Transport de Pasageri

Cuprins licență Cum descarc?

Introducere
1 COMPARTIMENTUL ANALITIC
1.1 Caracteristica generală a întreprinderii
1.1.1 Denumirea completă, amplasarea, adresa juridică 14
1.1.2 Tipul, destinaţia şi subordonarea administrativă a întreprinderii, forma de proprietate ş organizare, fondatorii întreprinderii 14
1.1.3 Misiunea şi nivelul autorităţii întreprinderii 18
1.1.4 Structura organizatorică a întreprinderii şi a departamentelor 20
1.2 Baza tehnico-productivă
1.2.1 Caracteristica clădirilor, încăperilor 23
1.2.2 Vîrsta parcului rulant de la începutul exploatării 24
1.3 Indicatorii tehnico-economici şi de exploatare ai funcţionării întreprinderii
1.3.1 Indicatorii cantitativi la Î.S”Gările şi Staţiile auto” 24
1.3.2 Rezultatele activităţii financiare 25
1.4 Administrarea resurselor financiare
1.4.1 Sursele şi venitul finanţărilor 26
1.5 Organizarea muncii şi salariilor
1.5.1 Regimu de lucru şi odihnă utilizat, formele de organizare a muncii și evidenţă a timpului de lucru pentru personalul de bază 27
1.5.2 Sistemul de salarizare şi mărimea salariilor pentru personalul de bază 28
1.6 Securitatea activităţii vitale.
1.6.1 Caracteristica condiţiilor de lucru a personalului întreprinderii 31
1.6.2 Cauzele principale şi profilactica traumelor, măsuri de îmbunătăţirea condiţiilor de lucru şi a securităţii activităţii vitale 33
1.7 Managementul personalului 34
1.8 Analiza SWOT 37
2 COMPARTIMENTUL DE PROIECTARE
2.1 Noţiuni generale cu privire la gara auto.
2.1.1 Domeniu de aplicare 41
2.1.2 Definiţii şi noţiuni de bază 41
2.1.3 Dispoziţii generale 43
2.1.4 Cerinţe privind dotarea, amenajarea şi clasificarea gărilor auto 45
2.1.5 Organizarea activităţii gărilor auto 49 
2.1.6 Organizarea vânzării biletelor 51 
2.1.7 Organizarea activităţilor de dispecerat 53
2.1.8 Păstrarea bagajelor şi bagajelor de mînă 55
2.1.9 Responsabilitatea pentru bagajul pierdut sau lipsă 57
2.2 Calcului rutei Chisinau-Tiraspol
2.2.1 Programul de producere privind expluatarea materialului rulant 57
2.2.2 Programul de producție privind exploatarea materialului rulant pentru transport de pasageri 59
2.3 Indicatorii de utilizare a parcului auto de microbuse 62
2.3.1. Programul de întreţinere tehnică şi reparaţie curentă a materialului rulant 64
2.3.2 Planul dotării tehnico-materiale 66
2.4 Analiza traficului de pasageri pe ruta Chişinău – Tiraspol 71
2.5 Sistemul de motrivare la Î.S”Gările şi Staţiile Auto” 81
2.6 Securitatea muncii și protecția mediului ambiant la întreprindere
2.6.1 Introducere 85
2.6.2 Măsuri şi mijloace concrete de protecţie sau de reducere a intensităţii factorilor factorilor dăunători 87
2.6.3 Iluminatul natural 88
2.6.4 Organizarea locurilor de muncă 89
2.6.5 Asigurarea securităţii împotriva incendiilor a obiectivului 90
2.6.6 Măsuri tehnico-organizatorice de asigurare a securităţii împotriva incendiilor 91
2.6.7 Mijloace de stingere a incendiilor 91
2.6.8 Calculul iluminatului artificial 92
3.COMPARTIMENTUL ECONOMIC
3.1 Personalul Î.S.„Gările şi Staţiile Auto” 
3.1.1Stabilirea pentru fiecare specialitate a muncitorilor de productie a fondului de munca 95 
3. 1. 2 Forma de salarizare a muncii lucrătorilor 96
3. 1. 3 Regulamentul privind salarizarea muncii la Î.S. „Gările şi Staţiile Auto”..97 
3.2 Preţul de cost al Î.S „Gările şi Staţiile Auto”
3.2.1 Preţul de cost al transportărilor 100
3.2.2 Cheltuielile perioadei 103
3.3 Eficienţa ecanomică a activităţii a Î.S „Gările şi Staţiile Auto”
3.3.1 Calculul venitului din transportări pentru microbuse 106
3.3.2 Calculul TVA și mărimea încasării din realizarea producției transportate 106
3.3.3 Calculul profitului 107
3.3.4 Calculul rentabilității 108
3.4 Eficiența utilizării mijloacelor fixe 109
3.4.1 Indicii utilizării capitalului circulant 110
Concluzii 114
Bibliografie 115


