Teoria Generală a Obligațiilor

Extras din licență Cum descarc?

I.1. NOŢIUNI INTRODUCTIVE
I.1.1. Noţiune – contractul este acordul de voinţă între două sau mai multe persoane, pentru a constitui, a modifica sau a stinge între acestea raporturi juridice.
I.1.2.Voinţa juridică şi limitele acesteia în contract
!!! Contractele sunt guvernate de principiul libertăţii de voinţă; adică toate convenţiile legal făcute au putere de lege între părţile contractante.
I.2. CLASIFICAREA CONTRACTELOR
1) După conţinutul lor, distingem: contracte sinalagmatice (bilaterale) şi contracte unilaterale
2) După scopul urmărit de părţi, avem: contracte cu titlu oneros şi contracte cu titlu gratuit.
- Contractele cu titlu oneros pot fi:
- Comutative;
- Aleatorii.
- Contractele cu titlu gratuit pot fi:
- Acte dezinteresate;
- Liberalităţi.
3) După modul de formare: contracte consensuale, contracte solemne şi contracte reale.
4) După efectele produse: contracte constitutive sau translative de drepturi reale şi contracte generatoare de drepturi de creanţă sau contracte declarative de drepturi.
5) După durata de executare: contracte cu executare dintr-o dată (imediată) şi contracte cu executare succesivă.
6) După cum au o denumire proprie, ori nu: contracte numite şi contracte nenumite.
7) După corelaţia dintre ele: contracte principale şi contracte accesorii.
I.3. ÎNCHEIEREA CONTRACTELOR
I.3.1. Încheierea contractelor reprezintă realizarea acordului de voinţă al părţilor asupra clauzelor contractuale.
!!! Acordul se realizează prin întâlnirea, pe deplin concordantă a unei oferte de a contracta, cu acceptarea acestei oferte.
I.3.2. Condiţii de valabilitate
- Condiţiile esenţiale pentru valabilitatea unei convenţii sunt: 
- Capacitatea de a contracta;
- Consimţământul valabil al părţii ce se obligă;
- Un obiect determinat;
- O cauză licită.
!!! În cazul nerespectării condiţiilor de validitate poate intervenii sancţiunea nulităţii absolute sau relative.
1) Capacitatea de a contracta – contractul este valabil dacă consimţământul este exprimat de o persoană capabilă de a contracta.
2) Consimţământul – este exteriorizarea sau manifestarea hotărârii de a încheia contractul.
- Condiţii de valabilitate:
- Să provină de la o persoană cu discernământ;
- Să fie exprimat cu intenţia de a produce efecte juridice;
- Să fie exteriorizat;
- Să nu fie alterat de vreun viciu de consimţământ.
- Viciile de consimţământ: 
- Eroarea;
- Dolul sau viclenia;
- Violenţa;
- Leziunea. 
3) Obiectul – este acela la care părţile sau numai una dintre ele se obligă.
- Condiţiile obiectului:
- Să fie determinat sau determinabil;
- Să existe;
- Să fie în circuitul civil;
- Să fie licit şi moral;
- Să fie posibil;
- Cel ce se obligă să fie titularul dreptului;
- Să constea într-un fapt personal al celui care se obligă.
- Contractul trebuie să aibă inserate următoarele clauze:
- Obligaţiile ce revin părţilor în derularea contractului;
- Condiţiile de livrare şi de calitate a bunurilor şi serviciilor;
- Termenele;
- Modalităţile de plată şi garantare a preţului;
- Instrumentele de plată;
- Modul de soluţionare al eventualelor litigii;
- Stabilirea penalităţilor.
4) Cauza (scopul) – adică scopul urmărit de părţi la încheierea contractului.
- Condiţiile cauzei:
- Să existe;
- Să fie reală;
- Să fie licită;
- Să fie morală.
I.4. CONDIŢIILE DE FORMĂ ALE CONTRACTULUI
I.4.1. Oferta de a contracta – este propunerea pe care o face o persoană altei persoane, de a încheia un anumit contract, în condiţii determinate. 
- Condiţiile ofertei:
- Să constituie o manifestare de voinţă reală, serioasă, conştientă, cu intenţia de a angaja din punct de vedere juridic;
- Să fie fermă;
- Să fie neechivocă;
- Să fie precisă şi completă;
- Când se urmăreşte încheierea unui contract intuituu personae, oferta trebuie făcută unei persoane determinate.


Fisiere în arhivă (1):

  • Teoria Generala a Obligatiilor.doc

Imagini din acest licență Cum descarc?

Banii înapoi garantat!

Plătește în siguranță cu cardul și beneficiezi de garanția 200% din partea Diploma.ro.


Descarcă această licență cu doar 8€

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi datele tale și plătești.

1. Numele și adresa de email:

ex. Andrei, Oana
ex. Popescu, Ionescu

* Pe adresa de email specificată vei primi link-ul de descărcare. Asigură-te că adresa este corectă și că poate primi email-uri.

2. Alege modalitatea de plată preferată:* La pretul afișat se adaugă 19% TVA.


Hopa sus!