Studiu privind gradul de motivatie si satisfactie al angajatilor din cadrul companiei de transport Metrorex SA

Cuprins licenta Cum descarc?

Introducere ... 4
Partea I Stadiul Cunoasterii ... 5
1. Aspecte teoretice . 5
1.1. Conceptul de managementul resurselor umane 5
1.2. Conceptul de satisfactie 7
1.2.1. Perspective ale satisfactiei 8 1.3. Factorii care determina satisfactia in munca 9 1.4. Conceptul de motivatie ... 10
1.5. Tipuri de motivatie . 11
1.6. Relatia dintre motivatie si satisfactie . 12
Partea a II a . Contributii personale. ... 14
2. Analiza companiei de transport METROREX S.A. . 14
2.1. Prezentarea generala a companiei de transport Metrorex. . 14
2.2. Scurt istoric al companiei ... 15
2.3. Obiectul de activitate .. 16
2.4. Analiza resurselor umane din cadrul companiei Metrorex S.A. 16
2.4.1. Analiza structurii fortei de munca (analiza statica) . 16
2.4.2. Analiza stabilitatii resurselor umane ... 18
2.5. Studiu cu privire la satisfactia resimtita de angajatii companiei de transport cu metroul din Bucuresti, Metrorex S.A. .. 21
2.5.1. Scop si obiective . 21
2.5.2. Ipotezele cercetarii .. 22
2.5.3. Esantionare .. 22
2.5.4. Metodologie 23
2.5.5. Interpretarea rezultatelor . 24
3
2.6. Analiza Diagnostic asupra aspectelor constatate pe parcursul cercetarii ... 38
2.7. Limitele cercetarii si directii viitoare de cercetare . 40
3. Concluzii si recomandari referitoare la cercetarea efectuata asupra companiei de transport METROREX S.A. . 41
3.1. Concluzii 41
3.2. Recomandari ... 42
Anexe ... 45
Chestionar ... 45
Analiza SWOT asupra companiei de transport Metrorex S.A. . 49
Bibliografie . 50


Extras din licenta Cum descarc?

Introducere
In prezent, motiva.ia .i satisfac.ia joaca un rol foarte important in via.a angaja.ilor, iar angajatorii trebuie sa trateze aceste aspecte cu foarte multa aten.ie. De obicei, angaja.ii bine pregati.i migreaza destul de rapid cu scopul de a gasi un loc de munca ce le va asigura mai mult decat un simplu salariu lunar. Impreuna cu salariul, ace.tia i.i doresc ca organiza.ia in care lucreaza sa de.ina indeajun.i factori motivatori pentru a le declan.a starea de satisfac.ie. Cei ce vor avea de ca.tigat sunt atat angajatorii, care se vor bucura de o productivitate mai mare, dar .i angaja.ii, pentru ca vor veni cu placere la munca, vor fi mai relaxa.i dar .i mai motiva.i sa ob.ina performan.a.
Prin motivarea angaja.ilor in.elegem implementarea diferi.ilor factori motivatori, cum ar fi bonusuri, cre.terea salariilor, alte beneficii materiale, sau respectul, recunoa.terea meritelor, laude, acestea din urma insemnand foarte mult pentru angajat din prisma starii interioare pe care le-o genereaza.
Tema ,,Studiu privind gradul de motiva.ie .i satisfac.ie al angaja.ilor din cadrul companiei de transport Metrorex S.A." pe care urmeaza sa o deslu.im in urmatoarele capitole a fost aleasa pentru ca din punctul meu de vedere, noi ca oameni am evoluat, dorin.ele noastre se schimba constant, iar faptul ca la locul de munca petrecem aproximativ 40 de ore pe saptamana inseamna ca angajatorii trebuie sa ne ofere mai mult decat banii de la finalul lunii.
In prima parte a lucrarii am descris anumite aspecte teoretice ale diferitelor concepte prezente in con.inutul lucrarii, cum ar fi aspecte legate de managementul resurselor umane, motiva.ie, tipuri de motiva.ie, satisfac.ie, factori ce influen.eaza satisfac.ia, .i am descris corela.ia dintre motiva.ie .i satisfac.ie cu scopul de a le observa mai in detaliu.
Partea a doua a cercetarii este cea practica, ce a constat in aplicarea unui chestionar care a avut rolul de a-mi confirma sau infirma anumite ipoteze. La inceputul acestui capitol am descris compania, am analizat static .i dinamic resursele umane din companie, am determinat e.antionul. In finalul par.ii a doua se regasesc interpretarile rezultatelor ob.inute in urma aplicarii chestionarului .i analiza diagnostic realizata pe baza rezultatelor ob.inute.
Ultimul capitol cuprinde concluziile generale care au fost observate in urma cercetarii desfa.urate, dar .i anumite recomandari pentru perfec.ionarea activita.ii companiei. De asemenea, in sec.iunea anexelor regasim chestionarul .i analiza SWOT pe companie.
Partea I Stadiul Cunoa.terii
1. Aspecte teoretice
1.1. Conceptul de managementul resurselor umane
Cu scopul de a eviden.ia anumite caracteristici de baza ale managementului resurselor umane, trebuie sa definim .i sa conturam exact locul .i con.inutul acestuia, deoarece in literatura de specialitate se exprima diverse opinii, dar care contribuie la o in.elegere mai in detaliu a con.inutului acestuia. (Manole & Nica, 2018, p. 16)
Marea majoritate a cercetatorilor in domeniul managementului resurselor umane considera ca acest domeniu este rezultatul unei cercetari specializate .i se inscrie pe o traiectorie bine cunoscuta a unei evolu.ii rapide in diverse domenii de activitate. De aceea, in func.ie de scopul urmarit, managementul s-a divizat intr-o mul.ime de domenii specializate, printre care se numara .i managementul resurselor umane, domeniu ce a suferit schimbari semnificative.
Conceptul de management al resurselor umane a pornit de la un domeniu deja existent, cel al managementului general, de la care a imprumutat anumite concepte sau metode de investigare, dar .i anumite limbaje de exprimare sau procese, prin care i.i precizeaza obiectul de studiu .i traseaza propria limita astfel incat realita.ile organiza.iei sunt tratate conform obiectivelor urmarite. Mai mult, apari.ia .i dezvoltarea acestui concept, are multiple influen.e asupra managementului general, deoarece plusurile metologice generate impulsioneaza progresele cunoa.terii .tin.ifice, acestea la randul lor, permi.and noi dezvoltari ale teoriei .i practicii manageriale. (Manolescu, 2001, p. 29)
De-a lungul timpului, au fost individualizate mai multe perioade sau etape de dezvoltare, acestea reprezentand diferite niveluri in evolu.ia func.iei de personal, dar .i in definirea con.inutului de management al resurselor umane.
Una dintre aceste variante de periodizare cuprinde urmatoarele etape:
. Etapa empirica
. Etapa bunastarii sau prosperita.ii
. Administrarea personalului
. Managementul personalului
. Managementul resurselor umane


