Taxe și Impozite Locale

Cuprins licență Cum descarc?

ABSTRACT. 4
INTRODUCERE.5
1. DELIMITAREA FINANŢELOR PUBLICE LOCALE.8
1.1 Conţinutul şi trăsăturile finanţelor publice locale.8
1.2 Modul de organizare a finanţelor publice locale. Autonomia locală şi autonomia financiară.9
1.3 Procesul bugetar local.13
1.3.1 Elemente generale.13
1.3.2 Etapele procesului bugetar local.14
1.4 Resursele financiare publice.18
2. IMPOZITE ŞI TAXE – PREZENTARE GENERALĂ.22 
2.1 Scurt istoric privind apariţia şi evoluţia impozitelor şi taxelor.22 
2.2 Conţinutul, caracteristicile şi rolul impozitelor şi taxelor.25
2.3 Deosebiri între impozite şi taxe ca noţiuni fiscale.29
2.4 Clasificarea impozitelor.30
2.5 Elementele tehnice ale impozitului.35
2.6 Asieta impozitului.38
2.7 Principiile impozitului.40
2.8 Taxe.46
3. STUDIU DE CAZ I – STABILIREA, URMĂRIREA ŞI ÎNCASAREA IMPOZITELOR ŞI TAXELOR LOCALE LA PRIMǍRIA BISTRIŢA.48
3.1 Organizarea serviciului public municipal „finanţe publice municipale”.48
3.2 Stabilirea taxelor şi impozitelor locale.51
3.3 Colectarea impozitelor şi taxelor locale.55
3.4 Înlesniri la plata impozitului.57
3.4 Executarea silită a creanţelor bugetare.58
4. STUDIU DE CAZ II - ANALIZA IMPOZITELOR ŞI TAXELOR LOCALE.60
4.1 Impozitul pe clădiri.62
4.2 Impozitul şi taxa pe teren.71
4.3 Taxa asupra mijloacelor de transport.77
4.4 Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor.82
4.5 Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate.83
4.6 Impozitul pe spectacole.86
4.7 Taxa hotelieră.89
4.8 Alte taxe locale.90
4.9 Facilităţi fiscale.91
CONCLUZII.96
BIBLIOGRAFIE.98


Extras din licență Cum descarc?

ABSTRACT
This work intituled „Taxes and local duties at Bistrita’s town hall ” has the target to find and deliberate upon the essential aspects reguarding local taxes and duties, attending on a higher knowlwdge and understanding of the way of establisment, attending and cashing (receipt) of these local bugets resources. In order to achieve this objectiv, I started a study at Bistrita"s town hall, and more concret that is, through the municipal public service – „Direcţia Finanţe Publice Municipale”.
Starting from the legal cadre which stands at the base of unfold activities by the local public administration, in this debate I made first a short presentation of the theoretical notions related to local public finances, local authonomy, local buget and pointing out the public financial resources. Then, after a general presentation of the mode of establisment, control, pursuing of the local taxes and duties, in Bistriţa’s town, I managed a detailed analisis of the main local taxes and duties, beggining with the theoretical aspects and continuing till to concret exemplification of the mode of calculating the taxes and duties due to the year 2007.
INTRODUCERE
Lucrarea de faţă îşi propune surprinderea şi tratarea aspectelor esenţiale privind impozitele şi taxele locale, urmărindu-se o mai bună cunoaştere şi înţelegere a modului de stabilire, urmărire şi încasare a acestor resurse ale bugetului local. Pentru atingerea acestui obiectiv am întreprins un studiu la Primăria municipiului Bistriţa şi mai concret, prin intermediul Serviciului public municipal – „Directia Finanţe Publice Municipale”.
Am ales impozitele şi taxele locale ca obiectiv al acestei lucrări, datorită creşterii rolului pe care acestea îl au în formarea veniturilor bugetelor locale şi în finanţarea cheltuielilor publice. Caracteristică pentru evoluţia impozitelor şi taxelor este tendinţa de creştere continuă ca mărime absolută şi relativă, în paralel cu creşterea cheltuielilor publice. Chiar dacă aparent, plata impozitelor se face fără o contraprestaţie directă sau fără vreun echivalent, sau contraserviciu imediat, de valoare egală sau apropiată, din partea statului, în realitate, în timp, fiecare contribuabil beneficiază de pe urma impozitelor plătite, mai mult sau mai puţin, mai devreme sau mai târziu, direct sau indirect. Aşadar instituirea şi obligativitatea achitării impozitelor şi taxelor locale este pe cât de necesară, pe atât de apăsătoare asupra bugetelor individuale ale contribuabililor persoane fizice şi juridice.
Impozitele şi taxele locale au fost transferate în sarcina autorităţilor administraţiei publice locale începând cu data de 01 ianuarie 2000, ca urmare a prevederilor Legii nr.189/1998 privind finanţele publice locale, unde se precizează că autorităţile administraţiei publice locale preiau de la organele teritoriale ale Ministerului Finanţelor o serie de atribuţii privind stabilirea, constatarea, controlul, urmărirea şi încasarea impozitelor şi taxelor locale şi a altor venituri ale bugetelor locale, inclusiv a majorărilor de întârziere şi a amenzilor, soluţionarea obiecţiunilor şi a plângerilor formulate la actele de control şi de impunere, precum şi executarea creanţelor bugetare.


