Studiul Mixului de Marketing pe Piața Băuturilor din România

Cuprins licență Cum descarc?

Capitolul 1. Rolul strategiei de marketing pentru atingerea obiectivelor firmei 3
1.1. Strategia de marketing şi relaţiile sale cu politicile şi tacticile de marketing 3
1.2. Locul strategiei de piaţă în activitatea de marketing 4
1.3. Fundamentarea strategiei de marketing 5
1.4. Tipologia strategiilor de marketing 8
1.4.1. Strategiile liderilor de piaţă 11
1.4.2. Strategiile “challengerilor “ 13
1.4.3. Strategiile “ urmăritorilor ” 14
1.4.4. Strategiile de preţ 16
1.4.5. Strategiile de distribuţie 20
1.4.6. Strategiile de promovare 22
1.4.7. Strategiile de vânzare 23
Capitolul 2 – Situaţia pieţei băuturilor din România 26
2.1. Prezentarea situaţiei existente pe piaţă 27
2.2. Prezentarea pieţei sub aspectul ofertei 30
2.3. Prezentarea pieţei sub aspectul cererii 33
Capitolul 3. Politici de marketing ale firmei „EUROPEAN DRINKS” 37
3.1. Conţinutul şi rolul politicilor de marketing 37
3.2. Strategia de piaţă 39
3.3. Prezentarea Departamentului Vânzări 45
3.4. Prezentarea produsului „IZVORUL MINUNILOR” 48
Capitolul 4. Studiu de caz: Mixul de marketing utilizat de Firma EUROPEAN DRINKS 51
4.1. Politica de produs 52
4.2. Politica de preţ 57
4.3. Politica de distribuţie 60
4.4. Politica promoţională 65
CONCLUZII 72
Bibliografie 78


Extras din licență Cum descarc?

Capitolul 1. Rolul strategiei de marketing pentru atingerea obiectivelor firmei
Având în vedere că întreprinderea trebuie să se raporteze permanent pieţei pe care acţionează, să se acomodeze schimbărilor apărute în cadrul acestei pieţe, putem spune că strategia de marketing este o strategie generală a întreprinderii, strategie care străbate toate activităţile şi deciziile care se iau în cadrul întreprinderii.
Trebuie menţionat că materializarea strategiei de marketing - adică promovarea unei politici de marketing a întreprinderii - presupune iniţierea unui şir de acţiuni practice şi antrenarea unor eforturi financiare şi umane.
Aceste acţiuni practice se referă la stabilirea obiectivelor strategice ale întreprinderii, după care aceasta va trebui să elaboreze strategii detaliate cu privire la produs, preţ, distribuţie şi promovare, aceste strategii fiind deci strategii derivate din strategia de marketing.
1.1. Strategia de marketing şi relaţiile sale cu politicile şi tacticile de marketing
Orientarea strategică a activităţii economice este o caracteristică a politicii de marketing a întreprinderii moderne. Politica de marketing incorporează un set de strategii, adecvate condiţiilor în care întreprinderea îşi desfăşoară activitatea şi potrivit opţiunilor sale.
În literatura de specialitate sunt date o serie de definiţii politicii de marketing a întreprinderii. Dintre acestea vom exemplifica: modul în care întreprinderea concepe dezvoltarea activităţii sale, direcţiile de perspectivă şi acţiunile practice, concrete vizând valorificarea potenţialului său în concordanţă cu cerinţele pieţei, caracterizează politica de marketing a întreprinderii. Politica de marketing reuneşte şi tacticile aferente desemnând un anume stil propriu întreprinderii, o anumită manieră specifică de abordare şi rezolvare a problemelor sale.
Politica de marketing se concretizează într-un ansamblu coerent de strategii şi tactici de marketing, de programe concrete de acţiuni. Deşi se află în strânsa legătură, strategia şi politica de marketing sunt noţiuni diferite, fiecare având o arie de cuprindere specifică: “ ele se află în raport de parte la întreg “
Termenii prin intermediul cărora se exprimă strategia de marketing sunt sintetici şi concişi. Strategia va fi precisă şi realistă şi trebuie să indice ce se urmăreşte în esenţă, şi cum se intenţionează să se ajungă la scopul vizat. Aşadar, obiectivele companiei se vor exprima în termeni operaţionali (volum de vânzări, cota de piaţă, rata profitului, etc.), iar modul în care întreprinderea intenţionează să realizeze aceste obiective va lua forma unor atribute.
“Strategia este calea generală pentru atingerea obiectivelor specifice şi ar trebui să descrie mijlocul prin care obiectivele se vor realiza, timpul necesar şi resursele alocate.”
Trebuie să se facă o distincţie clară intre strategie şi tactică, şi aceasta pentru că modalitatea de punere în aplicare a strategiei este domeniul tacticii de marketing.
Acestea reprezintă acţiuni practice prin care întreprinderea, pentru a-si atinge obiectivele strategice, îşi pune în valoare potenţialul material, financiar şi uman, adaptându-se totodată condiţiilor pieţei. Între strategie şi tacticile aferente trebuie să existe o corespondenţă, de fapt tacticile se află în relaţie de subordonare faţă de strategie.
În funcţie de termenul de referinţă ( elementul vizat ), strategia de marketing poate lua diverse forme sau concretizări precum: strategie de piaţă, strategie de produs, strategie de preţ, etc.


