Tâlhăria

Cuprins licență

CAPITOLUL 1
INFRACTIUNI CONTRA PATRIMONIULUI.1
1.1. Generalitati.1
1.2. Conceptul de patrimoniu.1
1.3. Obiectul ocrotirii juridice penale.3
1.4. Cadrul incriminarilor.5
1.5. Evolutia reglementarilor privind protectia penala a patrimoniului.6
1.6. Aspecte comune infractiunilor contra patrimoniului.8
1.6.1. Factorii infractiunii.8
1.6.2. Continutul infractiunii.9
1.6.3 Aspecte procesuale.10
CAPITOLUL 2
TALHARIA.11 
2.1. Aspecte generale.11
2.2. Concept si caracterizare.11
2.3. Precedente legislative.12
2.4. Situatii tranzitorii.12
2.5. Elemente de drept comparat.14
2.6. Continutul legal.16
CAPITOLUL 3
CONDITII PREEXISTENTE.18
3.1. Obiectul infractiunii.18
3.1.1. Obiectul juridic.18
3.1.2. Obiectul material.19
3.1.3. Subiectii infractiunii.21
3.1.4. Locul si timpul savarsirii talhariei.24
3.1.5. Structura si continutul juridic al infractiunii de talharie.24
CAPITOLUL 4
CONTINUTUL CONSTITUTIV.27
4.1. Latura obiectiva.27
a) elementul material.27
b) urmarea imediata.32
c) legatura de cauzalitate.32
4.2. Latura subiectiva.33
CAPITOLUL 5
FORME, MODALITATI, SANCTIUNI.36
5.1. Formele infractiunii de talharie.36
5.1.1. Tentativa.36
5.1.2. Consumarea.38
5.1.3. Epuizarea.39
5.2. Modalitati.39
a) de o persoana mascata, deghizata sau travestita.40
b) in timpul noptii.40
c) intr-un loc public sau intr-un mijloc de transport.41
a) de doua sau mai multe persoane impreuna.41
b) de o persoana avand asupra sa o arma, o substanta narcotica sau paralizanta.42
c) intr-o locuinta sau dependinte ale acesteia.42
d) in timpul unei calamitati.44
e) a avut vreuna din urmarile aratate in art. 182.44
5.3. Sanctiuni.46
CAPITOLUL 6
ASPECTE PROCESUALE.47
CAPITOLUL 7
ASEMANARI SI DEOSEBIRI INTRE TALHARIE SI ALTE 
INFRACTIUNI .48
7.1. Talharia si furtul.48
7.2. Talharia si santajul.49
7.3. Talharia si tainuirea.50
7.4. Talharia si abuzul de incredere.51
7.5. Talharia si pirateria.53
CAPITOLUL 8
ASPECTE CRIMINOLOGICE.55
CONCLUZII.57
BIBLIOGRAFIE.59
CUPRINS.61


