Utilizarea energetică a energiei solare și a biomasei

Cuprins licență Cum descarc?

CAPITOLUL 1. 
POTENTIALUL TEHNIC SI ECONOMIC AMENAJABIL AL SURSELOR REGENERABILE IN ROMANIA
1.1 ASPECTE LEGISLATIVE IN DOMENIUL SURSELOR REGENERABILE DE ENERGIE
1.2. POTENTIALUL SURSELOR REGENERABILE IN ROMANIA
1.2.1 POTENTIAL SOLAR 
1.2.1.1 POTENTIAL SOLAR-TERMAL
1.2.1.2 POTENTIAL SOLAR-FOTOVOLTAIC
1.2.2 POTENTIAL EOLIAN
1.2.3 POTENTIAL BIOMASA
1.2.4 POTENTIALUL MICROHIDROENERGETIC
1.2.5 POTENTIALUL ENERGETIC GEOTERMAL
CAPITOLUL 2
NOŢIUNI DE BAZĂ DESPRE ENERGIA SOLARĂ 
2.1 CADRUL LEGISLATIV PRIVIND ENERGIA SOLARĂ
2.2 RADIAŢIA SOLARĂ LA SUPRAFAŢA PĂMÂNTULUI.
2.3 UTILIZAREA ENERGIEI SOLARE
CAPITOLUL 3
CONVERSIA ENERGIEI SOLARE
3.1 PRINCIPALELE TIPURI DE COLECTOARE SOLARE
3.2 MODURI DE CONVERSIE A ENERGIEI SOLARE ÎN ALTE FORME DE ENERGIE STOCAREA ENERGIEI TERMICE ÎN APĂ
CAPITOLUL 4
PREZENTAREA UNEI INSTALAŢII DE PREPARARE A APEI CALDE MENAJERE
4.1 TIPURI DE SISTEME ENERGETICE SOLARE
4.2 COLECTORUL SOLAR PLAN. PRINCIPIUL ŞI MODUL DE FUNCŢIONARE
CAPITOLUL 5
CALCULUL INSTALAŢIEI DE PREPARARE A APEI CALDE MENAJERE
5.1 STABILIREA LOCULUI UNDE ESTE AMPLASATĂ INSTALAŢIA
5.2 DETERMINAREA NECESARULUI DE APĂ CALDĂ PENTRU UZ MENAJER
5.3 CALCULUL UNGHIULUI DE AMPLASARE A PANOULUI SOLAR
5.4 CALCULUL SUPRAFEŢEI COLECTORILOR SOLARI
5.5 ALEGEREA TIPULUI DE COLECTOR
CAPITOLUL 6
STUDIUL ENERGETIC AL LOCUINTEI
6.1. STABILIREA AMPLASAMENTULUI, A DIMENSIUNILOR ŞI A REGIMULUI TERMIC
6.2. RELATIILE DE CALCULUL A NECESARULUI DE CALDURA PENTRU LOCUINŢA UNIFAMILIALĂ
6.3. DETERMINAREA NECESARULUI DE CĂLDURĂ PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINŢEI
CAPITOLUL 7 
INSTALATII MIXTE:INSTALATII SOLARE/CAZANE CU BIOMASA
7.1 ALEGEREA CAZANULUI DE BIOMASA
7.2 SCHEME DE CUPLARE A INSTALATIILOR SOLARE CU CAZANE DE BIOMASA


Extras din licență Cum descarc?

CAPITOLUL 1. 
POTENTIALUL TEHNIC SI ECONOMIC AMENAJABIL AL SURSELOR REGENERABILE IN ROMANIA
1.1 ASPECTE LEGISLATIVE IN DOMENIUL SURSELOR REGENERABILE DE ENERGIE
Punerea în practică a unei strategii energetice pentru valorificarea potenţialului surselor regenerabile de energie (SRE) se înscrie în coordonatele dezvoltării energetice a României pe termen mediu si lung şi oferă cadrul adecvat pentru adoptarea unor decizii referitoare la alternativele energetice şi înscrierea în acquis-ul comunitar în domeniu. 
Obiectivul strategic pentru anul 2010 este ca aportul surselor regenerabile de energie in tarile membre al UE, să fie de 12% în consumul total de resurse primare. 
HG 443/2003 (modificată prin HG 958/2005) stabileşte pentru Romania că ponderea energiei electrice din SRE în consumul naţional brut de energie electrică urmează săajungă la 33% pană în anul 2010. 
Cartea Alba a ISES din 2003 prognozeaza procentele fiecărui tip de sursă de energie regenerabilă în producerea de energie în lume (situaţie dată pentru anul 2003) astfel: 
- Bioenergie: aproape 11% din energia folosită în prezent pe plan mondial este obţinută din bioenergie; se estimează pentru potenţialul bioenergiei în 2050 o medie de 450EJ (ceea ce este mult mai mult decât cererea totală actuală de energie in plan mondial. 
-Energie geotermală: energia geotermală poate fi o sursă de energie regenerabilă majoră pentru un numar mare de tari (cel puţin 58 de ţări: 39 pot fi alimentate 100% din energie geotermală, 4 cu mai mult de 50%, 5 cu mai mult de 20% şi 8 cu mai mult de 10 %). 
-Energia eoliană: capacitatea globală a energiei eoliene va ajunge la peste 32000MW, iar procentul de creştere este de 32% / an. 
Ţinta de 12% din cererea mondială de electricitate produsă din energie eoliană până în 2020 pare a fi deja atinsă. 
În “Campania Take-Off” din cadrul Cartii Albe se propun pentru furnizare, pentru 2010, următoarele capacitati energetice: 
. Biomasa: 135 Mtoe; 
. Energie Hidro: - 14 GW – Instalaţii Hidro Mici (sub 10 MW) 
-91 GW – Instalaţii Hidro Mari; 
. Energie Eoliană: 40 GW; 
. Energie Termică Solară: 100 Milioane m2; 
. Energie Fotovoltaică: 3 GWp; 
. Energie Solară Pasivă: 35 Mtoe; 
. Energie Geotermală: - 1 GW –Energie Electrică
-5 GWth – Energie termică. 
În Cartea Verde, se precizează că sursele regenerabile de energie pot contribui efectiv la creşterea resurselor interne, ceea ce le conferă o anumită prioritate în politica energetică. 
În “Directiva 2001/77/EC”, din 27 septembrie 2001, privind “Promovarea energiei electrice produsă din surse regenerabile, pe piaţa unică de energie”, se stabileşte obiectivul strategic privind aportul surselor regenerabile în consumul total de resurse energetice primare, care trebuie să fie de 11%, în anul 2010. 
În Cartea Alba se estimează că, până în anul 2010, se vor crea între 500 000 şi 900 000 de noi locuri de muncă prin implementarea SRE. 
Cartea Alba prognozeaza o reducere a emisiilor de CO2 estimate, potrivit cu scenariul care trebuie urmărit până în 2010 pentru tarile UE, astfel:


Fisiere în arhivă (7):

  • bibliografie.doc
  • cap 1.doc
  • cap 2, 3 si 4.doc
  • cap 5.doc
  • cap 6.doc
  • cap 7.doc
  • coperta.doc

Imagini din acest licență Cum descarc?

Bibliografie

1. Duffie, J. A., Beckman, W. A. (1991), Solar Engineering of Thermal Processes, 2nd. Ed., J. Wiley & Sons, New York, USA.
2. Kalogirou S., Solar thermal collectors and applications, Progress in Energy and Combustion Science 30 (2004) 231–295
3. Şen Z., Solar energy in progress and future research trends, Progress in Energy and Combustion Science 30 (2004) 367–416
4. Kalogirou S., The potential of solar industrial process heat applications, Appl Energy 2003;76:337–61.
5. C.Herbst, I. Letea “Resursele energetice ale pãmântului” Editura Ştiinţificã, Bucureşti 1984;
6. L.R.Brown, C.Flavin, H.French “Prefaţã la starea lumii 2000, problemele globale ale omenirii” Editura Tehnicã Bucureşti 2000;
7. ”Solar Collectors – Test, Methods and Design Gudelines”, Solar Energy R&D in the European Community, Series A Volum VI, D.Reidel Publishing Company 1985;
8. European Solar Radiatioan Atlas, volum I Horizontal Surface, Commision of the European Communities, Verlag V. Rheiland 1994;
9. Mircea, L. Grosanu, C. Mircioiu, G.Vosaru “Investigaţii în domeniul energetic” Editura Dacia 1982
10. Gheza Kelemen, Dana Ursa „Alternativa energetică. Energia solară” Fundaţia româno-germnă. Centrul de Pregătire şi Perfecţionare în Domeniul Construcţiilor
11. S. Bucurenciu, St. Petrescu „Utilizarea energiei solare” Editura tehnică, Bucureşti 1980
12. R. Grigorescu „Conversia energiei solare în energie termică , principii şi aplicaţii” Editura Stiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti 1982
13. AIIR – Manualul de Instalaţii, volumul „I”, Editura Artecno Bucureşti 2002;
14. M. Ilina; C. Bandrabur; N. Oancea – Energii neconvenţionale utilizate în instalaţiile în construcţii; Editura Tehnică Bucureşti 1987. 
15. Reff, R. Termotehnică şi Echipament Termic, Ed. Universităţii, Sibiu, 1991;
16. Ştefănescu, D. ş.a. Transfer de Căldură şi Masă. Teorie şi Aplicaţii, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1983;
17. Viessmann Technical guide
18. STAS 1907/1,2 Calculul necesarului de căldură 
19. www.viessmann.de/ 
20. www.heatpumpcentre.org/About_heat_pumps/ 
21. www.pompedecaldura.ro 
22. www.php.net/manual/en/
23. www.pompedecaldura2005.ro/pdc_sol_apa.htm
24. http://www.metacor-europe.com/dimensionare.php
25. http://www.casepasive.eu/pompa-de-caldura.html


Banii înapoi garantat!

Plătește în siguranță cu cardul și beneficiezi de garanția 200% din partea Diploma.ro.


Descarcă această licență cu doar 9€

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi datele tale și plătești.

1. Numele și adresa de email:

ex. Andrei, Oana
ex. Popescu, Ionescu

* Pe adresa de email specificată vei primi link-ul de descărcare. Asigură-te că adresa este corectă și că poate primi email-uri.

2. Alege modalitatea de plată preferată:* La pretul afișat se adaugă 19% TVA.


Hopa sus!