Tratamentul Contabil al Cheltuielilor la Nivelul unei Entități cu Activitate de Comerț și Turism

Cuprins licență

Introducere.4
1. Profilul de activitate şi organizarea s.c. “Navigator” s.r.l. Timişoara.6
1.1. Introducere. Prezentare.6
1.2. Evoluţia principalilor indicatori economico-financiari ai s.c. “Navigator” s.r.l în ultimii trei ani.7
2. Contabilitatea cheltuielilor financiare.16
2.1. Definirea conturilor de cheltuieli financiare.16
2.2. Rolul, conținutul și funcția conturilor de cheltuieli financiare.16
2.3. Contabilitatea cheltuielilor extraordinare.21
2.3.1. Definirea conturilor de cheltuieli extraordinare.21
2.3.2. Rolul, conținutul și funcția conturilor de cheltuieli extraordinare.21
3. Tratamentul contabil al cheltuielilor la s.c. „Navigator” s.r.l.23
3.1. Definirea, rolul și caracterizarea cheltuielilor.23
3.2. Contabilitatea cheltuielilor de exploatare.25
3.3. Nivelul, structura şi dinamica cifrei de afaceri a s.c. Navigator s.r.l.26
3.4. Volumul, structura şi dinamica cheltuielilor.27
3.5. Productivitatea muncii la s.c. “Navigator” s.r.l. Timişoara.29
4. Concluzii şi propuneri.33
Bibliografie.35


Extras din licență

Introducere
Factorii economici exteriori au făcut ca în ultimii cincisprezece ani piaţa timişoareană a turismului să se caracterizeze printr-o mare recesiune. Începând cu anul 1989 turismul timişorean a suferit numeroase schimbări, astfel că hotelurile au început să fie din ce în ce mai puţin populate, fapt ce a condus la o scădere a valorificării zonelor de turism. La aceasta a contribuit scăderea nivelului de trai şi a puterii de cumpărare a celor mai mulţi români, concomitent cu reducerea investiţiilor în acest domeniu.
În următorii câţiva ani, în care indicatorii economici au continuat să scadă, a apărut totuşi o clasă de mici întreprinzători care, prin desfăşurarea unor activităţi economice în domeniul turismului, au început să înregistreze profit. 
Un astfel de exemplu este şi Pensiunea “Ana-Maria”, apartinand S.C. “NAVIGATOR” S.R.L. Timişoara asupra căruia am efectuat acest studiu de cercetare în privinţa cheltuielilor.
Opţiunea tematică a fost stimulată de faptul că, turismul, prin contribuţia semnificativă pe care o are în dezvoltarea de ansamblu a societații, justifică interesul pentru cunoașterea conținutului și caracteristicilor sale, a particularitătilor în manifestarea legitaților economice din sfera sa de referintă, iar problemele rentabilitații nu vor lipsi niciodată din prim-planul abordărilor teoretice și practice ale oricăror tipuri de structuri care realizează activitate economica.
Scopul principal urmărit în elaborarea acestei lucrări, structurată pe 3 capitole, a fost acela de a prezenta și analiza rentabilitatea activității firmei de turism, cu aplicabilitate directă și realistă asupra firmei S.C. „NAVIGATOR” S.R.L. Timişoara și de a urmări evoluţia economică a societăţii comerciale mai sus amintite prin analiza economică, financiară, comercială şi a resurselor consumate, considerând că urmărirea acestor indici pe o perioadă de trei ani, intre 2008 si 2011, este cea mai potrivită metodă de analiză. 
Am utilizat acest interval de timp datorită diversităţii dotărilor de bază materială pe care le-am întâlnit la S.C. “NAVIGATOR” S.R.L. care necesitau o apreciere corectă a rentabilităţii utilizării acestora.
Primul capitol cuprinde o abordare teoretică a contabilităţii cheltuielilor, a factorilor de influentă și a formelor de exprimare.
Urmatorul pas pe linia tratării problemelor lucrării il reprezintă grupul referitor la indicatorii cheltuielilor activitații de turism, tratati in cadrul capitolului II.
Capitolul al III-lea, intitulat „Studiu de caz - cheltuielile la S.C. NAVIGATOR S.R.L. Timişoara prezinta profilul de activitate si organizarea societații amintite precum și principalii indicatori economico-financiari. Un loc corespunzator își găseste analiza cheltuielilor, urmată de analiza profitului.
Concluziile sunt cele care încheie lucrarea, sintetizând contribuția proprie.
1. Profilul de activitate şi organizarea S.C. “NAVIGATOR” S.R.L. Timişoara
1.1. Introducere. Prezentare
Societatea Comerciala S.C. “NAVIGATOR” S.R.L. TIMIŞOARA cu sediul in România a fost înfiinţată în anul 2009 de trei asociaţi având ca scop valorificarea unui teren aflat într-o zonă limitrofă municipiului Timişoara. 
Obiectul de activitate al societăţii îl constituie:
- prestarea de servicii turistice;
- transport turistic;
- organizarea şi comercializarea programelor de excursii, odihnă şi recreere în judeţul Timiş, pentru cei ce solicită acest lucru.
Scopul Societăţii Comerciale S.C. “NAVIGATOR” S.R.L. TIMIŞOARA este de a crea condiţii optime din punct de vedere calitativ, favorabile, cu privire la modul de desfăşurare a activităţilor de bază ale societăţii si anume: cazarea turiştilor, alimentaţie publică, prestări servicii şi altele. 
În cadrul societăţii S.C. “NAVIGATOR” S.R.L. TIMIŞOARA, se desfăşoară activităţi de cazare, alimentaţie publică pentru turism, organizare de excursii interne.
Pornind de la un „Popas Turistic”, avand ca ţintă servirea persoanelor aflate în trafic, dar şi a locuitorilor municipiului dornici de a petrece câteva ore plăcute în afara mediului citadin.
De la înfiinţarea sa şi până acum, în decurs de 10 ani, firma s-a dezvoltat continuu crescând numărul de camere de la 4 la 20, s-a modernizat cu o piscină şi alte posibilităţi de agrement. 
Activitatea de cazare se desfăşoară în Pensiunea “Ana-Maria”,clasificat la doua stele acesta dispunând de 42 locuri de cazare cu următoarea structura a camerelor:


