Studiu comparativ între economia României și Italiei

Cuprins licență Cum descarc?

Introducere
Capitolul I. Aspecte generale.p. 7
1.1 Analiza de ansamblu asupra economiei României și Italiei.p. 7
1.2 Locul României și al Italiei în economia mondială.p. 11
1.3 Structura economică a României și a Italiei.p. 15
1.4 Rolul guvernului în dezvoltarea celor două țări.p. 23
Capitolul II. Analiza variabilelor macroeconomice.p. 25
2.1 Produsul intern brut.p. 25
2.2 Inflația și șomajul.p. 29
2.3 Cursul valutar.p. 32
2.4 Importurile și exporturile.p. 34
2.5 Investițiile.p. 38
2.6 Migrațiile și dezvoltarea economică.p. 40
Capitolul III. Analiza comparativă a României și Italiei pe ramuri de activitate economică.p. 50
3.1 Dezvoltarea regională.p. 50
3.2 Modul de dezvoltare al turismului.p. 52
3.3 Impactul turismului asupra dezvoltării economice.p. 54
3.4 Modul de dezvoltare al comerțului.p. 56
3.5Impactul comerțului în dezvoltarea economică.p. 60
Capitolul IV. Concluzii și propuneri.p. 62
Bibliografie


Extras din licență Cum descarc?

Introducere
Economia este știința socială ce studiază producția și desfacerea, comerțul și consumul de bunuri și servicii. Economia este știința ce studiază modul alocării mijloacelor rare în scopuri alternative. Deoarece are ca obiect de studiu activitatea umană, economia este o știință socială. Se spune că economia este pozitivă atunci când încearcă să prezică în mod obiectiv și să explice consecințele anumitor opțiuni, date fiind un set de supoziții sau de observații. Alegerea unei supoziții ce trebuie făcută atunci când se construiește un model, la fel ca și observațiile ce trebuie stabilite sunt alegeri normative. Se spune că economia este normativă atunci când recomandă o alegere în detrimentul altei alegeri sau când este făcută o apreciere subiectivă asupra valorii. Economia centrată pe variabile măsurabile se divide în două domenii principale – microeconomia care se ocupă de agenți individuali și macroeconomia care ia în considerare economia ca pe un întreg. O atenție deosebită se acordă și alocării resurselor, producției, desfacerii, comerțului și concurenței. Logica economică este aplicată tot mai des în cazul problemelor legate de opțiuni în cazul lipsurilor sau atunci când trebuie stabilită valoarea economică. Preocuparea principală în economie se centrează pe modul în care prețurile reflectă cererea și oferta, iar ecuațiile sunt folosite pentru a prezice consecințele anumitor decizii. Supoziția fundamentală care face subiectul teoriei economice tradiționale este ideea existenței actorului rațional care urmărește maximizarea utilității. Economia neoclasică este bazată pe această supoziție care este folosită pentru a deriva rezultate referitoare la funcționării unui sistem de prețuri în condițiile puterii pieței descentralizate. În paralel cu economia formală funcționează și economia informală.
Lucrarea prezentă prezintă o amplă prezentarea atât comparativă cât și indidividuală a economiilor a două țări europene, și anume economia României și economia Italiei. Cu ajutorul comparațiilor făcute pe parcursul lucrării am evidențiat atât asemănări cât și mari deosebiri din punct de vedere economic între cele două țări. În primul există asemănări deoarece Italia este una dintre țările dezvoltate ale Europei dar și la nivel mondial, în timp ce România face parte din țările în curs de dezvoltare.
În primul capitol regăsim o amplă prezentare a economiilor celor două țări atât la nivel microeconomic cât și macroeconomic.
În cel de-al doilea capitol am exemplificat evoluțiile principalilor indicatori macroeconomici, analizându-i și prezentând soluții pentru menținerea acestora în cazul în care se regăsesc la cote favorabile, dar și soluții de îmbunătățire a acestora în cazul în care aceștia nu sunt la cote favorabile pentru dezvoltarea economică a celor două țări.
În cel de-al treilea capitol putem găsi evoluția și dezvoltarea a diferite ramuri de activitate economică, precum turismul și comerțul din cele două țări.
Datele evidențiate în lucrare sunt furnizate atât de literatura de specialitate dar și de instituții precum, Banca Italiei, Banca Națională a României, Banca Mondială, Eurostat, Institutul Național de Statistică București, Institutul Național de Statistică al Italiei, etc. 
Capitolul I. Aspecte generale
1.1 Analiza de ansamblu asupra economiei României și Italiei
România este situată în centrul geografic al Europei, la egală distanță de coasta Atlantiului și de Munții Ural. De altfel, paralela de 45o latitudine nordică și meridianul 250 longitudine estică se intersectează chiar în apropierea capitalei țării, București.
Amplasată în interiorul arcului Carpatic, pe cursul inferior al Dunării (1075 km) și cu ieșire la Marea Neagră (245 km), România se învecinează u Ucraina – la nord și est, cu Republica Moldova – la est, cu Bulgaria – la sud, cu Serbia și Muntenegru – la sud-vest și cu Ungaria – la vest.
Ca urmare a celei de-a 5-a extinderi din istoria Uniunii Europene, România este poziționată la frontiera externă a Uniuni Europene (granița cu Ungaria), fapt ce îi conferă un rol deosebit de important pentru interconectare și/sau integrarea rețelelor de transport,energie, telecomu- nicații și a zonei de cercetare europene cu ele ale statelor învecinate ( Federația Rusă, Uraina, Belarus, Moldova, Statele balcanice – Bulgaria, Albania,Croația -, statele mediteraneene – Italia,Spania,Portugalia), incluse în noua politică de vecinătate a Uniuni Europene.
Trăsăturile majore ale topografiei sunt caraterizate de existența unor mai zone de șes, cu un sol de înaltă fertilitate, benefic pentru agricultură, și a unor întinse regiuni colinare și montane, străbătute radial de numeroase râuri pe văile cărora s-au putut strutura excelente căi de comunicații.
Clima este temperat-continentală de tranziție, cu influențe oceancie spre vest, mediteranee dinspre sud-vest și continental excesive în partea de nord-est.
Resursele minerale utile ale României sunt variate: petrol,gaze naturale,cărbuni,minereuri feroase și neferoase, zăcăminte de aur, argint și bauxită, sare, izvoare de ape minerale.
Principalele orașe ale României sunt București, Iași, Constanța, Timișoara, Cluj-Napoca, Brașov, Craiova, Galați, Ploiești și Brăila.


