Studiu de caz privind capacitatea civilă a minorului

Cuprins licență

INTRODUCERE .5
CAPITOLUL I.
CONSIDERATII GENERALE PRIVIND CAPACITATEA CIVILA A PERSOANEI FIZICE SI EVOLUTIA EI
1.1. Notiunea capacitatii civile a persoanei fizice ...13
1.2. Elementele si vocatia capacitatii civile a persoanei fizice ...15
1.3. Caracterele juridice generale ale capacitatii de folosinta 18
CAPITOLUL II.
CAPACITATEA DE FOLOSINTA SI CAPACITATEA DE EXERCITIU
A PERSOANEI FIZICE
2.1. Introducere in studiul capacitatii civile a persoanei fizice.
Clasificarea capacitatii civile ..25
2.2. Aspecte generale privind notiunea capacitatii de folosinta a
persoanei fizice ...26
2.3. Caracterele juridice ale capacitatii de folosinta si continutul lor .27
2.4. Ingradirile capacitatii de folosinta a persoanei fizice ..28
2.5. Regula dobandirii de la data nasterii ...29
2.6. Continutul capacitatii de folosinta a persoanei fizice .31
2.7. Incetarea capacitatii de folosinta a persoanei fizice 32
CAPITOLUL III.
NOTIUNI GENERALE DESPRE CAPACITATEA DE EXERCITIU A
PERSOANEI FIZICE
3.1. Notiunea si caracterele capacitatii de exercitiu a persoanei fizice ...37
3.2. Lipsa capacitatii de exercitiu a persoanei fizice ...39
3.3. Reprezentarea legala a persoanelor fizice lipsite de capacitatea de exercitiu...40
Reprezentarea minorului
3.4. Actele juridice premise minorului. Regimul unor acte ale minorului.
Leziunea ..41
3.5. Incetarea starii juridice a lipsei capacitatii de exercitiu 42
3.6. Capacitatea de exercitiu a minorului care a implinit varsta de
14 ani (restransa). Notiune, inceput, continut, incetare ...43
3.7. Capacitatea de exercitiu deplina ...53
CAPITOLUL IV.
JURISPRUDENTA 54
CONCLUZII ...66
BIBLIOGRAFIE .70


Extras din licență

INTRODUCERE
In prezent, capacitatea de a incheia acte juridice reprezinta o conditie de fond esentiala, de validitate si generala a actului juridic civil. In prezenta materie, regula ori principiul il constituie capacitatea de a incheia acte juridice, incapacitatea reprezentand exceptie.
Tema ,,Studiu de caz privind capacitatea civila a minorului'' este o tema importanta care trateaza particularitatile capacitatii civile a minorului.
Lucrarea este structurata pe patru capitole, iar fiecare capitol studiaza aspecte importante cu privire la capacitatea civila a minorului.
Capitolul I ,,CONSIDERATII GENERALE PRIVIND CAPACITATEA CIVILA A PERSOANEI FIZICE SI EVOLUTIA EI'' prezinta notiunea capacitatii civile a persoanei fizice, elementele si vocatia capacitatii civile a persoanei fizice, precum si caracterele juridice generale ale capacitatii de folosinta.
Destinatarul oricarui drept este omul. Aceasta conceptie apare din punctul de vedere al dreptului pozitiv ca produsul unei lente cuceriri a vietii sociale.
Ca atare, in orice stadiu de dezvoltare al unei societati, notiunea de personalitate constituie, nu o creatie a naturii, ci un concept juridic izvorat ca toate conceptele juridice, din experienta vietii sociale, si supus ca atare acestei aprecieri colective, acelor limitari si reglementari care au caracteristica ordinii juridice, adica a normelor de drept pozitiv.
Capacitatea de a incheia acte juridice reprezinta o conditie de fond esentiala, de validitate si generala a actului juridic civil.1
Analizand notiunea de persoana fizica din perspectiva dreptului modern, putem spune ca aceasta exprima ,,calitatea omului de a fi subiect de drept civil".
In general, capacitatea juridica exprima posibilitatea de a fi subiect de drept si de a avea drepturi si obligatii, fiind o ,,insusire esentiala si inerenta a persoanei fizice, in calitatea ei de membru al societatii''.
Pentru ca fiinta umana sa dobandeasca calitatea de subiect de drept, este suficient sa existe, aceasta nefiind conditionata nici de existenta discernamantului, nici de puterea de a deosebi binele de rau, licitul de ilicit, moralul de imoral.
Ca atare, egalitatea tuturor persoanelor presupune faptul ca si o persoana alienata mintal si un minor, sunt persoane fizice si, prin urmare au si capacitate juridica.
Prin capacitatea de folosinta se intelege aptitudinea generala si abstracta a unei persoane de a avea drepturi si obligatii.
Capacitatea de exercitiu este capacitatea persoanei de a indeplini acte juridice prin care isi exercita drepturile si isi asuma obligatii.
De asemenea, conform unei definitii elaborate de doctrina, capacitatea civila de exercitiu a persoanei fizice este acea parte a capacitatii civile care consta in aptitudinea persoanei fizice de a dobandi si exercita drepturi subiective civile, precum si de a-si asuma si executa obligatii civile, prin incheierea de acte juridice civile.2
Premisele capacitatii civile de exercitiu a persoanei fizice sunt existenta capacitatii civile de folosinta si a discernamantului, adica existenta puterii individului de a realiza care sunt consecintele juridice ale manifestarii sale de vointa. Aceasta premisa se apreciaza in raport cu varsta, dar si cu starea sanatatii mentale.
Regulile referitoare la capacitatea civila de exercitiu se refera numai la incheierea actelor juridice civile. Totusi, in materie delictuala, prezinta relevanta numai existenta discernamantului. De exemplu, lipsa discernamantului la savarsirea unei fapte va antrena lipsa vinovatiei.


