Studiu comparativ - Metode de evaluare clasice versus metode de evaluare alternative

Cuprins licenta Cum descarc?

Introducere p. 4
PARTEA I: FUNDAMENTARE TEORETICA
Capitolul 1. Evaluare - definitii, rol, operatii, strategii p.6
1.1.Definitiile si caracteristicile evaluarii educationale p.6
1.2.De ce este necesara evaluarea? p.8
1.2.1.Scopul si obiectivele evaluarii p.9
1.3.Predare - invatare - evaluare p.9
1.3.1.Definirea conceptelor de predare si de invatare p.10
1.3.2.Raportul dintre predare - invatare - evaluare p.10
1.4.Operatiile evaluarii p.11
1.4.1.Verificarea p.11
1.4.2.Indrumarea p.12
1.4.3.Masurarea p.12
1.4.4.Aprecierea p.13
1.5.Strategii, modalitati, tipuri de evaluare p.13
1.5.1.Evaluarea formativa p.14
1.5.2.Evaluarea sumativa p.14
1.5.3.Evaluarea normativa p.15
1.5.4.Evaluarea criteriala p.16
1.5.5.Evaluarea initiala p.16
Capitolul 2. Metode clasice de evaluare p.18
2.1.Conceptul de metoda clasica si caracteristicile acesteia p.18
2.2.Clasificarea metodelor clasice de evaluare p.18
2.2.1.Evaluarea orala p.19
2.2.2.Evaluarea scrisa p.21
2.2.3.Evaluarea practica p.23
2.3.Avantajele si dezavantajele utilizarii metodelor clasice in evaluare p.24
Capitolul 3. Metode alternative de evaluare p.26
3.1.Conceptul de metoda alternativa si caracteristicile acesteia p.26
3.2.Clasificarea metodelor alternative de evaluare p.27
3.2.1.Portofoliul p.27
3.2.2.Proiectul p.28
3.2.3.Investigatia p.29
3.2.4.Observarea sistematica a comportamentului elevilor p.30
3.2.5.Autoevaluarea p.30
3.3.Avantajele si dezavantajele utilizarii metodelor alternative in evaluare p.31 
PARTEA A II-A: METODOLOGIA CERCETARII
Capitolul 1. Justificarea cercetarii p.33
1.1.Obiectivele cercetarii p.33 
1.2.Ipotezele si variabilele cercetarii p.33
1.3.Esantionul (lotul de subiecti) p.34
1.4.Cadrul cercetarii p.35
1.5.Instrumentul utilizat pentru culegerea datelor p.35
Capitolul 2. Prezentarea, prelucrarea si interpretarea datelor p. 36
2.1.Atitudinea cadrelor didactice din invatamantul primar cu privire la metodele de evaluare p. 36 
2.1.1.Analiza comparativa - utilizarea metodelor de evaluare din ciclul primar de catre cadrele didactice din mediul urban vs. mediul rural p. 43
2.2.Perceptia elevilor din clasele a IV-a privind utilizarea metodele de evaluare folosite de catre cadrele didactice p. 45
2.2.1.Analiza comparativa - perceptia elevilor din mediul urban vs. mediul rural cu privire la metodele de evaluare p. 52
2.3.Analiza comparativa: metode clasice de evaluare versus metode alternative de evaluare p. 53
Capitolul 3. Concluzii, sugestii si recomandari p. 55
3.1.Concluzii ale lucrarii p. 55
3.2.Sugestii si recomandari p. 57
Bibliografie
Anexe


Extras din licenta Cum descarc?

