Studiul Privind Activitatea de Creditare la BCR Sucursala Drobeta Turnu Severin

Cuprins licenta Cum descarc?

CAPITOLUL I. PRINCIPII GENERALE IN ACTIVITATEA DE CREDITARE; ANALIZA ACTIVITATII CLIENTILOR BANCII
1.1. Utilizarea normelor si a principiilor de creditare -pag. 5
1.2. Managenentul portofoliului de credite-pag. 7
1.3. Riscuri in activitatea de creditare-pag. 8
1.4. Clientii bancii: sursele de informare si cunoasterea acestora-pag. 9
CAPITOLUL II. CREDITE ACORDATE LA B.C.R. SUCURSALA DROBETA TR. SEVERIN; GARANTII CE STAU LA BAZA ACORDARII CREDITELOR
2.1. Categorii de credite si termene de creditare-pag. 12
2.2. Documentatia necesara pentru obtinerea creditelor-pag. 14
2.3. Credite pe termen scurt-pag. 14
2.4. Credite pe termen mediu si lung-pag. 20
2.5. Constituirea si verificarea garantiei creditelor-pag. 25
2.6. Modul de evaluare a bunurilor luate in garantia creditelor-pag. 26
2.7. Recuperarea creantelor bancii si scoaterea din evidentele extrabilantiere a debitorilor solvabili-pag. 27
CAPITOLUL III. APROBAREA, UTILIZAREA, URMARIREA RAMBURSARII SI CONTROLUL CREDITELOR
3.1. Organizarea si functionarea comitetelor de credit si risc-pag. 29
3.2. Competenta de aprobare a creditelor (in lei si in valuta); atributii si raspunderi ale personalului de analiza si de aprobare a creditelor-pag. 30
3.3. Reesalonarea creditelor-pag. 33
3.4. Modalitati de stabilire a dobanzilor si comisioanelor practicate la B.C.R. Sucursala Drobeta Tr. Severin-pag. 33
CAPITOLUL IV. ANALIZA SI CLASIFICAREA PORTOFOLIULUI DE CREDITE SI CONSTITUIREA PROVIZIOANELOR SPECIFICE DE RISC
4.1. Clasificarea portofoliului de credite-pag. 36
4.2. Rezultatele analizei si stabilirea provizioanelor specifice de risc-pag. 38
CAPITOLUL V. STUDIU DE CAZ: ACORDAREA UNUI CREDIT DE CATRE B.C.R. SUCURSALA DROBETA TR. SEVERIN SOCIETATII COMERCIALE ,,ARPAD" S.R.L.
5.1. Analiza aspectelor nefinanciare privind activitatea clientului-pag. 39
5.2. Analiza economico-financiara a bonitatii clientului-pag. 40
5.3. Determinarea valorii creditului pe baza analizei cash-flow-pag. 44
CONCLUZII-pag. 47
ANEXE-pag. 49
BIBLIOGRAFIE-pag. 64


Extras din licenta Cum descarc?

