Studiu de planificare teritorială Comuna Beliș - Județul Cluj

Cuprins licență

LISTA DE ABREVIERI
INTRODUCERE
I. ASPECTE TEORETICE PRIVIND PLANIFICAREA TERITORIULUI
II. ASPECTE LEGISLATIVE PRIVIND PLANIFICAREA TERITORIULUI IN ROMANIA
III. METODOLOGIA CERCETARII
IV. SCURT ISTORIC AL COMUNEI
V. ANALIZA SITUATIEI EXISTENTE IN COMUNA BELIS
5.1 Incadrarea teritoriului in context national, regional, si judetean
5.2 Cadrul natural si mediul
5.3 Populatia si asezarile
5.4 Infrastructura de transport rutier
5.5 Echiparea tehnico-edilitara
5.6 Economia
5.7 Zonificarea teritoriala si bilantul teritorial
VI. PROBLEME SI DISFUNCTIONALITATI IDENTIFICATE IN COMUNA
VII. PROPUNERI SI OBIECTIVE DE DEZVOLTARE A COMUNEI BELIS
VIII. ANALIZA SWOT
IX. CONCLUZII
X. BIBLIOGRAFIE


Extras din licență

INTRODUCERE
Studiul de planificare teritoriala al comunei Belis din judetul Cluj, este o cercetare pornita din interesul propriu pentru spatiului rural romanesc, spatiu care tinde sa atinga stadiul unei dezvoltari moderne si de durata, in special din punctul de vedere al modernizarii cat mai eficiente a comunei Belis.
O serie de factori ce redau adevarata importanta asupra ruralului, viata culturala, aerul pur, linistea asezamintelor sunt doar cateva din motivele ce m-au determinat sa aleg studiul unei amenajari rurale.
Lucrarea de fata are ca scop principal identificarea problemelor existente din cadrul comunei studiate, incercarea de a conserva caracterul spatiului rural, precum si concretizarea unor masuri si propuneri pentru dezvoltarea sa armonioasa.
Prin cadrul cercetarii s-au urmarit o serie de obiective principale ale planificarii teritoriale prin care se reflecta dezvoltarea economica si sociala a localitatii :
- analiza teritoriului spatiului rural ales si a componentelor sale existente;
- evidentierea anumitor disfunctionalitati si probleme identificate la nivelul comunei;
- identificarea unor solutii si masuri in vederea dezvoltarii posibile si viitoare a localitatii.
Sunt de parere ca subiectul ales prezinta o importanta deosebita in dezvoltarea moderna viitoare a spatiului rural, iar realizarea obiectivelor propuse pentru modernizarea si dezvoltarea comunei Belis va avea un impact major asupra teritoriului studiat.
I. ASPECTE TEORETICE PRIVIND PLANIFICAREA TERITORIULUI
Amenajarea si planificarea teritoriala este un concept teoretic si practic care cuprinde
obiectivele si scopurile specifice necesare in actiunea privind careia are loc amenajarea unui teritoriu si care are drept scop rezolvarea diferitelor disfunctionalitati si probleme existente in cadrul teritoriului, prin gasirea de solutii optime si viabile dezvoltarii propice a acestuia, devenind totodata un spatiu care este in concordanta cu necesitatile si asteptarile populatiei.
Amenajarea teritoriala devine astfel o activitate esentiala societatii deoarece odata cu dezvoltarea sa, complexitatea si valoarea acesteia ating cote ridicate.
Conceptul de amenajare a teritoriului isi are originile in nevoile sale de a utiliza teritoriul
in favoarea necesitatilor umane, in nevoile ce tin de adaptarea spatiului la diferite probleme create de cresteri demografice, probleme economice, in a utiliza resursele din teritoriul respectiv, astfel incat acestea sa satisfaca societatea umana pe termen lung, fara a aduce pagube insemnate mediului inconjurator si componentei naturale.
Comuna constituie unitatea administrativ-teritoriala de baza, alcatuita din unul sau mai multe sate apartinatoare si care cuprinde populatia rurala.
Potrivit Legii nr. 351/2001 -  prvind aprobarea Planului de Amenajare a Teritoriului National (PATN) sectiunea a IV-a -  Reteaua de localitati, localitatile rurale sunt ierarhizate astfel: de rangul IV (sate resedinte de comuna) si de rangul V (sate apartinatoare ale comunelor, localitati sau sate componente ale oraselor si municipiilor).
Localitatea rurala constituie spatiul care detine valori de conservare si pastrare a specificului rural, si care se deosebeste de orase in special prin activitatea populatiei, care este concentrata in agricultura, sectorul primar, dar care nu atinge o dotare specifica in vederea trecerii ei la categoria de urban (oras).
Localitatea urbana reprezinta opusul localitatii rurale, populatia fiind concentrata in sectorul secundar si tertiar, care detine un nivel ridicat de dotari si echipari tehnico-edilitare, precum si o economie dezvoltata.
Orasul reprezinta unitatea administrativ-teritoriala de baza care se constituie dintr-o singura sau mai multe localitati urbane, si care, la fel ca si localitatea rurala detine doua componente: intravilanul (suprafata ocupata de constructii, destinata amenajarilor locuibile) si extravilanul, care reprezinta restul suprafetelor administrative.


