Studiu Privind Selecția Jocului de Fotbal

Cuprins licență Cum descarc?

Capitolul I
Introducere.2
1.1. Însemnătatea teoretică şi practică a lucrării, gradul ei de actualitate.4 
Capitolul II – Fundamentarea teoretico-ştiinţifică a lucrării
2.1. Strategii de selecţie.8
2.2. Modelul de selecţie.9
2.3. Caracteristicile morfo-funcţionale, motrice şi psihice ale vârstelor de 6-10 ani.14
2.4. Criterii de selecţie în fotbal.16
2.5. Probe şi norme ale modelului de selecţie în fotbal.21
Capitolul III –Organizarea şi desfăşurarea cercetării
3.1. Ipoteza cercetării.24
3.2. Metode de cercetare folosite.24
3.3. Perioada şi locul desfăşurării cercetării.25
3.4. Eşantionul investigat (subiecţii).25
3.5. Probe şi teste folosite.27
Capitolul IV – Prezentarea, prelucrarea şi interpretarea datelor
4.1. Rezultatele înregistrate le testarea iniţială- septembrie 2011.31
4.2. Rezultatele înregistrate la testarea finală-mai 2012.37
4.3. Prelucrarea şi interpretarea datelor.43
Capitolul V – Concluzii şi propunerii.57
Bibliografie .58


Extras din licență Cum descarc?

CAPITOLUL I
INTRODUCERE
Îndrăgit de către majoritatea participanţilor amatori sau profesionişti,de către milioanele de admiratori, susţinători,spectatori şi telespectatori, recunoscut de către oamenii de ştiinţă cu preocupări tangente la activitatea sportivă şi confirmat de către specialiştii în psiho-sociologie, fotbalul a devenit un fenomen social al zilelor noastre. El este practicat în mod organizat în mai mult de 130 de ţări ale lumii, numărând peste 250 milioane de jucători legitimaţi.
Fotbalul ca fenomen de suprastructură internaţională are următoarele obiective: 
• Valoarea socială a fotbalului este demonstrată de posibilitatea oamenilor planetei de a participa în număr cât mai mare la acest fenomen.
• Valoarea sportivă a fotbalului care apare prin efectele de sănătate psiho- fezice ale contactelor permanente directe, a manifestaţiilor şi schimbărilor culturale.
• Valoarea psiho-socială, manifestată prin plăcerea de a juca sau asista la marele spectacol al jocului de fotbal. Datorită fotbalului au dispărut de mult „graniţele” relaţiilor şi schimburilor libere între state, asociaţii sportive, specialişti,echipe,cluburi etc.
Fotbalul este un joc spectaculos, bazat pe măiestrie, capacitatea biologică şi starea de sănătate a jucătorilor este o îmbinare armonioasă între mişcările naturale ca: alergarea, săritura şi lovirea mingii cu piciorul,pe de o parte, şi deprinderile motrice specifice, pe de altă parte.
Din aceste motive, fotbalul este considerat un important mijloc al educaţiei fizice, care contribuie pozitiv la rezolvare sarcinilor acesteia.
Jocul de fotbal practicat în mod ştiinţific, contribuie la întărirea sănătăţii, la dezvoltarea multilaterală a capacităţilor fizice şi psihice, la însuşirea unor deprinderi motrice şi a unor cunoştinţe specifice de tehnică si tactică.
Fotbalul fiind un mijloc al educaţiei fizice şi sportului, este practicat sub îndrumarea completă a profesorilor de educaţie fizică şi a antrenorilor,constituind un proces instructiv-educativ unitar. Într-un astfel de cadru organizatoric propriu, elevii,copiii, juniori îşi pot dobândi şi perfecţiona până la maieştri, atât capacitatea biomotrică, şi tehnico-tacticî, dar şi baza psiho-nativă, necesară în competiţie. În desfaşurarea jocului, posesia mingii este condiţia determinată care asigură echipei şansa ca prin diferite exerciţii tehnice ( şuturile la poartă) şi acţiuni tactice să-şi creeze situaţii favorabile finalizării (marcarea golului care este scopul jocului de fotbal).
Pentru atingerea scopului şi obţinerea performanţei, în pregătirea copiilor şi juniorilor un rol foarte important îl are selecţia primară în fotbal, modul cum este realizată, metodele, mijloacele folosite. Selecţionarea copiilor cu aptitudini deosebite pentru practicarea fotbalului presupune o activitate susţinută cu răbdare şi deosebită competenţă pedagogico-ştiinţifică. Ea trebuie să realizeze alegerea elementelor „supradotate” pentru performanţe de vârf care reclamă solicitări la limita maximă a efortului specific psiho-somato-funcţional şi tehnico- tactic.
În selecţie trebuie pornit de la cunoaşterea celor două realităţi: individul şi particularităţile jocului ce prefigurează cerinţe de ordin morfologic, funcţional, psihologic, pedagogic. Ea trebuie desfăşurată pe etape, bazându-se pe corespondenţa dinamicii dezvoltării psiho-fizice şi motrice a copiilor, cu solicitările complexe şi în acelaşi timp specifice fotbalului. Ea implică un ansamblu de verificări periodice capabile să confirme aptitudinile copilului, aşa cum se manifestă acestea concret în procesul de instruire sportivă.
Având în vedere că ea trebuie să opereze continuu de la începător până la nivelul marii performanţe, adresându-se unor organisme aflate în plin proces de creştere şi maturizare psiho-biologică cu o oarecare doză de imprevizibilitate, selecţia trebuie să includă atât activitităţi de diagnoză cât şi de prognoză care să prefigureze un model al jucătorului în acord cu cerinţele modelului de joc.
Selecţia, această etapă de început în care dintr-un număr foarte mare de participanţi se aleg doar cei care speră antrenorul- pot deveni valori în fotbalul intern şi internaţional, se constituie aici într-un lucru nu foarte uşor de realizat. De ce? Pentru că din diverse motive (nu dorim să intrăm în amănunte) zilnic se prezintă la stadion 10-15 copii sau chiar mai mulţi: trebuie să-i primeşti, trebuie să-i vezi, trebuie să explici, dar de multe ori cu greu se acceptă refuzul de a contiunua.
Deşi încă de la început am stabilit zilele din săptămână pentru aceste acţiuni, am stabilit teste de control, în fapt suntem obligaţi la selecţii zilnice. A trebuit să ne adaptăm, muncim mai mult, am apelat şi la un mic truc astfel lunar am crescut nivelul baremurilor obligându-i pe cei care nu se încadrează să înţeleagă că fotbalul este o treabă serioasă şi că este bine să se orienteze spre o altă activitate.


