Studiu privind reducerea consumului de resurse materiale la nivel microeconomic agent economic, firma

Cuprins licență Cum descarc?

CAP. 1 CONSIDERATII GENERALE PRIVIND RESURSELE MATERIALE SI CONSUMAREA ACESTORA LA NIVEL MACRO SI MICROECONOMIC 3
1.1Resursele materiale si necesitatea economisirii lor la nivel macro 
si micro economic 3
1.2Consumul de materii prime si materiale. Normarea 
consumului de materii prime si material la nivel microeconomic 5
1.2.1 Normele de consum specifice de materiale 5
1.2.2 Elementele componente ale consumului de materiale. 
Structura normei de consum  6
1.2.3 Functiile normei de consum 6
1.2.4 Clasificarea normelor de consum 8
1.2.5 Metode de normare a consumului de materiale 11
CAP. 2 INDICATORII CONSUMULUI DE MATERIALE SI MATERII PRIME LA NIVEL MACRO-ECONOMIC 16
2.1 Clasificarea indicatorilor 16
2.1.1 Indicatorii consumurilor specifice de materiale in unitati naturale 16
2.1.2 Indicatorii consumurilor specifice de materiale in unitati valorice 18
2.2 Indicatori tehnici, tehnologici si economici de greutate absoluta
specifica sau relativa a produselor 21
2.2.1 Indicatori de greutate neta a produselor 21
2.2.2 Coeficientul de utilizare productiva a materialelor 22
2.2.3 Greutatea specifica a materialelor refolosibile si pierderilor
totale rezultate in procesul tehnologic 23
2.2.4 Indicatorii de greutate specifica (relativa) a produselor 24
2.3 Indicatori sintetici  24
2.3.1Coeficientul material-produs ( )* 25
2.3.2.Coeficientul produs-material 25
2.3.3 Coeficientul valoare-cheltuieli materiale 25
CAP. 3 PRINCIPALELE CAI DE REDUCERE A CONSUMULUI DE MATERII PRIME SI MATERIALE 31
CAP. 4 STUDIU EXPERIMENTAL PRIVIND MODUL DE CONSUMARE SI UTILIZARE A RESURSELOR MATERIALE LA S.C. OLIMPIA S.A. 36
4.1 Prezentarea generala a firmei S.C. OLIMPIA S.A. Oradea 36
4.1.1. Scurt istoric  36
4.1.2 Structura organizatorica. Marimea compartimentelor 
functionale si de productie 37
4.2 Reducerea efectiva a consumului de materii prime si 
materiale exemplificata pe un model 47
4.2.1 Analiza comparativa a normei de consum pentru fete, 
pentru captuseli si pentru partea de jos a incaltamintei 47
4.2.2 Principalele cai de reducere a consumurilor de materiale 52
CAP. 5 EFICIENTA ECONOMICA OBTINUTA CA URMARE A REDUCERII CONSUMULUI DE RESURSE MATERIALE 54
5.1 Reducerea cheltuielilor la 1000 lei productie marfa 54
5.2 Cresterea profitului ca urmare a reducerii consumului de 
resurse materiale, pe produs si la nivelul firmei 56
5.3 Indicatorii consumului specific de materiale folositi la 
S.C. OLIMPIA S.A. Oradea  60
5.4 Indicatorii '' Eficienta utilizarii resurselor materiale'' 62
CAP. 6 CONCLUZII  64
BIBLIOGRAFIE


Extras din licență Cum descarc?