Fisiere în arhivă (1):

  • Studiu de caz privind capacitatea civila a minorului.pdf

Imagini din acest licență

Bibliografie

I. TRATATE, CARTI:
1. Gabriel BOROI, Carla Alexandra ANGHELESCU, Curs de drept civil. Parte generala. Editia a II-a revizuita si adaugita, Editura Hamangiu, Bucuresti, 2012.
2. Gabriel BOROI, Liviu STANCIULESCU, Institutii de drept civil in reglementarea noului Cod civil, Editura Hamangiu, Bucuresti, 2012.
3. Sevastian CERCEL, Introducere in dreptul civil, Editura Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 2006.
4. Ion DOGARU, Sevastian CERCEL, Drept civil. Teoria generala a drepturilor reale, Editura All Beck, Bucuresti, 2003.
5. Ion DOGARU, Sevastian CERCEL, Drept civil. Parte generala, Editura C.H. Beck, Bucuresti, 2007.
6. Pompil DRAGHICI, Vali Ileana NITA, Madalin- Savu TICU, Teoria generala a obligatiilor. Spete si jurisprudenta, Editura Sitech, Craiova, 2007.
7. Ion FILIPESCU, Dreptul civil. Dreptul de proprietate si alte drepturi reale, Editura Actami, Bucuresti, 1996.
8. J.M. De la MOUTE, L acte juridique unilateral, Sirey, Paris, 1961.
9. E. MOLCUT, Drept civil. Aplicatii practice, Editura Universul Juridic, Bucuresti, 2011.
10. Irina Olivia POPESCU, Drept civil. Materie pentru anul I (Sinteze de teorie, teste de verificare), Editura Universul Juridic, Bucuresti, 2009.
11. Jean- Etienne Marie PORTALIS, Droit civil, Sirey, Paris, 1971.
12. Titus PRESCURE, Roxana MATEI, Drept civil. Parte generala. Persoanele, Editura Hamangiu, Bucuresti, 2012.
13. Gabriela RADUCAN, Maius VOINEAG, Carolina Maria NITA, Ana Maria MIHAI, Teste grila pentru concursuri si examene, editia a 3-a, revizuita si adaugita, Editura Hamangiu, Bucuresti, 2012.
14. Fr. TERRE, Ph. SIMLER, Y. LEQUETTE, Droit civil. Les obligations, 10 ed., Precis, Dalloz, 2009.
15. Viorel TERZEA, Noul cod civil, Volumul I (articolele 1-1163), Adnotat cu doctrina si jurisprudenta, Editura Universul Juridic, Bucuresti, 2011.
16. Petrica TRUSCA, Andrada Mihaela TRUSCA, Drept civil. Parte generala, Editura Universul Juridic, Bucuresti, 2012.
17. Carmen Tamara UNGUREANU, Drept civil. Parte generala. Persoanele, Editura Hamangiu, Bucuresti, 2012.
18. Carmen Tamara UNGUREANU, Drept civil. Parte generala. Persoanele, editia aII-a, Editura Hamangiu, Bucuresti, 2013.
II. ACTE NORMATIVE:
1. Noul Cod civil. Comentariu pe articole, articolele 1-2664, Colectiv de autori (Fl.A. BAIAS, E. CHELARU, R. CONSTANTINOVICI, MACOVEI), Editura C.H. Beck, Bucuresti, 2012.
2. Noul Cod civil, Studii si comentarii, volumul I, Colectiv de autori, coordonator (Marilena Uliescu, Editura Universul Juridic, Bucuresti, 2012.
III. ARTICOLE, REVISTE DE SPECIALITATE:
1. Consideratii teoretice privitoare la fundamentul juridic al persoanei fizice, "Revista de drept comercial" nr.7-8/1999.
2. Probleme actuale privitoare la principiul specialitatii capacitatii de folosinta a persoanei juridice, "Revista de drept comercial" nr.10/2000.
3. Unele consideratii cu privire la specificul capacitatii de exercitiu a persoanei juridice, ,,Revista Romana de Statistica'', nr. 12/2009.
IV. SITE-URI INTERNET:
1. http://www.juridice. ro
2. http://www.legeaz.net
3. http://legeaz.net/spete-civil/


Ne pare rau, pe moment serviciile de acces la documente sunt suspendate.


Hopa sus!