Taxa pe valoare adaugata - important venit al bugetului de stat

Cuprins licenta Cum descarc?

INTRODUCERE 3
CAPITOLUL 1. ASPECTE TEORETICE CU PRIVIRE LA IMPOZITE SI TAXE, STRUCTURA VENITURILOR BUGETULUI DE STAT SI PARTICULARITATI PRIVIND ACTIVITATEA DESFASURATA DE UNITATEA PLATITOARE 4
1.1. Conceptele de impozite si taxe 4
1.2. Gruparea veniturilor bugetului de stat 5
1.3. Scurt istoric al S.C. ALPHA SERVICE S.R.L. .7
1.4. Obiectul de activitate al entitatii si structura organizatorica a acesteia ..7
1.5. Atributiile compartimentului financiar contabil si relatiile acestuia cu alte compartimente ..8
1.6. Analiza principalilor indicatori economico-financiari la unitatea studiata ..9
CAPITOLUL 2. REGLEMENTAREA JURIDICA A TAXEI PE VALOAREA ADAUGATA ... 15
2.1. Aparitia taxei pe valoare adaugata in diferite tari 15
2.2..Ordonante, hotarari guvernamentale sau legi care reglementeaza taxa pe valoare adaugata in Romania 16
2.3. Locul taxei pe valoare adaugata in structura impozitelor indirecte in Romania .. 18
2.4. Elementele tehnice ale taxei pe valoarea adaugata . 19
2.4.1. Platitorul sau subiectul impunerii ... 19
2.4.2. Obiectul impunerii sau materia impozabila ... 20
2.4.3. Baza de calcul . 21
2.4.4. Cota impunerii 22
2.4.5. Termenul de plata .. 23
2.4.6. Teritorialitatea 23
2.4.7. Faptul generator si exigibilitatea ... 24
2.4.8. Inlesniri, drepturi si obligatii ale debitorului ... 25
2.4.9. Raspunderea platitorului 27
CAPITOLUL 3.TRATAMENTUL CONTABIL AL TAXEI PE VALOARE ADAUGATA ... 28
3.1. Obiectivele contabilitatii taxei pe valoarea adaugata ... 28
3.2..Documentele in care se consemneaza operatii ce intra in sfera de aplicare a taxei pe valoarea adaugata .29
3.3. Organizarea contabilitatii sintetice a taxei pe valoare adaugata .. 31
3.4. Taxa pe valoarea adaugata deductibila si contabilizarea acesteia 35
3.5. Evidenta taxei pe valoarea adaugata colectata . 36
3.6. Inregistrari contabile care se fac la finele fiecarui an pentru reflectarea taxei pe valoare adaugata de plata sau de recuperat . 37
3.7. Activitatile care genereaza taxa pe valoare adaugata neexigibila si contabilizarea acesteia ... 38
3.8. Decontul pentru taxa pe valoarea adaugata . 40
CONCLUZII 42
BIBLIOGRAFIE ... 44


Extras din licenta Cum descarc?

