Studiul Depozitelor Volhiniene din Zona Pătrăuți

Cuprins licență Cum descarc?

INTRODUCERE 
CAPITOLUL I CADRUL GEOGRAFIC 
CAPITOLUL II ISTORICUL CERCETĂRILOR 
CAPITOLUL III STRATIGRAFIA 
1. Volhinianul – Consideraţii generale 
2. Volhinianul din zona Pătrăuţi 
3. Consideraţii biostratigrafice 
4. Consideraţii sedimentologice şi paleoecologice 
CAPITOLUL IV TECTONICA 
CAPITOLUL V PALEONTOLOGIE 
CAPITOLUL VI CONCLUZII 
BIBLIOGRAFIE ,


Extras din licență Cum descarc?

INTRODUCERE
Lucrarea are drept scop studiul depozitelor volhiniene din zona Pătrăuţi.
Cercetările noastre au cuprins două etape distincte. În prima etapă (vara anului 2002) am fost pe teren de unde am prelevat probe pentru analiza microfaunei, am colectat macrofosile şi am urmărit particularităţile litologice.
A doua etapă am efectuat-o în cadrul Catedrei de Geologie – Paleontologie a Facultăţii de Geografie şi Geologie.
În urma studierii materialului am stabilit litologia, am determinat macro şi microfauna şi în final am elaborat lucrarea, consultând literatura de specialitate.
Pe această cale aduc mulţumiri D-nei prof. dr. Bica Ionesi şi îndrumătorului de proiect asist. Drd. Viorel Ionesi pentru ajutorul acordat în redactarea proiectului de licenţă.
CADRUL GEOGRAFIC
Regiunea pe care o studiem este situată în NV Podişului Moldovenesc. Ea aparţine Podişului Dragomirnei, unitate morfostructurală componentă a Podişului Sucevei (figura 1, după V.Băcăuanu et al, 1992). 
Podişul Dragomirnei este străbătut de afluenţi ai Siretului (Grigoreşti, Sălăgeni şi alţii) şi Sucevei (Ruda, Horaiţ, Hătnuţa, Pătrăuţeanca, Dragomirna cu Mitocu, Plopeni şi Salcea).
Relieful cu înălţimi în jur de 500 m, parţial împădurit, cu întinse platouri structurale mărginite de cueste şi abrupturi cu frecvente degradări de teren, ca şi numeroasele văi subsecvente, reflectă clar structura şi litologia regiunii. 
Flancurile dinspre Siret şi Suceava sunt însoţite însă de 7-8 terase fluviatile, care se extind spre confluenţă, acoperind toată partea sudică a interfluviului, începând din Dealul Căprăriei (454 m), până la Vereşti.
În cadrul Podişului Dragomirnei, în funcţie de relief sunt separate subunităţile: Şaua Bălcăuţi în NV şi Podişul Înalt, în partea centrală şi de SE (V.Băcăuanu et al, 1992).
Şaua Bălcăuţi prezintă un relief sculptural larg ondulat şi văi proprii substratului argilo-nisipos şi cu altitudini obişnuite de 380-400 m. Acestea se prezintă ca o prelungire laterală a teraselor de 30-40 m ale Sucevei şi de 100 m ale Siretului, constituind o suprafaţă de eroziune laterală tipică. (I.Sârcu, 1965; fide Băcăuanu et al,1992).
Racordul dintre Şaua Bălcăuţi şi Podişul Înalt al Dragomirnei se realizează pe linia Grămeşti-Calafindeşti-Grăniceşti.


Fisiere în arhivă (1):

  • Studiul Depozitelor Volhiniene din Zona Patrauti.doc

Imagini din acest licență Cum descarc?

Bibliografie

Atanasiu I et Macarovici N (1950) – Les sidiments miocẻnes de la partie septentrionale de la Moldavie (depart. De Dorohoi, de Botoşani et de Iaşi), An. com. geol., XXIII
Băcăuanu V. ,Barbu N. ,Pantazică M. ,Ungureanu Al. ,Chiriac D. (1980) – Podişul Moldovei Natură, om, economie. Editura ştiinţifică şi enciclopedică, Buc.
Bresteneskả E (1974) – „Die Foraminiferen des Sarmatiens str.” – Chronostratigraphie und Neostratotypen. Miozän M5 Sarmatien.
Deloffre R şi Genot P. (1982) – Les algues dasycladales du Cenozoique:Bull. Centres Rech. Explor.-Prod.;Elf-Aquitqine Mem.4: 1-274, 20 pls. 
Didkovski V.I. , Z.N. Satanovkaia (1970) – Foraminiferî mioţena ucrainî . Izd. „ Naukona Dumka”.
Foetterle F.(1870) – Die Verbreitung der sarmatischen Stufe ( Cerithien – Schichten) in der Bukowina und der nördlichen Moldau , Verh. K.K. geol. Rt. , Viena , 16
Ionesi B. (1968) – Stratigrafia depozitelor miocene de platformă dintre Valea Siretului şi Valea Moldovei , Ed. Acad.
Ionesi B. , Ionesi L. , Barbu N. (1971) – Date noi privind vârsta pietrişurilor din partea vestică a Podişului Sucevei , Lucr. Şt. Cadr. Did. , II, Suceava 
Ionesi B. , Chintăuan I. (1975) – Studiul ostracodelor Volhiniene de pe Platforma Moldovenească ( sectorul dintre valea Siretului şi Valea Moldovei) , D. S. Inst. Geol., LXI/3
Ionesi B. , Chintăuan I. (1978) – Studiul obstracodelor din Volhinianul Platformei Moldoveneşti (regiunea dintre Valea Sucevei şi Valea Moldovei), An. Muzi, St. Nat. Piatra Neamţ , ser. Geol-geogr , IV
Ionesi B. , Ciobanu M (1978)- Contribuţii la studiul faunei sarmaţiene din Platforma Moldovenească ( Dealul lui Stan-Bozieni) , partea a II- a, An. Muz. Şt. Nt. Piatra-Neamţ, seria geol-geogr, IV


Banii înapoi garantat!

Plătește în siguranță cu cardul și beneficiezi de garanția 200% din partea Diploma.ro.


Descarcă această licență cu doar 8€

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi datele tale și plătești.

1. Numele și adresa de email:

ex. Andrei, Oana
ex. Popescu, Ionescu

* Pe adresa de email specificată vei primi link-ul de descărcare. Asigură-te că adresa este corectă și că poate primi email-uri.

2. Alege modalitatea de plată preferată:* La pretul afișat se adaugă 19% TVA.


Hopa sus!