Utilizarea fondurilor structurale în agricultură

Cuprins licență Cum descarc?

INTRODUCERE 4
I. ASPECTE TEORETICE LEGATE DE FONDURILE EUROPENE 5
1.1. Fondurile Europene în România 5
1.1.1. Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) 6
1.1.2.Fondul European Pentru Pescuit (FEP) 7
1.1.3. Fondul Social European (FSE) 7
1.1.4. Fondul de Coeziune (FC) 8
1.2. Programul Național de Dezvoltare Rurală 2007-2013 8
1.2.1. Priorităţile programului, concretizate în 4 domenii (axe) 9
1.3. Viitoarele programe (2014-2020) 11
1.4. Gestionarea asistenţei financiare nerambursabile în Romania pentru perioada 2007-2013 11
1.4.1. Evolutia Fondurilor Europene 14
1.4.2. Obiectivele Fondurilor Europene structurale 14
II. EXTINDEREA ŞI MODERNIZAREA EXPLOATAŢIEI APICOLE A FERMIERULUI POPESCU RADU 22
2.1. Date generale privitoare la solicitant 22
2.2. Descrierea situaţiei curente 23
2.3. Obiectivele restructurării şi detalierea investiţiilor propuse pentru atingerea acestora 26
2.4. Schimbări de management şi pregătire profesională solicitată 28
2.5. Tipul şi cantitatea produselor obţinute în timpul şi după restructurare, inclusiv oportunităţile de piaţă 29
2.6. Calculul unităţii de dimensiune economică (UDE) 37
2.7. Elemente referitoare la mediu 38
2.8. Evaluarea principalelor riscuri 38
2.9. Graficul de timp pentru restructurare, inclusiv obiective şi etape 39
2.10. Sinteza veniturilor, cheltuielilor, rezultatelor financiare la nivel de exploatare 39
2.11. Declaraţie de cheltuieli 40
2.12.Bugetul de venituri si cheltuieli 43
III. CONCLUZII ŞI PROPUNERI 45
BIBLIOGRAFIE 47


Extras din licență Cum descarc?