INTRODUCERE
Statul, pentru a-si putea desfasura activitatea in conditii optime are nevoie de resurse. Inca din cele mai vechi timpuri, acesta isi colecteaza resursele prin aplicarea de impozite. In conditiile actuale, societatea evolueaza si nevoile sociale sunt mai numeroase. Pentru acoperirea nevoilor, statul atrage aceste resurse prin intermediul impozitelor directe si indirecte, prin prelevarea acestora de la membrii societatii in sume fixe sau sub forma cotelor procentuale. Prin alegerea acestei lucrari am cautat sa aprofundam si sa intelegem rolul si necesitatea impozitelor indirecte, respectiv a taxei pe valoare adaugata, in structura veniturilor bugetului de stat si modul in care acestea contribuie la formarea veniturilor fiscale ale statului. Cea mai intalnita forma a impozitelor indirecte este reprezentata de taxele de consumatie, care poarta denumirea generica de "taxe", acestea nepresupunand o contraprestatie, fiind obligatorii si neavand destinatie speciala. Taxa pe valoare adaugata a aparut in peisajul sistemelor fiscale destul de recent. Aceasta a aparut prima data in Franta in anul 1954, la initiativa Maurice Laure, iar ulterior acest impozit a fost introdus in Europa, Asia, Africa si America Latina. In Romania, taxa pe valoare adaugata a fost introdusa in anul 1992, cu aplicabilitate incepand cu anul 1993, inlocuind "Impozit pe circulatia marfurilor" aplicat in timpul perioadei comuniste. Cota standard a taxei pe valoare adaugata in anul 1993 a fost de 18%. Taxa pe valoare adaugata a fost adoptata pentru a participa la cresterea veniturilor statului si din ratiuni de normalizare a sistemelor fiscale la nivelul tarilor europene.
Primul capitol "Aspecte teoretice cu privire la impozite si taxe, structura veniturilor bugetului de stat si particularitati privind activitatea desfasurata de unitatea platitoare" al prezentei lucrari am incercat sa prezentam aspecte teoretice ce fac referire la structura taxelor si impozitelor, precum si prezentarea societatii unde am efectuat studiul de caz. Am prezentat societatea S.C. ALPHA SERVICE S.R.L. precum si o analiza succinta a evolutiei principalilor indicatori economici in ultimele 3 exercitii financiare. Al doilea capitol "Reglementarea juridica a taxei pe valoare adaugata" prezita aspecte teoretice cu privire la taxa pe valoare adaugata precum: aparitia si evolutia cotelor taxei pe valoare adaugata in Europa si in Romania, norme de aplicare a legislatiei in vigoare, drepturile si obligatiile contribuabililor fata de bugetul de stat. Cel de-al treilea capitol "Tratamentul contabil al taxei pe valoare adaugata" ilustreaza importanta si modul de reflectare in contabilitatea entitatii analizate a taxei pe valoare adaugata. In acest capitol sunt enumerate documentele justificative precum si declaratiile ce contribuabilii au obligatia sa le aiba si sa le prezinte in momentul inspectiei fiscale. Prezenta lucrare se finalizeaza cu o serie de concluzii si pareri proprii formulate ca urmare a cercetarii efectuate asupra temei abordate. In acelasi timp, accentul s-a pus pe rolul si importanta platii taxelor si impozitelor catre bugetul de stat.
4
CAPITOLUL 1
ASPECTE TEORETICE CU PRIVIRE LA IMPOZITE
SI TAXE, STRUCTURA VENITURILOR BUGETULUI
DE STAT SI PARTICULARITATI PRIVIND ACTIVITATEA
DESFASURATA DE UNITATEA PLATITOARE
Statul, pentru a putea functiona trebuie sa efectueze o serie de cheltuieli in interes propriu si in interesul societatii, aceste cheltuieli poarta numele de ,,cheltuieli publice". Pentru finantarea acestora, este nevoie de resurse. Statul atrage aceste resurse prin intermediul taxelor si impozitelor care sunt prelevate de la membrii societatii in sume fixe sau sub forma cotelor procentuale. Impozitele, la fel ca si taxele sunt de mai multe feluri si sunt calculate in diverse moduri.
1.1. CONCEPTELE DE IMPOZITE SI TAXE
