Studiul geografic complex al insulei Taiwan

Cuprins licență

INTRODUCERE 3
I. Caracterizarea fizico-geografica a insulei Taiwan .. 6
1.1. Pozitia geografica 6
1.2. Tectonica, structura geologica si substantele minerale utile ... 7
1.2.1. Tectonica si structura geologica .. 7
1.2.2 Procesele seismice si vulcanice . 20
1.2.3. Substantele minerale utile . 26
1.3. Relieful si procesele geomorfologice actuale .. 28
1.4. Conditiile climatice . 33
1.5. Resursele acvatice 35
1.6. Vegetatia, lumea animala si solurile 37
1.7. Problemele ecologice 43
II.Caracterizarea socio-umana a insulei Taiwan .. 47
2.1. Populatia ... 47
2.1.1.Evolutia si structura demografica ... 49
2.2.Economia ... 53
2.2.1.Ramurile de specializare a industriei . 56
2.3.Agricultura 60
2.3.1. Ramurile de specializare a agriculturii . 62
2.4.Relatiile economice si turismul 64
Concluzii . 67
Bibliografie ... 69


Extras din licență

In lucrarea ,,Studiul geografic complex al insulei Taiwan" este prezentata
asezarea fizico-georafica cu toate componentele si aspectele ei legate de conditiile
naturale: tectonica, geologie, relief, clima, retea hidrografica, soluri, flora si fauna,
dar si de populatie si economie, prezentind evolutia acestora in strinsa
interdependenta cu factorii naturali, pozitia geografica, factorii social-economici si
istorici.
Alegerea acestei teme ca subiect pentru lucrarea de licenta nu a fost
aleatorie, ci s-a facut din dorinta de-a cunoaste mai bine si de-a exploara o insulastat,
cu o structura tectonica fascinanta si un relief aparte. In plus, ceea ce m-a atras
a fost si avintul lor economic extraordinar, progres care a propulsat Taiwan-ul in
topul statelor noi industrializate.
Pentru elaborarea tezei de licenta am avut ca obiectiv studierea
componentelor fizico-geografice si socio-umane ale insulei Taiwan si evidentierea
particularitatilor specifice ale acestora. Iar pentru atingerea obiectivului au fost
indeplinite urmatoarele sarcini:
1. Documentarea si sinteza bibliografica.
2. Definirea metodelor de cercetare.
3. Acumularea materialului necesare pentru descrierea fizico-geografica si
socio-umana a insulei Taiwan.
4. Acumularea si prelucrarea datelor statistice.
5. Prelucrarea si analiza hartilor tematice.
6. Prelucrarea datelor, reprezentarea grafica si interpretarea acestora in teza.
7. Deducerea concluziilor in baza studiului.
La elaborarea acestei lucrari am folosit o serie de metode de cercetare,
precum ar fi: reprezentarea cartografica, metoda observatiei indirecte, istoricogeografica,
statistica, inductia si deductia, analiza si sinteza, metoda suprapunerii
hartilor tematice, precum si principii geografice -  repartitia zonala si azonala,
cauzalitatea, integrarea geografica, etc.
4
Prin metoda istorico-geografica, am urmarit evolutia in timp a fenomenelor
care m-au condus la reconstituirea verigilor esentiale ale evolutiei din trecut, la
cunoasterea trasaturilor actuale si la prognozarea fenomenelor.
Cu ajutorul principiului cauzalitatii, am analizat conditionarea reciproca
intre fenomene. Cu ajutorul principiului metodologic al repartitiei spatiale am
stabilit relatiile dintre fenomene si teritoriul dat.
In acest sens am analizat elementele cadrului natural in complexitatea lor si
in corelatiile social-economice pentru a desprinde particularitatile naturale si
economice locale si modul cum influenteaza acestea asupra populatiei.
Prin metoda observatiei indirecte, am identificat elementele cercetate, am
constatat specificul lor si le-am integrat in ansamblul componentelor modului
geografic. Analiza datelor statistice si matematice mi-au oferit posibilitatea
cunoasterii situatiei respective, situatiei de moment, precum si baza de
documentare pentru prognoza.
Un instrument special de cunoastere a fost utilizarea hartilor cu ajutorul
carora am localizat fenomenele si am stabilit relatiile de cauzalitate intre
fenomene.
Ca metode de reprezentare cartografica am folosit diagrame de diferite tipuri
(coloane, benzi), cartodiagrame, climograme, metoda punctului, a semnelor.
In eleborarea lucrarii am parcurs mai multe etape:
-  cercetarea materialului cartografic si bibliografic;
-  cercetarea si cartarea fenomenelor;
-  sistematizarea si prelucrarea informatiilor si materialelor;
-  prelucrarea informatiilor geografice, statistico-demografice si
economice;
-  elaborarea si definitivarea materialelor cartografice;
-  definitivarea planului si tehnoredactarea lucrarii.
Informatiile si datele statistice au fost obtinute de la Institutele Statistice
afiliate, carti si lucrari stiintifice pe tema data si monografii si articole stiintifice
postate pe internet, in cadrul sitte-urilor cu caracter stiintific.
5
Pe aceasta cale tin sa aduc multumiri colectivului de lectori universitari din
cadrul Universitatii din Tiraspol, Facultatea de Geografie si nu in ultimul rind
profesorului coordonator, dr., conv. univ. Prunici Petru, sub a carui indrumare am
putut duce la bun sfirsit aceasta lucrare.
Teza de licenta este scrisa pe 71 pagini, contine 3 tabele si 32 figuri, lista
bibliografiei contine 44 denumiri.