CAPITOLUL I. PRINCIPII GENERALE IN ACTIVITATEA DE
CREDITARE ; ANALIZA ACTIVITATII CLIENTILOR BANCII
1.1. UTILIZAREA NORMELOR SI A PRINCIPIILOR DE CREDITARE
Banca Comerciala Romana S.A. este organizata potrivit Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, modificata si completata, si a Legii bancare nr. 58/1998, fiind inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J40/90 din 23 ianuarie 1991.
Potrivit statutului sau de organizare si functionare, Banca Comerciala Romana denumita in continuare ,,banca", acorda clientilor sai credite in lei si in valuta pe termen scurt de pana la 12 luni, pe termen mediu de pana la 5 ani si pe termen lung de peste 5 ani in conditiile stabilite de lege, cu asigurarea resurselor corespunzatoare si a respectarii dispozitiilor prezentelor norme metodologice.
Pot beneficia de credite persoanele juridice, indiferent de forma de organizare si natura capitalului social, romane sau straine rezidente in Romania, care au conturi deschise la banca, denumite in continuare ,,clienti", pentru activitati de aprovizionare, productie, desfacere, investitii, constructii montaj, comert interior si exterior, transporturi, telecomunicatii, cercetare-proiectare, turism, prestari-servicii si alte activitati autorizate de lege.
In activitatea de creditare sunt utilizate norme si instructiuni de lucru existente la acea data.
In functie de modificarea legislatiei si evolutia pietei financiare, precum si strategia bancii in urmatorii ani, aceste norme si instructiuni de lucru pot suferii modificari.
Banca Comerciala Romana poate acorda persoanelor fizice (populatie) precum si persoanelor fizice autorizate credite cu caracter de consum personal si productiv si scrisori de garantie bancara in lei si valuta pe termen scurt, mediu si lung.
Prin "persoane fizice autorizate", in contextul prezentelor norme, se intelege:
a) persoane fizice independente si asociatiile familiale autorizate sa desfasoara activitati economice sau sa presteze servicii potrivit Decretului -Lege nr.54/1990;
b) notarii publici si avocatii autorizati in conditiile Legii nr. 36/1995, respectiv Legii nr. 51/1995, medicii si farmacistii autorizati, expertii si contabilii autorizati, precum si alte categorii de liber-profesionisti autorizati potrivit statutului lor profesional;
c) producatorii agricoli individuali sau asociati in diferite forme, fara personalitate juridica, ce lucreaza suprafete de teren agricol aflate in proprietate sau arendate pe baza de contract. 
In intreaga activitate de creditare, banca va respecta intocmai prevederile Legii bancare nr. 58/1998, Legii nr. 101/1998 privind statutul Bancii Nationale a Romaniei, a normelor, instructiunilor si regulamentelor emise de Banca Nationala a Romaniei in calitatea sa de banca centrala cu atributii de reglementare in domeniile monetar, de credit, valutar si de plati, precum si propriile norme si instructiuni de lucru.
Operatiunile de aprobare si acordare a creditelor au la baza prudenta bancara ca propriu fundament ce caracterizeaza intreaga activitate a bancii.
Conform prevederilor Legii bancare nr.58/1998, ,,la acordarea creditelor, bancile urmaresc ca solicitantii sa prezinte credibilitate" si ,,toate operatiunile de credit si de garantie a societatilor bancare vor trebui consemnate in documentele contractuale din care sa rezulte clar toti termenii si toate conditiile respectivelor tranzactii".
Activitatea de creditare se bazeaza, in primul rand, pe analiza viabilitatii si realismului afacerilor in vederea identificarii si evaluarii capacitatii de plata a clientilor , respectiv de a genera venituri si lichiditati ca principala sursa de rambursare a creditului si de plata a dobanzii. Determinarea capacitatii de plata a clientilor se face prin analiza aspectelor financiare si nefinanciare ale afacerilor, atat din perioadele expirate cat si din cele prognozate (viitoare).
Acordarea creditelor trebuie sa fie avantajoasa atat pentru banca, deoarece prin extinderea si diversificarea portofoliului de credite, poate obtine profit suplimentar, cat si pentru clienti, care pe seama creditelor pot sa-si dezvolte afacerile, sa obtina profit si, pe aceasta baza, sa ramburseze imprumuturile si sa achite datoriile.
Analiza si acordarea creditelor trebuie sa aiba in vedere influenta factorilor externi asupra proiectelor propuse de clienti, respectiv aspectele nefinanciare care pot avea efecte neprevazute asupra desfasurarii afacerilor si rambursarii creditelor.
Banca are obligatia sa analizeze si sa verifice, iar imprumutatul sa puna la dispozitie toate documentele si actele din care sa rezulte natura activitatilor desfasurate, credibilitatea, situatia patrimoniala, rezultatele economico-financiare, capacitatea manageriala si orice alte documente si date care sa permita evaluarea potentialului economic, organizatoric si financiar al clientului.
