Studiu privind gradul de satisfacere a consumatorului prin calitatea serviciilor

Cuprins licență

INTRODUCERE 5
Capitolul 1. IMPORTANŢA CALITĂŢII PENTRU SATISFACEREA CLIENŢIILOR 6
1.1. Importanţa calităţii 6
1.2. Calitatea în prezent şi în viitor 7
1.3. Conceptul de calitate 9
1.4. Funcţiile şi principiile managementului calităţii 10
1.5. Managementul calităţii în domeniul alimentar 16
Capitolul 2. SISTEMUL DE MANAGEMENTUL CALITĂŢII LA “S.C. LACTITIL S.R.L” 19
2.1. Prezentarea generală a societății “S.C. Lactitil S.R.L.” 19
2.2. Sistemul de managementul calităţii la “S.C. Lactitil S.R.L.” 24
Capitolul 3. STUDIU DE CAZ PRIVIND SATISFACŢIA CLIENŢILOR LA “S.C. LACTITIL S.R.L.” 50
CONCLUZII ŞI PROPUNERI DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A ACTIVITĂŢII DESFĂŞURATE DE CĂTRE “S.C. LACTITIL S.R.L.” 64
BIBLIOGRAFIE 67


Extras din licență

INTRODUCERE
Importanţa managementului calităţii rezultă din următoarele considerente: în primul rând, pentru o întreprindere, a realiza şi menţine calitatea dorită de client, în condiţii de eficienţă, reprezintă o necesitate în afaceri. Realizarea acestui deziderat este condiţionată de utilizarea planificată şi eficientă a resurselor umane, materiale şi financiare de care dispune. Pe de altă parte, clientul doreşte să aibă încredere în capacitatea întreprinderii de a-i furniza calitatea cerută şi de a menţine această calitate. 
Pentru câştigarea acestei încrederi, întreprinderea trebuie să fie în măsură să demonstreze că are implementat un sistem al calităţii eficient. În afara celor două aspecte menţionate, întreprinderea trebuie să ia tot mai mult în considerare cerinţele societăţii, concretizate în reglementări şi alte restricţii, care vizează protecţia vieţii şi sănătăţii individului şi protecţia mediului înconjurător.
Proiectarea şi reproiectarea proceselor ce se desfãşoarã în organizaţie şi schiţarea lanţului proceselor este o cerinţã a criteriilor de eficienţã în Sistemul de management al calitãţii. Integrarea unui program de calitate în cadrul unei afaceri este un proces iterativ şi se supune principiului îmbunãtãţirii continue. Odatã ce implementarea este finalizatã, pentru a menţine eficacitatea sistemului, trebuie sã se instituie un ciclu de continuã mãsurare şi îmbunãtãţire. 
Efortul de implementare a calitãţii în toate compartimentele unei organizaţii este o sarcinã dificilã, care va fi însã recompensatã de rezultatele obţinute.
Cuvinte cheie: clienţi, produse, satisfacere, microeconomie, intreprindere
IMPORTANŢA CALITĂŢII PENTRU SATISFACEREA CONSUMATORULUI
1.1. Importanţa calităţii
Termenul de calitate are multe implicaţii şi semnificaţii, începând cu calitatea proiectului şi a fabricaţiei de produse, până la calitatea serviciilor, precum şi la calitatea firmelor care realizează aceste produse şi servicii. Totuşi indiferent de semnificaţia avută în vedere “calitatea” reprezintă un mijloc utilizabil într-un anumit scop şi nu un scop în sine! Altfel spus, datorită calităţii, o întreprindere există pe piaţă şi se poate menţine competitive, în mod continuu, deşi evoluează într-un mediu aflat în permanentă schimbare.
Pieţele globale necesită strategii globale ale calităţii. În consecinţă, facilitând industriei europene (în ansamblul ei) accesul şi utilizarea adecvată a acestor instrumente ale calităţii, este posibliă dezvoltarea calităţii economiei europene. Pe de altă parte, calitatea este importantă şi pentru consumatorii finali de produse şi servicii. Rolul şi contribuţiile lor sunt esenţiale şi trebuie să fie, şi ele, avute în vedere.
Strategiile de management al calităţii direcţionate spre satisfacerea clienţilor şi bazate pe îmbunătăţirea continuă, au fost înţelese şi implementate de cele mai importante firme ale pieţei europene. Se constată că, în spatele restructurărilor industrial-moderne se situează mai întotdeauna implementarea unor strategii de management al calităţii .
Unele cercetări efectuate la cererea Comisiei Europene în legătură cu eficacitatea sistemului calităţii asupra performanţelor economice ale firmelor, pun în evidenţă faptul că implementarea strategiilor de management al calităţii declanşează îmbunătăţiri ale performanţelor firmelor implicate ( ca, de exemplu, reducerea ratei defecţiunilor, ratei rebuturilor, ratei neconformităţilor, etc) şi îmbunătăţirea performanţelor producţiei. În medie, ca rezultat al acestor îmbunătăţiri, cifra de afaceri a firmelor care au implementat un sistem al calităţii a crescut cu 6%.