Prezenta lucrare se incadreaza intr-o tema deosebit de importanta pentru fenomenul educational, evaluarea, componenta fundamentala a procesului instructiv-educativ, alaturi de predare si de invatare.
Am ales aceasta tema deoarece evaluarea scolara este un domeiu des abordat la noi in tara. Metodele de evaluare au fost si sunt des dezbatute de marii pedagogi in cartile de specialitate.
Din cele mai vechi timpuri s-a extins, tot mai mult sistemul metodelor de evaluare folosite de catre cadrele didactice la clasa si s-a vorbit despre complementaritatea metodelor clasice cu altele noi, alternative. Astfel, este recunoscut faptul ca aceste metode de evaluare constituie o alternativa la cele traditionale a caror prezenta domina. Metodele alternative reprezinta instrumente ce imbogatesc practica evaluativa evitand monotonia si rutina. Portofoliul, proiectul, autoevaluarea, investigatia si observarea sistematica a comportamentului elevilor sunt instrumente importante de evaluare, care reprezinta in primul rand sarcini de lucru a caror rezolvare stimuleaza invatare.
Pentru ca evaluarea sa reprezinte cu adevarat un element din triunghiul educational (predare-invatare-evaluare), au fost identificate metode de evaluare, atat clasice, cat si alternative, care sunt sugestive, optime si eficiente pentru verificarea nivelului competentelor dobandite de elevii din invatamantul primar.
In prima parte a lucrarii (partea teoretica) sunt prezentate trei capitole.
In cadrul primului capitol sunt detaliate aspecte generale ale evaluarii, sunt precizate si definite operatiile evaluarii, precum si tipurile de evaluare.
Capitolul doi prezinta metode clasice de evaluare: definirea conceptului de metoda, clasificarea metodelor clasice, definirea probelor orale, scrise si practice si enumerarea avantajelor si dezavantajelor acestor metode de evaluare.
Capitolul trei prezinta principalele metode alternative de evaluare utilizate in invatamantul primar. Sunt definite metodele alternative de evaluare (portofoliul, proiectul, investigatia, autoevaluare si observarea sistematica a comportamentului elevilor), iar in incheierea capitolului sunt enumerate cateva avantaje si limite ale utilizarii metodelor alternative de evaluare in invatamantul primar.
In partea a doua a lucrarii (metodologia cercetarii) s-a realizat un demers investigativ cu privire la metode clasice de evaluare versus metode alternative de evaluare. Scopul cercetarii este determinarea metodelor de evaluare utilizate in invatamantul primar din mediul urban si rural. In baza acestui scop, s-au formulat trei ipoteze conform carora s-a urmarit utilizarea metodelor clasice de evaluare versus metodelor alternative de evaluare din mediul urban si mediul rural. Pe parcursul cercetarii, s-au urmarit urmatoarele obiective:
1.Determinarea metodelor de evaluare utilizate in mediul urban;
2.Determinarea metodelor de evaluare utilizate in mediul rural;
3.Compararea metodelor de evaluare utilizate in mediul urban si a celor utilizate in mediul rural.
In atingerea acestui scop au fost concepute doua chestionare: unul pentru cadrele didactice din invatamantul primar (vezi Anexa 1) si unul pentru elevii din clasele a IV-a (vezi Anexa 2). De asemenea, instrumentele de lucru au fost aplicate atat in mediul urban, cat si in mediul rural.
In urma analizarii si interpretarii datelor obtinute, in urma aplicarii instrumentului de lucru s-a constatat ca metodele clasice de evaluare sunt utilizate mai des in ambele medii de provenienta, iar metodele alternative de evaluare sunt folosite mai des in mediul urban decat in mediul rural.
In incheierea lucrarii sunt mentionate concluziile si recomandarile lucrarii realizate in urma cercetarii.
Lucrarea de fata prezinta realizarea unui studiu comparativ in ceea ce priveste metodele clasice de evaluare si metodele alternative de evaluare.
PARTEA I: FUNDAMENTAREA TEORETICA
CAPITOLUL 1
EVALUARE - DEFINITII, ROL, OPERATII, STRATEGII
1.1.Definitiile si caracteristicile evaluarii educationale
,,Invatam pentru viata, nu pentru scoala"(Seneca)
In ultimii ani, conceptul de evaluare reprezinta o problema care a fost abordata de nenumarate ori atat de pedagogi, cat si de psihologi.
,,Conform Legii Educatiei Nationale (Legea 1/2011), scopul evaluarii este acela de a orienta si de a optimiza invatarea. Toate evaluarile se realizeaza pe baza standardelor nationale de evaluare pentru fiecare disciplina de studiu. Rezultatele evaluarii se exprima, prin calificative, in invatamantul primar." (Legea Educatiei Nationale, art.71, p.26)
Evaluarea vizeaza eficienta invatamantului din punct de vedere al raportului dintre obiectivele proiectate si rezultatele obtinute de elevi in activitatea de predare-invatare. Aceasta se realizeaza de catre invatator utilizand strategii didactice adecvate. Tot cadrul didactic este acela care ghideaza elevul in predare, in invatare si in evaluare. El este cel care alege ce va preda, ce vor invata elevii si mai ales cum vor fi evaluati acestia.
Evaluarea scolara, are in atentie, in primul rand, elevii. Urmareste in ce masura elevii au realizat obiectivele propuse in cadrul procesului didactic. 
Exista foarte multe definitii ale notiunii de evaluare, incat o incercare de a le prezenta macar pe cele mai cunoscute sau si mai mult, de a le clasifica pe toate ar depasi cu mult spatiul acestei lucrari.
Pentru definirea conceptului de evaluare Constantin Cucos citeaza mai multi teoreticieni:
,,Gerard Scallon de pilda, distinge trei mari planuri de semnificatie epistemica pentru verbul a evalua:
A) a concepe o procedura de evaluare;
B) a face practic o evaluare;
C) a exprima o evaluare." (Scallon, G., 1988, apud Cucos, C., 2008, p.23) 
A concepe o procedura de evaluare se refera la crearea unui instrument potrivit pentru evaluarea care urmeaza sa se desfasoare. A face practic o evaluare face referire la punerea in practica a instrumentelor alese, la evaluarea propriu-zisa. Iar a exprima o evaluare presupune explicarea a ceea ce se doreste sa se evalueze.


