Studiul privind organizarea cheltuielilor cu prestațiile efectuate de terți și controlul acestora, pe exemple

Extras din licență

INTRODUCERE
Lucrarea de faţă intitulată ,,STUDIUL PRIVIND ORGANIZAREA CHELTUIELILOR CU PRESTAŢIILE EFECTUATE DE TERŢI ŞI CONTROLUL ACESTORA, PE EXEMPLE” este structurată pe doua capitole şi îsi propune să prezinte principalele aspecte teoretice şi practice în legătura cu delimitarea, contabilizarea şi analiza privind cheltuielile cu lucrările şi serviciile executate de terţi.
În primul capitol este realizată o prezentare generală a societătii R.A.T. CRAIOVA., respectiv:apariţia sa,profilul şi caracteristicile întreprinderii, structura tehnic-organizatorică a întreprinderii, organizarea compartimentului financiar contabil, clasificarea si evaluarea datoriilor comerciale, forma de înregistrare contabila folosită de R.A.T., cât şi informaţiile referitoare la situaţia financiară pe ultimii 3 ani,legate de datoriile şi de creanţele pe care întreprinderea şi le-a creat pe parcursul desfaşurării activităţilor.
Aceasta regie îşi desfăşoară activitatea în Craiova,judeţul Dolj,avand ca activitate de bază transportul în comun. Datoriile si creanţele pe termen scurt,cunoscute si sub denumirea de decontări curente,de exploatare sau decontări cu terţii. Asemenea decontării sunt determinate de relaţiile întreprinderii cu partenerii de afaceri(clienţii şi furnizorii),cu personalul privind salariile si obligaţiile sociale,fie obligaţii faţa de bugetul de stat pentru sumele datorate sub formă de impozite,fie relaţii în cadrul grupului şi cu asociaţii.
Tot în acest capitol am realizat o descriere privind importanţa transportului urban pentru locuitori.
Capitolul al-II-lea, reprezintă substanta principală a lucrării,în sensul că sunt efectuate analizele esenţiale ale cheltuielilor cu terţi, realizate de către RAT , structurate dupa conţinutul lor economic,referitor la numeroase prestări necesare activităţii de exploatare,cu exemple referitoare la anexele ataşate acestei lucrări,precum şi controlul acestora,în funcţie de normele metodologie privind codul fiscal.
Noţiunile generale privind cheltuielile ,sunt referitoare la faptul că aceste cheltuieli se încadrează în anumite grupe (cheltuieli de exploatare;cheltuieli financiare; cheltuieli extraordinare; cheltuieli cu amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere sau pierdere de valoare), cum sunt ele recunoscute, în urmatoarele momente: angajare, plată şi consum.
Lucrările şi serviciile executate de terţi se referă la numeroasele prestări necesare activităţii de exploatare şi asigurate de alte persoane juridice.
Contabilitatea cheltuielilor cu alte servicii executate de terţi au pondere relativ redusă în totalul cheltuielilor de exploatare, însă efectuarea lor este justificată prin faptul că asigura unele dintre condiţiile necesare desfăşurării normale a activităţii de exploatare. 
Aceaste prestări se asigură de către alte persoane juridice sau fizice.
Conţinutul lucrării, prezintă un studiu referitor la organizarea cheltuielilor cu terţi,care prin conţinutul ei străbate urmatoarea disciplină, respectiv: contabilitatea financiară în care se reflectă categoriile de cheltuieli cu terţi.
La finalul lucrării regasim principalele concluzii şi propuneri cu privire la studiul de caz şi nu în ultimul rand biblografia selectivă care m-a ajutat în redactarea acestei lucrări. 
Pentru elaborarea lucrării am avut privilegiul de a studia lucrările de specialitate din biblioteca Universităţi.
CAPITOLUL I
1.1 PREZENTAREA REGIEI AUTONOME DE TRANSPORT CRAIOVA
Datorită expansiunii industrial a Craiovei,transportul în comun a început să se extinda,necesitând un număr mai mare de mijloace de transport care să asigure deplasarea locuitorilor către locurile de muncă,astfel în anul 1967 sub denumirea de Întreprindere de Transport Craiova(ITC),se construieşte o autobază modernă pentru 200 autobuze,pe actuala stradă Calea Severinului la nr.23,unde şi în present se află sediul regiei.
Datorită creşterii numărului de locuitori al oraşului Craiova,era necesară o altă autobază pentru prelucrarea unei părţi a parcului auto aflat intr-o continua creştere.Astfel,în anul 1978 se construieşte cea de-a doua autobază,situate în cartierul Romanescu,pentru o capacitate de 200 autobaze astfel asigurând transportul de călatori,atât în interiorul oraşului cât şi în judeţ,avâns autobaze în oraşele Baileşti,Calafat şi Filiaşi.
Datorită necesităţii reducerii consumurilor energetice la nivel national,în anul 1987,în Municipiul Craiova s-a introdus transportul în comun cu tramvaiul,pe un traseu de 18,4 km cale dublă şi care făcea legătura între platformele industrial de est şi vest ale oraşului.
În anul 1989,2900 de salariaţi asigurau întreţinerea şi exploatarea unui parc de autovehicule de 342 autobuze şi 49 tramvaie.
În anul 1991 a luat fiinţă Regia Autonomă de Transsport Craiova,în subordinea Primăriei,prstând serviciul de transport public de personae pe raza Municipiului Craiova,curse special şi curse ocazionale.
În prezent Regia Autonomă de Transport Craiova,deţine un depou de tramvaie şi doua autobaze,având un parc active de peste 170 autobuze şi 34 tramvaie. În prezent parcul auto cuprinde autobuze de tip BMC,IVECO SI PRESTIJ,cu capacitaţi de transport cuprinse între 30 si 70 locuri,şi autobuze de tip MAN ,UDM 112,MERCEDES şi BREDABUS cu capacitaţi de transport de peste 100 locuri.


Fisiere în arhivă (1):

  • Studiul Privind Organizarea Cheltuielilor cu Prestatiile Efectuate de Terti si Controlul Acestora, pe Exemple.docx

Imagini din acest licență

Ne pare rau, pe moment serviciile de acces la documente sunt suspendate.


Hopa sus!