Impozitele reprezinta cea mai veche si cea mai importanta resursa financiara a statului. Acestea isi au originea in perioada de statornicire a organizatiei statale. Initial, impozitele1 se preluau din bunurile private ale populatiei, acestea neavand reglementari specifice sau legislative. Odata cu introducerea monedei s-a inceput prelevarea de impozite in bani incepand sa apara si reglementari legislative in acest sens. Impozitele reprezinta plati efectuate catre bugetul de stat. Acestea au caracter definitiv, fiind nerambursabile. Platitorii de impozite nu pot solicita un contraserviciu direct si imediat din partea statului. Acestea, in momentul in care se colecteaza la bugetul statului se depersonalizeaza, urmand a fi destinate acoperirii cheltuielilor publice.2 Plata impozitelor se realizeaza in cuantumul si termenul precis stabilit de lege. Legea care introduce impozitul este data de Parlament, dar este aplicata de Guvern si de administratia financiara. Neplata sau plata cu intarziere a impozitelor atrage dupa sine majorari ale acestora sau sechestru pe bunuri.
Principalele trasaturi ale impozitelor sunt: legalitatea impozitelor -  prevede ca fixarea impozitelor se face in baza autorizarii conferite prin lege. Nici un impozit al statului nu se poate fixa sau percepe decat daca exista legislatie care sa reglementeze acel impozit; obligativitatea impozitelor -  aceasta presupune ca plata impozitelor nu este benevola, ci are caracter obligatoriu pentru toate persoanele care au sau obtin venituri sau sunt detinatoare de bunuri din categoriile
1 IMPOZIT, impozite, s.n. Prelevare obligatorie, fara prestatie si nerambursabila, efectuata de catre administratia publica pentru satisfacerea necesitatilor de interes general; dare. -  Impozit direct = impozit stabilit in mod nominal in sarcina persoanelor fizice si juridice, avand ca baza de impozitare veniturile sau averea acestora. Impozit indirect = impozit inclus in pretul de vanzare al unor bunuri materiale si servicii, varsat la bugetul de stat de catre agentii economici, dar suportat de consumatori.
2 Mosteanu, T., Campeanu, E., Tatu L., Tudor, R., Panaite, A., Catarama, D., Stoian, A., Attila ,G., Brasoveanu, I., Mircescu E., Finante Publice, Editura Universitara, Bucuresti, 2003, p.159.
supuse impozitarii conform legilor in vigoare; nerestituirea impozitelor -  precizeaza, ca impozitele la fondurile publice de resurse financiare se fac cu titlu definitiv si nerambursabil. Fondurile obtinute din impozite se utilizeaza doar la finantarea obiectivelor necesare intregii societati; nonechivalenta impozitelor -  aceasta poate fi explicata ca o plata in schimbul careia contribuabilii nu beneficiaza de servicii directe si imediate din partea autoritatilor publice.
Taxele sunt reprezentate de plati efectuate catre institutiile statului, de catre persoanele fizice sau juridice, care beneficiaza de servicii publice la cerere. Taxele reprezinta obligatii bugetare datorate de catre persoanele fizice si (sau) juridice reprezentand plata fara echivalent pentru serviciile solicitate de catre acestea unor institutii ale statului dupa principiul recompense speciale. Reglementarile legislative in vigoare prevad mai multe categorii de taxe, ele putand fi in sume fixe, in cote procentuale3 sau in cote progresive. Dupa modul in care se stabilese cuantumul taxelor, acestea pot fi fixe sau forfetare, proportionale sau progresive.
Principalele trasaturi ale taxelor sunt: plata neechivalenta -  presupune ca valoarea serviciilor prestate de catre institutiile publice este neechivalenta, deoarece valoarea acestora poate fi mai mare sau mai mica comparativ cu sumele incasate din perceperea taxelor; subiectul platitor -  este stabilit in momentul solicitarii unui serviciu (activitati) din partea unei institutii publice; taxele -  reprezinta o contributie ce acopera cheltuielile cu un serviciu solicitat de o persoana fizica sau juridica, in mod direct si imediat. Spre deosebire de impozite, taxele sunt plati catre bugetul statului cu ocazia si cu prestarea unui serviciu public. In cazul impozitelor, lipseste prestarea unui serviciu direct din partea statului, situatia fiind inversa in ceea ce priveste taxele. Impozitele, in general se determina in functie de baza impozitata, pe cand marimea taxelor este influentata de natura serviciului prestat. In ceea ce priveste impozitele, termenul de plata are data fixa; in cazul taxelor, termenul de plata este generat de momentul prestarii serviciului sau ulterior.


