Studiu privind implementarea managementului mentenanței în activitatea de exploatare forestieră

Cuprins licență Cum descarc?

INTRODUCERE 3
CAPITOLUL I. SITUAŢIA ACTUALĂ A S.C. CURTEA DE ARGEŞ FORESTA S.A. 4
1.1 Scurtă prezentare a S.C. Curtea de Argeş Foresta S.A. 4
1.2 Profilul şi obiectul de activitate al S.C. CURTEA DE ARGEŞ FORESTA S.A. 6
1.3 Organizarea structurală a S.C. CURTEA DE ARGEŞ FORESTA S.A. 6
1.4 Evidenţierea punctelor forte şi a punctelor slabe ale societăţii. mediul concurenţial în exploatarea forestieră şi de prelucrare a lemnului 7
CAPITOLUL II. SISTEME DE ORGANIZARE A REPARĂRII UTILAJELOR 14
2.1 Importanţa şi rolul mentenanţei în întreprinderile industriale 14
2.2 Obiectivele si mutaţiile fundamentale în abordarea mentenanţei industriale 15
2.3 Privire comparativă a sistemelor de întreţinere şi reparaţii pe plan intern şi internaţional 20
2.3.1.Tipuri de sisteme de întreţinere şi reparaţii practicate în România 20
2.3.2 Tipuri de sisteme de întreţinere şi reparaţii practicate pe plan mondial 28
2.4. Metode moderne de executare a reparaţiilor 31
2.4.1.Metoda individuala de mentenanţă 31
2.4.2. Metoda de mentenanţă pe subansambluri 31
2.4.3. Metoda de mentenanţă prin folosirea echipamentelor de rezervă 32
2.4.4. Metoda de mentenanţă în flux 32
2.5 Planificarea reparării utilajelor 33
2.6 Uzura aleatoare a echipamentelor industriale. adoptarea unei politici optime deîntreţinere şi reparare a utilajelor 38
2.6.1 Indicatori de studiu si analiză a uzurii aleatoare 38
2.6.2 Determinarea tipului optim de utilaj care trebuie adoptat 41
2.6.3 Determinarea momentului optim de înlocuire a utilajului 43
CAPITOLUL III. STUDIU DE CAZ PRIVIND MANAGEMENTUL ACTIVITĂŢII DE REPARARE ŞI ÎNTREŢINERE A UTILAJELOR LA S.C.CURTEA DE ARGEŞ FORESTA S.A. 45
3.1 Sisteme de reparţii utilizate în cadrul firmei 45
3.1.1. Structura organizatorică a sistemului de întreţinere şi reparaţii 45
3.1.2 Sisteme de întreţinere şi reparaţii folosite în cadrul S.C.CURTEA DE ARGEŞ FORESTA S.A. 46
3.1.3 Metode de organizare a executării activităţii de întreţinere şi reparare a utilajelor 48
3.1.4 Pregătirea intervenţiilor 49
3.1.5 Analiza aplicării metodelor de întreţinere şi reparare a utilajelor în funcţie de disponibilitatea utilajelor 50
3.1.6 Analiza desfăşurării graficului de revizii şi reparaţii în cadrul secţiei de producţie ’’Hala Gatere 1’’ în cursul anului 2011 55
3.2 Utilajele şi instalaţiile din dotarea tehnică a societăţii 56
3.3 Normativ tehnic pentru intreţinerea şi repararea utilajelor , maşinilor şi instalaţiilor pentru exploatarea şi prelucrarea lemnului 64
3.3.1 Ciclul de reparaţii şi structura lui 64
3.3.2 Elaborarea planului de reparaţii 67
3.4 Studiu de uzură aleatoare la piesele utilajelor de prelucrare cherestea, de determinare a momentului optim de înlocuire şi tipului de utilaj care trebuie adoptat 71
3.4.1 Momentul optim de înlocuire 71
3.4.2 Alegerea tipului optim de utilaj 72
CAPITOLUL IV. RECOMANDĂRI PRIVIND ACTIVITATEA DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARARE A UTILAJELOR IN CADRUL S.C. CURTEA DE ARGEŞ FORESTA S.A. 80
CONCLUZII 83
BIBLIOGRAFIE 86


Extras din licență Cum descarc?

