Termostat cu termistor

Cuprins licență

ARGUMENT ... 5
CAPITOLUL I. GENERALITĂȚI .. .. . 6
1.1. Rezistoare neliniare, rezistoare dependente de temperatură-termistoare . 6
1.2. Destinația generală a lucrării . . 8
1.3. Parametrii de funcționare ..8
1.3.1. Principalii parametrii ai termistoarelor . .8
CAPITOLUL II. DESCRIEREA FUNCȚIONĂRII 10
2.1. Principiul de funcționare 10
2.2. Circuitul integrat UA741 .. 10
2.3. Tranzistorul BC337 .11
2.4. Dioda Zener- 1N4148 12
2.5. Dioda LED ..13
2.6. Condensatorul .14
2.7. Rezistența electrică .15
2.8. Funcționarea pe schema bloc . . 16
CAPITOLUL III. VERIFICĂRI, MĂSURĂTORI DE PARAMETRII ȘI TEHNOLOGIA 
DE REALIZARE A LUCRĂRII . . .18
3.1 Aparate de măsură și control folosite . .18
3.2 Verificarea dispozitivului electronic . ...19
3.3. Alegerea schemei . ...19
3.4. Procurarea pieselor .. ...19
3.5. Montarea pieselor și verificarea subansamblelor .. .19
CAPITOLUL IV. NORME DE SECURITATE ȘI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ ...21
4.1. Norme de protecție a muncii pentru realizarea lucrării 21
4.2. Norme de protecție a muncii ce trebuie respectate la realizarea părții electrice a lucrării .22
4.3. Norme de protecție a muncii pentru utilizarea lucrării ..23
CONCLUZII ... ..25
BIBLIOGRAFIE ..26
ANEXE ... ...27


Extras din licență

Argument
Odată cu dezvoltarea industriei, urmărirea, controlul și reglarea temperaturii a devenit un aspect extrem de important în foarte multe procese tehnologice. Acest aspect a devenit cu timpul foarte important, mai ales în domeniile de activitate industrială. 
Am ales această lucrare cu scopul principal de a elabora sub aspect teoretic modul de funcționare al unui termostat cu termistor, având ca obiectiv final formularea contextelor fizice în care circuitul poate fi folosit și beneficiile pe care acestea le aduce prin punerea lui în circulație pe piață, ceea ce va fi demonstrat la nivel practic.
Atunci când dorim să menținem temperatura de lucru între două valori (maximă și minimă) dispozitivul va purta denumirea de termostat. Aceste dispozitive au rolul de a comanda alimentarea rezistorului de încălzire când temperatura coboară sub valoarea minimă și de a opri alimentarea rezistorului de încălzire când temperatura atinge valoarea maximă.
Motivez alegerea acestui proiect prin faptul că am considerat ca fiind un dispozitiv folositor în viața oamenilor de zi cu zi și de asemenea acest proiect m-a ajutat să îmi demonstrez aptitudinile dobândite de-a lungul cercetărilor de studiu și nu în ultimul rând pot să afirm că a reprezentat o adevărată provocare pentru mine. La ora actuală sunt foarte multe dispozitive de acest gen.
După cum se știe termostatul poate fi utilizat un timp foarte îndelungat - zeci de ani.
Lucrarea tratează o variantă de termometru cu termostat, cu realizare practică și conține elementele teoretice necesare proiectării și execuției dispozitivului.
CAPITOLUL I
GENERALITĂȚI
1.1. Rezistoare neliniare, rezistoare dependente de temperatură-termistoare 
Rezistoarele neliniare, parametrice, sunt caracterizate prin aceea că rezistența lor este dependentă de o mărime fizică considerată drept parametru al legăturii dintre tensiunea aplicată la bornele componentei și curentul ce o parcurge sau, invers, între curentul ce parcurge componenta și căderea de tensiune de la bornele componentei. 
Întâlnim astfel: Termistoarele - rezistoare dependente de temperatură; 
Varistoarele - rezistoare dependente de tensiune; 
Fotorezistoare - rezistoare dependente de fluxul luminos; 
Magnetorezistoare - rezistoare dependente de fluxul magnetic; 
Tensorezistoare - rezistoare dependente de tensiuni mecanice; 
Senzori chimici - rezistoare dependente de procese chimice. 
Termistoarele sunt componente a căror rezistență depinde semnificativ de temperatura la care se află componenta, în circuit având o variație: u=f(i) și i = g(u) unde funcțiile f și g nu sunt funcții liniare ca în cazul rezistoarelor liniare u=Ri sau i=Gu (R este rezistența iar G este conductanța). 
Legea de variație a tensiunii funcție de curent sau a curentului funcție de tensiune este puternic dependentă de compoziția materialului din care este fabricată componenta și temperatura la care se află componenta. 
Rezistența termistoarelor depinde puternic de temperatură si prezintă o caracteristică tensiune-curet U(I) neliniară. Specific acestei dependențe de temperatură, în comparație cu dependența de temperatură a rezistoarelor liniare fixe sau variabile, este faptul că, la variația temperaturii cu un °C valoarea rezistenței termistoarelor se modifică cu zeci de procente (uzual 3 ... 6 %, maxim 40%). Cu alte cuvinte, este posibil ca într-un interval îngust de temperatură termistorul să -și înjumătățească sau să-și dubleze valoarea rezistenței.


Fisiere în arhivă (1):

  • Termostat cu termistor.docx

Imagini din acest licență

Bibliografie

1. https://en.wikipedia.org/wiki/Ceramic_capacitor
2. https://en.wikipedia.org/wiki/Zener_diode
3. https://en.wikipedia.org/wiki/Thermostat#Construction
4. http://www.ti.com/lit/ds/symlink/ua741.pdf
5.Popescu, Anca; Popescu Stelian, Electrotehnică și electronică, Editura Didactică și Pedagogică București, 1978
6.https://vdocuments.mx/neliniare-rezistoare-dependente-de-temperatura-termistoare-rezistoarele-neliniare.html 
7. Sabin, Ionel; Munteanu, Radu, Introducere practică în electronică, Editura FACLA, Timișoara,1988 
8. https://en.wikipedia.org/wiki/Light-emitting_diode
9. https://ro.wikipedia.org/wiki/Tranzistor 
10.http://electrokits.ro/carti-electronica-c-4/carti-electronica-ro-c-4_5/ 
11. https://forum.softpedia.com
12. http://phys.ubbcluj.ro/~anghels/teaching/SIS_hide%5D/diverse_materiale/trad_temp.pdf
13. https://www.regielive.ro/
14. www.scritub.com


Ne pare rau, pe moment serviciile de acces la documente sunt suspendate.


Hopa sus!