Studiu privind contabilitatea stocurilor de produse finite

Cuprins licență

INTRODUCERE 1
CAPITOLUL I. CADRUL ORGANIZATORIC AL CONDUCERII CONTABILITATII LA S.C. ADEMS S.R.L. 2
1.1 Scurt istoric, prezentarea activitatii si evolutia societatii pana in prezent 2
1.2. Structura organizatorica si functionala a societatii S.C. ADEMS S.R.L. 3
1.3. Cadrul organizatoric al contabilitatii la S.C. ADEMS S.R.L 4
1.4. Evolutia principalilor indicatori utilizati in analiza pozitiei si performantei activitatii S.C. ADEMS S.R.L in perioada 2010-2017 5
CAPITOLUL II. DELIMITARI CONCEPTUALE PRIVIND STOCURILOR DE PRODUSE FINITE 10
2.1 Abordari conceptuale privind stocurile 10
2.2 Delimitari si structuri privind stocurile si stocurile de produse 11
2.3. Recunoasterea stocurilor de produse finie 13
2.4 Evaluarea stocurilor de produse finite 15
2.5 Organizarea contablitatii sintetice si analitice a stocurilor de produse finite 19
2.6 Gruparea cheluielilor in vederea calcularii costurilor 22
CAPITOLUL III. STUDIU MONOGRAFIC PRIVIND STOCURILE DE PRODUSE FINITE IN CADRUL S.C. ADEMS S.A. 25
3.1 Sistemul de conturi utilizate pentru reflectarea in contabilitatea a operatiilor privind stocurilor de produse finite 25
3.2 Studiu monografic privind contabilitatea operatiunilor din cadrul stocuri de produse finite la S.C. ADEMS S.R.L 27
3.3 Calculul si analiza indicatorilor specifici stocurilor de produse finite 33
3.4 Calculatia costurilor conform metodei pe comenzi 37
CONCLUZII SI PROPUNERI 42
BIBLIOGRAFIE 43
ANEXE