INTRODUCERE
În evoluţia produsă pe parcursul acestui secol în gândirea şi practica managerială, a devenit tot mai evident faptul că, în condiţiile actuale, exerciţiul managerial este unul de o complexitate deosebită, întrucât problemele decizionale presupun numeroase alternative a căror comparare este complicată, într-o măsură apreciabilă, de raritatea resurselor, de mediul intern şi extern şi de imprevizibilitatea comportamentului uman.
Accentuarea rolului resurselor materiale, financiare şi informaţionale nu semnifică însă o subevaluare a resurselor umane.Este evident faptul că în condiţiile actuale, exerciţiul managerial este unul de o complexitate deosebită , întrucât problemele decizionale presupun alternative a căror comparare este complicată într-o măsură apreciabilă de imprevizibilitatea mediului organizaţiei.
În contextul actual, procesul de conducere a proceselor de producţie s-a conturat din ce în ce mai intens ca un domeniu de demersuri pragmatice, cu un registru în continuă extindere de concepţii, principii, metode şi tehnici specifice, de evident rafinament ştiinţific şi interes praxiologic. În orice întreprindere se desfăşoară un sistem de procese şi relaţii de management care, împreună cu procesele şi relaţiile de execuţie a produselor specifice întreprinderii, concretizează modul în care aceasta îşi realizează funcţionalitatea şi îşi îndeplineşte misiunea stabilită 
Abordarea unor strategii moderne în managementul organizaţiei în vederea realizării cu maximă eficienţă a obiectivelor firmei conduce la utilizarea la maxim a resurselor şi activelor corporale, dar nu într-o exploatare nemiloasă, ci printr-un ansamblu de măsuri tehnico-economice care sa reducă la maxim costurile de întreţinere, reparaţii, stocaj, eliminarea opririlor accidentale prin prevenirea unor deteriorări, dereglări, uzuri permanente etc. 
În lucrarea de faţă s-a încercat, în măsura posibilităţilor de analiză şi sinteză, trecerea din zona argumentaţiei teoretice în zona ilustrărilor practice, prin folosirea în activitatea curentă a metodelor, tehnicilor şi instrumentelor specifice unei ramuri de foarte mare importanţă a managementului producţiei, managementului mentenanţei.
Obiectivele propuse în elaborarea acestei lucrări au fost următoarele: 
- abordarea problematicii managementului mentenanţei în contextul economiei de piaţa; 
- formarea modului de a gândi şi de a percepe fenomenele economice şi sociale în care sunt implicate mijloacele de producţie;
- prezentarea unor puncte de vedere proprii în ceea ce priveşte implementarea managementului mentenanţei în activitatea firmei. 
Fiind structurată pe patru capitole, lucrarea abordează în primele trei capitole principalele probleme referitoare la rolul dotărilor tehnice în cadrul firmei şi problematica procesului de luare a deciziilor în domeniul menţinerii echipamentelor şi utilajelor la un nivel ridicat de performanţă. 
Fiecare capitol din cele trei conţine clarificări noţionale şi metodologice, metode, tehnici şi reguli utilizate în luarea deciziei specifice mentenanţei activelor corporale. 
Ultimul capitol, prin analiza efectuată şi studiul de caz propus, permite identificarea unor soluţii practice pentru rezolvarea problemelor curente care au drept scop menţinerea la standarde ridicate şi îmbunătăţirea parametrilor echipamentelor şi utilajelor industriale, probleme cu care managerii se confruntă în desfăşurarea activităţii lor. 
I. STADIUL CUNOAŞTERII
CAPITOLUL I. SITUAŢIA ACTUALĂ A S.C. CURTEA DE ARGEŞ FORESTA S.A.
1.1 Scurtă prezentare a S.C. Curtea de Argeş Foresta S.A.
Activitatea forestieră în Curtea de Argeş, ca societate organizată, datează din anul 1903, înfiinţată prin decretul nr.2913/24.11.1903, decret ce a fost emis în urma cumpărării pădurilor de către industriaşul Emil Lesser.
Fabrica de cherestea construită în partea de nord a oraşului a fost înregistrată ca firmă industrial - comercială sub denumirea “Lesser şi Emil”.
Obiectul de activitate al acestei societăţi era industrializarea lemnului.
Întreprinderea a trecut prin următoarele faze organizatorice:
- 1903-1921-Societate particulară forestieră denumită “Argeş Lesser”
- 1921-1933-Societate anonimă forestieră “ARIF”
- 1933-1948-Casa autonomă a pădurilor statului
- 1948-1953-REIL-IPEL
- 1953-1960-UIL-IFET
- 1960-1969-Întreprindere forestieră Curtea de Argeş
- 1969-1973-UEIL
- 1973-1989-UFET
- 1990-1998-SAEPPL Curtea de Argeş
În anul 1994, printr-o hotărâre de guvern se înfiinţează S.C. ELAR S.A. cu sediul în Piteşti care dispunea de un capital social de 4457 lei împărţit în 1.783.002 acţiuni nominale în valoare de 2,5 lei.
Prin hotărârea nr.1/27.01.1998 a Adunării Generale a Acţionarilor de la S.C. Elar S.A. se aprobă divizarea acesteia în societăţile prezentate în tabelul 1.1:
Societăţile rezultate prin divizarea S.C. ELAR S.A.


Fisiere în arhivă (1):

  • Studiu Privind Implementarea Managementului Mentenantei in Activitatea de Exploatare Forestiera.docx

Imagini din acest licență Cum descarc?

Banii înapoi garantat!

Plătește în siguranță cu cardul și beneficiezi de garanția 200% din partea Diploma.ro.


Descarcă această licență cu doar 9€

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi datele tale și plătești.

1. Numele și adresa de email:

ex. Andrei, Oana
ex. Popescu, Ionescu

* Pe adresa de email specificată vei primi link-ul de descărcare. Asigură-te că adresa este corectă și că poate primi email-uri.

2. Alege modalitatea de plată preferată:



* La pretul afișat se adaugă 19% TVA.


Hopa sus!