Uniunea executorilor judecătorești

Extras din licență

INTRODUCERE
Executorii judecatoresti sunt acele persoane carora legea le-a incredintat sarcina de a proceda la executarea silita a dispozitiilor civile cuprinse intr-o hotarare judecatoreasca ori intr-un alt titlu executoriu. 
In trecut executorii judecatoresti erau priviti ca niste functionari publici numiti de catre ministrul justitiei si fiind sub controlul administrativ al presedintilor de instante. Astazi, aceasta institutie este organizata pe baze liberale. 
Legea nr. 188 din 1 noiembrie 2000 privind executorii judecatoresti reglementeaza eficientizarea activitatii de executare silita. Legea noua contribuie la urmarirea prompta a dispozitiilor din titlurile executorii. Ea poate transforma executorii din auxiliari ai justitiei in auxiliari ai partilor. 
Activitatea executorilor judecatoresti se desfasoara la cererea persoanei interesate, iar pentru serviciile prestate acestia au dreptul la un onorariu. Din punctul de vedere al raspunderii juridice, aici exista prevederi ca si pentru celelalte profesii juridice. Executorii sunt obligati sa respecte reglementarile legale si reglementarile statutare in materie financiar - contabila, sub sanctiunea atragerii raspunderii juridice, conform legii. Este evident ca in acest caz legiuitorul are in vedere si nesocotirea legii penale. 
Transgresarea legii penale poate avea si alte forme de manifestare, cum sunt falsul, uzul de fals etc. Raspunderea civila a executorului judecatoresc poate fi angajata, in conditiile legii civile, pentru cauzarea de prejudicii prin incalcarea obligatiilor sale profesionale. Deasemenea, si in cazul executorilor exista o Casa de asigurari constituita pentru a putea garanta raspunderea civila potrivit statutului propriu. 
Pentru executorul judecatoresc asigurarea de raspundere civila evita dificultatile legate dedeclansarea unei proceduri judiciare impotriva sa si in final chiar obligarea sa la despagubiri. Sistemul de asigurare mentionat este deosebit de avantajos si pentru cetateanul prejudiciat caruia i se ofera astfel o cale mai rapida si eficienta de despagubire Raspunderea executorului judecatoresc este de natura contractuala, iar nu delictuala. Intr-adevar, creditorul are libertatea de a-si alege executorul judecatoresc din raza teritoriala a instantei de executare, iar onorariile se stabilesc pe baza acordului dintre parti.
SECTIUNEA I
ORGANELE DE CONDUCERE ALE UNIUNII NATIONALE A 
EXECUTORILOR JUDECATORESTI
?1. Dispozitii generale privind Uniunea Nationala a Executorilor Judecatoresti 
Uniunea Nationala a Executorilor Judecatoresti este definita ca fiind o organizatie profesionala cu personalitate juridica , care este formata din toti executorii judecatoresti din Romania numiti de ministrul justitiei in conditiile prevederilor legale , cu organizare, functionare si conducere autonome. Se considera membri ai Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti toti executorii judecatoresti care isi desfasoara activitatea pe teritoriul Romaniei, numiti in functie de catre ministrul justitiei.
Uniunea Nationala a Executorilor Judecatoresti actioneaza pentru asigurarea prestigiului si autoritatii profesiei de executor judecatoresc, avand ca scop principal reprezentarea si apararea intereselor profesionale ale membrilor sai. Uniunea dobandeste, potrivit legii, personalitate juridica de la data constituirii si adoptarii statutului de catre primul Congres al Uniunii. Uniunea are sigiliu si sigla proprii.
Uniunea conduce si coordoneaza la nivel national activitatea executorilor judecatoresti si urmareste respectarea regulilor deontologice in activitatea acestora, potrivit Codului deontologic al profesiei, aprobat de Congresul Uniunii. Uniunea asigura cadrul corespunzator pentru perfectionarea nivelului profesional si a calitatii actelor intocmite de executorii judecatoresti, prin urmatoarele :
a) informarea sistematica a executorilor judecatoresti cu privire la practica judiciara nationala in materia executarii silite si doctrina de specialitate in aceasta materie, existenta atat la nivel national, cit ti la nivelul prevederilor regulamentelor europene;
b)introducerea si insusirea tehnicilor noi in activitatea executionala; 
c)organizarea de reuniuni, seminare, simpozioane si alte forme de instruire, precum si de schimburi de experienta intre executorii judecatoresti, cu participarea unor personalitati si reprezentanti ai unor organizatii profesionale din tara si din strainatate;
d)editarea unor publicatii proprii de specialitate;
e)organizarea controlului profesional, financiar si administrativ;
f) unificarea practicii executionale.


Fisiere în arhivă (1):

  • Uniunea executorilor judecatoresti.docx

Imagini din acest licență

Bibliografie

S. Zilberstein, V. M. Ciobanu, Tratat de executare silita, Editura Lumina Lex, 2001
Noul Cod de Procedura Penala actualizat 2016 - Legea nr. 135/2010, capitolul II, sectiunea 1
Noul Cod de Procedura Penala actualizat 2016 - Legea nr. 135/2010, Cartea IV - Despre arbitraj
Viorel Mihai Ciobanu , Noul Cod de Proc. Civ. Comentat si adnotat , Volumul I, Ed. Universul juridic, Bucuresti 2013
T. Pop in Consideratii in legatura cu prescriptia dreptului de a cere executarea silita - R.R.D. nr. 5/1984
Codul de Procedura Civila republicat 2015. Legea 134/2010 privind Codul de procedura Civila republicat Sectiunea 7,  Capitolul VIII


Ne pare rau, pe moment serviciile de acces la documente sunt suspendate.


Hopa sus!