Tendințe contemporane ale mediului european de afaceri - Perspectivele dezvoltării businessului moldo-grec

Cuprins licență

Lista abrevierilor ..3
Lista tabelelor si lista figurilor 4
Introducere 5
CAPITOLUL I. ASPECTE TEORETICE PRIVIND DEZVOLTAREA AFACERILOR INTERNATIONALE
1.1. Afacerile internationale: concept si caracteristici .. 8
1.2. Factorii determinanti in dezvoltarea afacerilor internationale . ..15
1.3. Importanta externalizarii afacerilor asupra economiei si companiilor ..22
CAPITOLUL II. MEDIUL EUROPEAN DE AFACERI: PERSPECTIVE SI CARACTERISTICI
2.1. Cadrul general si legislativ privind integrarea Republicii Moldova in mediul de afaceri european .. ..32
2.2. Analiza mediului de afaceri european . ..38
2.3. Strategii si forme de integrare a companiilor nationale in mediul european de afaceri ...48
CAPITOLUL III. INTEGRAREA GRECIEI SI A REPUBLICII MOLDOVA IN MEDIUL DE AFACERI EUROPEAN
3.1. Caracteristica, specificul si locul Greciei in mediul de afaceri european 58
3.2. Integrarea Republicii Moldova in afacerile europene ..70
3.3. Caracterul si specificul relatiilor economice-bilaterale si a businessului modo-grec 82
Concluzii si recomandari ...89
Bibliografie ..91