Extras din licență Cum descarc?

INTRODUCERE
Civilizaţia modernă, caracterizată printr-un schimb masiv de valori materiale şi spirituale, reclamă o permanentă deplasare a oamenilor dintr-un loc în altul.
Transporturile structurează spaţiul marilor oraşe moderne, stimulând dezvoltarea schimburilor internaţionale. Transportul rutier în continuă dezvoltare este forţa motrice a întregii economii. Transportule au devenit un element indispensabil, întrucât oferă societăţii posibilităţi de deplasare, comunicare, de percepere şi asimilare a cât mai mult din ceea ce oferă civilizaţia umană.
Creşterea continuă a producţiei, mai mult timp liber pentru populaţie, noile tehnologii sunt numai câteva exemple ale tendinţelor care vor influenţa viitorul dezvoltării sectorului de transport, în special transportul rutier. 
Globalizarea transportului rutier presupune posibilitatea operatorului de transport rutier, de a desfăşura activitatea în orice colţ al reţelei globale, fără nici o restricţie de ordin legislativ, politic, din partea statului, acolo unde transportatorul doreşte să opereze.
Transporturile în esenţa lor au devenit multimodale, internaţionale, mondiale. După producţia agricolă, în stadiul de dezvoltare socială, ele constituie o necesitate vitală. Acest sector reprezintă un mediu viu, în permanentă evoluţie, în care se confruntă accentuat interese opuse.
Scopul dezvoltării sectorului de transport, mai ales în sectorul de transport european, este să arate impactul globalizării asupra transporturilor cu scopul reducerii impactului
ecologic. Acest lucru presupune mijloace de transport performante, care sunt dotate corespunzător, care poluează mai puţin decât modelele precedente, care sunt bazate pe eficientă si rapiditate.
Sectorul transporturilor este un subiect cu schimbări drastice. Diferitele tendinţe şi factori influenţează dezvoltarea în sectorul transporturilor. Schimbările într-un mod rapid şi creşterile mobile, vor avea un impact direct asupra sistemului de transport în viitorul apropiat. Pentru acest motiv, este important să realizăm că un sistem de transport eficient este o precondiţie cruciala pentru dezvoltarea economică şi un lucru de preţ în schimburile locale, regionale şi internaţionale.
Mobilitatea pasagerilor şi libertatea transportul sunt considerate un element esenţial pentru societatea modernă. Cu integrarea în piaţa mondială, cu creşterea economică viitoare şi continuă, transportul devine un sector economic major, care este caracterizat prin creşteri calitative şi cantitative.
Totuşi, există o permanentă contradicţie între societatea care solicită tot mai multă mobilitate, şi opinia publică, care este din ce în ce mai intolerantă fată de întârzierile repetate şi slaba calitate a unor servicii de transport.
În domeniul transporturilor, se acordă prioritate investiţiilor legate de integrarea sistemului moldovenesc de transporturi în cel al Uniunii Europene si în reţelele transeuropene. 
De asemenea, se acordă prioritate îmbunătăţirii legăturilor cu alte ţări, precum şi eliminării verigilor lipsă din sistemul naţional de transporturi.
Obiectivele specifice au în vedere reabilitarea, modernizarea şi dezvoltarea infrastructurilor de transport pentru îmbunătăţirea confortului călătorilor, creşterea siguranţei acestora şi a eficientizării transportului în vederea alinierii sistemului naţional de transport la sistemul european. 
Totodată, se are în vedere maximizarea efectelor pozitive asupra mediului şi minimizarea impactului global şi local pe care activităţile de transport le generează şi sunt axate în general pe:
• stoparea degradării infrastructurii şi menţinerea în exploatare a sistemului de transport,
• aducerea în parametrii de funcţionare şi valorificarea capacităţilor existente prin repararea si modernizarea infrastructurilor,
• înlăturarea şi prevenirea apariţiei restricţiilor de circulaţie şi eliminarea blocajelor si aglomerărilor,
• promovarea tehnologiilor de transport ecologice,
• integrarea drumurilor de interes local în reţeaua de infrastructură naţională.
Lucrarea de faţă se înscrie în rândul proiectelor de licenţă consacrate direcţiilor de sporire eficienţei transporturilor interurbane de pasageri prin sporirea gradului de coordonare a operaţiunilor şi funcţiilor logistice, gestiunea optimă a resurselor disponibile, penetrarea activă a pieţelor de servicii specializate şi a pieţelor financiare.