Fisiere în arhivă (1):

  • Taxe si Impozite Locale.doc

Imagini din acest licență Cum descarc?

Bibliografie

Bălan Emil – Administrarea finanţelor publice locale, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1999
Bălan Emil – Drept financiar – Ediţia a 3-a revizuită (curs universitar), Editura All Beck, Bucureşti, 2004 
colectiv – Elemente de administraţie publică (sinteze teoretice pentru examenul de licenţă)
Inceu A.Mihai – Elemente de finanţe publice, Editura PUC Cluj-Napoca , 2000
Şaguna Grosu Dan, Şava Dan – Drept financiar public (curs universitar) – Editura All Beck, Bucureşti, 2005
Văcărel Iulian (coordonator) – Finanţe Publice, Editura Didactică şi Pedagogică Bucureşti 2000
Zaharia Vasile– Finanţe publice, Editura George Bariţiu, Cluj-Napoca, 2002
xxx Colectiv autori – Constituţia României, Monitorul Oficial, Bucureşti 1992
xxx Legea nr.189/1998 privind finanţele publice locale, M.O.nr.404/22.10.1998
xxx Legea nr.215/2001, legea administraţiei publice locale, M.O.nr.204/23.04.2001
xxx Legea nr. 571/2003, privind Codul fiscal, M.O.nr.927/23.12.2003
xxx Legea nr.108/2004 privind finanţele publice locale, M.O. nr. 336 din 2004
xxxOrdonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
xxxO.G. nr. 92/2003 privind Codul fiscal, republicată
xxx H.G.R. nr. 1514/2006 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile în anul fiscal 2007.
xxx H.C.L. nr. 97/31.05.07 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale datorate de persoanele fizice şi juridice din municipiul Bistriţa în anul 2008 
Revista „Impozite şi taxe” - nr.6/2002, editată de Tribuna Economică
www.referate.ro – Bani, taxe şi impozite
www. Direcţia Finanţe publice Municipale Bistriţa. ro
www. Monitorul Oficial. ro
www. Codul Fiscal.ro
note de curs


Banii înapoi garantat!

Plătește în siguranță cu cardul și beneficiezi de garanția 200% din partea Diploma.ro.


Descarcă această licență cu doar 9€

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi datele tale și plătești.

1. Numele și adresa de email:

ex. Andrei, Oana
ex. Popescu, Ionescu

* Pe adresa de email specificată vei primi link-ul de descărcare. Asigură-te că adresa este corectă și că poate primi email-uri.

2. Alege modalitatea de plată preferată:* La pretul afișat se adaugă 19% TVA.


Hopa sus!