Extras din licență

CAP.1 INFRACTIUNI CONTRA PATRIMONIULUI
1.1 GENERALITATI
Sistemul partii speciale a dreptului penal cuprinde clasificarea si gruparea in anumite categorii a infractiunilor prevazute in legislatia penala in vigoare.
Principalul criteriu de clasificare a infractiunilor este obiectul juridic al acestora, adica criteriul valorii sociale ocrotite prin aceste norme si lezate ori puse in pericol prin savarsirea faptelor incriminate. Potrivit acestui criteriu, adoptat de Codul penal roman din 1969, Titlul III din cod cuprinde ,,Infractiuni contra patrimoniului" in art. 208-222.
1.2. CONCEPTUL DE PATRIMONIU
Conceptul de patrimoniu poate fi intalnit in diferite texte de lege: Legea nr. 21/1924 pentru persoane juridice, Decretul nr. 31/1954 privind persoanele fizice si juridice. Astfel, printre conditiile de fond ale constituirii oricarei persoane, art. 32 si art. 66 din Legea nr. 21/1924 si art 26 litera e din Decretul nr. 31/1954 prevad constituirea sau existenta unui ,,patrimoniu propriu sau autonom".
Termenul de patrimoniu este utilizat expres si in unele dispozitii ale Codului civil roman referitoare la separatia de patrimonii pe care o pot solicita creditorii unei succesiuni si legatarii cu titlu particular, daca legatul are ca obiect o suma de bani, pentru a opri confuziunea sau unirea patrimoniului succesoral cu patrimoniul propriu al mostenitorului cu vocatie universala. 
Conceptul poate fi intalnit si in textele unor legi mai recente: art. 2 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, art. 5 si art. 19-20 din Legea nr. 15/1990 privind reorganizarea unitatilor economice de stat ca regii autonome si societati comerciale, art. 3 din Legea 58/1991 privind privatizarea societatilor comerciale, art. 35 alin. 2 din Legea nr. 18/1991.
Notiunea de patrimoniu nu are o definitie legala. Un inceput de definitie poate fi sesizat in art. 1718 Cod civil care prevede: ,,oricine este obligat personal este tinut de a indeplini indatoririle sale cu toate bunurile sale mobile si imobile,
prezente si viitoare". Definitiile formulate de doctrina juridica nu difera esential unele de altele. 
Astfel, patrimoniul, ca entitate juridica, se infatiseaza ca totalitatea sau universalitatea drepturilor patrimoniale si a obligatiilor patrimoniale care apartin unei persoane fizice sau juridice si pot avea valoare baneasca. Patrimoniul este o universalitate juridica sau de drept, deoarece este reglementat ca atare in art.1718 Cod civil. El exprima valoarea tuturor drepturilor patrimoniale (activul patrimonial) si a obligatiilor patrimoniale (pasivul patrimonial) care apartin unei persoane.
Ca universitate juridica, patrimoniul este o entitate distincta de elementele sale componente, entitate care exista independent de modificarile concrete (nastere, transformare, transmisiune, crestere, stingere, micsorare) care intervin in continutul acestor elemente. Patrimoniul este strans legat de persoana (fizica sau juridica) careia ii apartine. Persoanele fizice privite ut singuli, nu pot transmite altei persoane, prin acte intre vii, intregul patrimoniu; el se va transmite numai pentru cauza de moarte, prin succesiune, la moartea titularului sau.
In sfera notiunii de patrimoniu sunt cuprinse drepturile patrimoniale (drepturi reale principale: dreptul de proprietate, dreptul de uz, dreptul de abitatie, dreptul de servitute, dreptul de superficie) si drepturi reale accesorii (dreptul de gaj, dreptul de ipoteca, privilegiile), toate obligatiile precum si orice situatii de fapt care prezinta chiar numai o aparenta de drept (de exemplu, posesia fizica a unui bun mobil aflat in detentia unei persoane fizice sau persoane juridice). Drepturile reale sunt drepturi absolute, sunt opozabile erga omnes, deoarece le corespunde obligatia generala si negativa de a nu face nimic de natura sa le aduca atingere.
In normativul sau incriminator privind infractiunile contra patrimoniului, dreptul penal pozitiv are ca premise actiunea ilicita a faptuitorului si nu pozitia juridica a victimei care prezinta chiar o aparenta legitima asupra drepturilor reale patrimoniale , situatie care cere infractorului sa justifice ca avea dreptul de a dispune in orice moment de patrimoniul sau (recurgand la savarsirea faptei incriminate si sanctionate penal); victima infractiunii nu este obligata sa dovedeasca ca ar fi titularul dreptului de proprietate sau ca ar poseda legitim ori ca ar avea alt drept asupra bunului care i-a fost sustras, insusit sau distrus prin actiunea ilicita a faptuitorului.
Dreptul penal a considerat, in concordanta cu caracterul sau normativ, ca pentru apararea drepturilor reale patrimoniale este necesar sa fie ocrotita situatia de fapt existenta. Cata vreme bunul isi pastreaza situatia de fapt, potrivit regimului sau juridic cunoscut de catre cei interesati, cei care ar pretinde vreun drept asupra bunului respectiv si-l pot dobandi prin mijloacele admise de lege. Din momentul in care bunul si-a pierdut situatia de fapt avuta in patrimoniul unei persoane (drept urmare a sustragerii, insusirii, ascunderii, distrugerii, etc.) orice actiune in revendicarea si valorificarea dreptului devine dificila. Pentru a asigura situatia de fapt existenta contra actiunilor ilicite, dreptul penal a instituit pedepse chiar pentru proprietarul care prin actiunea sa schimba situatia de fapt a unui bun din patrimoniul propriu in dauna intereselor legitime a altor persoane (de exemplu: dispozitiile prevazute de art. 219. art. 211, alin. 1 Cod penal). Schimbarea prin actiuni ilicite a situatiei entitatilor patrimoniale constituie astfel specificul infractiunilor contra patrimoniului prevazute in Titlul III al Codului penal.