Extras din licență

INTRODUCERE
Datorita unui contex economic influentat de majore schimbari in ceea ce priveste principalele domenii de activitate se impune cunoasterea fidela a conditiilor in care entitatea isi desfasoara activitatea. Aprecierea performantei societatii a aparut ca urmare a unei activiati economice dinamice, dominata de numeroase neajunsuri.
Stabilirea performantei financiare a societatii, precum si nivelul modificarilor ce au avut loc in cadrul acesteia au fost realizate prin fundamentarea unei analize economico- financiare cu ajutorul unor indicatori specifici.
Scopul lucrarii realizate este de a pune accentul pe principalele elemente referitoare la contabilitatea stocurilor de produse finite, in contextul economic romanesc, dar si de a analiza si interpreta rezultatele obtinute in urma acestui studiu.
Prezenta lucrare este elaborata pe exemplul societatii comerciale ADEMS. S.R.L., aceasta societate isi are sediul in Pascani, inca din anul 1993 si are ca obiect de activitate realizarea unei game variate de produselor din lemn. In ceea ce priveste structura, lucrarea este formata din trei capitole, prin continutul carora sunt prezentate cele mai semnificative elemente referitoare stocurile de produse finite, dar si informatiile rezultate in urma analizei performantei financiare, in vederea fundamentarii strategiilor viitoare. 
In primului capitol al lucrarii sunt prezentate importante aspecte referitoare la evolutia societatii si pozitia pe care o ocupa aceasta in domeniul ei de activitate. Avand la baza indicatorii economico-financiari ce caracterizeaza societatea are loc o scurta sinteza asupra situatiei financiara.
In cel de al doilea capitol sunt prezentate principalele concepte, regasite in literatura de specialitate cu privire la stocurile de produse finite. Sunt evidentiate din punct de vedere teoretic aspecte legate de sfera de manifestar, delimitari si structuri referitoare la produsele finite si de asemena sunt prezentate si informatii legate de modul de recunoasterea al stocurilor, precum si metodele de evaluare utilizate in aceast domeniu. Tot aici, sunt regasite si elemente din sfera contabilitatii de gestiune, fiind apordata calculatia costurilor de productie prin prezentarea clasificatiei costurilor dupa o serie de criterii.
Ultimul capitol prezinta aspecte practice specifice temei alese, in acest sens va fi realizata o monografie contabila cu principalele operatiuni ce sunt realizate in cadrul socitatii, urmata de calcularea si interpretarea unor indicatori financiari specifici conatabilitatii stocurilor de produse finite si prezentarea metodei de calculatei a costurilor utilizata de catre societate.
CAPITOLUL I. CADRUL ORGANIZATORIC AL CONDUCERII CONTABILITATII LA S.C. ADEMS S.R.L.
Primul capitol al lucrarii are la baza analiza societatii S.C. ADEMS S.R.L., in cadrul careia sunt urmarite cele mai importante elemente privitoare la evolutia, domeniul si obiectul de activitate al acesteia, precum si aspectele principale referitoare la mijloacele de organizare si conducere a contabilitatii. De asemenea, sunt prevazute o serie de informatii care descriu pozitia si performanta financira a societatii cu ajutorul calculelor si interpretarilor principalilor indicatorii financiari.
1.1 Scurt istoric, prezentarea activitatii si evolutia societatii pana in prezent
S.C ADEMS S.R.L a fost infiintata in anul 1993, observandu-se o crestere continua si sigura datorata managementului de calitate, muncii depuse, precum si perseverentei atat din partea administratorului cat si a celorlalte persoane implicate in dezvoltarea societatii. Rezultatul tuturor eforturilor s-a finalizat prin obtinerea certificarii de calitate ISO 9001 cu ajutorul careia creste credibilitatea in randul clientilor in ceea ce priveste calitatea produselor oferite.
Aceasta societate are ca obiect de activitate realizarea produselor din lemn, incluzand o gama variata de produse: ferestre si usi clasice, ferestre si usi din trei straturi de lemn cu geam termopan, mobila si parchet din lemn masiv precum si alte decoratiuni din lemn pentru interior sau pentru gradina. Toate aceste produse se realizeaza cu ajutorul aparaturii tehnologice performante, de catre un personal calificat si bine pregatit care lucreaza cu materii prime de inalta calitate reprezentate de diverse specii de lemn si bineinteles prin finisajului desavarsit.
prin realizarea diverselor investitii care au avut ca obiectiv achizitia de echipamente, mijloace de transport si utilaje de inalta performanta, dar si deschiderea unor spatii noi de stocare si productie.
Societatea a evoluat de la un an la altul, acest lucru observandu-se prin atingerea principalelor obiective reprezentate de: realizarea lucrarilor conform cerintelor clientilor, livrarea la termenele stabilite de acestia, precum si evitarea eventualelor neconformitati din fazele de productie. La atingerea obiectivelor a contribuit, in primul rand, personalul inovativ si responsabil de actiunile desfasurate. Calitatea personalului este imbunatatita permanent prin diverse cursurii de invatare si perfectionare oferite periodic de catre societate, de asemenea managerul este implicat direct in activitatile desfasurate in targuri sau centre de vanzare pentru a fi mereu la curent cu cerintele de pe piata. Toate aceste activitati prin care se incearca perfectionarea continua a produselor si serviciilor oferite de catre societate cu scopul multumirii clientilor si obtinerii celor mai bune rezultate.


Fisiere în arhivă (1):

