Lucrări de Licență pentru domeniul Transporturi

docx

Planificarea și executarea voiajului pe ruta Piraeus-Ghent

Introducere La ora actuală se pune un foarte mare accent asupra modului în care este efectuată activitatea de planificare a voiajului pe care nava urmează să-l întreprindă. Multe dintre accidentele maritime care au avut loc în ultimul deceniu (şi aici ne referim în special la cele care au condus la eşuarea unor nave) s-au datorat unei defectuase sau neatente planificări a rutei pe care nava trebuia să o urmeze. Experienţa practică a ultimilor ani a dovedit că bazându-se pe existenţa unor sisteme electronice pentru determinarea poziţiei navei, echipa de cart acorda o importanţă mai mică et... vezi detalii

pdf

Calculul Dinamic și Termic al Unui Autovehicul Echipat cu Motor Diesel cu O Putere de 5 CP și 4500 RPM

CAPITOLUL I 1.ELEMENTE DE DINAMICĂ ALE AUTOVEHICULULUI Dinamica este o ramură a fizicii care se ocupă cu studiul mișcării corpurilor. Ea este împărțită în două ramuri, numite cinetică și cinematică. Cinematica se ocupă cu studiul relației spațiu-timp ce descrie o mișcare fără efectul forțelor. Cu alte cuvinte, tratează doar aspectele geometrice ale mișcării. Cinetica se ocupă cu studiul mișcării corpurilor sub acțiunea forțelor. Pentru abordarea proiectării unui noi tip de autovehicul, ținând seama de datele impuse prin tema de proiectare, care precizează anumite particularități legate de... vezi detalii

doc

Transporturile feroviare

Istoric • Secolul al XIX- lea a marcat începutul istoriei Căilor Ferate din România, a căror tradiţie solida este demonstrata şi atestata de documenţe şi imagini de arhiva... Căile Ferate din România au o istorie de mai bine de 125 de ani. De-a lungul acestora, calea ferată a fost un motor al progresului tehnic şi uneori, chiar economic al societăţii. De asemenea, a fost un factor de stabilitate care, in mare măsură, nu a putut fi influenţat de curentele politice. Începutul secolului al XIX-lea marchează naşterea căii ferate, adevărată aventură tehnică feroviară schimbând viaţa şi condi... vezi detalii

doc

Proiect de modernizare al sistemului de transport intern și depozitare la SC Zahăr Corabia SA

Amplasamentul societaţii Fig. 1. Societatea comercială S.C. ZAHĂR CORABIA S.A. este amplasată pe terasa inferioară a Dunării cu obiective şi în Lunca Dunării după cum urmează : -Sediul societăţii este amplasată pe platforma industrial Corabia vest, la limita oraşului fiind cuprinsă intre DN nr. 54 A Corabia Bechet,Autoservice Dacia,drumul oraşenesc Corabia S.C. IELIF COMSROM şi societatea de construcţii ROMCOM CRAIOVA. Atât la partea estică cât şi la partea vestică se învecinează cu propietăţi particulare -Câmpurile de nămol sunt situate in lunca Dunării ,în afara incintei îndiguite fi... vezi detalii

doc

Amenajarea Parcurilor de Autovehicule

INTRODUCERE În această teză o să fac o încercare de a descrie tot ce se referă la studiul privind parcurile de autovehicule a şi mă voi strădui să descriu procesul tehnologic de reparaţie a sectorului de sudare Transportul auto în RM are o importanţă mare din cauza dezvoltării lui. Autovehiculele pe larg sunt utilizare în toate ramurile economiei naţionale, execută un volum mare de lucrări pe transport, iar mai precis serveşte pentru transportarea încărcăturilor şi a pasagerilor. Autovehiculele au un spectru larg de utilizare, sunt folosite în diferit mediu şi condiţii climaterice, şi î... vezi detalii

doc

Utilizarea frânelor electromagnetice la vehiculele feroviare. prezentare, soluții constructive. calcule de frânare

1. Prezentarea lucrării Odată cu inventarea sistemului de circulaţie cu ghidare pe şină şi mai ales odată cu creşterea vitezei de circulaţie, o importanţă deosebită a primit procesul de oprire - de frânare - a vehiculelor feroviare. Primul sistem de frânare utilizat a fost cel bazat pe aplicarea pe circumferinţa unei roţi de rulare a unui sau a doi saboţi de frână, care prin frecarea lor cu roata duc la preluarea şi disiparea parţială a energiei de înaintare a vehiculului feroviar. La rândul ei, cota parte din energia preluată de roată trebuie disipată-transmisă prin contactul dintre roa... vezi detalii

docx

Punte Rigidă Autobuz

Cap.1. Analiza modelelor similare de autovehicule după criterii tehnice (constructive, de performanțe, tehnologice), economice și de marketing, precum și stabilirea tipului de autovehicul corespunzător cerințelor temei de proiect Autobuzul este un automobil care, prin construcție și amenajare, este destinat transportului de persoane și bagaje, având mai mult de nouă locuri pe scaune. Poate tracta și remorci. Autobuzele se clasifică după: destinație, numărul de locuri și lungimea de gabarit și după modul de organizare generală. Dupa destinație, autobuzele se clasifică astfel: • urbane, ... vezi detalii

doc

Îmbunătățirea Activității de Transport și Efectele Acesteia asupra Performanțelor Logisticii de Aprovizionare

