Terasele agricole și stabilitatea peisajului în Câmpia Blahniței

Cuprins licență

Introducere . 3 CAPITOLUL I. CARACTERE GENERALE SI ISTORICUL CERCETARILOR 4 1.1 Istoricul cercetarilor . 4 1.2 Campia Blahnitei ca subdiviziune a Campiei Olteniei 5
CAPITOLUL II. INCADRAREA TERITORIALA . 7 2.1 Pozitia geografica a Campiei Blahnitei ... 7 2.2 Limitele 8 2.3 Diviziunile Campiei Blahnitei . 8
CAPITOLUL III. CARACTERIZARE MORFOMETRICA SI MORFLOGICA . 10 3.1 Hipsometria 10 3.2 Geodeclivitatea .. 13
3.3 Orientarea versantilor 14
3.4 Curba in plan si in profil 16 3.5 Adancimea si densitatea fragmentarii 19
3.6 Relieful minor 20
3.6.1 Terasele ... 20 3.6.2 Vaile si versantii . 24 3.6.3 Dunele . 26
CAPITOLUL IV STABILITATEA PEISAJULUIIN CAMPIA BLAHNITEI ... 29
4.1 Particularitatile retelei hidrografice 29
4.2 Invelisul edafic ... 31
4.3 Acoperirea terenului .. 32
4.4 Vegetatia si fauna ... 35
4.5 Clima .. 37
4.6Aspecte economice si demografice . 39
4.6.1 Agricultura .. 39
4.6.2 Terasele agricole si stabilitatea peisajului .. 42
4.6.3 Pericolul aridizarii in Campia Blahnitei si efectele asupra utilizarii terenurilor ... 43
4.6.4 Aspecte demografice ... 44
Concluzii .. 47 Bibliografia .. 49


Extras din licență

Introducere
Campia Blahnitei reprezinta o unitate geografica, care ocupa partea de vest a Campiei Olteniei, fiind delimitata spre nord si nord-est de Podisul Getic. In formarea acestui sector de eroziune a contribuit fluviul Dunarea, formand treptele de terasa ce alcatuiesc Campia Blahnitei.
Aflata in intregime in judetul Mehedinti, si avand o orientare generala pe directia nord-vest - sud-est, Campia Blahnitei esteconstituita din doua subdiviziuni: Campia Jianei si Campia Punghinei, separate de valeaBlahnitei, mai precis de versantul sau stang, extrem de abrupt, cu aspect de cuesta.
Campia Blahnitei este alcatuita din terasele Dunarii si este constituita din depozite sedimentare cuaternare peste care s-au acumulatdepozite nisipoase cu aspect de dune. Acestea nu sunt fixe, fapt care a determinat modificari inaspectul si morfologia campiei. Lucrarea de fata va permite, datorita analizei amanuntite si temeinice, aprofundarea unor concepte, adaugarea de informatii noi si actualizate asupra proceselor geomorfologice din regiunea studiata.
Obiectivele pe care le vizeaza aceasta lucrare de diploma sunt: efectuarea unui studiu mai amplu asupra zonei mentionate, observarea treptata si surprinderea evolutiei teraselor agricole in Campia Blahnitei. Astfel vomevidentia caractersticile fizico - geografice ale sectorului de campie prins intre inaltimile Piemontului Balacitei si valea Dunarii mehedinteana, dar si modificarea peisajului agricol in cadrul teraselor din acest sector.
In lucrare sunt analizate particularitatile reliefului, plecand de la hipsometrie,declivitate, orientarea versantilor si pana la caracteristicile retelei hidrografice. Sunt analizate, deasemenea, si elementele biopedogeografice.
Lucrarea este structurata pe patru capitole. Primul reda caracterele generale si istoricul cercetarilor Campiei Blahnitei.Deasemenea, in acest capitol este prezentat si acest sector ca subdiviziune a Campiei Olteniei.
In Capitolul al II - lea se prezinta incadrarea teritoriala a Campiei Blahnitei, limitele si pozitia sa geografica.
Capitolul al III-lea abordeaza tema centrala a lucrarii, si anume caracteristicile generale si de detaliu ale Campiei Blahnitei. Pe baza materialelor bibliografice si a tehnologiei GIS, am putut sa redam caracteristicile morfometrice si morfografice ale campiei.
In capitolul al IV - lea se prezinta trasaturile ,,ambientale" ale Campiei Blahnitei. De aici putem sa deducem modificarea peisajului agricol si daca zona ofera conditii de locuire si daca poate fi valorificata economic,mai ales prin cultivarea terenului agricol.
CAPITOLUL I. CARACTERE GENERALE SI ISTORICUL CERCETARILOR
1.1 Istoricul cercetarilor
In urma studiului individual al Campiei Blahnitei, am constatat ca asupra acestei zone nu
s-a facut referire amanuntita in lucrarile geografice Romanesti, fiind tratata la modul superficial. Dar, anumite date si trasaturi sunt prezentate in lucrarea Academiei Romane din anul 1969, intitulata Geografia Vaii Dunarii Romanesti.Deosebim unele diferente in stabilirea extinderii si altitudinilor relative a teraselor din Campia Blahnitei.
Prin efectuarea anumitor masuratori, prin stabilirea altidudinilor, unii geologi au identificat un numar de cinci terase. Odata cu trecerea timpului si a efectuarii de noi masuratori si cercetari, s-au stabilit totusi un numar de sapte terase si un fragment din cea de a 8-a terasa. Acesta s-a datorat faptului ca unii cercetatori nu au tinut cont de variabilitatea depunerilor de albie. Campia Blahnitei este prezentata ca o campie de 8 terase ale Dunarii care sunt acoperite cu dune de nisip, care au si in prezent un caracter instabil. In urma unui studiu asupra dunelor de nisip din Campia Olteniei, Ionescu - Balea a identificat pentru Campia Blahnitei trei tipuri de dune: Jiana, Burila si Punghina.
In studiul geomorfologic al Campiei Olteniei scris de Petre Cotet, in anul 1957, campia este prezentata de autor sub forma a doua areale morfologice distincte: Bazinetul Flamanda - Vanju Mare si Bazinetul Cujmir - Garla Mare. P.Cotet identifica elementele morfografice de pe suprafata Campiei Blahnitei: terasele, cuestele, suprafetele cvasi - structurale si dunele.
In lucrarea Geografia Vaii Dunarii al Academiei Romane in 1968, se pune un accent pe studiul si prezentarea teraselor si a mobilitatii nisipurilor din cadrul campiei.
In studiul asupra teraselor agricole in Campia Blahnitei vom identifica stabilitatea peisajului acesteia, urmarind diferentierea tipurilor de modificari dinamice. Asupra acestor modificari au contribuit in mod deosebit factorii naturali si cei antropici, concretizat indeosebi prin schimbarea modului de utilizare a terenurilor.
Pentru elaborarea si extinderea acestui studiu am folosit tehnici care tin de domeniul geomorfologiei si geologiei. Pentru prelucrarea hartilor am utilizat softul AutoCAD 2007 si Modelul SRTM care a stat la baza obtinerii hartii pantelor, a densitatii fragmentarii reliefului, a adancimii fragmentarii reliefului sau a hartii expozitiei versantilor. Softul utilizat pentru prelucrarea modelului SRTM a fost Arcgis Desktop 10.2.1.