Fisiere în arhivă (1):

  • Talharia.doc

Imagini din acest licență

Bibliografie

1. ANTONIU, G., CONSTANTIN, BULAI - Practica judiciara penala, vol. III.
2. BELEIU, GH. - Drept civil roman, Introducerea in dreptul civil, Subiectele dreptului civil. Casa de editura si presa ,,Sansa" S.R.L., Bucuresti, 1992
3. BULAI, C., S.,KAHANE s.a. - Explicatii teoretice ale Codului penal roman, vol. III
4. BULAI, C. - Curs de drept penal, vol. I
5. DIACONESC, GH. - Drept penal special, vol. I, Bucuresti, 1994
6. DIACONESCU, H. - Drept penal, Partea speciala, vol. I, Editura Themis, Fundatia europeana ,,Nicolae Titulescu", 2000
7. DOBRINOIU, V. - Drept penal, Partea speciala, vol. I, Editura Dacia Europa Nova, Lugoj, 2000
8. DOBRINOIU, V., CIPRIAN, RAUL, ROMITAN s.a. - Cauze penale
comentate, Partea speciala, Editura Semne, Bucuresti, 2003
9. DONGOROZ, V., S. KAHANE s.a. - Explicatii ale Codului penal, voi. III
10. LOGHIN, O., A., FILIPAS - Drept penal, Partea speciala, Editura Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 1983
11. LOGHIN, O., TUDOREL, TOADER - Drept penal roman, Partea speciala, Casa de editura si presa ,,Sansa" S.R.L., Bucuresti, 1997
12. LUPAN, E., I., REGHIN1 - Drept civil. Drepturile reale. Universitatea Babes-Bolyai, Cluj-Napoca, 1977
13. M1TRACHE, C. - Drept penal roman, Partea generala, Casa de editura si presa ,,Sansa" S.R.L., Bucuresti, 1994
14. NISTOREANU, GH., COSTTCA, PAUN - Criminologie, Editura Europa Nova, Lugoj, 1996
15. NISTOREANU, GH., V. DOBRINOIU si colaboratorii - Drept penal, Partea speciala, Editura Europa Nova, Bucuresti, 1997
16. PAPADOPOL, V. - Comentariu in practica judiciara penala, vol. III, Partea speciala, Editura Academiei, 1992
17. PASCU, I., STELIAN, IVAN - Talharia, aspecte de teorie si practica
judiciara, Editura Ministerului de Interne, 1992
18. STOICA, O. - Drept penal, Partea speciala, Bucuresti, 1976
19. VASIU, IOANA - Drept penal roman. Partea speciala, vol. I, Cluj-Napoca, 1997
20. XXX - Codul civil
21. XXX - Codul penal
22. XXX - Codul de procedura penala
23. XXX - Constitutia Romaniei
24. XXX - Culegere de decizii pe anul 1995
25. XXX - Culegere de decizii in materie penala pe anul 1980
26. XXX - Culegere de practica judiciara in materie penala pe anul 2000 - Curtea de apel Ploiesti, Editura Lumina Lex, Bucuresti, 2002
27. XXX - Culegere de practica judiciara pe anul 2000, Editura Lumina Lex, Bucuresti, 2001
28. XXX - Culegere de practica judiciara a Tribunalului Bucuresti pe anii 1994-1997, Editura All Beck
29. XXX - Revista ,,Dreptul", nr. 3/1992
30. XXX - Revista ,,Dreptul", nr. 1/1994
31. XXX - Revista ,,Dreptul", nr. 2/1998
32. XXX - Revista ,,Dreptul", nr. 4/1999
33. XXX - Revista ,,Dreptul", nr. 8/1999
34. XXX - Revista ,,Dreptul", nr. 7/2003
35. XXX - R.R.D., nr. 6/1970
36. XXX - R.R.D., nr. 9/1970
37. XXX - R.R.D., nr. 2/1974
38. XXX - R.R.D., nr. 7/1975
39. XXX - R.R.D., nr. 2/1977
40. XXX - R.R.D., nr. 6/1978
41. XXX - R.R.D., nr. 6/1982
42. XXX - R.R.D., nr. 5/1986
43. XXX - R.R.D., nr. 11/1998
44. XXX - R.R.D., nr. 12/1998


Ne pare rau, pe moment serviciile de acces la documente sunt suspendate.


Hopa sus!