Fisiere în arhivă (7):

  • Bibliografie.docx
  • Capitolul I.doc
  • Capitolul II.doc
  • Capitolul III.doc
  • Capitolul IV.doc
  • Cuprins.doc
  • Introducere.docx

Imagini din acest licență Cum descarc?

Bibliografie

Cărți
1. Bal Ana, Economie mondială, Editura ASE, București 2006, p. 51
2. Dicționar complet al economiei de piață, Editura SMM Bussines Books, București 1995
3. Anghelescu Coralia (coord), Ciucur Dumitru, Dinu Marin, Economie, Editura Economică, București, 2005
4. Anghelescu Coralia, Ciucur Dunitru, Economia României și Uniunea Europeană, Editura ASE, București, 2007
5. Marinescu Cosmin, Economia de piață, Editura ASE, București, 2005
6. Anchelache Constantin, România – starea economică în an electoral 2004, Editura Economică, București 2004
7. Anghelache Constantin, România – Starea economică la început de mileniu, Editura Economică, București, 2002
8. Anghelache Constantin, România – Starea economică, evoluții semnificative, Editura Economică, București, 2004
9. Andrei Liviu, Economie Europeană, Editura Economică, București 2009
10. Andrei Liviu, Economie, Editura Economică, București 2007
11. Duma Mario, Cercetarea, industria, economia Romaniei și conexiunile lor, Editura AGIR, București, 2004
12. Fabris Olinto, Corso di economia e contabilita, Editura Calderini, Bologna 1988
Publicații
1. Com (2003) 104, Wider Europe – Neighbourhood – A new framework for relations with our eastern and southern neighbours, 2003, pg 13
2. Vasile Gheţău - „Cartea Verde a Populaţiei”; Comisia Naţională pentru Populaţie şi Dezvoltare, 2006
3. „Declinul demografic şi viitorul populaţiei României. O perspectivă din anul 2007 asupra populaţiei Romaniei în secolul 21”; Institutul Naţional de Cercetări Economice Centrul de Cercetări Demografice „Vladimir Trebici”, Editura Alpha MDN 2007
4. Economia mondială în cifre, Comisia Națională pentru Statistică București, volumele 2005, 2008 și 2011
5. Raportul de prevenire a crizelor, Comisia Națională pentru Statistică București, volumul 2005
6. România în cifre, Institutul Național de Statistică București, mai 2009
Surse Internet
1. Banca Italiei - www.bancaditalia.it
2. Banca Mondială - http://www.worldbank.org/
3. Banca Națională a României, http://www.bnro.ro
4. Eurostat - ec.europa.eu 
5. Institutul național de Statistică București – www.insee.ro


Banii înapoi garantat!

Plătește în siguranță cu cardul și beneficiezi de garanția 200% din partea Diploma.ro.


Descarcă această licență cu doar 9€

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi datele tale și plătești.

1. Numele și adresa de email:

ex. Andrei, Oana
ex. Popescu, Ionescu

* Pe adresa de email specificată vei primi link-ul de descărcare. Asigură-te că adresa este corectă și că poate primi email-uri.

2. Alege modalitatea de plată preferată:* La pretul afișat se adaugă 19% TVA.


Hopa sus!