Extras din licență

Introducere
Internationalizarea si globalizarea afacerilor este una dintre cele mai importante tendinte din domeniul economic si extraeconomic la etapa actuala. Aceasta este rezultatul dinamismului pietelor contemporane si a specificului dezvoltarii relatiilor eonomice dintre agentii economici, internationali si nationali. In prezent, sursele de obtinere a venitueilor statului presupune exploararea tururor posibilitatilor si este rezultatul afacerilor economice derulate in afara granitelor nationale.
Ca proces - internationalizarea - se afla in stransa legatura cu gradul de integrare a economiilor nationale in economia mondiala, tendinta ce poate fi constanta nu numai la nivel macroeconomic si la cel al activitatii intreprinderii. Acest deziderat al companiilor reiese din intensificarea concurentei pe pietele internationale, care orienteaza activitatea si strategiile spre patrunderea pe pite externe. 
Orientarea intreprinderiilor, indiferent de marimea lor, de a cauta noi oportunitati de afaceri, in afara perimetrului national, chiar la mari distante geografice, se accentueaza in prezent in majoritatea statelor inalt dezvoltate, chiar daca acestea sunt deja integrate pe pietele straine. 
Actualitatea temei de cercetare, Tendinte contemporane ale mediului european de afaceri. Perspectivele dezvoltarii businessului moldo-grec, reiese din faptul ca in prezent mijlocul afacerilor internationale este reprezentat de dinamica deosebita a comertului mondial consemnata indeosebi in majoritatea statelor. 
Gradul de studiere a acesteia in literatura de specialitate. In literatura de specialitate conceptul de internationalizare a activitatii unei intreprinderi a dobandit semnificatii multiple, fiind inteles in variate feluri, adica: ca modalitati de intrare a unei firme pe o piata straina; ca raporturi manageriale dintre societatea mama de pe piata domestica, si celefiice din strainatate; ca activitati economice derulate de o intreprindere in afara granitelor nationale; unele surse sustin internationalizarea ca functie de marketing, prin care companiile i/si largesc aria de desfacere a pietii; integrator privita internationalizarea afacerilor reprezinta: ansamblul de metode tehnici si instrumente puse in slujba demersului strategic al intreprinderii de a activa in strainatate 
Fiecare dintre parteneri la schimburile internationale cauta sa isi identifice oportunitati in valorificarea propiilor factori de productie compesand deficitul in anumite resurse, prin gasirea de solutii viabile pentru avantaje concurentiale comparative. Consecintele acestui demers se concentreaza in rezultate economice cum sunt: mariri avantajoase ale capacitatilor de productie, corelate cu reduceri de costuri si de preturi pe unitate de produs; activitate de cercetare-dezvoltare mai eficienta, in folosul innoirii ofertei; un spor calitativ la bunurile si serviciile ofertei pietei; efecte sinergetice in prelucrarea pietelor externe etc.
Scopul prezentei lucrari se refera la identificarea specificului si principalelor tendinte ale mediului de afaceri european si analiza perspectivelor de integrare pe acesta piata a afacerilor moldo-elene. 
Procesul de internationalizare si consecintele sale asupra activitatii intreprinderilor poate fi caracterizat drept extrem de complex, fiind influentat de o serie de factori. Asa cum am mentionat, existenta elementele controlabile sau necontrolabile de catre intreprindere reprezinta elemente care favorizeaza sau nu decizia de internationalizare. Actiunea acestor factori determina ca motivele internationalizarii, studiate dintr-o perspectiva microeconomica, sa fie grupate in doua categorii importante 
Acest obiectiv a fost posibil de realizat prin urmatoarele sarcini: 
- Definirea notiunii de afaceri internationale;
- Stabilirea caracteristicilor afacerilor internationale; 
- Identificarea factorii determinanti in dezvoltarea afacerilor internationale;
- Recunoasterea importantei externalizarii afacerilor asupra economiei si companiilor;
- Specificarea cadrul general si legislativ privind mediul de afaceri european;
- Evaluarea si analiza mediului de afaceri european: 
- Dezvoltarea si identificarea de strategii si forme de integrare a companiilor nationale in mediul european de afaceri;
- Stabilirea locului Greciei in mediul de afaceri european si a gradului de integrare a Republicii Moldova in afacerile europene;
- Identificarea caracterului si a specificului relatiilor economice-bilaterale si a businessului modo-grec ;
Obiectul studiului, este totalitatea notiunilor si a conceptelor ce concretizeaza mediul de afaceri european si relatiile bilaterale si de parteneriat care s-au stabilit intre Republica moldova si Republica Elena. 
Elemente de inovatie stiintifica a tezei de master cu tema: Tendinte contemporane ale mediului european de afaceri. Perspectivele dezvoltarii businessului moldo-grec, rezulta din recomandarile pe care le contine si aportul adus de implementarea lor, care vor contribui la realizarea aspiratiei Republicii Moldova de integrare in structurile europene.
Teza de master este structurata in trei capitole, iar fiecare capitol contine cate trei paragrafe in care se dezvolta cadrul tematic al prezentei lucrari. Astfel, acesta se structureaza: 
CAPITOLUL I. ASPECTE TEORETICE PRIVIND DEZVOLTAREA AFACERILOR INTERNATIONALE, este un capitol teoretic in care se include desfasurarea conceptului de afaceri internationale si caracteristicile acesteia, precum si factorii determinanti in dezvoltarea afacerilor internationale, accentuandu-se importanta externalizarii afacerilor asupra economiei si companiilor.
CAPITOLUL II. MEDIUL EUROPEAN DE AFACERI: PERSPECTIVE SI CARACTERISTICI, se face referire la cadrul general si legislativ privind integrarea Republicii Moldova in mediul de afaceri european si se analizeaza mediului de afaceri european, identificandu-se diferite strategii si forme de integrare a companiilor nationale in mediul european de afaceri.
CAPITOLUL III. INTEGRAREA GRECIEI SI A REPUBLICII MOLDOVA IN MEDIUL DE AFACERI EUROPEAN, se analizeaza specificul si locul Greciei in mediul de afaceri european si a cadrului de integrare a Republicii Moldova in afacerile europene, accentuandu-se caracterul si specificul relatiilor economice-bilaterale si a businessului modo-grec.
Legaturile dintre performantele firmei de piata domestica si cele de pe piata internationala devin astfel organice. Din aceasta perspectiva este neadecvata restrangerea conceptului implicarii internationale a intreprinderii numai la componenta activitatii sale externe. Proportia exportului totalul cifrei de afaceri a intreprinderii, indicator usor de calculat, nu mai are suficienta forta revelatoare in sublinierea gradului de internationalizare a acestuia. Importanta lucrarii consta in analiza externalizarii afacerilor asupra economiei si companiilor


Fisiere în arhivă (1):