1.1Resursele materiale si necesitatea economisirii lor la nivel macro si micro economic
Obtinerea unei eficiente cat mai inalte a activitatii economice, realizarea unui profit cat mai mare, este in fond ratiunea unui manager, a oricarui intreprinzator. Optimizarea raportului dintre efort si efect, dintre capitalul investit si beneficiul obtinut constituie preocuparea de capetenie a agentilor economici, in conditiile economiei de piata, sursa de supravietuire economica, izvorul reluariisi continuarii pe scara tot mai mare a activitatii productive in toate domeniile.
In cadrul acestei preocupari deosebite, a acestui deziderat sine gua non al ratiunii existentei unei intreprinderi, un loc cu totul aparte il ocupa folosirea rationala, cu randamente superioare a resurselor materiale si energiei in procesul de fabricatie. Aceasta, pentru ca realizarea unui volum tot mai mare de produse dintr-o tot mai redusa cantitate de materiale este, in final, expresia potentialului tehnic, a capacitatii de creatie dar si a fortei de atac si de reusita in lupta de concurenta pe piata. Ca atare, gradul de eficienta in utilizarea resurselor materiale si a energiei se masoara in procesul de productie, respectiv in consumul productiv al acestora, in activitatea de transformare si de inglobare a lor in produse finite. Daca aprovizionarea acestor resurse, stocarea, depozitarea si consumarea lor, transportul, manipularea etc. sunt factori care aduc sau pot aduce o contributie anexa, atasata rezultatului de eficienta economica generala a intreprinderii, modul in care sunt utilizate, deci consumate, resursele materiale si energia reprezinta expresia de fond a conceptului si gradului de randament economic se poate observa usor faptul ca in circuitul economic al unei intreprinderi, consumul resurselor de materiale se supune, se inglobeaza tehnologic fabricatiei, devenind mijlocul si scopul realizarii existentei intreprinderii insasi, cu alte cuvinte, consumul productiv care transforma resursele materiale in produse finite se desprinde de circuitul aprovizionare-stocare-depozitare trecand si integrandu-se procesului de fabricatie, complinind astfel metamorfoza acestor resurse si incheind ciclul tehnic si tehnologic al realizarii materiale a productiei.
Efectele unor asemenea preocupari de utilizare rationala, economica a resurselor materiale sunt multiple si ele ocupa o plaja larga de actiuni din sfera de activitate economico-productiva ; asemenea efecte sunt in principal urmatoarele :
a) realizarea unei valori mai mare de produse finite din aceeasi cantitate de resurse materiale ; sau altfel spus, diminuarea consumului de resurse materiale si energie pe unitatea de produs finit ;
b) diminuarea in general a consumului de resurse materiale pentru un volum dat de produse finite determina o reducere a cheltuielilor de aprovizionare, de transport, depozitare, de manipulare si conservare, de stocare, ceea ce usureaza efortul financiar si material al intreprinderii, disponibilizand o parte din capitalul intreprinderii afectat aprovizionarii cu resurse materiale ;
c) ca efect al celor aratate mai sus, se inregistreaza o reducere a cheltuielilor de productie care se reflecta in diminuarea pretului de cost, in cresterea profitului intreprinderii, in reusita patrunderii pe piata a produselor respective, in asigurarea unui succes notabil in lupta de concurenta.
Evident ca o asemenea actiune capata semnificatii mai importante atunci cand este vorba de materiale ce provin din import, deoarece determina o economisire a resurselor valutare ale intreprinderii, sau o mai buna valorificare a potentialului productiei, a produselor finite ce se exporta.
Desigur, consecintele actiunilor de reducere a consumului productiei de resurse materiale si energie sunt multiple si toate au un caracter favorabil, cu efecte pozitive in rezultatele generale ale intreprinderii ; aici se includ si cele cu privire la mai buna utilizare a timpului de lucru, la folosirea superioara a dotarii tehnice a masinilor si utilajelor de productie, la imbunatatirea tehnologiilor de fabricatie etc.
Analiza utilizarii resurselor materiale scoate in evidenta faptul ca, in cele mai frecvente cazuri, materiile prime se pot transforma integral din forma initiala in produse finite pentru care au fost asigurate : aceasta datorita naturii si caracteristicilor dimensional-constructive ale materialelor noi sau ale valorilor de intrebuintare prevazute pentru a fi fabricate, a tehnicii si tehnologiei de fabricatie utilizate in prelucrarea resurselor. Acest aspect se are in vedere la stabilirea destinatiilor de utilizare si a formelor de regasire a resurselor materiale introduse in prelucrare.
Eforturile unitatilor economice trebuie indreptate in primul rand catre reducerea elementelor de cheltuieli cu pondere hotaratoare in costurile de productie, deci a cheltuielilor materiale, fara a neglija totusi posibilitatile pe care le ofera reducerea si a celorlalte cheltuieli.
Utilizarea judicioasa a resurselor materiale este rezultatul unui complex de actiuni orientate in directia ridicarii nivelului tehnic si calitativ al produselor, valorificarii superioare a materiilor prime si materialelor, extinderea folosirii inlocuitorilor, a materialelor refolosibile prin introducerea pe scara larga, in toate intreprinderile, a progresului tehnic. Reprezentand o directie esentiala de utilizare cu eficienta economica superioara a resurselor materiale, ridicarea nivelului tehnic si calitativ al produselor are in vedere accentuarea tuturor laturilor calitative ale productiei si muncii, stiintei, organizarii si conducerii.
Fabricarea produselor la un nivel tehnic si calitativ ridicat este conditionata nu numai de potentialul tehnic si tehnologic, ci si de alti factori. Astfel, o calitate mai buna a materiei prime asigura o calitate mai buna a produsului finit. In acelasi timp, o calitate mai buna a materiei prime inseamna si un consum mai mic pe unitate de produs, realizarea acelorasi parametri functionali ai produsului cu cantitati mai mici de material. Un produs de calitate superioara asigura o functionare pe timp indelungat a acestuia, satisfacerea pe o perioada mai lunga a utilitatilor pentru care a fost creat, fara a fi necesara fabricarea altui produs si inlocuirea celui existent economisind astfel in timp, resursele materiale. Fiabilitatea si mentenabilitatea produsului atrag, la randul lor, un consum mai redus de materiale pentru intretinerea si repararea acestuia pe parcurs, pentru asigurarea functionarii fara intrerupere, fara sau cu inlocuirea intr-o proportie cat mai mica a pieselor, subansamblelor si componentelor produsului pe timpul exploatarii lui.
Realizarea obiectivului privind ridicarea nivelului tehnic si calitativ al produselor se asigura si prin modernizarea si reproiectarea acestora, actiuni care determina cresterea duratei de viata si a sigurantei in functionare, reducerea greutatii si gabaritului, diminuarea consumurilor de materiale, sporirea randamentelor, scaderea cheltuielilor de intretinere si reparatii.
O alta directie care asigura folosirea rationala a materiilor prime, materialelor, combustibililor o constituie valorificarea superioara a acestora. Aceasta directie se concretizeaza prin continuarea si accentuarea procesului de modernizare a structurii productiei in toate ramurile economiei nationale si in primul rand in industrie.
1.2 Consumul de materii prime si materiale. Normarea consumului de materii prime si material la nivel microeconomic
1.2.1 Normele de consum specifice de materiale
Normele de consum specific de materii prime, materiale, combustibil, energie, etc. reprezinta un indicator sintetic de plan, prin care se asigura utilizarea rationala si valorificarea superioara a tuturor resurselor materiale. Materiile prime , materialele, combustibilii, energia, si celelalte resurse materiale se folosesc in intreaga economie nationala, numai pe baza de norme Si normative de consum.
Normele de consum materiale reprezinta un indicator sintetic de plan dat odata cu planul unic national de dezvoltare economico-sociala, prin care se asigura utilizarea judicioasa si valorificarea superioara a resurselor materiale. Cu cat normele de materiale sunt mai precis determinate, cu atat necesarul de materiale pentru indeplinirea planurilor de productie al intreprinderilor industriale este mai corect stabilit, iar consumul de materiale trebuie sa se incadreze in aceasta limita.
Reducerea consumurilor specifice de materii prime, materiale, combustibil, energie etc. la nivel de intreprinderi industriale constituie rezerva cea mai importanta si principala cale de reducere a cheltuielilor materiale pe unitatea de produs.
Pe baza normelor de consum de materiale se fundamenteaza principalii indicatori ai planului de aprovizionare tehnico-materiala, necesarul pentru plan de resurse materiale (Npl), respectiv necesarul de aprovizionat (Na), conform relatiilor :
Nai = Npli + Ssfi - Sii
unde:
Npli = reprezinta necesarul pentru plan din materia prima "i" I = l, m;
Ncij = norma de consum din materialul "i" pentru produsul finit "j";
Qj = volumul fizic de productie al produsului "j" ;
Nai = stocul de la sfarsitul perioadei de plan al materiei prime "i" ;
Sii = stocul de la inceputul perioadei al materiei prime"i" 
Cu cat normele de consum de materiale sunt mai precis determinate, cu atat calculul indicatorilor se plan este mai corect stabilit.


