Tehnicile Freinet

Extras din licență

1. Introducere
Pedagogia moderna dezvolta metode, tehnici si instrumente pedagogice al caror scop principal este acela de a ajuta elevul in procesul de invatare. Metodele moderne/ alternative de e-valuare pot servi elevului, cadrelor didactice, fiind in acelasi timp suporturi solide ale discutiilor cu familia.
Este vorba despre o suita de proceduri, determinate pe alocuri si cu atributul alternative. Dupa parerea noastra, este bine sa preferam determinantul complementare, care invedereaza cel mai bine locul si rolul lor pe langa cele traditionale. Mai sunt numite si metode nontest, tehnici observative si de autoapreciere. 
In aceasta categorie sunt incluse o multitudine de metode destinate evaluarii calitative, centrate indeosebi pe procesul invatarii de catre elev.
Sunt o alternativa la metodele traditionale/ clasice de evaluare. Ele completeaza practic informatiile evaluative pe care le dobandeste cadrul didactic prin metodele traditionale privind in-vatarea de catre elev.
Utilizarea metodelor alternative si complementare de evaluare se impune din ce in ce mai mult atentiei si interesului cadrelor didactice in practica scolara curenta. In esenta, folosirea aces-tora este benefica cel putin din doua perspective: prspectiva procesuala, in sensul in care evaluarea moderna nu mai este centrata in principal pe produsele invatarii de catre elev ci pe procesele pe care aceasta le presupune (de la evaluare la activitate evaluativa); perspectiva de comunicare profesor-elev, in masura in care acestea sunt considerate instrumente de evaluare care corespund unui demers de evaluare democratica si autentica, intrucat faci-liteaza cooperarea intre parteneri si incurajeaza autonomia.
Capacitatile intelectuale pe care dorim sa le dezvoltam elevilor au un caracter complex, multi - si interdisciplinar. De exemplu, capacitatea de a rezolva probleme este comuna matemati-cii, dar si stiintelor; capacitatea de a citi si intelege un text este utila nu numai la limba romana sau in invatarea limbilor straine, dar si la istorie sau geografie.
Desi importante pentru testarea cunostintelor si competentelor elevilor, metodele traditio-nale de evaluare nu mai sunt eficiente in situatii precum cele descrise mai sus. Ca urmare, trebuie sa folosim metode de evaluare care sa faca apel la creativitatea elevului, la gandirea divergenta sau la generalizari.
Calificativul reprezinta reflectarea obiectiva a rezultatelor scolare. Elevii nostri se rapor-teaza la calificativul primit, iar modul de raportare poate fi pozitiv (accepta cu entuziasm un Fb) sau, din contra, negativ (sufera la primirea unui S). Atitudinea elevului fata de evaluarea scolara apare si evolueaza in stransa legatura cu procesul instructiv - educativ, debutand cu manifestari sporadice inca din ciclul primar, iar in timp dobandeste tot mai mult o semnificatie morala. Prezenta unei atitudini cristalizate in raport cu evaluarea scolara poate fi relevanta atunci cand manifestarile pozitive sau negative dobandesc o anumita constanta si se manifesta in comporta-mentul elevilor, devenind un factor motivational, astfel, evaluarea scolara este asimilata de elevi ca o expresie a aprecierii directe la adresa personalitatii lor. Atitudinea fata de evaluare interactio-neaza tot mai mult cu randamentul scolar al elevilor, fiind una din cauzele succesului sau insuc-cesului scolar. Corelat cu acest aspect este faptul ca atitudinea fata de evaluarea scolara se cons-tituie treptat ca o componenta importanta a atitudinii elevilor fata de scoala, fata de actul invatarii si fata de cadrul didactic. Asadar, micul scolar traieste intens bucuria primirii unui calificativ de Fb, in timp ce un I poate genera adevarate drame interioare sau chiar familiale. Iata de ce invata-torul trebuie sa dovedeasca empatie, sa fie capabil sa se transpuna in situatia elevului, sa-l intelea-ga inainte de a-l judeca si de a-i acorda un anumit calificativ.