Fisiere în arhivă (1):

  • Studiu Privind Selectia Jocului de Fotbal.doc

Imagini din acest licență Cum descarc?

Bibliografie

1. Apolzan, D. (1999) – Fotbal. Bucureşti, FRF
2. Cemaianu, C. (1978) – Fotbalul modern. Bucureşti, Ed. Sport –Turism
3. Cernaianu, C (2002) – Fotbal. Manualul antrenorului profesionist. Bucureşti, Ed. Rotehpro
4. Cojocaru, V. (1995) – Jocul de fotbal –elemente de strategie şi tactică. Bucureşti, Ed. Topaz
5. Cojocaru, V. (2001) – Fotbal – noţiuni generale. Bucureşti, Ed. Axis Mundi
6. Cojocaru, V. (2002) – Fotbal de la 6 la 18 ani. Metodica pregătirii. Bucureşti
7. Colibaba-Evulet, D.,Bota,I. (1987) – Jocuri -teorie şi metodică. Bucureşti, Ed. Aldin
8. Commuci, N., Viani, M. (1987) – Manualul antrenorului profesionist. Roma, FIGC
9. Covaci, St. (1972) – Fotbalul total. Cluj-Napoca, Ed. Facla
10. Dragnea, A. (1996) – Antrenamentul sportiv. Bucureşti, Ed. Did. si Ped.
11. Dragnea, A. şi Mate-Teodorescu, S. (2002) –Teoria sportului. Bucureşti, Ed. Fest
12. Epuran, M. (1990) –Modelarea conduitei sportive. Bucureşti, Ed. Sport-Turism
13. Epuran, M. (1993) – Psihologia sportivă. Bucureşti, Ed. U. R. Ştiinţe şi Arte
14. Ionescu, I., Dinu, C. (1982) – Fotbal –concepţia de joc. Bucureşti, Ed. Sport-Turism
15. Ionescu, LV. (1993) – Curs de fotbal. Vol I şi II. Timişoara, Ed. Univers
16. Ionescu, M. (1975) – Contraatacul –reacţie ofensivă organizată a apărării. Bucureşti, Rev. EFS, XXVIII, Nr. 4
17. Mandel, C. (1996) – Fotbalul la copii: factori de sănătate. Paris, Med. de Sport. No. 3
18. Motroc, I. (1991) – Fotbalul în şcoală. Bucureşti, Ed. IEFS
19. Motroc, I. (1994) – Fotbal curs de specializare. Bucureşti, Ed. Rodos 
20. Motroc, I. Cojocaru, V. (1998) – Curs de bază. ANEFS, Bucureşti
21. Motroc, L. Motroc , F. (1996) – Fotbalul la copii şi juniorii. Bucureşti, Ed. Didactică şi Pedagogică.
22. Rădulescu, M. Cristea, E. (1984) – Fotbal – aspecte actuale ale pregătirii juniorilor. Bucureşti, Ed. Sport- Turism
23. Rădulescu, M. Cojocaru, V. (2003) – Ghidul antrenorului de fotbal. Bucureşti, Ed. Axis Mundi
24. Rădulescu, M.(2006) – Optimizarea strategiilor metodologice de dezvoltare a calităţilor coordinative la fotbalişti juniori. Teză de doctorat. Bucureşti 
25. Rădulescu, M. (2007) – Tehnica factor prioritar, Editura Razesu
26. Sanisslav, M. Metodica educaţiei fizice şi sportului, Editura Alma Mater, Sibiu, 2004
27. Stanculescu, V. (1999) – „Ghidul Antrenorului Profesionist de Fotbal ”.Braşov
28. Stanculescu, V. (2003) – „Cupa Mondială 2002” – Bucureşti 
29. Stanculescu, V. şi colaboratorii (2004) – „EURO 2004 – Portugalia” Editura Bucureşti
30. F.R.F. – S.F.A. – „Culegere de materiale tehnico – metodice” – 2002
31. F.R.F. – S.F.A. –„Culegere de materiale tehnico – metodice” – 2003
32. F.R.F. – Revista „ ANTRENORUL” 1-6 / 2004 / 1-8/ 2005- 2006 / 1-8/ 2006-2007/ 2007- 2008.


Banii înapoi garantat!

Plătește în siguranță cu cardul și beneficiezi de garanția 200% din partea Diploma.ro.


Descarcă această licență cu doar 9€

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi datele tale și plătești.

1. Numele și adresa de email:

ex. Andrei, Oana
ex. Popescu, Ionescu

* Pe adresa de email specificată vei primi link-ul de descărcare. Asigură-te că adresa este corectă și că poate primi email-uri.

2. Alege modalitatea de plată preferată:* La pretul afișat se adaugă 19% TVA.


Hopa sus!