Subsistem Informatic Privind Evidența Resurselor Umane în Cadrul Ministerului Afacerilor Interne

Cuprins licență Cum descarc?

Introducere 6
Capitolul 1. Caracteristica generală a (USE) MAI şi esenţa problemei abordate 9
1.1. Date istorice în procesul de evoluţie şi activitate a MAI 9
1.2. Rolul resurselor umane în societatea contemporană 14
1.3. Resursele umane – concept, caracteristici 16
Capitolul 2. Particularităţile evidenţei resurselor umane în cadrul MAI 19
2.1. Atragerea candidaţilor – cerinţe şi proceduri 19
2.2. Evidenţa resurselor umane la MAI. Sarcini şi atribuţii 25
2.3. Recrutarea şi selecţia – activităţi esenţiale pentru MAI 29
Capitolul 3. Proiectarea de ansamblu al subsistemului informatic privind 
evidenţa Resurselor Umane 44
3.1. Obiectivele şi structura funcţională a sistemului informatic. 44
3.2. Resurse informaţionale. 46
3.3. Proiectarea intrărilor si ieşirilor 48
3.4. Clasificarea şi codificarea informaţiei 56
3.5. Echipamente şi produse de program necesare 57
Concluzii 58
Bibliografie 61
Anexa nr.1 63
Anexa nr.2 64
Anexa nr.3 65
Anexa nr.4 66


Extras din licență Cum descarc?

ADNOTARE
La teza de licenţă „Subsistem informatic privind evidenţa resurselor umane în cadrul Ministerului Afacerilor Interne” 
Teza de licenţă cuprinde preliminarii, 3 capitole, concluzii generale, bibliografie din 20 titluri, 2 figuri şi 4 tabele, 10 format video, 4 anexe, pe 66 pagini de text.
Cuvinte-cheie: managementul resurselor umane, organe de drept, evidenţa resurselor umane, subsistem informatic, program, resurse informaţionale, angajat/angajator, recrutare, selecţie, aptitudini, capacităţi intelectuale de muncă.
Domeniu de studiu – informatică.
Scopul şi obiectivele lucrării rezidă în elucidarea aspectului activităţii manageriale în cadrul organelor afacerilor interne, elaborarea unor programe ce facilitează evidenţa resurselor umane în cadrul anumitor instituţii. Identificarea factorilor ce pot contribui considerabil la creşterea numărului angajaţilor cu aptitudini şi competenţe intelectuale de muncă.
Noutatea şi originalitatea lucrării este determinată de problemele ce ţin de dezvoltarea resurselor umane, de metodele de soluţionare ale acestora. Printre ele enumerăm: crearea unor condiţii avantajoase de muncă, elaborarea unui program ce ar facilita procesul evidenţei resurselor umane. Sistemul informatic elaborat poate fi folosit la fundamentarea deciziilor investiţionale în anumite condiţii de incertitudine.
ANNOTATION
At the thesis “Subsystem information on human resource records in the Ministry of Internal Affairs” 
The thesis includes preliminary, 3 chapters, general conclusions, bibliography of 20 titles, 2 figures and 4 tables, 10 screenshots, 4 annexes, the 66 pages of text.
Keywords: human resources, law enforcement, human resources records, computer subsystems, software, information resources, employee/employer, recruitment, selection, skills, intellectual capacity to work.
Field of study - computer science.
Purpose and objectives of the work lies in solving business management aspect in the internal affairs bodies, develop programs that facilitate human resource records in certain institutions. Identifying factors that can contribute significantly to the increase in employees with work skills and intellectual skills.
Novelty and originalty of the work is determined by issues related to human resource development, methods of solving them. Among them include: creating favorable conditions for employment, development of a program that would facilitate human resource record.Computer system developed can be used to substantiate investment decisions under conditions of uncertainty.


Fisiere în arhivă (1):

  • Subsistem Informatic Privind Evidenta Resurselor Umane in Cadrul Ministerului Afacerilor Interne.doc

Imagini din acest licență Cum descarc?

Banii înapoi garantat!

Plătește în siguranță cu cardul și beneficiezi de garanția 200% din partea Diploma.ro.


Descarcă această licență cu doar 8€

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi datele tale și plătești.

1. Numele și adresa de email:

ex. Andrei, Oana
ex. Popescu, Ionescu

* Pe adresa de email specificată vei primi link-ul de descărcare. Asigură-te că adresa este corectă și că poate primi email-uri.

2. Alege modalitatea de plată preferată:* La pretul afișat se adaugă 19% TVA.


Hopa sus!