INTRODUCERE Termenul de logistică a fost utilizat prima oară în vocabularul militar, în timpul războiului, şi desemna activităţile de aprovizionare, transport şi distribuţie. În prezent, logistica modernă cuprinde activităţi de organizare, planificare, control şi desfăşurare a fluxurilor de bunuri de la concepţia materiilor prime, achiziţionarea lor, producţia produselor finite şi distribuţia lor către clientul final. Principalul obiectiv al logisticii este gestionarea şi optimizarea fluxurilor fizice de la furnizori până la clienţi. Logistica amonte sau de aprovizionare este un subsiste... vezi detalii

doc

Proiectul de organizare a zonei de revizie tehnică și reparație curentă în cadrul stației de servicii auto

Introducere În urma procesului de studii teoretice, proectul are un rol foarte important pentru un viitor specialist atît în domeniul teoretic cît si practic. Eficienta folosirei automobilelor este de a reduce cheltuielile de întretinere si reparatie tehnică, de a mentine parametrii ecologici la un nivel înalt precum si de si siguranta circulatiei rutiere. În ultimi ani, în Republica Moldova numărul de automobile a crescut, mai ales a automobilelor moderne care se află în proprietatea privată, aceasta ducînd la necesitatea utilizări unor procedee adecfate de diagnosticare, reparare si î... vezi detalii

doc

Caracteristica parcului de autovehicule

1. INTRODUCERE În această teză de licenţă o să fac o încercare de a descriere la parcul de autovehicule şi moi strădui să descriu procesul tehnologic de reparaţie a transmisiei a sectorului de reparaţie a agregatelor transmisiei. şi să dau o caracteristică generală a punctului de întreţinere tehnică şi reparaţii, precum şi descrierea particularităţilor exploatării maşinilor blindate care are un rol foarte important la ducerea ac’iunilor militare a unităţilor militare din dotarea Armatei Naţionale. Precum şi corelarea acestor reparaţii a maşinelor blindate cu alte unităţi de reparaţii a Min... vezi detalii

docx

Bune practici de promovare a transportului multimodal în Europa de Sud-Est

CUPRINS INTRODUCERE 6 CAP. 1. ELEMENTE PRIVIND DINAMICA TRANSPORTULUI ..8 1.1.Aspecte generale ale transportului multimodal 8 1.2. Logistica in transportul multimodal 14 1.3. Evolutia transportului multimodal 15 CAP. 2. STRATEGII DE DEZVOLTARE A TRANSPORTULUI MULTIMODAL IN EUROPA DE SUD-EST 25 2.1 Strategii europene pentru dezvoltarea transportului multimodal 25 2.2 Dezvoltarea transportului multimodal regional 34 2.3 Dezvoltarea transportului multimodal in Romania 39 CAP.3. PRACTICI DE PROMOVARE A TRANSPORTULUI MULTIMODAL 51 3.1 Promovarea prin imbunatatirea accesibilitatii la informatii 5... vezi detalii

docx

Studiul asupra motorului cu ardere internă - calculul coeficientului de umplere

INTRODUCERE Nikolaus August Otto (1832-1891) este un inventator german care (pe baza principiului care îi poartă numele) a realizat primul motor cu aprindere internă, în patru timpi, utilizabil pe scară largă. Otto s-a născut în Germania, în localitatea Holzhausen. După ce a văzut motorul proiectat şi construit de inventatorul francez Etienne Lenoir în 1859, întrezărindu-i uriaşul potenţial tehnic, Otto a început o serie de experimentări asupra motoarelor cu ardere internă, experimentări care aveau să ducă la proiectarea şi construcţia primului motor modern, care a rămas, în principiu, ne... vezi detalii

doc

Planificarea Voiajului

CAPITOLUL I Nava petrolier 150.000 tdw. Caracteristici tehnice. 1.1 Tancurile petroliere – nave specializate pentru transportul hidrocarburilor şi derivatele acestora Datorită construcţiei lor navele petroliere sunt destinate pentru transportul , în tancuri , precum şi al produselor albe. Specificul mărfii transportate impune existenta unor instalaţii de bord adecvate , pentru încărcarea – descărcarea mărfii ‚ evacuarea din tancuri a gazelor , curăţirea şi spălarea tancurilor , încălzirea mărfurilor vâscoase , măsurarea nivelului în tancuri. Ţinând seama de volumul mare de petrol transp... vezi detalii

doc

Managementul în stația CFR București Sud pentru circulația mărfurilor

INTRODUCERE Unele din principalele ramuri ale economiei naţionale a unei ţări este reprezentată de transporturi. Transporturile sunt o prelungire a tuturor industriilor pînă la locurile de consum a bunurilor materiale. Prin faptul că leagă într-o reţea unică toate judeţele ţării, transportul feroviar prezintă un rol important în viaţa economica, politică şi strategică a ţării. Rolul important al transportului feroviar reiese din aceea că de buna funcţionare a sa depind aprovizionarea cu materii prime şi mateiale a tuturor unităţilor economice, satisfacerea operativă a populaţiei cu mărfu... vezi detalii

pdf

Proiectarea ansamblului bielă-bolț unui autoturism tip break, cu 5 locuri, echipat cu M.A.S., care atinge viteză maximă constructivă de 210 kmh

Capitolul 1. Realizarea proiectului de organizare generala a autovehiculului si incadrarea acestuia intr-un segment de piata. Detalierea modului de amplasare a subansamblului de proiectat. 1.1 Definitivarea destinatiei autovehiculului pentru care urmeaza a fi proiectat subansamblul impus prin tema Ansamblul biela-bolt, care urmeaza a fi proiectat, va echipa un autoturism cu urmatoarele caracteristici si performante impuse prin tema: viteza maxima constructiva de 210 km/h, numarul de locuri este 5, tipul motorului este motor cu aprindere prin scanteie si tipul caroserie este break. Caroseria... vezi detalii

Hopa sus!