Studiul și proiectarea unui sistem de reglare automată a nivelului

Cuprins licență

INTRODUCERE pag.1
CAPITOLUL 1 : SISTEME DE REGLARE AUTOMATA
1.1. Notiuni introductive .. pag.2
1.2. Schema de principiu a unui SRA si identificarea componentelor pag.3
1.3. Principiile reglarii unui SRA pag.4
1.4. Clasificarea sistemelor de reglare automata . pag.6
1.5. Notiunea de element in automatica ... pag.7
1.6. Semnale. Notiunea de timp ... pag.8
CAPITOLUL 2 : SISTEME DE REGLARE AUTOMATA A NIVELULUI
2.1. Notiuni introductive . pag.12
2.2. Procesul de acumulare a lichidului intr-un vas cu evacuare libera .. pag.14
CAPITOLUL 3 : MODELUL MATEMATIC AL PROCESULUI DE ACUMULARE LICHID INTR-UN VAS
3.1. Evacuarea la debit constant .. pag.16
3.2. Evacuarea la debit variabil ... pag.18
CAPITOLUL 4 : STUDIU DE CAZ 
4.1. Caracteristicile sistemului de reglare propus ... pag.21 
4.2. Fisa specificatiilor tehnice ... pag.21
4.3. Implementarea sistemului de reglare propus ... pag.22
4.4. Functionarea sistemului de reglare automata a nivelului pag.22
CONCLUZII . pag.25
SUMMARY .. pag.26
BIBLIOGRAFIE .. pag.27


Extras din licență

CAPITOLUL 1 
SISTEME DE REGLARE AUTOMATA
1.1. Notiuni introductive
Sistemele de reglare automata (SRA) sau pe scurt, automatizarea, sunt des intalnite in mai toate domeniile si au ca scop inlocuirea omului in realizarea diverselor operatii din domeniul de productie.
Sistemele automate sunt sisteme tehnice cu ajutorul carora se realizeaza supravegherea, comanda si conducerea proceselor si instalatiilor tehnologice, fara interventia directa a omului [2].
Un sistem automat (SA) este format din doua mari subsisteme: procesul (instalatia) de automatizat (P) si dispozitivul de automatizare (DA). Sistemele automate se impart in 2 categorii: sisteme deschise (a,b) si sisteme inchise (c). Sistemele cu bucla deschisa au flux de informatie unidirectionala, iar la cele cu bucla inchisa, iesirea unui subsistem influenteaza intrarea si starea acestuia [2].
a) Sistem cu bucla deschisa
b) Sistem cu bucla deschis 
c) Sistem cu bucla inchisa (reglare dupa abatere/eroare)
Fig. 1.1. Structuri posibile ale unui sistem automat [2].
Rolul sistemelor de reglare automata (SRA) este de a asigura mentinerea automata a unor marimi tehnologice la o valoare prestabilita.
Procesele tehnologice se desfasoara sub actiunea diferitor perturbatii care tind sa modifice valoare marimilor reglate, de aceea,scopul reglarii automate consta in monitorizarea permanenta a acestor marimi si aducerea lor la valoare prescrisa.
1.2. Schema bloc functionala si identificarea componentelor
Fig. 1.2. Schema bloc a unui SRA [1].
Elemente componente:
R - regulator;
EE - element de executie;
P - proces tehnologic (instalatie tehnologica);
T - traductor.
Marimi de intrare si de iesire:
i - marime de intrare (marime de referinta);
c - marime de comanda;
u - marime de executie;
v_1,v_2 - marimi perturbatoare;
y - marime de iesire;
m - marime de reactie.
1.3. Principiile reglarii unui SRA
Principiul reglarii dupa efect (abatere si eroare) -  presupune interventia asupra procesului reglat, pe baza informatiei obtinute prin masurarea marimii reglate a procesului, in scopul mentinerii acestuia la o valoare cat mai apropiata de valoarea de referinta in conditiile actiunii perturbatiilor si a variatiei in timp a referintelor [3].


Fisiere în arhivă (1):

  • Studiul si proiectarea unui sistem de reglare automata a nivelului.docx

Imagini din acest licență

Bibliografie

1. Baiesu Alina -  "Tehnica reglarii automate", editura MatrixRom,2012
2. Cirtoaje Vasile -  "Teoria sistemelor automate" , editura UPG Ploiesti 2013
3. Mihalache Sanda -  Notite curs, "Ingineria reglarii automate",2020
4. Paraschiv Nicolae -  Notite curs, "Introducere in stiinta sistemelor si calculatoarelor", 2016
5.https://eprofu.ro/docs/mm/12/sisteme-reglare-automata/fisa%20de%20documentare%201%20-%20Structura%20SRA.pdf
6. http://sistemedeautomatizare.wikidot.com/1-tipuri-de-semnale-aplicate-sra
7. http://sistemedeautomatizare.wikidot.com/2-clasificarea-semnalelor-utilizate-in-sra
8.https://www.rasfoiesc.com/inginerie/tehnica-mecanica/Reglarea-automata-a-nivelului22.php
9. https://docplayer.gr/84857028-Sisteme-de-reglare-automata.html


Ne pare rau, pe moment serviciile de acces la documente sunt suspendate.


Hopa sus!