Importanta atitudinii fata de evaluarea scolara decurge din continutul psihologic deosebit al acesteia in sensul ca ea desemneaza o relatie complexa, in care este implicata direct persoana elevului. Sunt cunoscute in acest sens consecintele multiple si contradictorii pe care le au in pla-nul vietii psihice aprecierile facute asupra prestatiei elevului. Prin actiunea unei multitudini de factori, evaluarea poate sa genereze atitudini contrarii, de respingere, indiferenta sau chiar de ac-tiune opusa evaluarii, dupa cum poate genera dependenta fata de aprecieri, motivarea actiunii prin dorinta de a obtine aprecieri pozitive. Aceste influente complexe pe care atitudinea fata de evalu-area scolara le are asupra procesului de invatamant evidentiaza necesitatea cunoasterii particula-ritatilor si evolutiei acestei atitudini la elevi, in scopul dirijarii procesului formativ, transformarii atitudinilor intr-un factor favorabil al invatarii si intr-un obiectiv al procesului de invatamant.
In concluzie, procesul evaluativ isi releva deplin functiile feed-back, atunci cand invatato-tul si elevii se regasesc in calitate de parteneri in cadrul procesului educational. Aceasta presupu-ne ca fiecare sa constientizeze rolul pe care il detine la nivelul interactiunii didactice si sa folo-seasca relatiile partenerului pentru a-si optimiza propriul comportament. De asemenea, prin mo-dul in care apreciem elevii, ii invatam si cum trebuie sa-si aprecieze rezultatele pe care le obtin in invatare, prin aceasta, procesul de formare a elevilor incorporeaza si actiuni evaluatoare. In prac-tica scolara s-au imbunatatit metodele si tehnicile de evaluare in scopul realizarii unei corelatii e-ficiente intre predare - invatare - evaluare, si pentru a atinge dezideratele propuse pentru formarea personalitatii autonome, libere si creatoare.
2. Fundamentare teoretica 
Fiecare dintre noi a asistat in secolul XXI, mai mult ca oricand la o ''punere sub lupa'' a sistemului educational, determinat atat de noile schimbari ale societatii cat si de impregnarea valorilor aduse din vest in ceea ce priveste sistemul educational. Aceasta tendinta s-a concretizat in Romania prin introducerea alternativelor educationale, cele mai multe avand la baza initiative private.
Privite la inceput cu reticenta, aceste initiative private au ajuns astazi a fi apreciate de cei mai multi dintre cei implicati in actul educational. Daca pana mai ieri, societatea romaneasca se ferea a aminti de alternativele educationale care existau in vest astazi observam o preferinta catre aceste sisteme-lucru deloc neglijab 14214v216o il pentru cei interesati a introduce reforma in invatamant.
In comunicatul de presa al M.E.C si C.N.A.E din 31.03.2004 sunt precizate cele 5 forme de educatii alternative existente in Romania: Pedagogia Waldorf (1990); Pedagogia Montessori (1993); Pedagogia Freinet (1995); Alternativa Step by Step (1996); Planul Jena (1996)
Prof. Dr. Gheorghe Felea, coordonatorul lucrarii Alternative Educationale din Romania precizeaza ca educatia traditionala reprezinta elementul static, pe cand educatia alternativa reprezinta elementul dinamic. Astfel in invatamantul traditional se pregateste elevul pentru viata, pe cand in invatamantul alternativ scoala face parte din viata, cunostintele sunt descoperite de copil.