INTRODUCERE
Fondurile europene au fost create cu scopul de a dezvolta anumite domenii şi a sprijini ţările membre pentru a ajunge la standarde înalte în toate domeniile. Aceste fonduri sunt nerambursabile, adică nu se percep dobânzi pentru acordare lor şi banii nu trebuie restituiţi, însă presupun realizarea unor investiţii care vor genera creşterea valorii adăugate brute în domeniile de aplicare.
Există şi fonduri structurale care sunt destinate în mod special regiunilor mai slab dezoltate cu scopul de recupera cât mai repede aceste decalaje de dezvoltare.
Majoritatea fondurilor sunt acordate în mediul rural. Sectoarele cu prioritate sunt cele agricole, silvice, piscicole şi apicole. 
Există şi programe viitoare care au trei priorităţi principale : creștere inteligentă, creștere durabilă şi creștere favorabilă incluziunii.
Lucrarea de faţă este strucuturată pe 3 capitole. Primul capitol prezintă aspecte teoretice referitoare la subiectul abordat. Am prezentat aici principalele fonduri europene care pot fi accesate la nivelul ţării noastre, situaţia actuală a utilizării acestora cât şi tendinţele viitoare de evoluţie, din perspectiva Planului Naţional de Dezvoltare 2014 – 2020.
În cel de-al doilea capitol am prezentat un studiu de caz asupra accesării fondurilor europene în agricultura făcând referire la extinderea şi modernizarea unei exploataţii apicole. Am urmărit principalele etape ale derulării procesului de finanţare de la depunerea cererii de finanţare, la obţinerea finanţării, realizarea investiţiilor prevăzute în planul de afaceri şi finalizarea proiectului. 
În finalul lucrării am prezentat principalele concluzii cu privire la subiectul abordat şi am trasat de asemenea o serie de propuneri de îmbunătăţire a procedurilor de accesare a fondurilor europene.
I. ASPECTE TEORETICE LEGATE DE FONDURILE EUROPENE
1.1. Fondurile Europene în România 
Fondurile europene, sunt acele instrumente financiare create de Uniunea Europeana, pentru Romania (şi nu numai, Romania nu este singurul stat european care beneficiază de aceste instrumente), segmentul privat şi/sau public, cu scopul de a dezvolta anumite domenii şi a sprijini ţările membre la atingerea anumitor standarde de dezvoltare, atât economică, dar şi socială sau culturală. Fondurile nerambursabile sunt acele ajutoare financiare care se acorda fără a mai fi restituite. Nu sunt credite, nu se percep dobanzi pentru acordarea lor, nu trebuie sa restituiţi nici măcar 1 euro. 
Fondurile Structurale sunt instrumente financiare, administrate de către Comisia Europeană, al căror scop este să acorde sprijin la nivel structural. Sprijinul financiar din Fondurile Structurale este destinat, în principal, regiunilor mai puţin dezvoltate, în scopul de a consolida coeziunea economică și socială în Uniunea Europeană. Fondurile Structurale contribuie la 3 obiective strategice ale Politicii de Coeziune Economică și Socială a Uniunii Europene:
1. Convergenţa sau reducerea decalajelor de dezvoltare dintre regiuni. Statele pot solicita finanţare pentru regiunile care au PIB/capital sub 75% din media europeană.
2. Competitivitatea regională și ocuparea forţei de muncă. Statele pot solicita finanţare pentru regiunile care nu sunt eligibile pentru obiectivul Convergenţă.
3. Cooperarea teritorială europeană. Obiectiv tematic care sprijină adaptarea și modernizarea politicilor și sistemelor de educaţie, instruire și angajare a forţei de muncă.
Instrumentele Structurale, sunt instrumentele financiare prin care Uniunea Europeană acţionează pentru eliminarea disparităţilor economice și sociale între regiuni, în scopul realizării coeziunii economice și sociale.
1.1.1. Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) 
FEDR este fondul structural care finanţează în principal infrastructura, investiţiile generatoare de locuri de muncă, proiectele de dezvoltare locală și ajutoarele pentru întreprinderile mici şi mijlocii. Deși a pastrat denumirea, a suferit o serie de reorientări strategice faţă de perioada 2000-2006. Acest fond este special pentru comunitatea europeană, fiind creat în anul 1975 în vederea reducerii decalajelor dintre gradul de dezvoltare a regiunilor Comunităţii. Odată cu crearea FEDR a fost definită o politică regională la nivel comunitar și a devenit în scurt timp cea mai importantă componentă a sprijinului structural.


Fisiere în arhivă (1):

  • Utilizarea Fondurilor Structurale in Agricultura.doc

Imagini din acest licență Cum descarc?

Bibliografie

1. Buşe, F., Simionescu A., Bud N., Managementul proiectelor, Editura Economică, București, 2008;
2. Duică, C.M., Managementul proiectelor, Editura Bibliotheca, Târgoviște, 2009;
3. Georgescu A., Practica managementului proiectelor, Editura Uranus, București, 2008;
4. Le Dantec, T., Managementul proiectelor prin exemple, Editura C.H. Beck, București, 2009;
5. Lock, D., Managementul proiectului, Editura Monitorul Oficial, București, 2010;
6. Young, T.L., Managementul proiectelor de succes. Editura Rentrop & Straton, București, 2007;
7. *** - http://www.apdrp.ro;
8. *** - http://www.europeanprojects.ro;
9. *** - http://www.fonduricomunitare.ro;
10. *** - http://www.fonduri-structurale.ro;
11. *** - http://www.fonduri-ue.ro;
12. *** - http://fseromania.ro;
13. *** - http://www.inforegio.ro;
14. *** - http://www.madr.ro.


Banii înapoi garantat!

Plătește în siguranță cu cardul și beneficiezi de garanția 200% din partea Diploma.ro.


Descarcă această licență cu doar 8€

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi datele tale și plătești.

1. Numele și adresa de email:

ex. Andrei, Oana
ex. Popescu, Ionescu

* Pe adresa de email specificată vei primi link-ul de descărcare. Asigură-te că adresa este corectă și că poate primi email-uri.

2. Alege modalitatea de plată preferată:* La pretul afișat se adaugă 19% TVA.


Hopa sus!