Studiul de caz privind iluminarea unei săli de sport

Cuprins licență

1. Sisteme de iluminat 3
1.1. Mărimi fizice caracteristice sistemelor de iluminat 3
1.1.1. Fluxul luminos Φ 3
1.1.2. Intensitatea luminoasă 3
1.1.3. Emitanța 4
1.1.4. Iluminarea 5
1.1.5. Luminanța 6
1.1.6. Contrastul 6
1.1.7. Eficacitatea luminoasă 7
1.2. Sursa electrică 7
1.2.1. Lămpile cu incandescență 9
1.2.2. Lămpile cu ciclu regenerativ cu halogen (LIH) 12
1.2.3. Lămpi cu LED 13
2. Smart Home 15
3. Sistemul KNX 17
3.1. Istoric 17
3.2. Ce este un KNX ? 19
3.3. Cum functioneaza sistemul KNX 20
3.4. Configurarea sistemului KNX 28
3.5. Componentele necesare realizării unui sistem KNX 31
3.5.1. Dispozitive de intrare. 31
3.5.2. Senzori 32
3.5.3. Controlul prin internet 33
3.5.4. Controlul temperaturii 34
3.5.5. Dispozitive de ieșire. 34
4. Dimensionarea soluției de iluminat pentru o sală de sport 35
4.1 Prezentare generală a sălii de sport 35
4.2. Soluție de iluminat clasic - Corpuri de iluminat de tip High-bay HID 36
4.3. Soluție iluminat LED 41
4.4. Comparatie între cele doua solutii și calcul Total Cost of Ownership (TCO) 46
4.5. Implementarea sistemului KNX în iluminat 49
5. Concluzii 50


Extras din licență

1.1.1. Fluxul luminos Φ
Fluxul luminos reprezintă cantitatea de lumină emisă de o sursă într-o secundă. În Sistemul Internaţional unitatea de măsură este lumenul [lm], acesta fiind un submultiplu al Wattului luminos [Wl] 
1lm= 1/638 Wl
Măsurarea fluxului luminos se realizează în laboratoare utilizând lumenmetrul.
1.1.2. Intensitatea luminoasă
„Reprezintă cantitatea de lumină emisa de o sursă, intr-o secundă, pe o anumită direcție.”[1]
Fig.1.Poziția unghiului solid în coordonate polare
cu ajutorul a două coordonate unghiulare. [2]
„1 - sursa de lumină;
2 - plan de referință;
Studiu de caz privind iluminarea unei săli de sport
4
3 - planul intensității luminoase;
4 - plan de referință;
5 - axa sursei;
????- unghiul dintre direcția intensității luminoase și axa sursei de lumină , denumit unghi de înălțime;
c- unghiul dintre planul de referință (c=00) și planul format de axa sursei de lumină cu direcția intensității luminoase denumit unghi de azimut.
Unitatea de măsură în Sistemul Internațional pentru intensitatea luminoasă este candela [cd].
Intensitatea luminoasă se masoară în laborator și se utilizează pentru determinarea distribuției spațiale a intensităților luminoase emise de sursele și aparatele de iluminat. În acest scop se utilizează goniofotometrul.
Fabricanții de aparate de iluminat au obligația de a elabora , odată cu omologarea și agrementarea aparatului de iluminat , curba de distribuție a intensității luminoase I????=f(????) pentru diferite unghiuri c. Cele mai folosite unghiuri sunt : 00 1800; 450 2250; 900 2700 si 1350 3150 sau 00 1800 si 900 2700.”[2]
Fig.2. Distribuția intensității luminoase
1.1.3. Emitanța
„Emitanța este mărimea fizică ce reprezintă raportul dintre fluxul luminos emis pe o suprafață și mărimea acelei suprafețe.”[2]
M=????Φ???????? sau M=Φ????
Studiu de caz privind iluminarea unei săli de sport
5
1.1.4. Iluminarea
Iluminarea reprezintă cantitatea de lumină per unitatea de suprafaţă [1]
Fig.3. Definirea iluminării [2]
E=????Φ???????? sau E=Φ????
„ Unitatea de măsura pentru iluminare în Sistemul Internaţional este luxul [lx] 
Aparatul de măsura folosit pentru a măsura emitanța si iluminarea este luxmetrul.
În funcție de natura fluxului pe mărimea suprafeței iluminarea poate fi :
- Punctuală - când suprafața este infinit mică
- Medie - când suprafața este finită
- Directă - când fluxul provine direct de la unul sau mai multe aparate de iluminat
- Reflectată - când fluxul provine de la suprafețele reflectante dintr-o incintă (pereți, tavan,mobilier)
- Totală - când fluxul provine atât de la aparatele de iluminat cât si de la suprafețele reflectante dintr-o incintă.”[2]
Studiu de caz privind iluminarea unei săli de sport
6
1.1.5. Luminanța
Luminanţa reprezinta cantitatea de lumină emisă de unitatea de suprafată pe o anumintă direcţie.
Fig.4. Reprezentare luminanței [1]
„L????=????????????????????
- dEp - iluminarea directă dată de sursa de suprafață dA într-un punct P aflat pe direcția ???? și în plan perpendicular pe aceasta 
- d???? - unghiul solid în care se vede sursa de suprafață dA din punctul P 
Unitatea de masură pentru luminanță în S.I. este [cd/m2] sau [nitt] 
Măsurarea luminanței se poate realiza cu ajutorul luminanțmetrului”[2]
1.1.6. Contrastul
„Contrastul este definit ca raportul dintre luminanța obiectului(L0) și luminanța fondului (Lf) 
K=????0????????
Acesta are valori supraunitare când obiectul este mai luminos (2:1;3:1; etc.) și subunitare (1:2; 1:3; etc.) când fondul este mai luminos.[2]
Pentru contrast se mai folosește si relația :


Fisiere în arhivă (1):

  • Studiul de caz privind iluminarea unei sali de sport.pdf

Imagini din acest licență

Bibliografie

[1] - Mărimi luminotehnice Philips
[2] - Mira, Nicolae - Sisteme de iluminat, instalații electrice și de automatizare. [Vol.1]
[3] - https://ro.wikipedia.org/wiki/Bec_incandescent
[4] - https://ro.wikipedia.org/wiki/LED
[5] - http://www.shopniac.ro/becuri-led-2042/
[6] - Aplicaţie practică a BMS cu magistrala Instabus EIB/KNX de la GIRA
[7] - Domotică Gewiss
[8] - http://www.schneider-electric.ro/documents/product-services/en/product launch/knx/Case-Iinteligente_RO.pdf
[9] - KNX Gewiss
[10] - Document Gewiss Chorus
[11] - https://www.knx.org/ro/index.php


Ne pare rau, pe moment serviciile de acces la documente sunt suspendate.


Hopa sus!