Fisiere în arhivă (1):

 • Terasele agricole si stabilitatea peisajului in Campa Blahnitei.pdf

Imagini din acest licență

Bibliografie

Badea, L, Buza, M, Sandu Maria, (2011), Unitatile de relief ale Romaniei V CampiilePericarpatice, Editura Ars Docendi, Bucuresti.
Badea L. (1970) Terasele fluviatile din Oltenia, Studii si Cercetari Geologice, Geofizice si Geografice; seria Geogr. t. XVII, Nr. 1, Bucuresti
Boengiu, S., Avram, S., Vladut, Alina (2011), Perspectives in the analysis of the terrases of the Danube within Oltenia Plain (Romania), Analele Universitatii din Oradea - SeriaGeografie, Year XXI, no. 2/2011 (December), pp. 181-191, ISSN 1454-2749, E-ISSN 2065-1619;
Cotet, P. (1957), Campia Olteniei, Editura Stiintifica, Bucuresti;
Cotet P. (1976), Campia Romana - Studiu de geomorfologie integrata, Editura Ceres, Bucuresti 50
Dumitrascu M. (2006), Modificari ale peisajului in Campia Olteniei, Editura Academiei Romane, Bucuresti, 229 p.
Ionescu - Balea, (1923) Les dunes de l` Oltenie, Paris;
Ianovici V., Badea, L., Mihailescu, V. (1969), Geografia vaii Dunarii romanesti,Editura Academiei R.S.R., Bucuresti, 784 p.
Enache, C. (2008), Geologia Olteniei, Editura Universitaria, Craiova;
Enciu, P. (2007), Pliocenului si Cuaternarului din vestul Bazinului Dacic, EdituraAcademiei Romane, Bucuresti
Liteanu E. (1961), Aspecte generale ale stratigrafiei Pleistocenului si geneticei reliefului din Campia Romana, St. Tehn. Econ., Seria E, Hidrologie. Inst. Geol., Nr. 5, pag. 41-64
Posea G. (2002), Geomorfologia Romaniei, Editura Fundatiei Romania de Maine, Bucuresti Enciclopedia Geografica a Romaniei, Editura Stiintifica si Enciclopedica
Radoane M., Radoane, N., (2007), Geomorfologie Aplicata, Editura Universitatii "Stefan cel Mare", Suceava.
Raduca, C., Crisu, L., & Boengiu, S. (2019). Aridity risk in the west of the Oltenia Plain: natural factors and human impact on land degradation. Forum geografic, XVIII(2), 143-152. doi:10.5775/fg.2019.052.d
Ungureanu Irina (1988), - Cartare, cartografiere si elemente de analiza geomorfologica: caiet de lucrari practice, Ed. Univ. Al. I. Cuza, Iasi
Harta Topografica, scara 1:25 000, DTM (Directia Topografica Militara), 1982;
- * *(1969), Geografia Vaii Dunarii Romanesti, Anexa de harti,Institutul de Geologie si Geografie al Academiei Republicii Socialiste Romania, Editura Academiei Republicii Socialiste Romania
50
- ** Geografia Vaii Dunarii Romanesti (1969), Editura Academiei Romane, Bucuresti;
- **https://lege5.ro/Gratuit/ge2temjrgq3a/planul-de-management-al-siturilor-natura-2000-rospa0011-blahnita-rosci0173-padurea-starmina-rosci0306-jiana-si-rospa0024-gruia-garla-mare-doar-trupul-care-se-suprapune-partial-cu-rosci0306-jiana-din-2
- ** https://en.climate-data.org/
- * * http://www.insse.ro/cms/
- **http://geo-spatial.org/
- **ESRI Digital Globe


Ne pare rau, pe moment serviciile de acces la documente sunt suspendate.


Hopa sus!