Fisiere în arhivă (1):

  • Tratamentul Contabil al Cheltuielilor la Nivelul unei Entitati cu Activitate de Comert si Turism.docx

Imagini din acest licență

Bibliografie

1. Badita, M., Cristache, S.E., Iacob, A.I. – Statistica aplicata in managementul turistic, Editura ASE, Bucuresti, 2005.
2. Bărănescu, R. - Turism şi alimentaţie publică, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1978.
3. Cosmescu, I. – Turismul – Fenomen complex contemporan, Editura Economică, Bucuresti, 1998.
4. Dobrotă, N.- Economie politică, Editura Economică, Bucureşti, 1995.
5. Gerard Guibilato - Economie touristique, Delta &Spes S.A., Denges, Elveţia, 1983.
6. Lupu, N. - Hotelul – Economie şi management - Editia a III-a, Editura ALL BECK, 2003 .
7. Minciu, R., Ispas, A. - Economia turismului, Universitatea Transilvania, Braşov, 1994.
8. Monitorul Oficial al României, Nr. 101/1995.
9. Pantea, I.P., Bodea, Gh. – Microintreprinderile in economia romaneasca, Ed. Intelcredo, Deva, 2002.
10. Petrescu, S., Mironiuc, M. – Analiză economico-financiară, Iaşi, 2003.
11. Stănciulescu, G. - Managementul operaţiunilor de turism, Editura All Beck, Bucuresti, 2003.
12. Onofrei M. – Finantele intreprinderii, Editura Universitatii „A.I.Cuza”, Iasi, 2004.
13. Zait, D.- Evaluarea si gestiunea investitiilor directe, Editura Sedcom Libris, Iasi, 2003.


Ne pare rau, pe moment serviciile de acces la documente sunt suspendate.


Hopa sus!