Fisiere în arhivă (1):

  • Studiu privind gradul de satisfacere a consumatorului prin calitatea serviciilor.doc

Imagini din acest licență

Bibliografie

1. Albu A., Alimentele şi alimentaţia, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2002
2. Albu A., Studiul mărfurilor, Editura Universităţii, Suceava, 2006
3. Bărbulescu G., Merceologie alimentară, Editura Didactică şi pedagogică, Bucureşti, 2003
4. Boboc D., Managementul calităţii produselor agroalimentare, Editura ASE, Bucureşti, 2006
5. Bologa N., Bărbulescu G., Burda A., Merceologie. Metode şi tehnici de determinare a calităţii, Editura Universitară, Iaşi, 2007
6. Bologa N., Burda A., Merceologie alimentară, Editura Universitară, Bucureşti, 2006
7. Burciu, A. (coord.), Introducere în management, Editura Economică, Bucureşti, 2008
8. Ciobanu R., Calitatea în industrie şi servicii, Editura Fides, Iaşi, 2002
9. Delambre M., Vinul si Cidrul, Editura ALEX-ALEX & LETI PRESS, Bucureşti, 2007
10. Diaconescu I., Merceologie alimentară – Calitate şi siguranţă, Editura Universitară, Bucureşti, 2007
11. Evans J., Dean J., Total Quality: Management, Organization and Strategy, 3rd ed., Thomson South - Western, 2003
12. Holban N., Bazele merceologiei. Principii generale, Editura Universităţii, Suceava, 2001
13. Ilieş, L., et.al., Managementul firmei, Editura Risoprint, Cluj-Napoca, 2005
14. Nica, P., Sasu, C., et al., Managementul firmei, Editura Condor, Chişinău, 1994
15. Nicolescu D., Alimente, alimentaţie, siguranţa consumatorilor, Editura Agir, Bucureşti, 2006
16. Nistoran M. B., Bazele proceselor agroalimentare, Editura de Vest, Timişoara, 2008
17. Paraschivescu A.O., Ghidul calităţii. Modele, Analize şi Studii de caz, Editura Tehnopress, Iaşi, 2005
18. Paraschivescu A.O., Managementul calităţii mărfurilor alimentare, Editura Tehnopress, Iaşi, 2006
19. Pop C., Managementul calităţii, Editura Alfa, Iaşi, 2008
20. Rusu B., Managementul calităţii totale în firmele mici şi mijlocii, Editura Economică, Bucureşti, 2001
21. Savu C., Georgescu N., Siguranţa alimentelor, Editura Semne, Bucureşti, 2004
22. Stanciu I., Managementul calităţii totale, Editura Cartea universitară, Bucureşti, 2003
23. *** Directiva nr. 2001/95/CE
24. *** Hotărâre de Guvern nr. 1198 / 2002 privind aprobarea Normelor de igienă a produselor alimentare


Ne pare rau, pe moment serviciile de acces la documente sunt suspendate.


Hopa sus!