Fisiere în arhivă (1):

  • Studiu de planificare teritoriala Comuna Belis - Judetul Cluj.pdf

Imagini din acest licență

Bibliografie

1. Benedek, J., (2004), Amenajarea teritoriului si dezvoltarea regionala, Ed. Presa Universitara Clujeana, Cluj-Napoca;
2. Cocean P. si colab. ( 2004 ), Planul de Amenajare a Teritoriului Regiunii de NordVest, Edit. Presa Universitara Clujeana, Cluj Napoca.
3. Surd, V., Puiu, V., Zotic, V., Moldovan, C. (2007), Riscul demografic in Muntii Apuseni, Editura Presa Universitara Clujeana, Cluj Napoca;
4. Monica Tripon, (2003), Belisul de sub ape, Ed. Mo
5. Strategia de dezvoltare socio-economica 2009-2015 a comunei Belis
6. Planul urbanistic general si regulamentul local de urbanism a comunei Belis 1998
7. Parlamentul Romaniei, Legea 363/2006 - PATN sectiunea I - Retele de transport
8. Parlamentul Romaniei, Legea 171/1997 - PATN sectiunea II -  Apa
9. Parlamentul Romaniei, Legea 5/200 - PATN sectiunea III - Zone protejate
10. Parlamentul Romaniei, Legea 351/2001 - PATN sectiunea IV - Reteaua de localitati
11. Parlamentul Romaniei, Legea 575/2001 - PATN sectiunea V - Zone de risc natural
12. Parlamentul Romaniei, Legea 350/2001 - Privind amenajarea teritoriului si urbanismul cu completarile si modificarile ulterioare
13. *** Site-ul oficial al Institutului National de Statistica, https://statistici.insse.ro/
14. *** Planul de Amenajare al Teritoriului Judetean Cluj.
15. ***Recesamantul populatiei si locuintelor 2011(http://www.recensamantromania.ro/)
16. *** Programul National de Dezvoltare Rurala 2007-2013.
17. *** Siteul Primariei Belis http://www.primariabelis.ro/
18. *** Plan de analiza si acoperire a riscurilor de pe teritoriul judetului Cluj
19. *** Agentia Europeana de Mediu https://www.eea.europa.eu/ro
20. ***Sursa foto: http://wikimapia.org/1388850/ro/Barajul-F%C3%A2nt%C3%A2nele-1976#/photo/2611191
21. *** https://transilvaniaallinclusive.files.wordpress.com/2011/05/belis.pdf
22. ***Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara
(http://geoportal.ancpi.ro/geoportal/viewer/index.html)
23. ***Ministerul Apelor, Mediului si Padurilor (http://www.mmediu.ro/)
24. ***Ghidul de investitii pentru apa si canalizare, drumuri judetene si comunale aprobat de Ministerul Dezvoltarii regionale si Administratiei Publice


Ne pare rau, pe moment serviciile de acces la documente sunt suspendate.


Hopa sus!