Fisiere în arhivă (1):

  • Studiul Mixului de Marketing pe Piata Bauturilor din Romania.doc

Imagini din acest licență Cum descarc?

Bibliografie

1. Alexandru, I., Matei, L. – „Servicii publice”, Ed. Economică, Bucureşti, 2000.
2. Androniceanu Armenia – Marketingul schimbărilor, Ed.ALL, 1998;
3. Baker M.J. – Marketing, Ed Societatea Ştiinţă şi Tehnică S.A., 1997.
4. Balaure V. – Marketing în alimentaţie şi turism, Bucureşti, 1994.
5. Cornescu V. – Rolul şi importanţa controlului în conducerea întreprinderii, Bucureţti, 1984.
6. Cornescu V., Mihăilescu, Stanciu S. – Management, Ed. Actami, 1998.
7. Dragomir, G. - Finanţele – Politici, tehnici, strategii, Vol. I – Galaţi, Editura Fundaţiei Academice Danubius Galaţi, 2001
8. Doole I., Lowe R. – International Marketing Strategy, International Thomson Business Press, London, 1997
9. Drucker F. Peter – Societatea post capitalistă, Editura Image, Bucureşti 1999
10. Emilian, R. – „Marketingul serviciilor, Ed. Expert, Bucureşti, 2000
11. Florescu C. – coordonator , V. Balaure , St. Boboc , I. Catoiu , V. Olteanu , N.Al. Pop. – Marketing - Ed. Marketer , Bucuresti, 1992
12. Grindea R. – Marketing şi publicitate în afacerea independentă , Ed. Intermedia Ltd- Disin Compro S.R.L., 1993.
13. Grigore A. - Marketing Editura TERRA NOSTRA, Iaşi, 2007
14. Grigore A. - Marketingul serviciilor Editura Fundaţiei Academice Danubius, Galaţi, 2008
15. Grigore A. - Marketing General Editura ZIGOTTO a Fundaţiei Academice Danubius, Galaţi, 2008
16. Ioncică, M. – „Economia serviciilor”, Ed. Uranus, Bucureşti, 2001.
17. Istrate Ion, Bran Florina, Roşu Anca Gabriela - Economia turismului şi mediul înconjurător, Editura Economică, 1996
18. Kotler Ph. – Principles of marketing – New Jersey – 1989.
19. Kotler Ph. – Managementul marketingului, Ed. Teora, Bucureşti, 1997.
20. Kotler P. – Managementul Marketingului - Ed. Teora , Bucuresti , 1998
21. Moise Z. – Marketing prin intermediul târgurilor şi expoziţiilor, Ed All , 1997.
22. Moldoveanu M. – Marketing şi cultură , Ed. Exvent, 1997.
23. Moşteanu, I. – „Preţuri şi tarife” Indicatori ai circulaţiei turistice hoteliere.
24. Niculescu, E. – „Marketing modern”, Ed. Polirom, Iaşi, 2000
25. Nicolescu O. – Management şi marketing, Supliment la Revista Tribuna Economică, 1991.
26. Olteanu V. – Marketingul serviciilor, Ed. Expert, Bucureşti, 1994.
27. Patriche D – Programe de marketing, Colecţia “Biblioteca Comerţului Românesc” – 1994.
28. Sasu C. – Marketing internaţional, Ed. Graphix, Iaşi, 1994.
29. Stanciu S. – Bazele marketingului, Ed. Universitatea, Bucureşti, 1999


Banii înapoi garantat!

Plătește în siguranță cu cardul și beneficiezi de garanția 200% din partea Diploma.ro.


Descarcă această licență cu doar 9€

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi datele tale și plătești.

1. Numele și adresa de email:

ex. Andrei, Oana
ex. Popescu, Ionescu

* Pe adresa de email specificată vei primi link-ul de descărcare. Asigură-te că adresa este corectă și că poate primi email-uri.

2. Alege modalitatea de plată preferată:* La pretul afișat se adaugă 19% TVA.


Hopa sus!