina de a alege tipul şi mărimea de cârlig potrivit sarcinii nominale şi grupei de funcţionare care corespund condiţiilor de exploatare. 
Forma şi dimensiunile caracteristice ale cârligelor simple şi duble sunt indicate în figura 1.4.
Fig.1.4 Formă cârlig simplu şi dublu, execuţie forjată
Forma secţiunii este variabilă încât să aibă caracteristici de rezistenţă optime: tija - solicitată la întindere - este cilindrică, iar partea curbă are o secţiune trapezoidală adecvată solicitării compuse de încovoiere, întindere şi forfecare. 
Cârligele simple se execută în 28 mărimi (notate 1 28) pentru sarcini cuprinse între 0,08 şi 160 t, corespunzătoare grupelor de funcţionare M3 M8, iar cârligele duble pentru sarcini între 1 şi 160 t, grupele de funcţionare M3 M8.
Porţiunea filetată a tijei serveşte la montaj în cadrul muflei. La modelele (1 – 13) se prevede filet metric, iar la modelele mai mari (14 - 28) se prevede filet rotund conform STAS 1944-98.
Opţiunea pentru filetul rotund este justificată prin capacitatea superioară de rezistenţă a acestuia. Astfel, cercetările experimentale în regim de încărcare pulsator au permis să se ajungă a concluzia că filetul rotund are o capacitate de rezistenţă de 1,5 ori mai mare decât a filetului metric cu profil triunghiular şi de 1,8 ori mai mare decât a celui cu profil trapezoidal [1].
Cârligele se execută din oţeluri calmate prin forjare în matriţă - modelele mici (1 16, respectiv 7...11), şi forjare liberă - modelele mari. Funcţie de marca de oţel utilizată şi proprietăţile obţinute după tratamentul termic, cârligele se încadrează în două clase de rezistenţă notate P şi S, conform tabelului 1.1.


Fisiere în arhivă (1):

  • Studiu asupra unei Mufle de Sustinere a Carligului unui Pod Rulant cu Sarcina de 10tf.doc

Imagini din acest licență Cum descarc?

Banii înapoi garantat!

Plătește în siguranță cu cardul și beneficiezi de garanția 200% din partea Diploma.ro.


Descarcă această licență cu doar 9€

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi datele tale și plătești.

1. Numele și adresa de email:

ex. Andrei, Oana
ex. Popescu, Ionescu

* Pe adresa de email specificată vei primi link-ul de descărcare. Asigură-te că adresa este corectă și că poate primi email-uri.

2. Alege modalitatea de plată preferată:* La pretul afișat se adaugă 19% TVA.


Hopa sus!