Turismul Vitivinicol în Republica Moldova

Cuprins licență Cum descarc?

Introducere pag. 1-3
I. Aspecte generale a turismului vitivinicol
1.1 Esența și geneza turismului vitivinicol pag. 4-9
1.2 Repere culturale și arta vinului pag. 9-16
1.3 Evoluția dezvoltării turismului vitivinicol în Republica Moldova pag. 16-19
II. Turismul vitivinicol și analiza comparativă în diferite țări
2.1 Integrarea turismului vitivinicol din Republica Moldova în circuitele turistice internaționale pag. 20-25 
2.2 Tendințe moderne în dezvoltarea turismului vitivinicol în Republica Moldova în aspect european pag. 25-31
2.3 Impactul turismului vitivinicol asupra economiei țării pag. 31-35
III. Republica Moldova ca destinație turistică vitivinicolă
3.1 Caracteristicile întreprinderii vinicole pag. 36-39
3.2.1 Programul Național în domeniul turismului „Drumul Vinului” în Republica Moldova pag. 40-46
3.2.2 Trasee turistice vitivinicole incluse în programul „Drumu Vinului” în Republica Moldova pag. 46-51
Concluzii și recomandări pag. 52-53
Bibliografie pag. 54
Anexe pag. 55


Extras din licență Cum descarc?

INTRODUCERE
Importanţa economică, socială şi politică a turismului, contribuţia sa la dezvoltarea economiei naţionale în ansamblu a determinat faptul de a efectua un studiu privind posibilitatea de evaluare şi folosire a resurselor turistice din Republica Moldova la atragerea turiştilor străini. Atenţia acordată turismului se justifică, în toate ţările, prin faptul că, pe plan economic, el creează venit naţional, participă la echilibrarea balanţei de plăţi externe, iar pe plan social creează noi locuri de muncă, contribuie la diminuarea şomajului. Concepţia în dezvoltarea turismului presupune valorificarea, în totalitate, a resurselor turistice naturale şi antropice din Moldova, iar activitatea de turism trebuie orientată spre satisfacerea cerinţelor şi preferinţelor turiştilor interni şi străini. Politica de dezvoltare durabilă a turismului trebuie concepută prin diversificarea formelor de turism şi adaptarea ofertei la cerinţele cererii interne şi internaţionale, transformarea turismului într-o activitate complexă, economică şi socială, într-un turism civilizat, competitiv. În baza unor analize detaliate pe teritoriul republicii a resurselor turistice şi a unor ample documentări, este necesar de evidenţiat posibilităţile concrete de dezvoltare a turismului, în concordanţă cu valoarea şi structura potenţialului turistic, cererii şi ofertei turistice. Avîndu-se în vedere valorificarea unitară şi optimă a resurselor turistice în profil teritorial, este necesar de stabilit strategia de dezvoltare şi diversificare a formelor de turism, de promovare a acestora pe piaţa turistică internă şi externă, de amenajare şi echipare, competitive pentru un turism modern. Ramura economică importantă, de mare interes şi cu importante disponibilităţi, turismul în republică trebuie să-şi evalueze mult mai riguros şansele de relansare şi să devină o componentă importantă la completarea bugetului de stat. 
Actualitatea și importanța temei fiind că turismul este un sector important al economiei mondiale și are o tendinţă de creştere permanentă la nivel internaţional. Industria turismului cuprinde o gamă variată de întreprinderi publice și private, generatoare de beneficii economice și sociale, de noi locuri de muncă pentru diferite categorii de angajaţi, oferind oportunităţi de angajare mai cu seamă pentru femei. Republica Moldova trebuie să se promoveze eficient ca o destinaţie turistică pe pieţele turistice internaţionale. Industria turismului este extrem de fragmentată, fiind constituită din diferite întreprinderi mici şi mari, atît din sectorul public, cît şi din cel privat. Evaluarea ei necesită coordonare, investiţii, instruire şi marketing, ceea ce determină coordonarea dintre Guvern, autorităţile administraţiei publice locale, întreprinderile comerciale şi comunităţi. Turismul constituie o activitate economică ce se răsfrînge asupra majoritaţii sectoarelor sociale. Acest moment urmează a fi conştientizat de instituţiile vizate şi de întreaga populaţie. A devenit iminent faptul de a demonstra că turismul nu se referă doar la unele persoane, care îşi petrec anual vacanţele, ci prin serviciile prestate, poate avea un impact pozitiv asupra întregii societaţi. Pentru impulsionarea acestui domeniu este necesar de valorificat la maximum resursele disponibile pentru atragerea şi deservirea unui număr tot mai mare de turişti din ţară şi de peste hotare. Or, starea avansată de degradare a acestora, precum şi declinul continuu în ramură, constituie argumente clare în favoarea actualităţii problemei elaborării unui fundament teoretic şi aplicativ pentru managementul resurselor turistice în Republica Moldova. Actualitatea şi complexitatea problemei, metodele şi căile de creştere a eficienţei potenţialului ramurii turistice prin valorificarea înaltă a patrimoniului existent trebuie studiate în continuare. Toate aceste aspecte, situaţii şi probleme nesoluţionate analizate în complex au dictat alegerea temei.
Scopul și obiectivele propuse pentru susţinere serveşte elaborarea unor instrumente teoretico-practice care să poată impulsiona valorificarea potenţialului natural şi antropic pentru sporirea eficienţei economice şi asigurarea unei dezvoltări stabile şi durabile a ramurii turistice, ele constau în identificarea căilor de dezvoltare şi promovare a turismului în Republica Moldova prin fundamentarea strategiilor de dezvoltare şi elaborarea politicii de promovare a turismului, mecanisme ce pot fi implementate în planificarea şi dezvoltarea turismului în Republica Moldova.
Reieşind din scopul propus în teză, au fost formulate următoarele obiective:
• Studierea managementului resurselor turistice în experienţa internaţională şi în Republica Moldova;
• Examinarea bazelor teoretice şi a metodologiei de valorificare economică a resurselor turistice; 
• Evidenţierea particularităţilor specifice de studiere şi punerea în valoare a potenţialului turistic;
• Efectuarea studiului complex a legislaţiei ce reglementează utilizarea resurselor turistice;
• Analiza comparativă a diferitor modalităţi de valorificare a potenţialului turistic naţional;
• Examinarea stării actuale a zonelor de interes turistic şi formularea măsurilor strategice de lansare a acestora pe piaţa turistică;
Structura tezei 
Teza cuprinde introducere, 3 capitole, concluzii și recomandări, bibliografie şi anexe. 
În capitolul I „Aspecte generale a turismului vitivinicol” sunt incluse particularitățile turismului vitivinicol, cultura și arta vinului și este descrisă evoluția pe parcursul anilor al acestui domeniu al economiei naționale și evenimentele ce au avut loc în scopul atragerii turiștilor și investițiilor străine pe teritoriul țării.


Fisiere în arhivă (1):

  • Turismul Vitivinicol in Republica Moldova.doc

Imagini din acest licență Cum descarc?

Banii înapoi garantat!

Plătește în siguranță cu cardul și beneficiezi de garanția 200% din partea Diploma.ro.


Descarcă această licență cu doar 8€

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi datele tale și plătești.

1. Numele și adresa de email:

ex. Andrei, Oana
ex. Popescu, Ionescu

* Pe adresa de email specificată vei primi link-ul de descărcare. Asigură-te că adresa este corectă și că poate primi email-uri.

2. Alege modalitatea de plată preferată:* La pretul afișat se adaugă 19% TVA.


Hopa sus!