Fisiere in arhiva (1):

  • Studiu privind gradul de motivatie si satisfactie al angajatilor din cadrul companiei de transport Metrorex SA.pdf

Imagini din aceasta licenta Cum descarc?

Bibliografie

1. Burdus, E. (1999). Fundamentele Managementului Organizatiei. Bucuresti:
Editura Economica.
2. Chelcea, S. (2001). Metodologia cercetarii sociologice. Bucuresti: Editura
Economica.
3. Constantin, A. (2008, Decembrie). Motivarea personalului pentru performanta
si Eficienta. Tribuna Economica, p. 89.
4. Constantin, T. (2004). Evaluarea psihologica a personalului. Editura Polirom.
5. Dragan, G., & Burghelea, C. Motivatia si satisfactia in munca. Tribuna
Economica, p. 35.
6. Johns, G. (1998). Comportament organizational. Editura Economica.
7. Larousse. (2006). Marele dictionar al psihologiei. Editura Trei.
8. Locke, E. (1976). The Nature and Causes of Job Satisfaction.
9. Manole, C., & Nica, E. (2018). Managementul resurselor umane in
Administratia publica. Bucuresti: Editura ASE.
10. Manolescu, A. (1995). Managementul resurselor umane. Bucuresti: Editura
Didactica si Pedagogica.
11. Manolescu, A. (2001). Managementul resurselor umane. Bucuresti: Editura
Economica.
12. Micle, I. M. (2008, Decembrie). Satisfactia in munca- Factor al eficientei
economice. Tribuna Economica, p. 86.
13. Panisoara, G. (2005). Managementul resurselor umane. Iasi: Editura Polirom.
14. Pasa, F. (2012). Cresterea eficientei activitatii angajatilor. Tribuna Economica.
15. Pastor, I. (2007). Stimularea motivatiei personalului. Tribuna Economica, p. 29.
16. Preda, M. (2006). Comportament Organizational. Teorii, exercitii si studii de
caz. Editura Polirom.
17. Sasu, H. (2007). Eficienta recompenselor. Tribuna Economica.
18. Ticu, C. (2009). Determinanti ai motivatiei in munca- De la teorie la analiza
realitatii organizationale. Editura Universitatii "Alexandru Ioan Cuza" Iasi.
19. Vroom, V. (1964). Work and motivation. New York: Wiley.
20. Zamfir, C. (1980). Un sociolog despre munca si satisfactie. Bucuresti: Editura
Politica.
21. Zlate, M. (2007). Introducere in Psihologie. Editura Polirom.
51
- ,,Raport de activitate" , articol disponibil online
http://www.metrorex.ro/Resurse/RaportActivitate/Raport_Metrorex_2016_ro.pdf, aceesat la
data de 21.05.2018
- Site-ul oficial al companiei Metrorex, disponibil online
http://www.metrorex.ro/prima_pagina_p1352-1 accesat la data de 21.05.2018


Banii inapoi garantat!

Plateste in siguranta cu cardul bancar si beneficiezi de garantia 200% din partea Diploma.ro.


Descarca aceasta licenta cu doar 9 €

Simplu si rapid in doar 2 pasi: completezi adresa de email si platesti.

1. Numele, Prenumele si adresa de email:

Pe adresa de email specificata vei primi link-ul de descarcare, nr. comenzii si factura (la plata cu cardul). Daca nu gasesti email-ul, verifica si directoarele spam, junk sau toate mesajele.

2. Alege modalitatea de plata preferata:* La pretul afisat se adauga 19% TVA.


Hopa sus!