Fisiere in arhiva (1):

  • Taxa pe valoare adaugata - important venit al bugetului de stat.pdf

Imagini din aceasta licenta Cum descarc?

Bibliografie

Carti: 1. Abraham, A., Glynn, J., Murphy, M., ,,Accounting for Managers", Third Edition, Ed. Thomson, London, 2003.
2. Achim, M. V., Analiza economico-financiara, Editura Risoprint, Cluj-Napoca, 2009.
3. Alexandru, F., Fiscalitate si preturi in economia de piata, Editura Economica, Bucuresti, 2002.
4. Apostol, C., Delimitari conceptuale privind normalizarea, armonizarea si convergenta in raportarea financiara -  Volumul Conferintei ,,Convergenta economica si rolul cunoasterii in conditiile integrarii in Uniunea Europeana", Editura Universitatii ,,AL. I. Cuza", Iasi, 2008.
5. Berheci, M., Valorificarea raportarilor financiare, Editura CECCAR, Bucuresti, 2010.
6. Bordeianu, G. D., Analiza pozitiei si a performantei intreprinderii, Editura Tehnopress, Iasi, 2009.
7. Boulescu, M., Sistemul de control financiar-fiscal si de audit din Romania, Editura Economica, Bucuresti, 2005.
8. Budugan, D., Georgescu, I., Pavaloaia, L., Bazele contabilitatii. Cadru conceptual si aplicatii, Editura Universitatii "Alexandru Ioan Cuza", Iasi, 2014.
9. Colasse, B., ,,Compatibilite Generale", 9 edition, Ed. Economica, Paris, 2015.
10. Coman, F., Elemente de contabilitate fiscala si de asigurari sociale la o societate comerciala, Editura Universitara, Bucuresti, 2009.
11. Deaconu, C., Contabilitatea persoanelor fizice autorizate, Editia a II-a, Editura C.H. Beck, Bucuresti, 2014.
12. Dumitrean, E., Contabilitate financiara, Editura Sedcom Libris, Iasi, 2008.
13. Horomnea, E., Audit financiar. Concepte. Standarde. Norme, Editia a IV-a, Revizuita si actualizata, Editura Tipo Moldova, Iasi, 2014.
14. Horomnea, E., Tabara, N., Budugan, D, Georgescu, I., Betianu, L., Bazele contabilitatii. Concept. Modele. Aplicatii, Editura Sedcom Libris, Iasi, 2008.
15. Horomnea, E., Dimensiuni stiintifice, sociale si spirituale in contabilitate, Editia a V-a, Editura Tipo Moldova, Iasi, 2013.
16. Istrate, C., Contabilitatea nu-i doar pentru contabili!, Editura Universul Juridic, Bucuresti, 2009.
17. Mironiuc, M., Analiza economico-financiara, performanta - pozitie financiara - risc, Editura Universitatii ,,Alexandru Ioan Cuza", Iasi, 2009.
45
18. Morariu, A., SUCIU G., Contabilitatea institutiilor publice, Editura UNIVERSITARA, Bucuresti, 2004.
19. Mosneanu, N.R., Tehnici Fiscale = Fiscal Tehniques, Editia a 2-a, Editura Universitara, Bucuresti, 2011.
20. Mosteanu, T., Campeanu, E., Tatu, L., Tudor, R., Panaite A., Catarama, D., Stoian, A., Attila, G., Brasoveanu, I., Mircescu, E., Finante Publice, Editura Universitara, Bucuresti, 2003.
21. Paraschivescu, M. D., Radu, F., Patrascu, L., Contabilitate financiara aprofundata, Editura Tehnopress, Iasi, 2011.
22. Pantea, I. P., Bodea Gh., Contabilitate financiara romaneasca, Editura Intercredo, Deva, 2009.
23. Ploae, V., Economia intreprinderii, Editura Ex Ponto, Constanta, 2000.
24. Rapcencu, C., Contabilitatea si fiscalitatea imobilizarilor corporale de la A la Z, Editura C.E.C.C.A.R., Bucuresti, 2012.
25. Raileanu, V., Abordari contabile si fiscale privind impozitele si taxele, Editura Economica, Bucuresti 2009.
26. Ristea, M., Dumitru, C. G., Ionas, C., Irimescu, A., Contabilitatea societatilor comerciale, Volumul II, Editura Universitara, Bucuresti, 2009.
27. Robu, V., Anghel, I., Serban, E.-C., Analiza economico-financiara a firmei, Editura Economica, Bucuresti 2014.
28. Stefura, G., Bugete publice si fiscale, Editura Universitatii ,,Alexandru Ioan Cuza", Iasi, 2005.
29. Toma, C., Contabilitate financiara, editia a II-a, revizuita si adaugita, Editura Tipo Moldova, Iasi, 2016.
30. Toma, C., 15 ani de reforma a sistemului contabil romanesc, in volumul Informarea financiar-contabila in conditii de criza: 15 ani de la implementarea noului sistem contabil in Romania, Editura Universitatii "Alexandru Ioan Cuza", Iasi, 2009.
...


Banii inapoi garantat!

Plateste in siguranta cu cardul bancar si beneficiezi de garantia 200% din partea Diploma.ro.


Descarca aceasta licenta cu doar 8 €

Simplu si rapid in doar 2 pasi: completezi adresa de email si platesti.

1. Numele, Prenumele si adresa de email:

Pe adresa de email specificata vei primi link-ul de descarcare, nr. comenzii si factura (la plata cu cardul). Daca nu gasesti email-ul, verifica si directoarele spam, junk sau toate mesajele.

2. Alege modalitatea de plata preferata:* La pretul afisat se adauga 19% TVA.


Hopa sus!