Fisiere în arhivă (1):

  • Tehnicile Freinet.doc

Imagini din acest licență

Bibliografie

1. Albu, M., Metode si instrumente de evaluare in psihologie, Editura Argonaut, Cluj-Napoca, 2000
2. Bocos, Musata, Instruirea interactiva, Presa Universitara Clujeana, 2002
3. Cerghit, Ioan, Sisteme de instruire alternative si complementare. Structuri, stiluri si strategii, Aramis, 2002
4. Cerghit, Ioan; Vlasceanu, Lazar (coord.), Curs de pedagogie, Universitatea Bucuresti, 1988
5. Chis, Vasile, Profesorul intre curriculum si evaluare, Editura Presa Universitara Clujeana, Cluj, 2001
6. Cretu, Carmen, Psihopedagogia succesului, Polirom, Iasi, 1997
7. Cristea, Sorin, Dictionar de termeni pedagogici, E.D.P. 1998
8. Cucos, Constantin, Pedagogie, Polirom, Iasi, 2002
9. Curriculum National, Cadru de referinta, M.E.N. - C.N.C, Corint, Bucuresti, 1998
10. De Lansheere, G. , Evaluarea continua a elevilor si examenele, Bucuresti, E.D.P, 1975
11. De Peretti, A., Educatia in schimbare, Spiru Haret, Iasi, 1996
12. Dictionar de pedagogie, EDP, Bucuresti, 1979
13. Dumitriu, Constanta, Strategii alternative de evaluare. Metode teoretico - experimentale, E.D.P, Bucuresti, 2003
14. Holban, I. , (coord.), Cunoasterea elevului. O sinteza a metodelor, Bucuresti, E.D.P, 1978
15. Ionescu, Miron; Radu, Ion, Didactica moderna, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1995
16. Iucu, Romita, Instruirea scolara. Perspective teoretice si aplicative, Polirom, Iasi, 2001
17. Jinga, I. , Evaluarea performantelor scolare, Editura Aldin, Bucuresti, 1999
18. Jinga, I. , Petrescu, A. , Savota, M. , Stefanescu, B. , Evaluarea performantelor scolare, Editura Afeliu, Bucuresti, 1996
19. Jinga, Ioan; Negret, I. , Invatarea eficienta, Bucuresti, All, 1999
20. Le Nouvel Educateur - Revista de Pedagogie Freinet, nr. 17, 84, 92, 94, 101, 104, 109, 111, 128, 138
21. Lisievici, Petru, Evaluarea in invatamant. Teorie, practica, instrumente, Editura Aramis, Bucuresti, 2002
22. Manolescu, Marin, Activitatea evaluativa intre cognitie si metacognitie, Bucuresti, Editura Meteor Press, 2004
23. Manolescu, Marin, Evaluarea scolara. Metode, tehnici, instrumente, Editura Meteor Press, Bucuresti, 2005
24. Meyer, Genevieve, De ce si cum evaluam, Polirom, 2000
25. Moise, C. , Evaluarea randamentului scolar, U.A.I.C, 1986
26. Neacsu, I. , Stoica, A. (coord.), Ghid general de evaluare si examinare, M.I, C.N.E.E, Aramis, Bucuresti, 1998
27. Nicola, Ioan, Tratat de pedagogie generala, Aramis, Bucuresti, 2000
28. Paun, Emil; Potolea, Dan, Pedagogie, Editura Polirom, Iasi, 2002
29. Paus, V. (coord.), Ghid de evaluare pentru invatamantul primar, Bucuresti, 1999
30. Pettini, A., Freinet si tehnicile sale, ed. CEDC, 1992
31. Potolea, Dan, Profesorul si strategiile conducerii invatarii, (in vol. Structuri, strategii si performante in invatamant, coord. I. Jinga, L. Vlasceanu), Editura Academiei, Bucuresti, 1989
32. Potolea, Dan; Manolescu, Marin, Teoria si practica evaluarii educationale, M.E.C, P.I.R, 2005
33. Potolea, Dan; Neacsu, Ioan; Radu, I.T. , Reforma evaluarii in invatamant, E.D.P, Bucuresti, 1996
34. Radu, I. T. , Evaluarea in procesul didactic, E.D.P, Bucuresti, 2000
35. Radu, I. T. , Teorie si practica in evaluarea eficientei invatamantului, E.D.P, Bucuresti, 1981
36. Radulescu, M., Pedagogia Freinet - un demers inovator, ed. Polirom, 1999
37. Rosu, Mihail, Didactica matematicii in invatamantul primar, M.E.C, P.I.R, 2006
38. Sincan, E. , Obiective si teste pentru o evaluare standard in invatamantul primar, Editura Coresi, Bucuresti, 1994
39. SNEE, Evaluarea in invatamantul primar. Descriptori de performanta, Aramis, Bucuresti, 1998 
40. SNEE, Ghidul profesorului examinator, Editura Prognosis, Bucuresti, 2001
41. Stan, Cristian, Evaluarea si autoevaluarea in procesul didactic, in Ionescu Miron, Chis Vasile (coord.), Pedagogie, Editura Presa Universitara Clujeana, Cluj-Napoca, 2001
42. Stanciu, M., ,Reforma continuturilor invatamantului, Polirom, Iasi, 1999 
43. Stoica, A. , Evaluarea progresului scolar - De la teorie la practica, Editura Humanitas, Educational, Bucuresti, 2003
44. Stoica, A. , Musteata, S, Evaluarea rezultatelor scolare. Ghid metodologic, M.I.R.M, Chisinau, 1997
45. Stoica, Adrian (coord.), Evaluarea curenta si examenele. Ghid pentru profesori, Prognosis, 2001
46. Strunga, Constantin, Evaluarea scolara, Editura Universitatii de Vest, Timisoara, 1999
47. Toma, Steliana, Profesorul, factor de decizie, Bucuresti, Editura Tehnica, 1994
48. Ungureanu, Dorel, Teroarea creionului rosu. Evaluarea educationala, Editura Universitatii e Vest, 2001
49. Vogler, Jean (coord), Evaluarea in invatamantul preuniversitar, Polirom, 2000
50. Voiculescu, E. , Factorii subiectivi ai evaluarii scolare. Cunoastere si control, Aramis, 2001


Ne pare rau, pe moment serviciile de acces la documente sunt suspendate.


Hopa sus!