Fisiere in arhiva (1):

 • Studiu comparativ - Metode de evaluare clasice versus metode de evaluare alternative.doc

Imagini din aceasta licenta Cum descarc?

Bibliografie

Babier, J.-A. (1985), L'evaluation en formation, Presses Universitaires de France, Paris;
Balan, B., Boncu, S., et al (1998), Psihopedagogie pentru examenul de definitivare si grade didactice, Editura Polirom, Iasi;
Bersan, O. S. (2012), Evaluarea educationala. Metode alternative aplicabile in ciclul gimnazial, Editura de Vest, Timisoara;
Bersan, O., (2016), Teoria si metodologia evaluarii, Editura Scoala Ardeleana, Cluj-Napoca;
Bersan, O. S., Surdu, E. (2008), Fenomenul educational - editia a II-a revazuta si adaugita, Editura Univeritatii de Vest, Timisoara;
Bocos, M., Jucan, D. (2007), Teoria si metodologia instruirii. Teoria si metodologia evaluarii. Repere si instrumente didactice pentru formarea profesorilor, Editura Paralela 45, Pitesti;
Cardinet, J. (1994), Evaluation scolaire et practique, Universite de Boeck, Bruxelles;
Cerghit, I. (2008), Sisteme de instruire alternative si complementare. Structuri, stiluri, strategii, Editura Polirom, Iasi;
Cerghit, I. (2006), Metode de invatamant, Editura Polirom, Iasi;
Chelcea, S. (2007), Cum sa redactam o lucrare de licenta, o teza de doctorat, un articol stiintific in domeniul stiintelor socioumane - editia a IV-a, Editura Comunicare.ro, Bucuresti;
Cucos, C. (2008), Teoria si metodologia evaluarii, Editura Polirom, Iasi;
Dragomir, G. M., Todorescu, L. L. (2013), Repere in evaluare, Editira de Vest, Timisoara;
Farcas, G. (2006), Evaluarea elevilor din ciclul primar. Repere teoretice si aplicatii, Editura AS'S, Iasi;
Gora, C. L. (2010) Modalitati de evaluare in invatamantul primar, Editura Rovimed Publishers, Bacau;
Hadji, C. (1992), L'evaluation dea action educatives, PUF, Paris;
Larousse, (1996), Dictionnaire de pedagogie, Editura Bordas, Paris;
Manolescu, M. (2005), Evaluarea scolara. Metode, tehnici, instrumente, Editura Meteor Press, Bucuresti;
Manolescu, M. (2010), Teoria si metodologia evaluarii, Editura Universitara, Bucuresti;
Meyer, G. (2000), De ce si cum evaluam?, Editura Polirom, Iasi;
Molan, V., -Rigoare si eficienta in verificarea cunostintelor elevilo, in revista de pedagogie nr 11/1986
Radu, I. T. (2007), Evaluarea in procesul didactic - editia a III-a, Editura Didactica si Pedagogica, Bucuresti;
Rossini, M. (1992), La pedagogie moderne, Editions Retz, Paris;
Stoica, M. (1992), Sinteze de pedagogie si psihologie scolara, Editura Universitara, Craiova;


Banii inapoi garantat!

Plateste in siguranta cu cardul bancar si beneficiezi de garantia 200% din partea Diploma.ro.


Descarca aceasta licenta cu doar 10 €

Simplu si rapid in doar 2 pasi: completezi adresa de email si platesti.

1. Numele, Prenumele si adresa de email:

Pe adresa de email specificata vei primi link-ul de descarcare, nr. comenzii si factura (la plata cu cardul). Daca nu gasesti email-ul, verifica si directoarele spam, junk sau toate mesajele.

2. Alege modalitatea de plata preferata:* La pretul afisat se adauga 19% TVA.


Hopa sus!