Fisiere în arhivă (13):

 • Transport de Pasageri
  • 1 Coperta K.doc
  • 2 Titlu K..doc
  • 3 Sarcina.doc
  • coala1.1.dwg
  • coala2.1.dwg
  • coala3.1.dwg
  • coala4.1.dwg
  • coala5.1.dwg
  • coala6.1.dwg
  • coala7.1.dwg
  • coala8.1.dwg
  • coala9.1.dwg
  • Transport de Pasageri.doc

Imagini din acest licență Cum descarc?

Bibliografie

Alcaz T., Kant S. Îndrumar metodic privind elaborarea proiectului de diplomă pentru studenţii cu specializările IMT , Chişinău, U.T.M., 2008
Ghid privind elaborarea și susținerea proiectelor de licență, Chișinău U.T.M.,2009
Alcaz T., Russu V., Kant S., Gamarț I. Îndrumar metodic pentru lucrarea de an Tehnologia și organizarea transportului de călători, Chișinău U.T.M., 2008
Alcaz T., Russu V., Oprea A. Managementul transporturilor. Complexul de transport. Ciclu de prelegeri, Vol. 1 şi 2, Chişinău, U.T.M., 2006
Securitatea activităţii vitale, Îndrumări metodice privind executarea lucrărilor de laborator la cursul Protecţia Muncii, Chişinău, U.T.M., 2003
Securitatea activităţii vitale, Material metodic, Chișinău, U.T.M., 2004
Cerinţe privind elaborarea părţii grafo-analitice pentru proiectele de an şi diplomă, Îndrumar metodic, Chişinău, U.T.M., 2000
Îndrumări metodice privind proiectarea de diplomă pentru studenţii cu specializările IMT , Chişinău, U.T.M., 2000
Analiza activităţii întreprinderilor de transport. Îndrumar metodic pentru proiectarea de diplomă, Chişinău, U.T.M., 2001
Codul transportului auto. Legea R.M. nr. 116 – VII din 29.07.1998
Codul Muncii al R.M. Legea R.M. nr.154-XV din 28.03.2003
http//:www.google.com
http//:www.yahoo.com
http//:www.mail.ru
http//:www.automarket.ru
http//:www.gările și stațiile auto.md


Banii înapoi garantat!

Plătește în siguranță cu cardul și beneficiezi de garanția 200% din partea Diploma.ro.


Descarcă această licență cu doar 8€

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi datele tale și plătești.

1. Numele și adresa de email:

ex. Andrei, Oana
ex. Popescu, Ionescu

* Pe adresa de email specificată vei primi link-ul de descărcare. Asigură-te că adresa este corectă și că poate primi email-uri.

2. Alege modalitatea de plată preferată:* La pretul afișat se adaugă 19% TVA.


Hopa sus!