  • Tendinte contemporane ale mediului european de afaceri - Perspectivele dezvoltarii businessului moldo-grec.doc

Imagini din acest licență

Bibliografie

1. ACORD de parteneriat si cooperare dintre comunitatile europene si statele lor membre, pe de o parte, si REPUBLICA MOLDOVA, pe de alta parte din 28.11.94, ratificat prin Hotarirea Parlamentului nr.627-XIII din 03.11.95. 
2. ACORD de parteneriat si cooperare dintre comunitatile europene si statele lor membre, pe de o parte, si REPUBLICA MOLDOVA, pe de alta parte din 28.11.94, ratificat prin Hotarirea Parlamentului nr.627-XIII din 03.11.95. 
3. ACORD de parteneriat si cooperare dintre comunitatile europene si statele lor membre, pe de o parte, si REPUBLICA MOLDOVA, pe de alta parte din 28.11.94, ratificat prin Hotarirea Parlamentului nr.627-XIII din 03.11.95. 
4. Capitolul ,,Business: cu reguli clare de joc" din Strategia nationala de dezvoltare "Moldova 2020", aprobata prin Legea nr.166 din 11 iulie 2012
5. Conform art.22 al Legii nr.81-XV din 18.03.2004 privind investitiile in activitatea de intreprinzator.
6. GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA, PROGRAMUL de Activitate al Guvernului Republicii Moldova Integrarea Europeana: Libertate, Democratie, Bunastare 2011-2014, Chisinau, aprilie 2014.
7. Hotarirea Guvernului nr.685 din 13.09.2012 cu privire la aprobarea Strategiei de dezvoltare a sectorului intreprinderilor mici si mijlocii pentru anii 2012-2020.
8. Legea nr. 61 din 16.03.2007 privind activitatea de audit.
9. Legea nr.113 din 27.04.2007 a contabilitatii.
10. Legea nr.122 din 29.05.2008 privind birourile istoriilor de credit.
11. Legea nr.135 din 14.06.2007 privind societatile cu raspundere limitata.
12. Legea Nr.166 din 11 iulie 2012 pentru aprobarea Strategiei nationale de dezvoltare ,,Moldova 2020".
13. Legea nr.220 din 19.10.2007 cu privire la inregistrarea de stat a persoanelor juridice si a intreprinzatorilor individuali.
14. Legea nr.235 din 20.07.2006 cu privire la principiile de baza de reglementare a activitatii de intreprinzator.
15. Legea nr.706 din 6.06.2006 privind sustinerea sectorului intreprinderilor mici si mijlocii.
16. Moldova si UE in contextul Politicii Europene de Vecinatate. Realizarea Planului de Actiuni UE-Moldova (februarie 2005 -  ianuarie 2008), Asociatia pentru Democratie Participativa ADEPT si EXPERT-GRUP, Chitinau, Ed.: Arc, 2008. F.E.-P. ,,Tipogr. Centrala",http://www.e-democracy.md/files/realizarea-pauem.pdf
17. Organizatia a fost creata prin HG nr. 538 din 17.05.2007.
18. Proiectul 08.817.08.011A ,,Analiza si estimarea mediului de afaceri si a climatului investitional", IEFS, 2009. Conducator stiintific -  doctor in economie, conferentiar cercetator ACULAI Elena; beneficiar -  Ministerul Economiei al Republicii Moldova, Directia politici de dezvoltare a intreprinderilor mici si mijlocii si profesii liberale, seful Directiei doctor in economie VEVERITA Valentina (Institutul de Economie, Finante si Statistica (IEFS) al ASM, la comanda Ministerului Economiei al Republicii Moldova, a elaborat si a aprobat unele recomandari metodice de evaluare a mediului de afaceri si climatului investitional).
19. REGULAMENT AL CONSILIULUI UNIUNII EUROPENE de introducere a preferintelor comerciale autonome pentru Republica Moldova si de modificare a Regulamentului (CE) nr.980/2005 si a Deciziei 2005/924/CE a Comisiei CONSILIUL UNIUNII EUROPENE
20. Strategia a fost aprobata prin HG nr 104 din 01.02.2007.
...


Ne pare rau, pe moment serviciile de acces la documente sunt suspendate.


Hopa sus!