Fisiere în arhivă (2):

  • COPERTA.DOC
  • DIPLOMA.DOC

Imagini din acest licență Cum descarc?

Bibliografie

[1] BASANU Gheorghe, PRICOP Mihai - "Managementul aprovizionarii si desfacerii", Bucuresti, Editura Economica, 1996
[2] CARSTEA Gheorghe - "Asigurarea si gestiunea resurselor materiale", Bucuresti, Editura Economica, 2000
[3] FULGEANU Nicolae, AUREL Branza, LADAR Lucian - "Economia, organizarea si planificarea aprovizionarii tehnico-materiale si desfacerii", Bucuresti, Editura Didactica si Pedagogica, 1983
[4] FUNDATURA Dumitru - "Managementul resurselor materiale", Bucuresti, Editura Economica, 1999
[5] FUNDATURA Dumitru - "Aprovizionarea tehnico-materiala", Bucuresti, Editura Politica, 1982
[6] LADAR Lucian - "Aplicatii la marketing-aprovizionare-desfacere", Universitatea din Timisoara, Facultatea de Stiinte Economice, 1986
[7] LADAR Lucian, PUTZ Ecaterina - "Marketing-aprovizionare-desfacere", Universitatea din Timisoara, Facultatea de Stiinte Economice, 1979
[8] POPESCU M.V. - "Masurarea eficientei utilizarii resurselor materiale", Bucuresti, Editura Tehnica, 1980
[9] ROS Jay - "Marketing cu costuri minime", tradus de Cosmina Menghes, Bucuresti, Editura Teora 1997


Banii înapoi garantat!

Plătește în siguranță cu cardul și beneficiezi de garanția 200% din partea Diploma.ro.


Descarcă această licență cu doar 10€

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi datele tale și plătești.

1. Numele și adresa de email:

ex. Andrei, Oana
ex. Popescu, Ionescu

* Pe adresa de email specificată vei primi link-ul de descărcare. Asigură-te că adresa este corectă și că poate primi email-uri.

2. Alege modalitatea de plată preferată:* La pretul afișat se adaugă 19% TVA.


Hopa sus!