Studiul Riscului Financiar la Nivelul unei Societăți Comerciale

Cuprins licență Cum descarc?

Introducere 3
Capitolul I. Noţiuni generale privind riscurile 4 
1.1. Opinii cu privire la riscul în afaceri 4
1.2. Clasificarea riscurilor 5
1.2.1. Riscul în activitatea întreprinderilor 6
1.2.1.1. Riscul economic 6
1.2.1.2. Riscul comercial 9
1.2.1.3. Riscul financiar 10
1.2.1.4. Riscul de faliment 11
1.2.1.5. Riscul de investiţii 13
1.2.1.6. Riscul contractual 14
1.2.1.7. Riscul în activitatea de marketing 15
1.2.1.8. Riscul în activitatea de management 17
1.2.2. Riscul în activitatea bancară 18
1.2.2.1. Riscuri financiare 18
1.2.2.2. Riscuri comerciale 24
1.2.2.3. Riscuri de mediu 26
Capitolul II. Riscul financiar la nivelul întreprinderilor 28
2.1. Creşterea firmei şi riscurile asociate ei 28
2.2. Gestiunea financiară a firmei 30
2.3. Diagnosticarea situaţiei financiare a întreprinderii 33
2.3.1. Componentele diagnosticării financiare 33
2.3.2. Asigurarea lichidităţilor, cerinţă de bază a evitării eşecului economic al întreprinderilor 36
2.4. Relaţia rentabilitate-risc la nivel de firmă 38
2.5. Capitalurile agentului economic 40
2.5.1. Capitalurile proprii 41
2.5.2. Capitalurile împrumutate 42
2.6. Modalităţi de evaluare a riscului financiar 47
2.6.1. Analiza riscului financiar pe baza metodei pragului de rentabi-litate 49
2.6.2. Analiza riscului financiar prin intermediul efectului de levier financiar 50
Capitolul III. Studiu de caz privind analiza riscului financiar la 
S.C. NOVOCOM CONSULT S.R.L. 54
3.1. Prezentarea generală a S.C. NOVOCOM CONSULT S.R.L. 54
3.1.1. Istoricul şi obiectul de activitate al societăţii 54
3.1.2. Structura organizatorică a societăţii 55
3.1.3. Capitalurile societăţii 56
3.2. Principalii indicatori economico-financiari 57
3.2.1. Analiza cifrei de afaceri 57
3.2.2. Analiza nivelului marjei comerciale 59
3.2.3. Analiza rezultatului brut al exploatării 61
3.2.4. Analiza rezultatului brut al exerciţiului 62
3.2.5. Analiza rezultatului net al exerciţiului 66
3.3. Metode de analiză a riscului financiar la S.C. NOVOCOM CONSULT S.R.L. 67
3.3.1. Analiza riscului financiar pe baza metodei pragului de rentabi-litate 70
3.3.2. Analiza riscului financiar prin intermediul efectului de levier financiar 76
Concluzii 79
Bibliografie 84


Extras din licență Cum descarc?

