Terții în dreptul civil

Cuprins licență Cum descarc?

Capitolul I. Aspecte introductive pag 4
Capitolul II. Terţii în procesul civil pag 6
2.1. Precizări introductive privind participarea terţilor la judecată pag 6
2.2. Intervenţia voluntară pag 9
2.2.1. Noţiune. Felurile intervenţiei voluntare pag 9 
2.2.2. Intervenţia voluntară principală pag 13
2.2.3. Intervenţia voluntară accesorie pag 18
2.3. Intervenţia forţată pag 21
2.3.1. Noţiune şi trăsături pag 21
2.3.2. Chemarea în judecată a altor persoane pag 24
2.3.3. Chemarea în garanţie pag 28
2.3.4. Arătarea titularului dreptului pag 33
Capitolul III. Participanţii în procesul civil pag 35
3.1. Instanţă de judecată pag 35
3.1.1. Rolul judecătorului în procesul civil pag 36
3.1.2. Compunerea şi constituirea instanţei pag 39
3.2. Părţile participante în procesul civil pag 42
3.2.1. Condiţii pentru a fi parte la proces pag 42
3.2.2. Drepturile şi îndatoririle parţilor pag 43
3.2.3. Coparticiparea procesuala pag 46
3.3. Participarea procurorului la procesul civil pag 48
3.3.1.Poziţia procesuală a procurorului la procesul civil pag 48
3.3.2. Formele participării procurorului la procesul civil pag 50
Capitolul IV. Reprezentarea persoanelor fizice în procesul civil pag 53
4.1. Trăsăturile reprezentării în procesul civil pag 53
4.2. Reprezentarea prin mandatar neavocat pag 54
4.3. Reprezentarea prin avocat pag 56
Capitolul V. Concluzii pag 58
Bibliografie


Extras din licență Cum descarc?

Capitolul I. Aspecte introductive 
“Terţii în procesul civil” este o lucrare ce încearcă să analizeze părtile din procesul civil, instanţa de judecată, procurorul, însă accentul se va pune pe acele persoane ce au calitatea de terţi în procesul civil.
Lucrarea a fost structurată pe patru capitole, după capitolul de introducere astfel:
- în capitolul II, care este şi capitolul central al lucrarii, accentul se va pune pe terţii din procesul civil, îndeosebi pe formele prin care aceştia pot participa la judecată şi anume prin intervenţie voluntară si intervenţie forţată
- în capitolul III va fi prezentata, pe scurt, participarea procurorului la judecata cu formele sub care acesta poate participa la procesul civil
- în capitolul IV accentul se va pune pe reprezentarea partilor in procesul civil, atât prin intermediul mandatarului avocat cât şi prin intermediul mandatarului neavocat
În realizarea lucrării s-a ţinut cont şi de prevederile Noului Cod de procedură civilă care aduce o serie de schimbări, prin care, noua reglementare pune, în mare parte, accent pe eficientizarea procedurilor, previzibilitatea desfăşurării procesului, precum şi pe responsabilizarea participanţilor la judecarea cauzelor prin reglementarea, cel puţin la nivel teoretic, a unei proceduri comune clară, structurată şi previzibilă, noi proceduri speciale rapide ce pot soluţiona eficient anumite tipuri de cauze, precum şi un sistem al căilor de atac mai eficient.
De asemenea parcursul noii proceduri de drept comun în primă instanţă este mult mai previzibil pentru părti, reglementându-se în mod expres anumite etape procesuale şi durata acestora şi introducându-se mijloace noi ce sporesc celeritatea procesului. În plus, părtile trebuie să fie mult mai diligente în exercitarea şi apărarea drepturilor lor procesuale în caz contrar riscând sancţiuni severe.
Avantajele noului cod de procedură civilă :
- Noi proceduri speciale mai eficiente (exemple: evacuare, uzucapiune, cereri de valoare redusă);
- Schimbarea sistemului căilor de atac (singura cale ordinară de atac este apelul);
- Reglementarea mijloacelor moderne de comunicare a actelor de procedură;
- Etapizarea clară a fazelor procesuale;
- Obligarea instanţei la estimarea fazei cercetării procesului;
- Reglementarea expresă a posibilităţii folosirii înregistărilor audio şi video în instanţă;
- Procedura de dezlegare prealabilă a unor probleme de drept;
- Posibilitatea obţinerii unei singure încuviinţări silite pentru întreg teritoriul ţării;
- Sporirea competenţei teritoriale ale executorului judecatoresc;
- Modificarea regimului returnarii cauţiunii;
Introducerea în cauză a unei persoane care nu a fost solicitată nici de către reclamant nici de către pârât, conduce în mod inevitabil la nesocotirea principiului disponibilităţii. Odată cu intrarea în vigoare a Noului Cod de Procedura civilă, o atare posibilitate îi va fi recunoscută judecătorului, această prerogativă manifestandu-se distinct în funcţie de caracterul contencios sau necontencios al procedurii. În cazul procedurii necontencioase (dar şi în cazurile expres prevăzute de lege), introducerea terţilor în proces se va face de către judecător, chiar peste împotrivirea părţilor. Dimpotrivă, în cadrul procedurii contencioase, dacă părţile se opun, instanţa îşi va respinge propria cerere de introducere a terţului în proces 
O altă noutate privitoare la terţi se referă la faptul că prin noua reglementare procesuală se instituie dispoziţii corespunzătoare celor din materia intervenţiei astfel, vor exista două faze în cererea de chemare în garanţie şi în arătarea titularului dreptului – admiterea în principiu şi judecarea cererii; aceasta este o soluţie benefică pentru o mai bună administrare a justiţiei şi pentru rezolvarea cererilor inadmisibile cu mai mare celeritate.
Capitolul II. Terţii în procesul civil
2.1. Precizări introductive privind participarea terţilor la judecată
Procesul civil este o activitate desfăşurată de către instanţă, părţi, organe de executare şi alte persoane sau organe care participă la înfăptuirea de către instanţă a justiţiei în pricinile civile, în vederea realizării sau stabilirii drepturilor şi intereselor deduse judecăţii şi executarea silită a hotărârilor judecătoreşti sau a altor titluri executorii conform procedurii prevăzute de lege 
Judecata contencioasă spre deosebire de cea necontencioasa sau graţioasa – are, în mod necesar cel puţin două părţi: “o parte reclamantă” şi “o parte pârâtă”, acestea sunt subiecte principale în judecată, faţă de terţi, faţă de toţi ceilalţi, străini de judecată, hotărârea instanţei fiind un res inter alios acta 
După o schemă minimă şi originara “părţi” în raportul procesual civil sunt subiectele raportului substanţial: creditorul – în sens generic – este “partea reclamantă”, debitorul – în acelaşi sens – este “partea parată”, terţii se afla în afara raportului procesual şi sunt străini de acesta


Fisiere în arhivă (1):

  • Tertii in Dreptul Civil.doc

Imagini din acest licență Cum descarc?

Banii înapoi garantat!

Plătește în siguranță cu cardul și beneficiezi de garanția 200% din partea Diploma.ro.


Descarcă această licență cu doar 8€

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi datele tale și plătești.

1. Numele și adresa de email:

ex. Andrei, Oana
ex. Popescu, Ionescu

* Pe adresa de email specificată vei primi link-ul de descărcare. Asigură-te că adresa este corectă și că poate primi email-uri.

2. Alege modalitatea de plată preferată:* La pretul afișat se adaugă 19% TVA.


Hopa sus!