Fisiere în arhivă (1):

  • Studiul geografic complex al insulei Taiwan.PDF

Imagini din acest licență

Bibliografie

1. "Geology of Taiwan -- University of Arizona". Geo.arizona.edu. Retrieved 1
August 2010.
2. Clift, Schouten and Draut (2003); Intra-Oceanic Subduction Systems: Tectonic
and Magmatic Processes, p.84- 86.
3. Megan Anderson (5 March 2001), "Introduction to Geologic Features".Taiwan:
An Active Continental Subduction Zone.
4. Lin, C. H., 2000, Thermal modeling of continental subduction and exhumation
constrained by heat flow and seismicity in Taiwan: Tectonophysics, v. 324, p. 189-
201.
5. Zhang Jinhai and He Lishi (2002). "Geology of Taiwan Province". Geology of
China. Geological Publishing House.
6. Chang, Li-Sho (1967). A biostratigraphic study of the Tertiary in the Coastal
Range, eastern Taiwan, based on smaller foraminifera (I: southern part): Proc.
Geol. Soc. China, no. 10, 64-76.
7. Chang, Li-Sho (1968). A biostratigraphic study of the Tertiary in the Coastal
Rangeeastern Taiwan, based on smaller foraminifera (II: northern part): Proc.
Geol. Soc. China, no. 11, 19-33.
8. Chang, Li-Sho (1969). A biostratigraphic study of the Tertiary in the Coastal
Range, eastern Taiwan, based on smaller foraminifera (III: middle part): Proc.
Geol. Soc. China, no. 12,89-101.
9. Lin, C.-H., Thermal modeling of continental subduction and exhumation
constrained by heat flow and seismicity in Taiwan.,Tectonophysics, 324, 189-201,
2000
10. Ma, H.F., C.T. Lee, Y.-B. Tsai, T.-C. Shin, and J. Mori, The Chi-Chi, Taiwan
earthquake: large surface displacements on an inland thrust fault., EOS,
Transactions, American Geophysical Union, 80 (50), 605-611, 1999.
11. K. I. Konstantinou,2014. Potential for future eruptive activity in Taiwan and
vulnerability to volcanic hazards.


Ne pare rau, pe moment serviciile de acces la documente sunt suspendate.


Hopa sus!