Creditele solicitate, indiferent de suma sau durata de rambursare, respectiv de valabilitate, se acorda pentru destinatia stabilita prin contracte, aceasta fiind obligatorie pentru imprumutati.
Utilizarea creditului aprobat pentru o alta destinatie decat cea stabilita, da dreptul bancii sa intrerupa creditarea si sa retraga imprumutul acordat.
La creditele acordate banca percepe dobanzi si comisioane ale caror niveluri de baza se avizeaza de Comitetul de directie si se aproba de Consiliul de Administratie al bancii, precum si penalitati stabilite conform prevederilor legale in vigoare, in cazul nerambursarii la scadenta a creditelor si neachitarii dobanzilor datorate.
Creditele trebuie sa fie in toate cazurile garantate, iar volumul minim al garantiilor constituite trebuie sa acopere datoria maxima a imprumutatului catre banca, formata din credite si dobanzi.
In conformitate cu clauzele contractului de credit, banca are dreptul sa verifice la clientii sai existenta permanenta si integritatea garantiilor asiguratorii pe toata perioada creditarii, respectarea conditiilor in care s-a acordat creditul, modul cum acesta este utilizat, iar in cazul in care se constata incalcarea prevederilor contractuale, sa retraga creditul inainte de scadenta stabilita sau, in lipsa de disponibilitati, sa le treaca la credite si/sau indoielnice si sa urmareasca rambursarea acestora in ordinea stabilita de lege.
Creditele, valorile de recuperat, creantele comerciale, precum si dobanzile aferente acestora, nerambursate, respectiv neancasate la scadenta, sunt considerate creante restante si, respectiv, dobanzi restante.
Pe toata durata creditarii, agentii economici beneficiari de credite au obligatia sa puna la dispozitia bancii un exemplar din bilantul contabil, situatiile contabile periodice si orice alte documente solicitate de banca. 
Banca poate intrerupe imediat, fara preaviz, utilizarea de catre client a unui credit aprobat, in cazul in care acesta a incalcat conditiile contractului de credit sau in cazul in care situatia economica si financiara a acestuia nu mai asigura conditiile de garantie si rambursare.
Banca poate solicita imprumutatilor daune reparatorii in cazul retragerii creditului ca urmare a nerespectarii clauzelor contractuale.
Activitatea de creditare a persoanelor fizice/persoanelor fizice autorizate se bazeaza, in primul rand, pe identificarea si evaluarea cat mai exacta a capacitatii de plata a solicitantilor, ca principala sursa de rambursare a creditului si de plata a dobanzilor.
Pornind de la capacitatea de plata a solicitantului, banca va stabili volumul creditului posibil de acordat si perioada de creditare.
Toata operatiunile de credit si de garantie, conform prevederilor Legii bancare nr. 58/1998, vor trebui consemnate in documente contractuale din care sa rezulte clar toti termenii si toate conditiile respectivelor tranzactii. Conform art. 56, alin.2 din Legea bancara nr. 58/1998, contractele de credit bancar, precum si garantiile reale si personale, constituite in scopul garantarii creditului bancar, constituie titluri executorii. 
La acordarea creditelor banca urmareste ca solicitantii sa prezinte credibilitate pentru rambursarea acestora la scadenta. In acest scop banca cere ca imprumutatii sa prezinte, in toate cazurile garantii. Garantiile constituite trebuie sa acopere datoria maxima a imprumutatului formata din credite si dobanzi aferente.
Creditele se acorda pentru destinatia stabilita prin contractele de credit, aceasta cerinta fiind obligatoriu a fii respectata de catre imprumutati. Utilizarea creditului acordat pentru alta destinatie decat cea stabilita da dreptul bancii sa intrerupa creditatea si sa retraga creditul acordat. 
Rambursarea anticipata a oricaror sume datorate in cadrul creditului se pot efectua numai cu acordul prealabil al bancii prin diminuarea corespunzatoare a soldului creditului ramas numai dupa rambursarea dobanzilor datorate de la ultima scadenta si pana in ziua curenta. In acest sens, ofiterii de credite vor recalcula rata lunara totala de rambursat si/sau numarul de rate ramase de rambursat, intocmindu-se un nou grafic de rambursare.


Fisiere in arhiva (1):

  • Studiul Privind Activitatea de Creditare la BCR Sucursala Drobeta Turnu Severin.doc

Imagini din aceasta licenta Cum descarc?

Banii inapoi garantat!

Plateste in siguranta cu cardul bancar si beneficiezi de garantia 200% din partea Diploma.ro.


Descarca aceasta licenta cu doar 9 €

Simplu si rapid in doar 2 pasi: completezi adresa de email si platesti.

1. Numele, Prenumele si adresa de email:

Pe adresa de email specificata vei primi link-ul de descarcare, nr. comenzii si factura (la plata cu cardul). Daca nu gasesti email-ul, verifica si directoarele spam, junk sau toate mesajele.

2. Alege modalitatea de plata preferata:* La pretul afisat se adauga 19% TVA.


Hopa sus!