Tehnici de persuasiune utilizate în promovarea imaginii de firmă

Cuprins licență

INTRODUCERE 3
CAPITOLUL I. PERSUASIUNEA, O CALE DE A AJUNGE 
LA ŢINTĂ 4 
1.1.Fenomenul persuasiunii 4
1.2.Etapele persuasiunii 14
1.3.Condiţionarea psihologică a persuasiunii 21
CAPITOLUL II TEHNICI DE PERSUASIUNE FOLOSITE ÎN 
PROMOVAREA IMAGINII DE FIRMĂ 24
2.1. Comunicarea ca fundament al persuasiunii 24
2.2. Folosirea tehnicilor de persuasiune în promovarea imaginii 
de firm 26
2.3. Tehnici de persuasiune în PR 30
CAPITOLUL III. STUDIU DE CAZ 35
CONCLUZII 49
ANEXE 51
BIBLIOGRAFIE 55


Extras din licență

INTRODUCERE
Astăzi, când suntem martorii unor transformări extraordinare care au loc în societatea românească, este important pentru dezvoltarea noastră economică să învăţăm din exemplele oferite de marile firme străine, ce joacă un rol important pe piaţa mondială. 
Trebuie să învăţăm că succesul vine din muncă, creativitate, inventivitate, curaj, tenacitate, dar şi din comunicativitate şi sociabilitate. Practica mondială a demonstrat că într-o economie de piaţă sunt stimulate fără restricţii, elemente ce duc la progres sancţionându-se însă incompetenţa, gândirea închisă şi rigiditatea. 
Unul dintre domeniile care au înregistrat o dezvoltare accentuată în ultimii ani a fost cel al activităţilor de promovare, de publicitate, multe din companiile internaţionale specializându-se pe domeniul serviciilor de publicitate desfăşurând activităţi profitabile atât pentru ele, cât şi pentru clienţii lor. 
Pe de altă parte, implicarea reuşită dintre politica de distribuţie şi cea de promovare au făcut din Coca Cola firma cu cea mai cunoscută marcă de comerţ, centrul celei mai mari producţii şi al celui mai complex sistem de distribuţie din ţară şi mai ales din domeniul băuturilor răcoritoare. 
Lucrarea „ Tehnici de persuasiune uilizate în promovarea imaginii de firma” îşi propune să realizeze o analiză a politicii promoţionale realizată de firma Coca Cola în cadrul activităţilor sale de piaţă şi săevidenţieze importanţa folosirii acestora în activitatea firmelor. 
Folosirea instrumentelor din sfera persuasiunii trebuie să devină un demers constant şi important, un mijloc de sporire a valorii întreprinderii, un mecanism prin care acestea să reuşească să se impună în lupta lor cu concurenţii, fie ei interni sau externi, astfel încât să se poate reuşi o dezvoltare economică şi socială.
CAPITOLUL I. PERSUASIUNEA, 
O CALE DE A AJUNGE LA ŢINTĂ
1.1.Fenomenul persuasiunii 
„Persudarea, persuasiune, persuasiv: trei termeni din psihologie intraţi în vocabularul specialiştilor din ştiinţele comunicării, al politicienilor, jurnaliştilor, practicienilor din domeniul relaţiilor publice etc. Ce semnificaţie au?
„A persuda” (<fr. persuader, it., lat. persuadere) este sinonimul livresc al cuvântului „a convinge”. Etimologic, în limba latină, termenul persuadere este compus din cuvintele suadere (consiliere) şi prefixul per, care sugerează ideea de achiziţionare. Persuadarea înseamnă acţiunea de a convinge pe cineva să gândească într-un anume mod sau să se comporte într-un fel anume, precum și rezultatul acestei acţiuni. „persuasiunea” [fr. peruasion, lat. persuasio, convingere] designează aptitudinea de a persuada. Este un substantiv. Prin extensie, cuvântul „persuasiune”semnifică şi acţiunea da a convinge”. 
„Persuasiunea este percepută ca o înfrângere, ca o derută, ca o plecăciune în faţa celuilalt; ea înseamnă recunoaşterea puterii celuilalt, care mă controlează, pentru că mă influienţează.” 
Persuasiunea este procesul de schimbare a opiniilor, atitudinilor sau comportamentului unor persoane conştiente că se urmăreşte această schimbare prin expunerea la mesaje transmise cu scopul de a influenţa opiniile, atitudinile sau comportamentele lor. Acceptarea acestei definiţii permite distincţia dintre persuasiune şi manipulare, dintre modificarea opiniilor, atitudinilor sau comportamentelor prin expunerea la mesaje întâmplătoare şi persuasiune. Precizarea că persoana persuadată îşi dă seama că mesajul este construit şi transmis pentru a o influenţa, diferenţiază persuasiunea nu numai de manipulare, dar şi de publicitate. Oamenii sunt sensibili la apelurile persuasive ale creatorilor de reclame, ale politicienilor şi ideologiilor; respectăm încă instituţiile şi valorile tradiţionale, precum familia, succesul şi educaţia; asta ne face dintr-un anumit punct de vedere mai vulnerabili, mai expuşi la influenţare, mai „ naivi”. Încă ne jucăm de-a politică prin cămine, la locul de muncă, în cadrul organizaţiilor, chiar şi în familie. În calitate de votanţi şi de consumatori, trebuie să fim persuadaţi să sprijinim candidaţii sau să cumpărăm anumite produse. În calitate de cetăţeni, membri ai corporaţiilor sau ai guvernului, suportăm procesul persuasiv care ne determină să salvăm şi să refacem mediul înconjurător. Din aceste motive şi din multe altele, astăzi este vital să învăţam să fim receptori critici şi responsabili ai persuasiunii.


Fisiere în arhivă (1):

  • Tehnici de Persuasiune Utilizate in Promovarea Imaginii de Firma.docx

Imagini din acest licență

Ne pare rau, pe moment serviciile de acces la documente sunt suspendate.


Hopa sus!