  • Studiu privind contabilitatea stocurilor de produse finite.docx

Imagini din acest licență

Bibliografie

Carti
1. Budugan, D., Berheci, I., Georgescu, I., Betianu, L., Contabilitate de gestiune, Editura Ceccar, Bucuresti, 2007.
2. Bragg, S., M., Business Ratios and Formulas, Editura John Wiley and Sons, Inc., Canada, 2007.
3. Bragg, S., M., Inventory Accounting, Editura John Wiley & Sons, Canada, 2005. 
4. Georgescu, I., Pavaloaia, L., Contabilitatea in administratia publica, Editura Universitatea ,,Alexandru Ioan Cuza", Iasi, 2015.
5. Horomnea, E., Budugan, D., Georgescu, I., Istrate, C., Pavaloaia, L., Rusu, A., Introducere in contabilitate, Editura Tipo Moldova, Iasi, 2015. 
6. Istrate, C., Contabilitatea nu-i doar pentru contabili!, Editura Evrika, Bucuresti, 2016.
7. Ivanov, A., Dumitru, E., Ilicea, G., Ionescu, E., Crevelescu, O., Roman., Marea Carte Verde a Monografiilor Contabile, Editura Rentrop & Stratom, Bucuresti, 2017.
8. Mironiuc, M., Analiza economico- financiara, Editura Sedcom Libris, Iasi, 2006.
9. Mironiuc, M., Fundamentele stiintifice ale gestiunii financiar-contabile a intreprinderii, Editura Universitatii ,,Alexandru Ioan Cuza'', Iasi, 2012.
10. Morosan, I., Contabilitate financiara si de gestiune, Editura CECCAR, Bucuresti, 2010.
11. Panaite, N., Nestian, A., Iftimescu, A., Managementul organizatiei, Editura SEDCOM LIBRIS, Iasi, 2014.
12. Pavaloaia, W., Bordeianu, G.D., Analiza Economico-Financiara Studii de caz, Editura Tehnopress, Iasi, 2011.
13. Petrescu, S., Analiza si diagnostic financiar- contabil, Editura CECCAR, Bucuresti, 2010.
14. Petrescu, S., Performanta si risc in afacere, Editura Universitatii ,,Alexandru Ioan Cuza" Iasi, 2012. 
15. Popa, A., F., Contabilitatea si Fiscalitatea rezultatului intreprinderii, Editura CECCAR, Bucuresti, 2011.
16. Ristea, M., Dumitru, C., G., Libertate si conformitate in standardele si reglementarile contabile, Editura CECCAR, Bucuresti, 2012. 
17. Solomon, D., C.,Analiza diagnostic si evaluarea performantei economico-financiare a intreprinderilor comerciale, Editura Alma Mater, Bacau, 2010.
18. Toma, C., Contabilitate financiara, Editura Tipo Modova, Iasi 2018. 
19. Toma, C., Managementul contabilitatii financiare, Editura Universitatii ,,Alexandru Ioan Cuza'', Iasi, 2016. 
20. Weetman, P., Financial accounting, Editura Person, Harlow, England, 2013.
Reviste sau articole din volume
1. Mates, D., Artene, A., Lascu, R.M., Tesu, R., ,,Politici si proceduri contabile privind inventarierea activelor, datoriilor si capitalurile", in Contabilitatea expertiza si auditul afacerilor, Nr 2, Noiembrie, 2012. 
2. Morosan, I., ,,Contabilitatea stocurilor", in Contabilitatea expertiza si auditul afacerilor, Nr. 3, Martie, 2014.
3. Mutiu, A., I., ,, Diferentele de pret intre costul standard si costul efectiv pentru productia proprie -  noul mod de reflectare in contabilitate si efecte", in Contabilitatea expertiza si auditul afacerilor, Nr. 8, August, 2015. 
4. Ponoraca, A., G., ,, Problematizari privind recunoasterea si evaluarea stocurilor", in Contabilitatea, expertiza si auditul afacerilor, Nr 4, 2016.
5. Popovici, I., ,, Evaluarea elementelor patrimoniale", in Impozite si taxe, Nr.2, Februarie, 2017.
6. Oprean, D., ,, Analiza economico-financiara, fundamentulluarii deciziilor in societate" in Revista Finante Publice si Contabilitate, Nr.1, Ianuarie, 2017, pag 54-55.
Legislatie
1. ***Ghid practic de aplicare a reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, Ed. Ceccar, Bucuresti, 2015, 
2. *** Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei.
3. *** Ordinului ministrului finantelor publice nr. 1.802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
4. ***O.M.F.P nr. 1.826/2003 pentru aprobarea Precizarilor privind unele masuri referitoare la organizarea si conducerea contabilitatii de gestine, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei.
Resurse Internet
1. http://www.adems.ro/ro-adems.html


Ne pare rau, pe moment serviciile de acces la documente sunt suspendate.


Hopa sus!