Introducere
Funcţionarea întreprinderilor în condiţiile economiei de piaţă şi a unui mediu înconjurător în continuă schimbare, în perspectiva intrării României în Uniunea Europeană necesită din partea conducerii întreprinderilor o rigoare crescândă în realizarea procesului de conducere.
Agenţii economici cu oarecare experienţă, analiştii profesionişti şi chiar observatorii neimplicaţi subscriu la ideea că riscul şi incertitudinea reprezintă însoţitorii permanenţi ai activităţii economice de pretutindeni. Cei care acceptă această viziune invocă neputinţa garantării, pentru un orizont de timp rezonabil, a obţinerii factorilor de producţie necesari, ca şi dificultăţile întâmpinate la vânzarea produselor create sau a prestării serviciilor oferite, pe măsură ce integrarea economiei mondiale avansează. Această problemă este binecunoscută, dar nu s-a acţionat până de curând cu suficientă claritate pentru identificarea celor mai bune căi de urmat pentru rezolvarea ei şi nici pentru a comensura cât de avantajoase sunt ele. Neglijarea în practică a complexei probleme a riscului şi incertitudinii se datorează necunoaşterii ei.
Cunoaşterea foarte bine a situaţiei economico-financiare a întreprinderii, aflată sub impactul direct al unui mediu înconjurător dinamic şi în continuă schimbare şi acţionarea cu măsuri eficiente pentru a asigura şi creşte competitivitatea întreprinderii sunt cerinţe de bază la care trebuie să răspundă un conducător prin activitatea desfăşurată pentru a asigura creşterea întreprinderii.
Pentru a răspunde cât mai bine acestor cerinţe prezenta lucrare îşi propune să trateze unele aspecte de bază privind riscurile care pun în pericol funcţionarea normală şi sănătoasă a întreprinderilor, cunoaşterea modului de depistare a slăbiciunilor economice ale unei întreprinderi, prin folosirea unor metode şi tehnici adecvate şi a unor indicatori economico-financiari de diagnosticare a activităţii. 
În prima parte a lucrării v-am prezentat tipologia riscurilor care ne înconjoară în viaţa economică contemporană, după care urmează detalierea şi analiza riscului financiar la nivelul unei societăţi comerciale, iar în ultima parte am aplicat practic analiza pe o societate comercială. 
Scopul acestei lucrări a fost prezentarea şi analiza celor mai importante ipostaze sub care se prezintă riscul în economie şi să ofere sugestii şi procedee prin care efectele lui nedorite se pot evita, micşora sau controla, astfel încât performanţele umane să se îmbunătăţească.
Cap.I. Noţiuni generale privind riscurile
1.1. Opinii cu privire la riscul în afaceri
Fiecare întreprinzător trebuie ca odată cu evaluarea resurselor să cuantifice riscul pe care îl implică angajarea sa într-o anumită afacere. Pe de altă parte, odată cu finalizarea investiţiei, agentul economic trebuie să monitorizeze permanent modul de recuperare a investiţiei din veniturile încasate, în vederea preîntâmpinării eventualelor riscuri. Potrivit Dicţionarului explicativ al limbii române, termenul de risc provine din limba franceză de la cuvântul „risque” şi semnifică o „posibilitate de a ajunge într-o primejdie, de a avea de înfruntat un necaz sau de a suporta o pagubă: pericol posibil”.
Riscul echivalează cu vulnerabilitatea întreprinderii care poate apărea în toate sectoarele activităţii, astfel că analiza lui implică numeroase cercetări care să scoată în evidenţă punctele slabe ale activităţii economice şi financiare. Unii autori francezi apreciază că riscul este „un element de incertitudine care poate afecta activitatea unui agent sau derularea unei operaţiuni economice”. Maria Mihalciuc şi colaboratorii sunt de părere că termenul de risc în activitatea economică înseamnă o „gamă largă de incertitudini privind activitatea viitoare a unui agent economic”. O altă definiţie a riscului întâlnită în literatura economică arată că „riscul este o noţiune socială, economică, politică sau naturală a cărei origine se află în posibilitatea ca o acţiune viitoare să genereze pierderi datorită informaţiilor incomplete în momentul luării deciziei sau inconsistenţei unor raţionamente de tip logic” 
Prin risc se înţelege probabilitatea survenirii unui eveniment nedorit. Riscul unui activ se defineşte prin variabilitatea probabilă a rentabilităţii viitoare a activului. Riscul este probabilitatea ca un eveniment nefavorabil să aibă loc. Riscul poate fi definit şi ca probabilitatea succesului sau a eşecului, în care succesul înseamnă obţinerea unui profit şi eşecul presupune suferirea unei pierderi de bani dintr-o „investiţie”.


Fisiere în arhivă (1):

  • Studiul Riscului Financiar la Nivelul unei Societati Comerciale.doc

Imagini din acest licență Cum descarc?

Banii înapoi garantat!

Plătește în siguranță cu cardul și beneficiezi de garanția 200% din partea Diploma.ro.


Descarcă această licență cu doar 10€

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi datele tale și plătești.

1. Numele și adresa de email:

ex. Andrei, Oana
ex. Popescu, Ionescu

* Pe adresa de email specificată vei primi link-ul de descărcare. Asigură-te că adresa este corectă și că poate primi email-uri.

2. Alege modalitatea de plată preferată:* La pretul afișat se adaugă 19% TVA.


Hopa sus!